andliga sånger

23  Download (0)

Full text

(1)

William Sundman Sääf

4 väldigt

andliga sånger

2019 För sopran, baryton, 2 pianon, kontrabas

(2)

2

Matt 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Hes 23 Så säger Herren: (...) utlämna dem åt skräck och plundring. Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.

2 Mos 21:12 Den som slår någon, så att han dör, han skall straffas med döden

Mik 7:18f Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd (…) Din vrede består inte för alltid(...)

5 Mos 22:13-21 (…) men om det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas från sin fars hus, och (...) männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att ha horat i sin faders hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel (...)

Syr 21:1 (...) har du syndat, så gör aldrig om det, och be om förlåtelse för vad du redan gjort.

Matt 18:21-22 Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade: (...) Inte sju, utan sjuttiosju gånger.

1 Kor 6:9f (...) män som ligger med andra män,(...) inga själviska, inga drinkare, och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike.

1 Petrus 2:1-25 (Nya världens översättning) Ära alla slags människor, älska alla era medtroende.

Rom 13:8-10 Stå inte i skuld (...) utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. (...) du skall älska din nästa som dig själv.

5 Mos 15 Men om slaven säger att han inte vill lämna ditt hus, därför att han håller av dig och din fa­

milj och har det bra hos dig, skall du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Sedan skall han vara din slav för alltid.

Duration:

Sopran (h -b3)

Baryton (H -f1)

Piano 1 Piano 2 Kontrabas

Den första sången - Angående den gyllene regeln

Den andra sången - Angående förlåtelse och rättvisa

Den tredje sången - Angående kärlek

Den sista sången - Angående slaveri Den första sången: 2 minuter Den andra sången: 4 minuter Den tredje sången: 2 minuter Den sista sången: 1 minut Totalt ca 9 minuter

Sättning:

Detta stycke är skrivet för projektet Futurum, på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm läsåret 2018/2019, som är ett samarbete mellan tonsättarstudenterna i årskurs 1, kandidat, och musikerstudenter i årskurs 3. Styckets uruppförande var 15 april 2019 i Kungasalen på KMH, under Ljudoljud-festivalen. Musikerna musiken skrevs för, samt uruppfördes av, var Cecilia Eriksson (sopran), Nils Löfgren (baryton), Ludvig Nilsson (piano), Matilda Andersson (piano) och Joel Hedtjärn (kontrabas).

(3)

3

I detta notexempel skall det som finns mellan repetitionstecknen upprepas under den tid som är utpekad. Det är den tjocka horizontella linjen som visar hur lång aktionen skall vara. Dynamiken relaterar till hela aktionen, inte till det som finns i repetitionstecknen. Ritardandot relaterar endast till materialet du repeterar - inte till stycket i stort. Materialet i boxen skall inte vara direkt relaterat till styckets tempo. En åttondel i boxen och en utanför behöver alltså inte vara lika långa. Se notvärdet i repetitionstecknen som en indikation för om det skall vara snabbt eller långsamt.

I detta exempel, som endast är relevant för kontrabasen, skall musikern gå från N (normal position för stråken) till SP (sul ponticello - spela nära bryggan) och tillbaka till N.

Samtidigt skall man också från L (legato/en lång ton) till Z (buzzroll) och sedan tillbaka till L. Alla dessa förändringar skall ske gradvis. Dessa tekniker förekommer även utan gradvis förändringar.

Detta exempel är för sångarna. Du skall gradvis gå från N (normal mängd vibrato - normalt för sammanhanget) till M.V (mycket vibrato).

Kortfattan skall man gå från midre vibrato till överdrivet mycket på ett gradvis vis. S.V betyder inget vibrato alls.

DS är notation för pianon. DS står för dämpad sträng. Du trycker på den sträng som är noterad. Tryck så hårt att tonen förändras men inte så hårt att efterklangen blir torr. DS förekommer enbart tillsammans med N (normalt) och en pil mellan dem. N ---> DS betyder då att du skall gå från helt lös sträng till att du dämpar den "lagom mycket", gradvis.

Diamantnothuvudena betyder samma sak men utan en gradvis förändring. När detta nothuvud dyker upp skall du dirket spela DS.

Övertryck (kontrabas). Spela med så mycket tryck att tonen spricker och låter trasig. Detta noteras med instruktionstext ovanför noterna.

I detta exempel sker ett taktartsbyte från 4/4 till 7/6. Detta är ett matematiskt, och enligt mig, tydligt vis att en triol i 4/4-taken har samma notvärde som en fjärdedel i 7/6- taketen. Man kan också säga att 7/6-takten är 7 st fjärdedels-trioler-takt.

