• No results found

Krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF Motion 2020/21:2740 av Arin Karapet (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF Motion 2020/21:2740 av Arin Karapet (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2228

Motion till riksdagen

2020/21:2740

av Arin Karapet (M)

Krav på medlemsavgift för att motverka

fusk med statliga bidrag till barn- och

ungdomsorganisationer från MUCF

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att motverka fusk och för att säkerställa att utbetalda bidrag används ändamålsenligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer under år 2020 ha delat ut cirka 212 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag till 105 barn- och ungdomsorganisationer. Intentionen med bidragen är god. Det är i grunden något positivt och eftersträvansvärt att ungdomar väljer att delta i samhällsdebatten och i olika föreningar. De statliga bidragen är ett sätt för staten att underlätta ungas

samhällsintresse och skapa förutsättningar för ungdomsorganisationerna att utvecklas och på ett bra sätt tillvarata medlemmarnas engagemang. Det är en behjärtansvärd målsättning, men som med alla system skapas skeva incitament och avarter. Av den orsaken behöver det göras en översyn av gällande regelverk (förordning [2011:65] om

(2)

statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer) för att motverka fusk och säkerställa att utbetalda bidrag används ändamålsenligt. I gällande regelverk finns det inget krav på att organisationerna är åtminstone delvis självfinansierade i form av medlemsavgifter. Grundkraven för att ett medlemskap ska vara bidragsberättigade är att det är frivilligt och att personen lämnar ifrån sig grundläggande personuppgifter som finns tillgängliga för allmänheten.

De låga kraven öppnar upp för att organisationer erhåller bidrag genom

medlemsfusk samt att organisationer i syfte att få bidrag förmår unga personer utan egentligt ideellt engagemang att registrera sig som medlemmar. För att minska risken för missbruk och se till att bidragen går till det de är avsedda för bör det som villkor för att beviljas bidrag vara krav på att organisationer tar ut medlemsavgift.

Arin Karapet (M)

References

Related documents

The objective of this study was to estimate the biological activity of fine fraction excavated from the Ragn-Sells AB landfill site at Högbytorp (Sweden).. The Högbytorp

This six research and education centers, based upon recognized scientific schools: "Rational nature management on the basis of nanotechnology, biotechnology,

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

These high-quality double perovskite films show electron-hole diffusion lengths greater than 100 nm, enabling the fabrication of planar structure double perovskite solar cells with

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta