Här kommer information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige.

Full text

(1)

1

REGION SYD MAJ 2013

Här kommer information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige.

LOKALT

VIMMERBY LOKALFÖRENING ÖVERRASKADES

Vimmerby lokalförening blev inbjuden till Erikshjälpen och blev överraskade med att få Erikspriset på 5000 kronor för sina insatser med läxhjälp, en verksamhet som pågått i 10 år Kulturnämnden låg bakom nomineringen.

Dessutom så hade ICA Kvantum festligheter för sina kunder och då var föreningar inbjudna och Rädda Barnens lokalförening i Vimmerby var på plats och sålde lotter och samlade in pengar. ICA överraskade föreningen med att sponsra med dubbla summan av insamlade medel.

TRÄFF MED PÅVERKANSGRUPPEN INOM KALMAR DISTRIKT

Samlingspunkten är Oskarshamn för gruppen som under tre år bedrivit påverkansarbete med att göra skillnad för utsatta barn. Gruppen består av olika representater från

lokalföreningarna i Kalmar län. Här finns mycket engagemang och kompetens när det gäller barns utveckling och behov.

Som verksamhetsutvecklare hade jag förmånen att få delta under gårdagskvällens träff där man bland annat diskuterade och planerade för utbildning inom BIFF (Barn i föräldrars fokus), insändare utifrån barnperspektiv och hur man skulle få information bland annat när det gäller hur kompetensutbildning ges när det gäller anmälningsplikt då barn far illa.Som underlag har man då använts sig av rapporten - När barn far illa.

Vill bara säga grattis till oss på Rädda Barnen som har så mycket resurser och erfarenheter i medlemsrörelsen.

Mona-Lisa NYHETSBREV!

(2)

2 OCKSÅ I OSKARSHAMN IGÅR: WEBBUTBILDNING OCH AFTER WORK Eftersom både påverkansgruppen (läs ovan) träffades och en webbutbildning hölls i

Oskarshamn igår så bestämdes det relativt hastigt men riktigt lustigt att vi skulles ses på after work. Platsen var Nilssons – ett kafé med bokstavligt talat goda förusättningar… Föreningar från både Jönköpings och Kalmar län kom för att träffas och diskutera!

VÅRINSAMLING I VETLANDA

Den 27 april var det Lions vårmarknad i Vetlanda och då var lokalföreningen på plats!

Barn fick skriva lappar utifrån;

Det bästa med min skola är...

Jag blir rädd när...

Vad säger du själv; vad var/är det bästa i skolan? Och vad gör dig rädd?

(3)

3 SUCCÉ FÖR BARNDAG I HÄSSLEHOLM

Medlemmarna Emelie Åberg och Isabelle Bjerlestam gjorde ett projektarbete i skolan tillsammans med Rädda Barnen i Hässleholm; en dag för alla barn. En given succé såväl medialt som medverkandemässigt! Vi hoppas på en fortsättning nästa år 

SIMSKOLA I HOLMA OCH KROKSBÄCK

Tillsammans med Malmö Stad och Malmö Kappsimningsklubb kommer Rädda Barnens projekt DOIT anordna simskola under sommarlovet.

Inom På lika villkor arbetar DOIT för barn och ungas fritid och delaktighet i områdena Holma och Kroksbäck i Malmö. Många barn har uttryckt att de vill hålla på med simning på sin fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 60 barn i årskurs 4-6 på Holma- och Kroksbäcksskolan får därför möjlighet att gå i simskola måndag-fredag under tre veckor på sommarlovet. De får lära sig simma eller utveckla sina simkunskaper. Från och till simskolan följer ledare från Malmö Stad med - det ska vara roligt och tryggt att testa nya saker! Vill du veta mer om verksamheten? Kontakta joel.veborg@rb.se.

REGIONALT

INTRESSERAD AV FLYKTING- OCH INTEGRATIONSFRÅGOR?

Här kommer några tips på hur du kan engagera dig eller lära dig mer!

Facebookgrupp om barn på flykt

För dig som är intresserad av Rädda Barnens arbete med barn på flykt kan vi tipsa om vår grupp på Facebook: Rädda Barnen: Barn på flykt. Här kan ni både ta del av intressant

information och aktuella frågor och själva bidra t.ex. genom att berätta vad ni håller på med i er verksamhet eller söka kontakt med andra medlemmar som jobbar med samma frågor.