Tack till

Marie, Janne, Cecilia, Nils, Matilda, Ludvig, Joel, alla klasskamrater, Stockholms Stadsbibliotek och tack till min älskade fru Petra för ditt moraliska och praktiska stöd.

Copyright William Sundman Sääf

Förklaringar av udda speltekniker

(4)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

Copyright William Sundman Sääf Sp.

Br.

Pn.1

Pn. 2

K.b.

Allt p

vad ni vill a män nskor- -naskall gö ra- för er, det skall ni ock så- gö ra- för dem.

q ≈ 60 q ≈ 70

a

pp

gö ra- för er,

pp p mf

pp p mf

o p o o p o p mf

S.

B.

P.1

P.2

K.

o

p mf

a

- - - - - - - -

8

o

p mf

- - - - - - - - a - ger her - ren

ppp p f

f

p f

ppp f p f

44 68 58 44

44 68 58 44

44 68 58 44

44 68 58 44

44 68 58 44

44 68 58 44

44 68 58 44

44 24 44

44 24 44

44 24 44

44 24 44

44 24 44

44 24 44

44 24 44

&

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

3 3 3 3

William Sundman Sääf (1995-)

4 väldigt andliga sånger

Den första sången

Angående den gyllene regeln

?

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

∑ ∑

& í™™ î™™ Rit. _ _ _ _ _ _ _ _

& ∑ ?

& í™™ î™™ Rit. _ _ _ _ _ _ _

? ∑ ∑ ∑ & ?

?

N.L. Z.S.P.

L.N.

N.L.

&

S.P.Z. N.

L.pizz. ?

&

S.V. M.V.

? S.V M.V Aggressivt och drama skt

f . .> .> >- ->

3

& í™™ î™™accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > > > >

?

p > > > > > > > > > > > > >

& ∑

>

> >

? & ?

>

> > &

?

arcoL.

N.

Z.

SP.

L.

ST.

N.. . .

.> . .>

œ# œ œ œ# œj ‰ œ œ œ#J œJ œ œ œ#™ œœ œ œ™ ‰ Œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ ‰ Œ™ Œ Œ™

Œ ˙# ™ w œ™ œ# œ œ œ™ ‰ Œ™ Œ™ Œ Œ™

Œ# ™™˙˙# ww Œ # ™™˙˙# ww œ# œ#

œœ#

# ™™ œ# ™™ œœ# œœ##™œ# ™

Œ ˙˙nn™™ ww Œ

## ™™˙˙ ww œ#™ œœ™™ œ œœ##™™

Œ# ™™™™˙˙˙˙n wwww Œ ˙˙

###˙˙#™™™™ ww

ww œ# œ# #œœ™™ œœ# ™™ œ œ™

Œ ˙˙˙˙™™™™ wwww œœ™™ œœ™™ œ# œœ#™™

Œ O˙™™ ~w Œ ˙™ w œ™ œ™ œ œ™

w w ˙ ˙™ Œ

w w œ Œ ‰ œ# œ œ #œ œn Œ

œœœœ#

# œ œ ##œœ œœœœ## œœœ™™™ œœœœ### œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

Ó wwww

nn Œ œ

œ œ

œ œ

œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œœœœnj

œœœœ œ œ œ# œ# œ œ

wwww

n# œœ#™™ œœœ## œœœ œœ# ˙

˙ ## ™œœ™

# œœ œœœ# #œ œœœ

# œœœœn œœœœ œœœœ wwwwn

Œ œ œ œ w

œ œ

œœ™™

œœ œœ œœ

# ‰ œœœœnJ œœœœ œœœœ

ww 7

ww ˙

˙ œ

œ œ œ œ

œœ œ œœ

=

4

(5)

{ {

°

¢

{ {

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

Ut f

läm

- -na dem, åt skräck och plun dring.- Ska - ran skall

12

åt skräck och plun dring.-

f

p f

f

f o f

S.

B.

P.1

P.2

K.

sty - mpa dem med si - na svärd

ff

da

- der

f

as

- sö ne- och döt ff

trar - 16

med si - na svärd

ff

da

f

ner - och döt

ff

trar -

p ff mp ff

p ff mp ff

ff mp ff

34 44 24

34 44 24

34 44 24

34 44 24

34 44 24

34 44 24

34 44 24

34 78 44 1216

34 78 44 1216

34 78 44 1216

34 78 44 1216

34 78 44 1216

34 78 44 1216

34 78 44 1216

&

Aggressivt och drama skt

> > > -> - .> M.V.-> .> .> N. .>

? ∑ - .> M.V.-> .> .>

& > .>

? --- - - > .>

&

”“ >

.> 3 3 3 3 3

& ? . . . > .> > > > > >

3 3 3

? ∑ > .> >N.L. S.P.Z.

