• No results found

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Varför ska du

mäta radon?

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Så här

mäter du

Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april.

Du beställer mätdosor via mät- laboratorium eller saneringsföretag. Dosorna placeras ut i olika rum under mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.

Om radonhalten

i ditt hus överstiger

Är du småhusägare?

Då kanske det är dags att mäta radon.

Har du mätt tidigare, men flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan? Då kan det vara dags att mäta igen.

200

bequerel/kubikmeter

Om radon

Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige.

Eftersom dödligheten är så hög i lungcancer motsvarar det fler dödsfall än i trafiken.

Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten från egen brunn.

Radon varken syns eller luktar – enda sättet att upptäcka radon är att mäta!

Behöver du utföra en radonsanering kan du söka radonbidrag. Du kan ersättas för halva kostnaden, upp till 25 000 kr.

50 %

ERSÄTTNING

bör du ta hjälp av ett radonsanerings-företag. Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten.

Radonbidrag

för dig som

behöver sanera

Vill du veta mer?

www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon www.boverket.se/radonbidrag

References

Related documents

Gästföreläsare är docent Bengt Midgren, Universitetssjukhuset i Lund och Susan Sortor Leger, Director ResMed Learning Center... Symposiumet riktar sig till kliniker som

Däremot om någon snubblar och kommer imot med huvud eller hand, så tror inte jag att något farligt skulle hända eller att någonbskulle få ström i sig. Jag har ofta sett

The accuracy (bias) of SpHb in indicating invasive Hb concentration during infusion experiments, expressed as the mean relative difference for all data in each of 10

Men allt detta är bara verktyg i strävan efter att beröra publiken, och om en sångare sjunger fint blir det inte mer än fint.. Det kan räcka alldeles utmärkt ibland men det blir

A lack of export expe- rience entails greater uncertainty and higher costs when interacting with a foreign market, it is therefore conceivable that foreign-born employees – who

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Anbudsgivaren/Företaget kan själv, via ”Mina Sidor” (kräver e-legitimation), ta fram en digital SKV 4820 där skuldbelopp avseende skatter och avgifter hos Kronofogden

☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter

The reason for creating another extended version of TAM (these are indeed plentiful in existing research) is that I during my literature review did not come across

Det är en ytterligt svår uppgift att sammanfatta resultat och pågående arbete på ett forskningsfält som är nyöppnat och som är kontroversiellt och där

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

eftersom fröet bildats då bin eller humlor fört pollen från en blomma i ett äppelträd till en blomma i ett annat träd och arvsanlag från två individer därmed kombineras.. Detta

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län att upprät- ta förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljökvalitets- normen för kvävedioxid skall

Detta uttryckte merparten av respondenterna från denna grupp inte levde upp till de förväntningar de hade haft på förberedande utbildning samt gav upphov till

När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva

Föreskrifterna kopplade till LARO har varit och är fortfarande under kontinuerlig utveckling med syfte att skapa bästa möjliga vård och behandling för den enskilde, samtidigt

Eftersom nästan alla respondenterna fick diagnosen dyslexi sent i livet förstod de inte varför de hade det svårt i skolan.. Flera av respondenterna fick höra att de var

www.katrineholm.se/miljoochhalsa finns bra information om hur ni går tillväga för att mäta radon, hur ni går tillväga om halterna är för höga och hur ni rapporterar

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid

Här diskuteras åtgärder för att förbättra störningsinformation och åtgärdsplaner för det närmaste året och de närmaste tre åren läggs fast.. När kommer SL finnas

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right