Key words:

69  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Anotace

-

patchwork, zero-

(6)

Abstract

The bachelor thesis deals with textile waste problems. The clothing collection reacts to today's issues in the industry, works with zero-waste rules and solves the ecological and ethical problems with the patchwork principles. The output is authorial clothing collection with unique patterns designed to be completely zero-waste.

Key words:

patchwork, zero-waste, slow fashion, sashiko, sustainable fashion, clothing collection

(7)

celou dobu

;

tvorbou.

(8)

Obsah:

... 9

... 10

1 ... 10

1.1 Historie techniky patchworku ... 10

1.2 ... 16

1.3 ... 18

1.4 Co je to zero waste design? ... 20

1.5 Co je to slow fashion? ... 21

1.6 ... 23

... 26

2 Tvroba zero-waste kolekce... 26

2.1 ... 26

2.2 ... 29

3 ... 31

3.1 Popis kolekce ... 31

3.1.1 Model 1 - ... 33

3.1.1.1 ... 34

3.1.2 Model 2 - ... 35

3.1.2.1 ... 37

3.1.3 Model 3 - ... 38

3.1.3.1 ... 40

3.2 Model 4 - ... 41

3.2.1.1 ... 43

3.3 Model 5 - ... 44

3.3.1.1 ... 47

3.4 Model 6 - Prsten ... 49

3.4.1.1 ... 51

3.5 ... 52

... 54

... 55

... 57

Fotodokumentace... 59

(9)

patchworkem a jeho principy a

jeho vy m z m

jsem autenticky . Prvotn

ela.

jsem , a

.

zamyslet nad tem recyklace, e

texti vzniku

..

, a

.

tzv.

(10)

p inspiraci a

1

Patchwork jako technika, pracuje se zbytky texti

zpr

1.1 Historie techniky patchworku

Jak je uvedeno v [1]:

z extil jako surovina, byl v

Z -

nich ozdoby.

lo se s nimi jako s novou texti . K

[1]

(11)

d. Za lie

akto

v [1]

Pokud

v

z Anglie nebo z

jako ty, co se dochovaly v jejich dosav

texti te

aplikacemi -

kr

nebyla v nov lie

y a byly proto

h z brzy zlomilo.

(12)

1 "Whitework" - , bavlna, 84" x 86" [2]

z nejme

byly p

n -

odst objevily textilie

[1]

v souvislosti

s s s

y

(13)

z

v

m, zbytky se

[1]

2 - 1810 [3]

(14)

3 Vzor - , [1]

Postup z

ech

s

v zv.

[1.]

pracovala s do

tomu se s lie

ilie s [1]

(15)

- tzv.

z m

a hla

i, [1] Pojem

, a na co

ily

k bylo

v ,

-

dan [1]

ykle jedna osoba

(16)

5 "Quilting bee", 19. stol. [4]

-

p bylo pro

p - denn

-

sedek, v

poukazovaly k -

stem -

[1]

1.2 Orga

mnoha ,

1

(17)

byly ,

; 000

a [1]

e z ,

v

-

roce 1850.

byly v

[1]

V

vl

jednoho z m

(18)

kolo vozu

srub. ti

[1]

6 meaning [10]

1.3

angl [7]

letech se produkce textilu v k

: v 1,13

Anglii, z toho pak 350 000 tun

(19)

1. k 2.

,

o ,

propagaci a nikoli do prodeje.

ost

,

, -

odpadem.

- 2

10-20

,

,

2odpad, kt

(20)

7 [5]

- -

[7]

1.4 Co je to zero waste design?

ve i

d i

pravidlo

odpad se zredukoval -waste po

m m

(21)

v

s i

[7]

1.5 Co je to slow fashion?

barvy...), n

v

V koli

z

v it.

(22)

t -

8 Upcycling, denim [6]

&M, Zara nebo C&A,

michelinskou

(23)

, ticky. A

Moje kolekce Pracuji s m

tak, abych zam

1.6

Z [8]

mnoha vrstev textil

9 Techn

(24)

jap

pouze

dispozici.[8]

indigu

[8]

zek 10 [12]

Briscoe

v dobrou p

generace na

(25)

a

,

[8]

11 riscoe

kolekci jsem se rozh y jsou

a o

v .

(26)

-

2 Tvroba zero-waste kolekce

elnou bud istupovat k textilu a

t jak Dle

produkci energie.

30 Podle Water Footp

[9]

-

. odpa

2.1

- v

ovat se bez

Nejprve jsem s -

pochopila a ujasnila si

(27)

12 Zero- [14]

work: zero- s

v ,

ve specific

A v

[14]

zero-

, a ,

v

Anglie jako je Mak Liu a Julian Roberts, z USA.[14]

(28)

i nimu odpadu.

13 -shopu zero-

[15]

(29)

2.2

a jeho m

z

14

(30)

15 Issey Miyake - Paris Fashon Week F/W 2011[17]

em se -

100% PAD 100% PAD 100% PAD 100% PES 100% PES 100% PES

(31)

3

tzv. blok

a jej

lze transformovat do n produktu patchworku - u.

zero-waste

3.1 Popis kolekce

Ins a

Informovanost v

lidech pocit strachu

v

:

(32)

16

(33)

Z

3.1.1 Model 1 -

v 3

z [1.]

patchwor

nedohlednu.