(4)

4 Verktygslåda på medlemssidorna

Om du eller din lokalförening vill starta en ny verksamhet eller kanske utveckla den ni redan har finns en rad lathundar för olika typer av verksamheter på Medlemsidorna på nya

hemsidan. Lathundar finns för både direktstödsverksamheter, om ni t.ex. vill starta läxhjälp för boende för ensamkommande, och för påverkansarbete, om ni t.ex. vill försöka få er kommun att utveckla ett bättre mottagande för barn på flykt. På dessa sidor kan du också hitta mallar för insändare, rapporter, bra länkar och annat som kan vara användbart om du vill engagera dig just för barn på flykt. Du kan också alltid kontakta din

verksamhetsutvecklare för bolla idéer runt en ny verksamhet!

Regionala flyktingnätverk

För dig som redan är engagerad i arbete för barn på flykt finns möjligheten att vara med i något av våra regionala flyktingnätverk. Vi träffas 1-2 gånger per termin, i Malmö respektive Växjö, för att utbyta erfarenheter och fördjupa våra kunskaper på området. Information om träffarna hittar du i kalendern på din lokalförenings sida på hemsidan.

Nästa träff är i Malmö den 22 maj

Till detta mötet har vi bjudit in Martina Anlér som arbetar som utvecklingssekreterare i Malmö stads verksamhet för ensamkommande barn. Som utvecklingssekreterare arbetar hon bland annat med upphandlings- och avtalsprocesser och kvalitetsuppföljning. Hon kommer även att kunna berätta om den aktuella situationen kring ensamkommande, antal, ursprung, hur det går med anvisningar till kommuner etc. Martina är väldigt nyfiken på att träffa er som är aktiva på just boende för ensamkommande eftersom ni kan ge en annan bild av situationen på boenden än den hon har. Mötet är mellan 18-20. Fika serveras från 17.30.

ANMÄLAN senast den 20 maj till sofia.pehrsson@rb.se.

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS ATT GENOMFÖRA RÄDDA BARNENS DEMOKRATIUNDERSÖKNING UNG RÖST IGEN

!

Rädda Barnen vill med undersökningen få kännedom om hur barn och unga upplever att de får sina rättigheter tillgodosedda. Ung röst bidrar till ett unikt kunskapsunderlag för att bedriva ett rättighetsbaserat arbete för lokalföreningar och distrikt med utgångspunkt i barn och ungas egna röster.

Datainsamlingen inhämtas på två sätt; främst genom att Rädda Barnens medlemmar ser till att enkäter kommer ut till barn och unga i årskurserna 6, 8 samt första året på gymnasiet, och dessutom via fokusintervjuer som genomförs av kansliet. Datainsamlingen utförs under oktober månad 2013 och det färdiga påverkansmaterialet förväntas vara klart för lansering i mars/april 2014. I denna omgång av Ung röst har en del viktiga ändringar introducerats för att resultatet ska bli mer pålitligt och användarvänligt. Bland annat kommer det att finnas vissa riktlinjer som bör efterföljas samt specifika målsättningar gällande antal respondenter för varje kommun/län. Riktlinjerna kommer att läggas ut på de inloggningsskyddade sidorna på www.raddabarnen.se den 24 maj.

(5)

5 Inbjudan om att delta i Ung röst har nu gått ut till alla ordförande i region, så håll utskick i din inkorg! Du kan också läsa inbjudan här (obs! inloggning krävs):

http://www.raddabarnen.se/medlemssidor/verksamhet/enkatundersokningen-ung-rost/.

ANMÄL ER senast den 31 maj till sara.svensson@rb.se.

HURRA FÖR PRAKTIK PÅ RÄDDA BARNEN!

Efter ganska exakt 15 veckors praktiktid på Rädda Barnen är det dags för mig att säga tack och hej! Jag har haft en otroligt givande och utvecklande tid som praktikant! Det jag kommer minnas med allra störst glädje är Oss föräldrar emellan-träffarna jag har varit med på varje måndag i Åseda. Det kulturella utbytet dessa träffar har medfört har varit fantastiskt, för att inte tala om erfarenhetsutbytet.

Praktiken har ju förstås inte bara bestått av OFE-träffar, utan även av andra minnesvärda möten och lärdomar, och på vägen har jag fått fantastiskt stöd av både min handledare Mona- Lisa Hagström Svensson och av Mikael Daag.

Att få dyka in i en organisation som Rädda Barnen som en del av utbildningen har varit en stor merit som jag för alltid kommer ha med mig. Den här terminen har gett mig så mycket mer än vad ytterligare en termin vid skolbänken hade gett. Hurra för praktik på Rädda Barnen!!!

Tack för mig! Annika Sandström, fd praktikant på regionkontoret i Växjö INFORMATIONSTRÄFF OM RÄDDA BARNENS INSAMLINGSMETODER Passa på att få information och ställa frågor om hur Rädda Barnen arbetar med att värva månadsgivare!