> > > >

&

N.-> 3 M.V. .> .> .> .> >N. M.V.

.> .> > > > > > > >

? ∑ .> .> .> >N. M.V. .> .> > > > > >

&

> > .> .> .>

##

## .

. .> .>

?

>

> .

.> .> .> .>

3 3

&

.>

.> .> . .> .>

3 3 3 3

? > > > > > > > >

>

.> .> .>

&

.> .>

? > > > > > > > > > > .> .> .>

Pizz. Arco

.> .>

Ó œ#™ œ œ œ# œ# Œ œ# œ ‰ œ# œJ œJ ‰ Œ ‰ œ#J œ œ

Ó # œœ ‰ œ# œJ œJ ‰ Œ Œ Œ

### ™™™ œœ œœœœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙™™ # ™™™ œœœ# œœœ œœœœ# œœœœ##J œœœœ™™™™ ## ™™œœ œœœ# œœœ œœœœ##

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ##™™ œ œ œ# œ# œœJ ‰ Œ Ó Œ œ

œ™™ œœ œœ œ# œœ#™™ œ œ œ œ œœœœ œœœ œœœ œ

œœ#J œ œœœœœœ œœœ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œœœn™™™ œœœJ ˙˙˙ œœœ œœœ œœœ œœœ

˙ Ó œœ™™ œœJ ˙˙ œ œ œ œ

˙

# œ# œ# œ# œ œ œ ˙™ Ó œ œ ‰ œ#™ œ™ œ œ œ# œ# œ#

Ó ‰ œ

J œ œ ˙ #œ

Œ œ œ ‰ Œ™ #J œ œ# œ œ#œ

œœœœ#

# J œœ# œ

œJ œ# œœœ## œ# œ# œ## œœœœ œœ#J ‰ Ó ‰ œœ# ‰ # œœœœ œœœœ ‰ œœœœ# œœ Œ Œ # œœœœœœœ# œ

‰ œœœœj œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ# œœœ œœJ ‰ Ó ‰ œ

‰# œœ#

œœœn

œœœ ‰ Ó Œ

œ œ

œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ ≈ œœ

## ™™

œœ œ

œ# œœœ# œœœœ œ#j ‰ Ó œ

œ# œœœ# ‰ ‰œœœœ œœœœ ‰ Óœœ# Œ Œ Œœœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

œœ œœœJ ‰ Ó Ó œœœ œœœ ‰ Ó Œ Œ œœœœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Ó Ó œœœ

œœœ ‰ œ# Œ Œ œœœ

œœœ

=

5

(6)

{ {

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

och brän na- ner de ras- hus. Den

p

som

q ≈ 60 rit.

21

och brän na- ner de ras- hus. O

pp

f ppp

f ppp

S.

B.

P.1

P.2

K.

slår - gon a han dör han skall straf fas- med dö - den 26

o

pp

p

pp

p

1216 44

1216 44

1216 44

1216 44

1216 44

1216 44

1216 44

& . .> .>

. .> .> - - ∑

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

? . .> .> . .> .> - -

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

&

mp

> ∑

Som gli er i bakgrunden

Rytm ad. lib

?

> Pedal lls slutet

>

∑ ∑ ∑

&

>

◊ÿ

∑ ∑

& ?

Pedal lls slutet

> í™™ î™™ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( )

? N.

-> >

M.S.P.

> > >

N. Teknik ad. Lib

& 3 3 3 ∑ ∑U

? ∑ ∑ ∑U

& ∑U

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U

& ∑ ∑ U

? í™™ î™™ & ? U

? Pizz. ∑U

ca 2"

Œ™ Œ™ ‰ œ#J œ œ# œ# œ œ# œ# w Ó œ# œ

Œ™ Œ™ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ w Ó ˙ w

## ™™Jœœ œ

# ™™œ#

J œœ™™J œ

œ™™

J # ww# œ# œ

œ

#

˙˙™™

ww

œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n#wwww œœ™™

J

œœ#™™

J œœ™™

J œœ™™ wwwwn

J œ œ Ó O

œ™j œ™j œ™j œ™j w ˙ Ó # ~w#

w

#

~w

<#> œ œ œ# œ œ# œœ j œ#™ Œ œ œ# œ œ# œ œj œ# ‰ Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ Œ

w Ó ˙ w w

œ# œ# #œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ

œ# œ#œ œ œ#

œ

# #œ

Ó Œ ‰ #œœ

#J œœ™™ # œœœœ##

J ˙˙˙˙ ‰ œœœ#J ˙˙˙ ‰ œœœ##J ˙˙˙

˙˙˙˙n

n# wwww

~ O# O # œœœœ#j

œœœœ

™™™™ œœœœ# j

˙˙˙˙ ‰ œœ#j

˙˙ ‰

###œœœœj

˙˙˙˙ ˙˙˙˙nn wwww

~w

<#>

<#> ~w O˙™™ ‰ œJ œ™ œJ ˙ ‰ œ™ Œ ‰ œJ ˙ ˙

N. D.S.

=

6

(7)

