Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör så här

Full text

(1)

2016

Vid larm från

kärnkraftverket

Ringhals

(2)

Signalen ”Viktigt meddelande”

Gör så här om larmet går

Är du utomhus

Du varnas med signalen ”Viktigt meddelande” (VMA). Ton i 7 sekunder, tystnad i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v.

• Gå in. Du har bättre skydd inne än ute.

7 sek 14 7 14 7 Viktigt meddelande -både i fred och krig

Faran över

(3)

Är du inomhus

Du larmas genom att RDS-mottagaren startar och Sveriges Radio P4 läser ett meddelande.

• Stäng dörrar, fönster och ventilation.

Då kommer inte förorenad luft in.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Halland.

Där får du höra vad som hänt och vad du bör göra.

• Hjälp andra. Släpp till exempel in personer som behöver skydd inomhus. • Stanna inne. Gå inte ut förrän meddelande om faran över har lämnats

i Sveriges Radio P4 Halland eller med utomhusvarningen och signalen ”Faran över” som är en lång utdragen signal under 30 sekunder.

Skydda djuren

• Håll sällskapsdjur inne.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Halland för att få råd om betesdjur, svin

och andra husdjur.

Åtgärder som kan bli aktuella:

• Ta in djur som är ute, i första hand mjölkkor.

• Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder. • Undvik att använda vatten från grunda öppna vattensamlingar eller diken.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om du inte var hemma när ett VMA sändes kan du få information om vad som hänt på www.svt.se och SVT Text-TV sidan 100 så länge en VMA- situation pågår. På sidan 599 publiceras samma meddelande som läses i

(4)

Larmprov

Larmprov genomförs första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.

Utomhuslarmet:

Testas klockan 15.00 med larmsignalen ”Viktigt meddelande”. Provet avslutas med signalen ”Faran över”.

Inomhuslarmet (RDS-larmet):

Testas klockan 19.00 och Sveriges Radio P4 läser ett meddelande.

Utrymning

Om länsstyrelsen beordrar utrymning

• Länsstyrelsen meddelar i Sveriges Radio P4 Halland vilka områden som

ska utrymmas och ger anvisningar till de som berörs.

• Behöver du hjälp med inkvartering kan du köra till en mottagningsplats

utanför riskområdet. (Markerade med M på kartan till höger). Lyssna på

Sveriges Radio P4 Halland så får du veta vilken mottagningsplats du ska åka till.

• Om du inte kan ordna transport själv ska du gå till närmaste

utrymnings-/ uppsamlingsplats. (Markerade med U på kartan till höger).

• Barn i förskolor, skolor och fritidshem kommer att utrymmas tillsammans

i sina klasser eller grupper till en samlingsplats utanför riskområdet. Aktuella samlingsplatser t.ex. olika skolor meddelas i Sveriges Radio P4.

• Boende i servicehus m.m. kommer att få hjälp att utrymma. • Ta med sällskapsdjur.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Halland för att få råd om betesdjur, svin

och andra husdjur. Åtgärder som kan bli aktuella:

- Lämna djuren i stallarna med vatten och foder för ett par dagar.

(5)

Viktiga platser vid utrymning

!

(

U

!

(

U

!

(

U

!

(

U

!

(

U

!

(

U

!

Μ

!

Μ

!

Μ

!

(

U

!

(

U

!

(

U

!

(

U

$

+

$

+

#

*

#

*

#

*

#

*

#

*

#

*

Bakgrundskarta: © Lantmäteriet Sparbankshallen Kunskapens Hus Aranäsgymnasiet Åsaskolan Vidhögeskolan Åskloster Buaskolan Frillesåsskolan Väröbackaskolan Skene Kungsbacka Varberg Ringhals

"

)

E6

"

)

41

(6)

Jodtabletter

Du ska ta jodtabletter endast på uppmaning av Länsstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln från att ta upp den radioaktiva joden. Vuxna över 40 år behöver inte ta jodtabletter eftersom vetenskapliga undersökningar har visat att det inte finns någon risk för denna åldersgrupp att få sköldkörtelcancer av radioaktivt jod.

Dosering

Tabletten kan tuggas sönder eller sväljas hel. Tabletten smakar salt. Drick därför gärna vatten till. Till spädbarn kan dosen

Nyfödda, yngre än en månad: 1/4 tablett

Barn 1 månad - 3 år: 1/2 tablett

Barn 3 - 12 år: 1 tablett

Barn över 12 år: 2 tabletter

Vuxna, under 40 år: 2 tabletter

Vuxna, över 40 år behöver inte ta tabletter. (se ovan) Gravida och ammande bör ta jodtabletter högst två gånger.

Kaliumjodid 65mg

Ta tabletterna vid den rekommenderade tidpunkten. Tabletterna måste hinna verka innan du får i dig någon radioaktiv jod.

(7)

Information på andra språk

Information om beredskap mot kärnkraftsolyckor kan du få hos Länsstyrelsen Hallands län, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun.

Information about emergency preparedness for nuclear energy accidents can be obtained from Halland County Administrative Board, Varberg Municipality and Kungsbacka Municipality.

Informationen zur Bereitschaft im Falle eines Kernkraft-Störfalles erhalten Sie bei der Verwaltungsbehörde der Provinz Hallands län, der Gemeinde Varberg und Kungsbacka.

Tietoa valmiudesta mahdollisen ydinvoimalaonnettomuuden varalta on saatavilla Hallandin läänin lääninhallitukselta, Varbergin kunnalta ja Kungsbackan kunnalta.

ﺪﻧﻻﺎﻫ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻳﻭﻮﻨﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺙﺩﺍﻮﺤﻟ ﺐﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻭ (Varbergs kommun) ﻱﺮﻴﺑﺭﺎﻓ ﺔﻳﺪﻠﺑ ، (Länsstyrelsen Hallands län)

Vad man gör på kärnkraftverket vid en olycka

Vid en allvarlig störning samlas personal och besökare på kärnkraftverkets

samlingsplatser. Samtidigt börjar kärnkraftverkets haveriberedskapsorganisation att arbeta med att hantera störningen. Beredskapsorganisationens uppgift är att: • se till att reaktorn tas till ett kontrollerat och stabilt tillstånd

• förhindra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen

All personal som inte behövs för detta arbete skickas hem, redan i ett tidigt skede – det kallas ”Beordrad hemgång”. Detta görs för att

beredskaps-organisationen ska kunna fokusera på sina uppgifter. Sådan ”Beordrad hemgång” tillämpas även vid större oväder, stormar eller andra störningar. Att personalen lämnar kärnkraftverket behöver därför inte betyda att händelsen påverkar allmänheten. Om allmänheten påverkas, används alltid VMA i form av tyfonlarm och meddelande i radion.

(8)

Mer information vid en

olycka kan du få från:

Sveriges Radio P4 Halland eller

Sveriges Radio P4 Göteborg

Länsstyrelsen Hallands län:

Telefon 010-224 30 00

Varbergs kommun:

Telefon 0340-880 00

Kungsbacka kommun:

Telefon 0300-83 40 00

Länsstyrelsernas webbplats:

www.lansstyrelsen.se/halland

Myndighetsgemensam krisinformation:

www.krisinformation.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :