• No results found

Analysis of water samples for the campaign 1929-30 Lovell factory

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Analysis of water samples for the campaign 1929-30 Lovell factory"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

0

.A.lULYSIS OF

WATER

SAMPLES FOR THE OAMPilGN 1929•30

LOVELL FJ.OTORY

fflE

G.REA.T

WBSTERB

SUGAR COMPil'Y

Copies to a-General Supt.

General

Chemist

Mr.

o.

w.

Dohert7

Superintendent

Lali>oratoey

a.a.

OM.et Chemist

(2)

WATER ANALYSIS

Lovell

...

Factory

... J1&1

__

6 '·

--~~~-9-...

l 92

... .

Kind of Water:

Lovell City

Water

Description of Sample:

Average sampl

_

e fo_r campaign

Source of Water:

Notes

-Silica Si02 Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid

so.

Carbonic Acid CO,

CitJ main direct from city

tank;

sample taken from tap in laboratory.

City water

was

not used in the factoey o~erations except as an e~ergenc1

supply to the boilers. It

was

used in

the laboratory and also for

drinking

water •

.

ANALYSIS Parts Per 100.000

2.16

.28

10.12

2.76

12.2'1

1.09

39.92

12.38

HYPOTHETICAL COMBINATIONS

Silica SiO,

Sodium Chloride NaCl Sodium Sulphate Na,SO, Sodium Carbonate Na,CO, Magn~sium Chloride MgCl Magnesium Sulphate MgSO, Magnesium Carbonate MgCO, Calcium Chloride CaCl, Calcium Sulphate CaSO, Calcium Carbonate CaCO, Ferrous Carbonate FeCO,

Part, Per 100.000

2.16

1.eo

35.70

lZ.61

6.97

20.16

.68

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

80.97

~

84.06

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

80.97

.3....ai

84.06

COPIES TO General Supt. General Chemist Asst. General Supt. Asst. Chief Engineer Superintendent

(3)

W AT~K ANAL l

::Sl::S

__________________________ l.t_c,v~ll ___________________

Factory

Kind of Water: Description of Sample:

Shosh

one

River ~ater

Average

sample

for

oaJ'Jll)aign

---

, ____

ltq __

Q_.__J~~-°---192---Source of Water:

Shoshone

River (factory intake) main source

ot

supply for all factory

operations.

ANALYSIS Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid

so.

Carbonic Acid CO,

'

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS Parts Per 100.000

l."18

.20

8.6Z

3.12

13.30

1.09

40.41

11.86

80.29

Lll

84.00

HYPOTHETICAL COMBINATIONS Silica SiO,

Sodium Chloride NaCl

Sodium Sulphate Na,SO.

Sodium Carbonate Na,CO, Magnesium Chloride MgCl

Magnesium Sulphate MgSO. Magnesium Carbonate MgCO, Calcium Chloride CaCl,

Calcium Sulphate CaSO.

Calcium Carbonate CaCO,

Ferrous Carbonate FeCO,

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS Parts Per 100,000

1.78

1.ao

38.88

15.44

2.55

19.43

.41

80.29

.3...7.l

84.00

(4)

...

L.ovell.

...

Factory

···

.

...

Ma,y .. 5-, ...

19.lO

...

l 92

...

.

Kind of Water: Description of Sample: Source of Water: Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid

so.

Carbonic Acid

co,

Battery Supply Water (Single System)

Average aample

for campaign

~ter from the evaporator condenser leg-pipe, overflow from the

preaa

wash

tank

a.nd the overflow from the leg-pipe

·

seal

tank.

ANALYSIS Parts Per 100.000

2.14

I

.31

8.66

2.a.2

ll.97

1.00

37.49.

11.61

HYPOTHETICAL COMBINATIONS Silica ;SiO, Sodium Chlorid'e 'NaCl Sodium Sulphate Na,SO,

Sodium Carbonate Na,CO,

Magnesium Chloride MgCl Magnesium Sulphate l\fgSO.

Magnesium Carbonate MgCO, Calcium Chloride CaCl,

Calcium Sulphate CaSO, Calcium Carbonate CaCO, Ferrous Carbonate FeCO,

Parts Per 100,000

2.14

l.66

34.96

13.96

3.84

18.81

.64

Organic and Volatile, (by difference) TOTAL SOLIDS

76.00

~ Organic and Volatile (by difference)

TOTAL SOLIDS

76.00

~

eo

-

.04

COPIES TO General Supt. General Chemist Asst. General Supt. Asst. Chief Engineer Superintendent

(5)

WA 1 .C.K Al-..AL I .:,1.:,

... .LQ1'.e.ll ...

Factory

... ...

~

..

~

.•.. .i.~~9 ...

192 ... ·

Kind of Water:

Leg-pipe water from Pan

".I."

condenser, Pan "B" condenser,

and

Evap. condeneer.

Description of Sample:

Average sam,ple

for

oam,pa1gn

Source of Water:

Shoshone River water from main water tank

and

the condensed vapors from

the liquors of l'an

tt,Att

(Wh1te ), l'an "B" (Remelt), and the fifth effect

of the evaporat

ors.

ANALYSIS HYPOTHETICAL COMBINATIONS

Parts Per 100.000 Parts Per 100.000

Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid SO,

Carbonic Acid CO,

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS COPIES TO

2.04

.35

8.05

2.88

11.43

.90

36.42

10.94

73.0l

.L.ll

77.12

Silica ;SiO,

Sodium Chloride NaCl

Sodium Sulphate Na,SO,

Sodium Carbonate Na,CO,

Magnesium Chloride MgCl

Magnesium Sulphate MgSO,

Magnesium Carbonate MgCO,

Calcium Chloride CaCl,

Calcium Sulphate CaSO,

Calcium Carbonate CaCO,

Ferrous Carbonate FeCO,

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

2.04

1.48

33.,Sl

14.26

3.39

17.61

.73

73.01

.4...1.1

77.12

(6)

VY Al

·

.c.;.K

-

Al

~AL I .:,1.:,

... .LOY.u.l

...

Fact

o

ry

···=q ...

o.. •..

l.9.30 ...

19

2

... .

Kind of Water: Description of Sample: Source of Water: Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid so.

Carbonic Acid CO,

Preas Wash

Water

ATerage sample for campaign

Drips from all t'eheatera, t'irat ettect of the evaporators, and the

o

verfl

o

w from the boiler teed

.

tank. It is possible to send the drips

from second and

third

effects of the evaporators and the granulator

traps to the

press wash

tank.

ANALYSIS HYPOTHETICAL COMBINATIONS

Parts Per 100.000 Parts Per 100.000

.24

Silica

.06

Sodium Chloride

• 15

Sodium Sulphate

.1)8

Sodium Carbonate

.36

Magnesium Chloride

.09

Magnesium Sulphate

.66

Magnesium Carbonate

.51

Calcium Chloride Calcium Sulphate Calcium Carbonate Ferrous Carbonate SiO, 'NaCl Na,SO • Na,CO, MgCl MgSO. MgCO, CaCl, Caso. CaCO, FeCO,

.24

.15

.83

.07

.28

.3'7

.10

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

2.04

L.i6

4.00

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

2.04

L..96

4.00

COPIES TO General Supt. General Chemist Asst. General Supt. Asst. Chief Engineer Superintendent

(7)

---~_Q_T.,ll.

_____________

~

____

Factory

_________ _____ t4ay __

§_,. __

li.~_Q

_____________________

192

_______ _

Kind of Water: Description of Sample: Source of Water: Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid

so.

Carbonic Acid CO,

Boiler

Feed Water

Aver88e e,pple

for campaign

Drips

from the

second,

third.

fourth and

fifth effects of the

evaporators, main steam

line

traps.

Pan. "J.11,

.Fan "B ... gra.nulator

traps and the general drips.

ANALYSIS HYPOTHETICAL COMBINATIONS

Parts Per 100.000

.3'1

Silica :SiO,

.06

Sodium Chloride NaCl

.86

Sodium Sulphate Na,SO,

.24

Sodium Carbonate Na,CO,

.6'1

Magnesium Chloride MgCl

.1a

Magnesium Sulphate MgSO,

2.91

Magnesium Carbonate MgCO,

.'10

Calcium Chloride CaCl,

Calcium Sulphate CaSO, Calcium Carbonate CaCO, Ferr.ous Carbonate FeCOa

Organic and Volatile (by difference)

TOTAL SOLIDS

6.89

Lil

9.01

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS COPIES TO Parts Per 100,000

.3'1

.30

1.39

1.19

1.46

1.0'1

.12

6.89

.a..ll

-9.01

(8)

____________________________ LoTell

_______

________

Factory

_________ _____ Ma,y ___

Q.._ __

19~0

_____________________

192

_______

_

Kind of Water:

Boiler

Water

Description of Sample:

Average

sample

for campaign

Source of Water:

Water

from

boiler

feed tank

lTotea•

3000 pounds of soda ash were added to the boilers during campaign.

ANALYSIS Silica SiO, Iron Fe Calcium Ca Magnesium Mg Sodium Na Chlorine Cl

Sulphuric Acid

so,

Carbonic Acid

co.

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS

COPIES TO

General Supt. General Chemist Asst. General Supt. Asst. Chief Engineer Superintendent Parts Per 100.000

2.16

.2,

3.97

.52

21.24

1.09

28.16

16.72

'14.12

30.34

104.46

HYPOTHETICAL COMBINATIONS Silica SiO,

Sodium Chloride NaCl

Sodium Sulphate Na,SO,

Sodium Carbonate Na,CO,

Magnesium Chloride MgCl

Magnesium Sulphate MgSO,

Magnesium Carbonate MgCO,

Calcium Chloride CaCl,

Calcium Sulphate CaSO,

Calcium Carbonate CaCO,

Ferrous Carbonate FeCO,

Organic and Volatile (by difference) TOTAL SOLIDS Parts Per 100,000

2.16

1.ao

41.63

16.25

1.ao

9.92

.56

74.12

30.34

104.46

References

Related documents

Författarna presenterar tidigare teori inom redovisningsval som utgår från företagsspecifika faktorer som företagets storlek, skuldkovenanter och ledningens kompensationer

(2011) menar att lektionstiden i hem- och konsumentkunskap också ofta är för kort för att eleverna ska få möjlighet att göra det praktiska arbetet i den

Detta var något som jag ansåg passa väldigt bra i början på arian, delvis för att karaktären Rödluvan är mera berättande i denna första vers, och delvis för att arian då

Den ena kommer att vara de som inte bryr sig särskilt mycket om att äga musik, de som bara vill lyssna, för dem kommer tjänster som Spotify eller Last FM eller vad det

Troligen hade media länkat skivbolagen till de artister som nu ligger på Jive som till exempel Britney Spears, varpå skivan hade mottagits snarlikt som Don’t stop the music.

Ett vidgat textbegrepp syftar till att uppmärksamma att text kan ses i en vidare bemärkelse än enbart det tryckta ordet (Sandin 2011, s. För att kunna förstå hur människors

placerade så att man har genomblick till de större delarna av huset. Huset är orienterat för att erhålla maximalt med ljusinsläpp från söder, det sprids in genom köket o

By combining Tan and Sutherland’s (2014) multi- dimensional trust model with the relationships present in the sharing economy, this paper introduces a framework in which