Technic z

-

17 TN -

3 -

elefony[16]

(34)

3.1.1.1

18 TN -

19 TN -

(35)

21

-

3.1.2 Model 2 -

[1]

del jsem zvolila

ty jsou bez

v

(36)

k

22

23 TN -

24 TN - quilt

(37)

3.1.2.1

Obr 25 -

26

(38)

3.1.3 Model 3 - duchu

o jeden z ,

-

letu.[1]

rcem o velikosti 40x40 cm a s

100x100 cm a v

27 PD, ZD

(39)

29 - quilt

28

(40)

3.1.3.1

30 -

(41)

3.2 Model 4 -

- Podz

skupiny

sesazeny ze 3 barev - ZD jsou k

31

(42)

32 - quilt

33

(43)

3.2.1.1

34 -

K

35

(44)

3.3 Model 5 -

v

principem - -patch, four-patch nebo double-nine-

36 Four-patch blok 37 Nine-patch blok 38 Double-nine-patch blok

Techn

hlavu a zavazuje se v

modelu

(45)

41

39 TN - , 40

42

(46)

43 - quilt

(47)

3.3.1.1

44 -

45 -

(48)

46

(49)

3.4 Model 6 - Prsten

se vyskytuje v k

[1]

ch k jsem up

z

,

47 TN Prsten, PD, ZD

(50)

50 TN Prsten - quilt

48 TN Prsten, 49 TN Prsten,

(51)

51 TN Prsten,

3.4.1.1

52 - Prsten

(52)

O 53

3.5

z jednoho kusu texti

A 3x

54

(53)

,

55

(54)

minimem

. Bylo v s

- - podle

p

ji zero- Jsou v

v duchu zero-

, v a

-

- byly

100 i

(55)

[1]

2008, ISBN 978-80-7207-70-5

[2] Kinch, M. E.: Twelve Quilts of Christmas 2015 [online]. [cit. 2018-04-19].

-quilts-of- christmas-8-4/

[3] Winterthur - museum, garden, library [online]. In: . [cit. 2018-04-19]. Dostupn

z: http://museumcollection.winterthur.org/single-

record.php?resultsperpage=20&view=catalog&srchtype=advanced&hasImage=

&ObjObjectName=&CreOrigin=&Earliest=&Latest=&CreCreatorLocal_tab=&

materialsearch=&ObjObjectID=&ObjCategory=&DesMaterial_tab=&DesTechn ique_tab=&AccCreditLineLocal=&CreMarkSignature=&recid=1969.3106#.Wl0 B7XkiHIV

[4] Quilting Bee [online]. In: . [cit. 2018-04- https://cz.pinterest.com/pin/410742428508081481/

[5] McMullan, D.: How clothes become car seats: keeping high-street fashion out of

landfills -and-

style/fashion/how-clothes-become-car-seats-keeping-high-street-fashion-out-of- landfills-1.2882360

[6] Kuon Tokyo: Upcycling [online]. In: . [cit. 2018-04- https://www.instagram.com/p/BTtQ2EDllEP/

[7] ZERO WASTE, SUSTAINABLE FASHION EDUCATOR PACK, Redress for ecochic design award, 2017

[8]

ISBN 978-80-251-1863-4

[9] Kolik

recyklovat textil [online]. [cit. 2018-04- https://zajimej.se/proc- ma-smysl-tridit-odpad-aneb-kam-se-starym-trickem/

[10] The underground railroad explanation [online]. In: . [cit. 2018-04-21].

http://www.popularpatchwork.com/news/article/underground- railroad-extra/8743

[11] In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia

Foundation, 2001- [cit. 2018-04-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abolicionismus

[12] Fisher, D.: Polygonum tinctirium [online]. In: . [cit. 2018-04- https://www.lustauffarben.de/faerben-faerberknoeterich-englisch.html [13] Antique kimonos [online]. In: . [cit. 2018-04-

http://2or3things.blogspot.cz/2009/04/antique-kimonos-via-neville-trickett.html [14] Yen, J.: The Creation of Waste-Free Garments. Seamwork Magazine [online].

[cit. 2018-04- https://www.seamwork.com/issues/2016/05/zero-

waste-design

[15] Teng, Y.: Cherry Blossom Jacquard Two Way Coat with Side Pockets. In:

Https://yeohlee.com/ [online]. [cit. 2018-04-

https://yeohlee.com/collections/frontpage/products/cherry-blossom-jacquard- two-way-coat-with-side-pockets

(56)

[16] Amish. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-

https://en.wikipedia.org/wiki/Amish

[17] Issey Miyake Fall/Winter 2011 [online]. In: . [cit. 2018-05-

https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/issey-miyake

(57)

S

-

[2] ... 12

- 1810 [3] ... 13

- [1]... 14

[1]... 14

[4] ... 16

[10]... 18

... 20

[6]... 22

... 23

[12] ... 24

... 25

- agazine[14]... 27

-shopu zero- [15] ... 28

... 29

- Paris Fashon Week F/W 2011[17] ... 30

... 32

- ... 33

- ... 34

- ... 34

- ... 34

... 35

... 36

- ... 36

- quilt... 36

- ... 37

... 37

... 38

... 39

- quilt... 39

- ... 40

... 41

- quilt... 42

(58)

... 42

- ... 43

... 43

-patch blok ... 44

-patch blok ... 44

-nine-patch blok... 44

- ... 45

... 45

... 45

... 45

- quilt ... 46

- ... 47

- ... 47

... 48

rsten, PD, ZD ... 49

... 50

... 50

- quilt ... 50

... 51

- Prsten ... 51

... 52

... 52

... 53

(59)

Fotodokumentace

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

Figure

Updating...

References

Related subjects :