• No results found

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp – avancerad nivå, Helfart 2SP032, VT 2022, vecka 3–7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp – avancerad nivå, Helfart 2SP032, VT 2022, vecka 3–7"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

2021-11-25 Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Sektionen för omvårdnad

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp – avancerad nivå, Helfart

2SP032, VT 2022, vecka 3–7

Kursansvarig: Anna Jervaeus, Bitr Lektor, Docent Kursexaminator: Veronica Lindström, Lektor, Docent

PRELIMINÄRT SCHEMA- Ändringar kan förekomma – Uppdateras efter hand

Lärare i kursen:

DSK Anna Jervaeus (kursansvarig) anna.jervaeus@ki.se DSK: Albertine Ranheim albertine.ranheim@ki.se IVA: Jeanette Eckerblad jeanette.eckerblad@ki.se AN: Åsa Dorell asa.dorell@ki.se

Observera:

En del av undervisningen (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom.

Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling

för deltagande med både bild och ljud.

(2)

2

Dag Tid Lokal Vecka 3

Måndag 17/1

8.30- 12.15

12.15-13

13-15

Digital programgemensam dag (ej del i kursen) Kontaktperson Helen Conte och Lise-Lott Rydström helen.conte@ki.se; lise-lott.rydstron@ki.se Lunch

Varje inriktning träffas med specialistansvarig lärare DSK Zoomlänk:

IVA zoomlänk:

Anestesi zoomlänk:

DIGITALT Se Canvas för program och zoomlänk (Modul: Över- gripande kurs- information)

Onsdag 19/1

9-10

10.10-11

11.05- 12.05 12.05-13 13-13.45

14-15

15.15- 16.15

Omvårdnadsämnets betydelse i specialistutbildningarna Föreläsare: Ann Langius-Eklöf

Components of study objective

Föreläsare: Zarina Nahar Kabir (Obs föreläsning sker på engelska)

Att förstå kvantitativ forskning Föreläsare: Anna Jervaeus Lunch

Reliabilitet och validitet i kvantitativ forskning Föreläsare: Kay Sundberg

Att förstå kvalitativ forskning inkl trovärdighet Föreläsare: Anna-Lena Brorsson

Introduktion till språkverkstaden Föreläsare: Kristina Froelich

DIGITALT Länk till Zoom Webinar:

(samma länk hela dagen)

Börja arbete med examination 1 (artikelgranskning) i grupp (se instruktioner i Canvas)

Söndag 23/1

Sista dag anmälan till workshop med KIB och Språkverkstaden (Se instruktioner i Canvas)

Sista dag att skicka in dokumentet, som är underlag inför seminariet, (en per grupp mailar) till specialistansvarig lärare

Vecka 4 Måndag

24/1

Examinationsseminarium: Artikelgranskning Obs! Obligatorisk dag (lärare finns tillgänglig fm) Storgrupp A: anna.jervaeus@ki.se

Storgrupp B: albertine.ranheim@ki.se

CAMPUS Alla DSK samlas i S 402 först.

(3)

3 Storgrupp

A: (grupp 1-5)

Storgrupp B (grupp 6-9)

9.30-12 13-15.30

9.30-12 13-15.30

9.30-12 13-15.30

Artikelgranskning examination Del 1: DSK Storgrupp A Artikelgranskning examination Del 1: DSK Storgrupp B Artikelgranskning examination Del 2: DSK med lärare

Artikelgranskning examination Del 1: AN Storgrupp A Artikelgranskning examination Del 2: AN med lärare _____________________________________________

Artikelgranskning examination Del 1: IVA Storgrupp A Artikelgranskning examination Del 2: IVA med lärare Sista halvtimmen på dagen är tänkt för frågor funderingar inför kommande uppgifter/seminarier

DSK: S 402 DSK: S 201 IVA: S 205 AN: S 211

Börja arbete med Examination 2 i grupp:

Dataanalys och tolkning av resultat (se instruktioner i Canvas)

Tisdag 25/1

Sista dag för respektive grupp (samma som i uppgift 1) att skicka eventuella frågor till frågestunden kring föreläsningen Att designa ett kvantitativt forskningsprojekt. Titta på de små filmsnuttarna i Canvas. En person/grupp mailar

anna.jervaeus@ki.se

Torsdag 27/1

Torsdag 27/1

9-10

10.15- 11.15 11.15- 12.30 12.30- 13.30

Omvårdnad och vetenskapsteori Föreläsare: Albertine Ranheim Forskningsetik

Föreläsare: Mathilde Hedlund Lindberg Lunch

Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett kvantitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan) Lärare: Anna Jervaeus

Sista dag för respektive grupp (samma som i uppgift 1) att skicka eventuella frågor till frågestunden kring föreläsningen Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. Se inspelad föreläsning i Canvas. En person/grupp mailar anna- lena.brorsson@ki.se

DIGITALT Länk till Zoom webinar:

(samma länk hela dagen)

(4)

4 Fredag

28/1

9-11.30 (SV) 9-11 (KIB) 13-15.30

(SV) 13-15

(KIB)

Att söka vetenskapliga artiklar – workshop (KIB)/alt Workshop Språkverkstaden (SV)

Att söka vetenskapliga artiklar – workshop (KIB)/alt Workshop Språkverkstaden (SV)

DIGITALT Se KIB:s och SV:s modul i Canvas för zoomlänkar

Vecka 5

31/1 Dead line för att meddela specialistansvarig lärare skrivpartner inför Examination 3 Påbörja arbete med Examination 3: Forskningsplan (se instruktioner i Canvas)

Måndag 31/1

10-11 Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan) Lärare: Anna-Lena Brorsson

DIGITALT Länk till Zoom webinar:

(samma länk hela dagen) Onsdag

2/2

Sista dag att skicka in dokumentet, som är underlag inför seminariet (en per grupp mailar) till specialistansvarig lärare Torsdag

3/2

10-12 13-15.30

10-12 13-15.30

10-12 13-15.30

Examinationsseminarium: Dataanalys och tolkning av resultat Obs! Obligatorisk dag (lärare finns tillgänglig under fm)

Dataanalys seminarium Del 1: DSK (Storgrupp A) Dataanalys seminarium Del 1: DSK (Storgrupp B) Dataanalys seminarium Del 2: DSK (med lärare)

_____________________________________________

Dataanalys seminarium Del 1: AN (Storgrupp A) Dataanalys seminarium Del 2: AN (med lärare)

_____________________________________________

Dataanalys seminarium Del 1: IVA (Storgrupp A) Dataanalys seminarium Del 2: IVA (med lärare)

Sista halvtimmen på dagen är tänkt för frågor funderingar inför kommande uppgifter/seminarier

CAMPUS Alla DSK samlas i S 402 först.

DSK: S 402 DSK: S 201 IVA: S 205 AN: S 211

Vecka 6

Arbete med Examination 3: Forskningsplan (se instruktioner i Canvas)

Tisdag 8/2

10-12 Work shop för att diskutera era forskningsplaner (Lärare tillgänglig)

Uppdelat per inriktning

CAMPUS DSK: S 402 IVA: S 201 AN: S 211

(5)

5

Vecka 7

Fortsatt arbete med Examination 3

Tisdag 15/2

10-12 Lärare tillgängliga för frågor kring era forskningsplaner

Uppdelat per inriktning

CAMPUS DSK: S 402 IVA: S 201 AN: S 211 Fredag

18/2

Senast 23.59

Inlämning av Examination 3: Forskningsplan Via URKUND (Endast en av studentparet skickar in)

CANVAS

Omexamination datum under VT 21 i samma kursrum i Canvas:

Omexamination Examination 3 dead line 8/4 2022, kl .23.59

Därefter sker omexamination i speciell portal i Canvas där datum annonseras ut löpande.

References

Related documents

En frispark, hörnspark eller sidlinjespark ska slås om ifall en spelare slår sidlinjesparken direkt mot det andra lagets mål eller i eget mål eller om sidlinjesparken görs fel

Journal of Applied Psychology, Advance online publication.. Which personality attributes are most important in

Ledarskap är ett mycket stort område inom arbets- och organisationspsykologi. Det finns flera teorier inom området, t ex tranformerande respektive transaktionellt ledarskap.

[r]

Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan) Lärare: Anna Lena Brorsson.

kvartil Median Övre  kvartil Max

Sista dag för respektive grupp (samma som i uppgift 1) att skicka frågor till frågestunden kring föreläsningen Att designa ett

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 5