Kom till regionkontoret i Malmö och lyssna på Malin Thiel och Marie Hemberg från Insamlingssektionen som ska berätta hur de arbetar för att nå insamlingsmålet och vilka metoder de använder. Fokus för kvällen är värvning av månadsgivare och metoden

dörrknackning – en relativt ny metod för Rädda Barnen som på kort tid gett goda resultat.

(6)

6 En representant från samarbetspartnern Appco Group och en av värvarna kommer också vara med för att berätta om hur de jobbar ute i fält. Ta chansen att lyssna och ställa frågor!

Vi bjuder på smörgåstårta och alkoholfri cider för att samtidigt passa på att fira att ännu ett fantastiskt halvår har gått och att sommaren står för dörren.

När: Tisdagen 28 maj kl 18.00-19.30 (fika från 17.30) Var: Rädda Barnen, Amiralsgatan 20 i Malmö

ANMÄLAN senast den 22 maj: infosyd@rb.se. Glöm inte att meddela eventuella allergier!

Frågor? Kontakta jenny.lundskog@rb.se eller ring 08-698 91 89.

Varmt välkommen!

GÅ MED I NÄTVERKET FÖR KOMMUNIKATÖRER!

Är du intresserad av kommunikation, påverkan, sociala medier och marknadsföring? Då kan uppdraget som kommunikatör vara något för dig! Och då ska du givetvis ingå i vårt nätverk.

Vi erbjuder en ny funktion för Rädda Barnens lokalföreningar, distrikt och arbetsgrupper, där du som är aktiv medlem får fördjupade kunskaper i att kommunicera.

Allt för att ni ska bli synligare på orten, få större effekt av era aktiviteter och vässa era verktyg för att nå resultat i ert påverkansarbete för barns rättigheter.

Extra stöd till kommunikatören!

Som kommunikatör får du alltså särskilt stöd utöver medlemsutbildningen Lokalt kommunikations- och påverkansarbete (som i höst erbjuds vid kurskalaset!).

I nätverk ses vi såväl nationellt som regionalt samt informerar fortlöpande genom nyhetsbrev och via vår facebookgrupp.

Allt för att du enkelt ska komma igång med ditt nya uppdrag och sedan fortlöpande ska få stöd och råd!

I höst ses vi:

4 september kl 18-20: regional nätverksträff i Alvesta på hotell Rådmannen 12 oktober kl 10-15: nationell workshop kring att synas och skriva för nätet 5 november kl 18-20: regional nätverksträff i Alvesta på hotell Rådmannen

Vill du anmäla intresse för att bli föreningens kommunikatör och eller ingå i nätverket?

KONTAKTA: Terése Bergsten 0705502921 alternativt terese.bergsten@rb.se.

(7)

7 ARTIKEL FRÅN WORKSHOP FÖR KOMMUNIKATÖRER

På vår hemsida kan du läsa om vår utbildningsdag den 4 maj på kansliet i Sundbyberg. Också en kortis med Bahman från Jönköpings lokalförening, en av många nyvalda kommunikatörer i vår regions föreningar.

KÖP ETT KIT FÖR ATT SYNAS PÅ STAN!

Behöver din förening ett lätt och samtidigt smidigt material för att stå på stan i olika sammanhang? Då har vi erbjudandet för dig!

För 2875 kronor får ni:

- Ett rött bord med vit logo (kommer i väska och väger 4 kilo, mått 80 X 60 cm) - Två flaggor för såväl inom- som utomhusbruk (kommer i väska och väger 1,5 kilo per

styck. 200 X 50 cm, mastlängd 220 cm)

Observera att det med flaggorna medkommer ”badring för vatten” för utomhusbruk och att ovan bildförslag enkom är en idéskiss, skillnader kan komma på det färdiga förslaget men grundidén är röda flaggor och bord med vit logo. Leverans är efter sommaren (mitten/slutet av augusti). Vill ni BESTÄLLA? Mejla mikael.daag@rb.se senast den sista maj.

(8)

8 KOLL PÅ KALENDERN

Du vet väl om att det finns lokalanpassade kalendrar för varje ort på räddabarnen.se? Surfa in och kika vad som händer på och i närheten av din ort!

NYA PÅ REGIONKONTORET Vi hälsar två nya välkomna!

Kaj Svensson:

Arbetar från 1 maj och sex månader framåt som kommunikatör i region syd och väst. Kajs uppdrag är främst att ge stöd i kommunikationsarbetet inom vissa områden i respektive region. I syd är det FUP-processen i Malmö, projektet På lika villkor, kalenderutskicket samt tidningen Inblick & Ögonblick.

Du når Kaj på kaj.svensson@rb.se eller direkttelefon 08-6986718.

