200072 A Fastighet LTS Kylmaskiner för varukyla 1 000 000 10 1 000 000 FTEK 0 0 100 000 2017 90232 2

Download (0)

Full text

(1)

Investeringsplan 2017-2021 Landstinget Blekinge 160706 FA, MT, IT, ÖV

rev

Delsumma 179 369 000 179 369 000 0 0 10 132 181

Objektnr

Prioritet (A el B)

Investerings- slag (MT, FA, IT, ÖV)

Brukande

Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift

Ekonomisk livslängd

Utbetalningssumma per år

Huvudsyfte till investering

Extern

engångskostnad per förvaltning

Förändring extern driftskostnad per förvaltning

Förändring intern driftskostnad per

förvaltning År Nyckel

Framtidens Hälso- och Sjukvård (F)

Byggnad/Brukan

de basenhet

Prioritering

200072 A Fastighet LTS Kylmaskiner för varukyla 1 000 000 10 1 000 000 FTEK 0 0 100 000 2017 90232 2

200086 A Fastighet LTS Fettavskiljare kök K-na 1 000 000 15 1 000 000 FTEK 0 0 66 667 2017 90232 2

200089 A Fastighet LTS Myndighetskrav Kök & Restaurang, K-na 6 000 000 15 6 000 000 FMYN 0 0 400 000 2017 90232 2

200175 A Fastighet LTS Materialdepån verksamhetsanpassning 9 000 000 10 9 000 000 FVAP 0 0 900 000 2017 1

200177 B Fastighet LTS Permanenta lokaler Kundtjänst 0 0 0 FVAP 0 0 0

200183 B Fastighet LTS Lokal för säng- och möbeltvätt 0 0 0 FVAP 0 0 0

200218 A Fastighet LTS

Ombyggnad/renovering Kiosk/Caféteria i huvudentré

Karlskrona 0 0 0 FVAP 0 0 2020 200234 90241 8

200218 A Fastighet LTS

Ombyggnad/renovering Kiosk/Caféteria i huvudentré

Karlskrona 0 0 0 FVAP 0 0 2019 200234 90241 8

200222 A Fastighet LTS

Om- och tillbyggnad för LTS i gamla MA-depå lokalerna samt solcellsanläggning. Påbörjar tömningen av B13 samt friställer B7 för ex regio och landstings

sammanslagningen samt B36 100 000 000 20 100 000 000 FVAP 0 0 5 000 000 2018 90233 3

200222 A Fastighet LTS

Om- och tillbyggnad för LTS i gamla MA-depå lokalerna samt solcellsanläggning. Påbörjar tömningen av B13 samt friställer B7 för ex regio och landstings

sammanslagningen samt B36 50 000 000 20 50 000 000 FVAP 0 0 2 500 000 2019 90233 3

200222 A Fastighet LTS

Om- och tillbyggnad för LTS i gamla MA-depå lokalerna samt solcellsanläggning. Påbörjar tömningen av B13 samt friställer B7 för ex regio och landstings

sammanslagningen samt B36 2 000 000 20 2 000 000 FVAP 0 0 100 000 2017 90233 3

200233 A Fastighet LTS Småprojekt 500 000 10 500 000 FVAP 0 0 50 000 2017 90000 4

200233 A Fastighet LTS Småprojekt 500 000 10 500 000 FVAP 0 0 50 000 2018 90000 4

200233 A Fastighet LTS Småprojekt 500 000 10 500 000 FVAP 0 0 50 000 2019 90000 4

200233 A Fastighet LTS Småprojekt 500 000 10 500 000 FVAP 0 0 50 000 2020 90000 4

200233 A Fastighet LTS Småprojekt 500 000 10 500 000 FVAP 0 0 50 000 2021 90000 4

200243 A Fastighet LTS Flytt av servicedesk IT 1 000 000 10 1 000 000 FVAP 0 0 100 000 2018 200095 90207 15

300117 A IT LTS

Order, Lager och faktureringssystem som ersätter dagens

system (Sesam 2) 2 000 000 2 000 000 IREV 0 0 2017 5

400021

A

ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte 100 000 5 100 000 ÖREV 0

0

20 000 2017 10

400021

A

ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte 100 000 5 100 000 ÖREV 0

0

20 000 2018 11

400021

A

ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte 100 000 5 100 000 ÖREV 0

0

20 000 2019 12

400021

A

ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte 100 000 5 100 000 ÖREV 0

0

20 000 2020 13

400021

A

ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte 100 000 5 100 000 ÖREV 0

0

20 000 2021 14

400085

A

ÖV LTS

Transportvagnar för intern transport av gods från materialdepån till sjukhuset och primärvården i

Landstinget Blekinge 127 825 000 5 825 000 ÖREV 0 0 165 000 2017 1

400088

A

ÖV LTS Dragtruck 2 300 000 7 300 000 ÖREV 0

0

42 857 2017 7

400088 A ÖV LTS Dragtruck 1 150 000 7 150 000 ÖREV 0

0

21 429 2018 7

400097

A

ÖV LTS

Skjutstativtruck för användning i höglager på

materialdepån 1 350 000 7 350 000 ÖREV 0

0

50 000 2017 1

1

(2)

Delsumma 179 369 000 179 369 000 0 0 10 132 181

Objektnr

Prioritet (A el B)

Investerings- slag (MT, FA, IT, ÖV)

Brukande

Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift

Ekonomisk livslängd

Utbetalningssumma per år

Huvudsyfte till investering

Extern

engångskostnad per förvaltning

Förändring extern driftskostnad per förvaltning

Förändring intern driftskostnad per

förvaltning År Nyckel

Framtidens Hälso- och Sjukvård (F)

Byggnad/Brukan

de basenhet

Prioritering

400101 A ÖV LTS Ugn till dietköket K-hamn 1 150 000 5 150 000 ÖREV 0

0

30 000 2018 9

400102 A ÖV LTS Kombiskurmaskiner, K-hamn 4 84 000 5 84 000 ÖREV 0

0

16 800 2018 9

400104 A ÖV LTS Skurmaskin, K-hamn 1 20 000 5 20 000 ÖREV 0

0

4 000 2017 6

400110

A

ÖV LTS Stor traktor till markskötsel 600 000 7 600 000 ÖREV 0

0

85 714 2017 6

400111

A

ÖV LTS Åkgräsklippare, markskötsel 250 000 7 250 000 ÖREV 0

0

35 714 2017 6

400112

A

ÖV LTS Kabinettmaskin inkl lådor (500st), MA-depån 1 640 000 10 1 640 000 ÖNYA 0

0

164 000 2017 1

SUMMA: 179 369 000 0 0 10 132 181

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :