• No results found

Nyhetsbrev nr 11 – November 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nyhetsbrev nr 11 – November 2020"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1

Nyhetsbrev nr 11 – November 2020

Covid-19

Vi börjar så sakteligen vänja oss vid riktlinjerna vid Covid-19 och distansering och skyddsutrustning tillhör nu ett normalläge.

Som tidigare gäller:

Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter får max en person (utöver förskrivare) medfölja, för barn två. Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter gäller av Regionen beslutade skyddsrutiner. Utanför utprovningsrummen finns ett bord med

skyddsutrustning som ska användas. Instruktioner finns vid bordet. Vid utbildning till vårdtagare med nätverk i datasalen gäller en person vid varje dator, max 6 personer utöver förskrivare.

Vid arbete i personers hem uppmanar Hjälpmedelscenters personal först och främst till att hålla distans, eftersom det är bästa skyddet, men där patientnära arbete är nödvändigt används full skyddsutrustning.

Under hösten kommer utbildningar i fysisk form, arrangerade av Hjälpmedelscenter, att utgå och digitala utbildningar erbjuds istället. Som tidigare uppmanar vi alla som inte känner sig fullt friska från förkylning att stanna hemma!

Vi på Hjälpmedelscenter arbetar intensivt för att Covid-19 och dess följder inte ska påverka våra hjälpmedelsanvändare eller förskrivare negativt utan att alla som har behov av hjälpmedel ska få det på ett tryggt och säkert sätt – tillsammans skyddar vi varandra!

Om- och tillbygge HMC

Om- och tillbyggnaden av Hjälpmedelscenter pågår för fullt. Det betyder att det är mycket personer som rör sig i och runt byggnaden och vi ber om ursäkt för den eventuella negativa påverkan detta får för dig som besökare hos oss.

Handikapparkeringarna återfinns som vanligt utanför huvudentrén och

besöksparkeringar återfinns vid den stora parkeringen på gaveln vid Blekinge Museum

(2)

2 Sortiment

TENS/NMES

Ny gel till TENS och NMES artikel 52407 Gel till Cefar TENS Chattanooga 250 ml.

Blå gel kommer levereras ut så länge vi har kvar på lager.

Manuped

Manuped SE-1000 finns nu med olika handtag.

Artikel 52412 Manuped SE-1000 med cirkulära handtag, om vi har hemma på lager erbjuds du manuped SE-1000 med raka handtag.

Avtalsstarter

Den 1 december har vi nya avtal gällande sitt och ryggdynor samt bälten och selar.

De nya avtalen innebär vissa justeringar i sortiment, du finner mer information i våra sortimentsöversikter som publiceras den 1 december. Vid frågor kontakta

produktansvarig konsulent.

(3)

3 Utbildning

Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi Just nu erbjuder vi nedan digitala utbildningar:

• Cross 5 - Sitta rätt och rulla lätt, steg 1

• Digital utbildning om trycksår och antidecubitusmadrasser

• Onlineutbildning Positioneringslarm

Titta in på utbildningssidan för att se datum för utbildningarna, passa även på att starta en prenumeration.

Prenumerera på uppdatering av utbildningar

Nu kan ni prenumerera på när nya utbildningar publiceras. Ni anmäler er genom att klicka på länken och fylla i er e-postadress enligt nedan och klicka på OK.

WebSesam-användare

Den som inte loggat in i WebSesam under de senaste 6 månaderna kommer att tas bort. Detta gör Hjälpmededelscenter för att spara licenskostnader. Rensningen sker i början av december. Om borttagen användare återigen har behov av WebSesam vänligen kontakta kundtjänst på Hjälpmedelscenter, 0455 – 73 6335.

Nyhetsbrev

Nu går det även att prenumerera på när nytt nyhetsbrev publiceras genom att fylla i er e-postadress enligt nedan och klicka på OK.

(4)

4

Nästa Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer den 17 december.

Hälsningar

Hjälpmedelscenter

KONTAKTUPPGIFTER:

Kundtjänst

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 1) hjalpmedelscenter@regionblekinge.

se

Teknisk service

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 2) Telefontid vardagar 8-9 samt 13-14 tekniskservice.hmc@regionblekinge.

se

Transportplanering

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 3) transport.hmc@regionblekinge.se

References

Related documents

Ekprojektet leds av Frank Götmark vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet, sedan starten år 2000. Sedan starten har även Björn Nordén, docent

Hjälpmedelskonsulent Emma Ungerbäck har börjat på Hjälpmedelscenter och arbetar med hjälpmedel inom produktområdet kognition, kommunikation, larm och

För att komma till rätta med detta bytte Eurovema till hårdare material i hjulbanan.. Under

Detta innebär att ett antal artiklar inom en funktion kommer att ha samma hyrespris.. De nya hyrespriserna baseras på ett antal delkostnader, varav inköpspriset är en

Petra Bergqvist slutade sin anställning som hjälpmedelssamordnare på Hjälpmedelscenter den 13/1 för att påbörja en ny tjänst på Landstinget som upphandlare på Affärsenheten inom

8.30 kommer det att vara ett webinarium angående etac cross och etac prio, under detta tar vi emot frågor och synpunkter angående beställning och inställning av stolarna.. Vad

I början av december kommer de som inte loggat på WebSesam under de senaste 6 månaderna kommer att tas bort.. Detta gör Hjälpmededelscenter för

Om det finns minsta risk för direkt påverkan för förskrivare eller patienter kommer vi givetvis att kontakta er, antigen direkt eller via meddelande i WebSesam...

Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter får max en person (utöver förskrivare) medfölja, för barn två.. Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter gäller av Regionen

skyddsutrustning kommer Hjälpmedelscenter även framöver ha följande restriktioner Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter får max en person (utöver förskrivare) medfölja, för

skyddsutrustning kommer Hjälpmedelscenter även framöver ha följande restriktioner Vid utprovningar på Hjälpmedelscenter får max en person (utöver förskrivare) medfölja, för

Avvikelserna som skickas till Hjälpmedelscenter ger verksamheten en möjlighet att arbeta för att förbättra de interna processerna och ger även en möjlighet att påverka

Leverantören Tobii tillhandahåller gratis onlineutbildningar inom kommunikation och kommunikationshjälpmedel.Följ länken nedan för att hitta deras utbildningskalender för

Vi är alla berörda av Covid 19 på något sätt och på Hjälpmedelscenter arbetar vi för att säkra vår hantering av hjälpmedel, både för att förhindra smittspridning men

Det rör sig om de artiklar som finns med i listan över hjälpmedel som går att beställa på kundorder som avser leverans enligt lagen om samverkan (LOS). Och det är just

Förutom hundar har även andra djurslag använts i olika länder för att skydda tamdjur från rovdjursangrepp.. Apor, grisar och lamadjur är

Information kommer att gå ut till alla jaktkortslösare tillsammans med ordinarie utskick från Viltskadecenter har fått en disputerad forskare till.. Jens Karlsson disputerade 25

Jag vill inte köpa en svarsapparat, utan önskar att följande telefonnummer(fast eller mobil) anropas då en besökare önskar tillträde, telefonnummer:. Jag önskar tillträde

Den första punkten på dagsprogrammet var att belysa hur en effektiv tryckkontroll kan minska samt förebygga vattenläckage till följd av för högt tryck på vattenledningen som

Storbanken Goldman Sachs stramar upp sina krav för att rösta ja till styrelser i bolag där den amerikanska storbanken är ägare.. Ett nytt globalt krav är att det ska finnas minst

Agroväst Gröna Möten arrangerar inom ramen för EU-projektet Affärsboosten ett evenemang där vi vill visa goda exempel, ge dig mer kunskap och inspirera till nästa steg för

Det blev en kul helg i Trollhättan för ungdomarna med patrull och stafett precis som det ska vara..

Kvinnofridslinjen kan ge stöd till dig som är utsatta men också till anhörig till någon som misstänks vara utsatt för våld. Information hämtad