Rebecca Padar

Jobbar sedan i början av maj som nationell projektledare för samtalsgrupperna Ellen och allan samt Coolt med koll. I bagaget har hon en statsvetenskaplig utbildning med inriktning på välfärdsutveckling samt flera års erfarenhet inom den ideella sektorn med fokus på barn och ungas rättigheter. Rebecca har bland annat varit samtalsledare för Ellen i Lund. Rädda Barnens samtalsgrupper är ett utmärkt forum för barn och unga att prata om sina funderingar kring samhällets normer och värderingar.

Ett av hennes uppdrag är att utveckla samtalsgrupperna så hör gärna av dig till rebecca.padar@rb.se.

(9)

9

NATIONELLT

NATIONELL HÖSTAKTIVITET MOT MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Inför höstens skolstart planerar Rädda Barnen att genomföra en nationell höstaktivitet mot mobbning och kränkande behandling. Syftet är att fler skolor och lokalföreningar ska få kännedom om Rädda Barnens material och börja använda det i sitt arbete för en skola fri från mobbning. Vi kommer att använda och utveckla materialet ”För en tryggare skola” - ett material som finns i verktygslådan ”Skolan - Världens viktigaste fråga”. Material/filmer som användes i kampanjen ”Prata” på TV i slutet av 2012 kommer också att kunna användas För att man som lokalförening ska kunna gå ut och påverka kommer vi att ta fram underlag för debattartiklar och lokala insändare. Mer information kommer i god tid innan

terminsstart.

ÅRSBERÄTTELSE 2012 FÖR FÖRÄLDRATELEFON OCH FÖRÄLDRMEJL Totalt har cirka 1000 kontakter tagits med Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl under 2012. Hela 77 procent av de som hör av sig är mammor, jämfört med pappor som tar kontakt i 11 procent av fallen. Samtalen rör allt från vardagliga problem som de flesta

föräldrar möter ställs under barnets uppväxt, till djupt allvarliga problem där barnet far illa.

Vanligast är frågor kring barnets utveckling och gränssättning och otillräcklighet som förälder - 29 procent av samtalen och 10 procent av mejlen. Många föräldrar upplever också stora utmaningar kring skilsmässor och konflikter om vårdnad, umgänge och boende - 13 procent av samtalen och mejlen handlar enbart om det. Men ofta döljer sig en komplicerad

skilsmässoproblematik bakom andra typer av problem som tas upp, så betydligt fler samtal/mejl berörs.

RÄDDA BARNENS UNGDOMSFÖRBUND BJUDER IN TILL UTBILDNINGSHELG OM ÅLDERSMAKTSORDNINGEN

Ur programmet: Nysläppt rapport om åldersmaktsordningen, zumbakväll, pensionärer och ungdomar mot diskriminering, god mat, nya vänner och kampanj i solen!

Åldersmaktsordningen är den struktur som gör att unga människor har lägre ställning i samhället än vuxna. Det finns många fördomar mot oss, till exempel att vi inte bryr oss om något, är lata eller inte förstår vårt eget bästa. På grund av åldersmaktsordningen är dom här fördomarna helt okej, och ingen säger ifrån när vuxenvärlden säger dom. RBUF kämpar för att krossa åldersmaksordningen och skapa ett samhälle där vi inte blir bedömda för vår ålder, vår hudfärg, vår tro eller vårt kön, utan för vilka vi är. Kom med!

DATUM OCH PLATS : 24 MAJ 2013 17:00 TILL 26 MAJ 2013 15:00 I STOCKHOLM ANMÄL ER PÅ HTTP://RBUF.SE/NYHETER/ANMAL-DIG-TILL-DEN-FETA-

UTBILDNINGSHELGEN

KONTAKTA: CHRISTIAN.TENGBLAD@RBUF.SE

(10)

10

INTERNATIONELLT

RÄDDA BARNENS MAMMAINDEX

I Kongo-Kinshasa dör var trettionde kvinna i samband med graviditet eller förlossning. Det är en av faktorerna som placerar landet sist i Rädda Barnens årliga sammanställning över mammors livsvillkor i olika länder. Och medan den tidigare avgrundsdjupa skillnaden mellan länderna med sämst respektive bäst livsvillkor är tydlig, ökar nu också skillnaderna inom många länder.

FLER GÅR I SKOLAN I HAITI

Annika Anchorena nyligen, hemkommen från Haiti, berättar att 20 procent fler haitiska barn går i skolan i dag jämfört med innan katastrofen 2010. Det, och mycket annat, har Rädda Barnens arbete på plats bidragit till.

KONTAKTA OSS!

Vill du bidra till nästa nummer som kommer ut den 14 juni?

Mejla då terese.bergsten@rb.se.

Du når oss alltid via infosyd@rb.se eller växeln 08 698 90 00.

Vi har också en facebooksida som ofta uppdateras så gilla oss gärna där!

Sök på Rädda Barnen region syd

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :