• No results found

Uppdragskort 1-10 (för luppar och förstoringsglas)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdragskort 1-10 (för luppar och förstoringsglas)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LANCLINS uppdragsdikter nr 1-10

för luppar och förstoringsglas.

Hämta något blått 
 och något som är vått.

Samla några vissna barr,
 och låtsas att du spelar gitarr.

Hämta något som någon har slängt,
 och något som i ett träd har hängt.

Kan du hitta en grön liten sak?


Vad heter det som fiskar simmar med där bak?

Leta efter något långt och något kort,
 hämta också något som är torrt.

Hitta ett träd att krama


innan du härmar ett djur som kan jama.

Hämta 10 stycken blad 
 som du sedan lägger i en rad.

Hur många vingar har en örn? 
 Hur många öron har en björn?

Hämta något som ett djur har ätit på
 och något pyttelitet som kan gå.

Sitt tyst en stund och se dig omkring 
 medan du tittar på alla vackra ting.

Kan du se något som är sött? Hittar du något som är blött?

Hur många fingrar har du på din ena hand? Hämta något som liknar en tand.

Kan du hitta 5 kottar som vuxit i en gran?
 och peka på något som flyger som ett plan? 


Hitta två stenar, en liten och en stor, 
 krama någon som har skor!

References

Related documents

Från Sparlösa socken kommer en yxa med ett slitet nackparti, yxan saknar attribut i form av skuldror och skaftholk och faller inte in under någon av Malmers grupper för

Presented in this section is the mesh that was created from a large, dense point cloud, the implementation of navigation in the scene and the virtual crime scene analysis tools

En del flyttar, andra går i vintervila eller i dvala och många små djur lever i utrymmet mellan markytan och snön.. De djur som stannar i Sverige klarar vinterkylan

Bland annat gör detta att samer uppfyller de kriterier som finns för att vara ett urfolk (Regeringen, 2015) men även att samer själva identifierar sig som ett urfolk

Höger armbåge behöver därför flyttas ut ifrån kroppen något mer när man spelar viola och det i sin tur innebär nya förutsättningar mellan mig och instrumentet vilket i detta

Detta dogmatiska sätt att framställa sina åsigter mildra författarne visserligen genom att de flesta af deras regler äro så allmänt hållna, att därinom gifves spelrum för en

För att få en bredare insyn har vi spridit undersökningen till att omfatta tre kommunområden (inklusive vårt eget). Förutom lärarexamen och mångårig erfarenhet i yrket så har

Att vara utsatt för mobbning där de vuxna i skolan inte klarade av att få ordning på problemen, blev en ohållbar situation som tillslut ledde till att de blev överflyttade till