Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 11 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska ha följande lydelse.

11 §1 Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de person- uppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b, 2, 3 a och c och 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Direktåtkomsten för att fullgöra uppgifterna i 2 kap. 1 § 2 lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter gäller enbart sådana brott som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Linda Rantén

(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1612.

SFS 2020:326

Publicerad den 21 maj 2020

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :