• No results found

Till: JU Remissvar <ju.remissvar@regeringskansliet.se>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till: JU Remissvar <ju.remissvar@regeringskansliet.se>"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Ronja Wildenstam

Till: Anette Svensson

Ärende: VB: Remissvar från PostNord Group AB avseende Ju2020/01303/L4 Datum: den 23 juni 2020 10:44:44

Bilagor: image001.png image003.png

Hej,

Se svar nedan när det gäller SOU 2020:16.

Vänliga hälsningar, Ronja Wildenstam Rättssakkunnig Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) 103 33 Stockholm

Tfn 08-405 90 57 Mobil 072-530 69 78

ronja.wildenstam@regeringskansliet.se www.regeringen.se

Från: Henrik Ishihara, PostNord <Henrik.Ishihara@postnord.com>

Skickat: den 23 juni 2020 10:06

Till: JU Remissvar <ju.remissvar@regeringskansliet.se>

Kopia: JU L4 <ju.l4@regeringskansliet.se>

Ämne: Remissvar från PostNord Group AB avseende Ju2020/01303/L4

Till den det berör,

PostNord Group AB tackar för möjligheten att avge remissvar över betänkandet ifråga.

PostNord Group AB har inget att erinra mot de förslag i betänkandet som rör posttjänstens utförande. I övrigt avstår vi från att kommentera innehållet.

Med vänliga hälsningar Henrik Ishihara

Henrik Ishihara Public Affairs Manager M +46 (0)72 - 517 74 18 henrik.ishihara@postnord.com

___________________

PostNord Sverige AB Kommunikation 105 00 Stockholm

Besöksadress: Terminalvägen 24, Solna

(2)

Vi levererar. PostNord levererar lösningar för kommunikation, logistik, distribution och e-handel till, från och inom Norden. Besök oss på www.postnord.com

References

Related documents

Barnafrid vill lyfta att det inte är ovanligt att hedersrelaterat våld och förtryck sker med flera gärningspersoner som utsätter brottsoffret för systematisk kränkning och våld,

Utredningen tar upp detta i kapitel 9.8, men vi anser att det är mycket problematiskt att man inte kommer med ett komplett förslag, utan endast föreslår att denna komponent

Ju2020/00999/L4 2020-05-08 Patrik Sandgren 1 (3) https://dhs.sp.r e geringskan sliet.se/y ta/j u -L 4/Remisser/2020 /Delbetänk adet från Di re ktinvesteringsutr

Region Halland delar utredningens förslag om behov av, att inom ramen för försvarsbeslut 2020, ange en tydlig och klar målsättning för den civila delen av totalförsvarets

Vi har ingen invändning mot att kraven för deltagande på fondtorget höjs – för att minska risken för bedrägeri eller andra oegentligheter – men tror att regelbaserade krav

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

Det som en rimlig valarkitektur skulle kunna bidra till för de som inte vill vara i förvalet är god information, stöd, jämförelser och olika guider istället för besvärliga

Om Sjunde AP-fonden dessutom skall vara ansvarig för att, inte bara upphandla fonder till fondtorget, utan dessutom förvalta de fonder som skall finnas i förvalet AP7 Såfa så finns