7

(8)

{ {

°

¢

{ {

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

O

ppp p

Du som tar bort skuld

q ≈ 100

1

Vil p

- ken gud är som du, Du som tar bort skuld, och för låt- - er synd

p

p ppp

p ppp mp mp

S.

B.

P.1

P.2

K.

be - står in - te för all - d

8

din vre - - de be - står in - te för all - - d

ppp mp

mp

p mp

&

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

U ∑ ∑

44

4 väldigt andliga sånger

Den andra sången

Angående förlåtelse och rättvisa

?

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

44

U

&

44

∑ U ∑ ∑

?

44

∑ U ∑

& ∑ U í™™ î™™accel. _ _ _ _ _ _ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44

?

44

∑ U ∑ ∑ ∑

? pizz.í™™ î™™ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pizz. vib.

U

44

3

& ∑ ∑ ∑

? U

& U ∑ í™™ î™™ ∑

? U ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & ?

& U ∑ í™™ î™™

? U ∑ ∑ ∑ ∑ppp& ?

? U í™™

S.P.

î™™rit._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N.

arco

&

Z.

S.P.

Ó Œ œb w ˙ ‰ œb™ œ™ œbj œ œ œj œb™ ˙

œ™ œJ œ

J œb œbJ œJ œb œJ œ Œ Ó ‰ œb™ œ™ œbJ œ œb œJ œ™ ˙ Œ œ# œJ œ œ#b jœ J œJ œ œj œ Œ

Œ ˙˙˙b™™™ Ó ‰ ‰ Œ bwww bb wwwb

Œ ˙b™ Ó ‰ ‰ Œ wwbb bb wwwwbb

www bbb

Œ ˙˙˙˙bbbb ™™™™ Ó ‰ ‰ Œ wwwwb

bb b œbœ

Œ ˙˙˙˙## ™™™™ Ó ‰ ‰ Œ wwbb

Œ œ œ bœ œ

‰ ‰ Œ wb bw

˙b b˙

Ó bœ

Œ œ

Œ ‰ œj œj œ#™ œ# œ# œ œ# ˙# œ# œ ˙™ Œ

Œ # ™˙ ˙ # œ ˙#œ Ó Œ ‰ œ#J œJ œ™ œ œ œ# œ ˙ #˙ ˙™ Œ

Œ Œ #˙˙˙˙

## Œ ˙˙˙˙˙### ™™™™™ œ# œ Ó ˙˙˙˙

Œ Œ Ó Ó ˙˙˙

Œ Œ Ó Œ ˙˙˙˙˙### ™™™™™ œ œ# Ó ˙˙˙˙#

Œ Œ ˙˙˙˙# Ó

˙˙˙˙

#

Œ Œ ˙b # œœ

Œ Œ ˙ # ™˙ œ# ˙ ˙ Ó #˙ œ# œ 7˙

=

8

(9)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

Men p

om an - kla - gel - sen är rik - g och det in - tefinns - got be -

accel. q ≈ 120

15

p

p

pp mp

ppp mf

ppp mf p mp

S.

B.

P.1

P.2

K.

vis

mf

a flick - an var o skuld

f

- 22

på a flick - an var o skuld

f

- skall flick an- häm tas- från sin

mp f

mp f

f

34 44 68

34 44 68

34 44 68

34 44 68

34 44 68

34 44 68

34 44 68

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

68 24 68 24 68 24 68 24

& ∑ .

Aggressivt och drama skt

. . . - -

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& í™™ î™™ ”“

í™™ î™™ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

? ∑ í™™ î™™accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rit ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

& ∑ ”“

í™™ î™™accel. _ _ _ _ _ _ _ rit ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?

&

L.

N. Sul E+A

? .> .> .>

.>

& - .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑

? ∑

mf.> Aggressivt och drama skt

.> .> .> .> .> .> . . . .

&

3 3 3 3 3

”“

?

&

? . . . .

? .> .> .> .> .> . . . .

Ó œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ# œ œ# ˙ œ#™ œJ œ œ

œ œ wwwww œ œ

Ó ˙

œ œ

wwww œ œ œ

˙˙˙˙b bbb ™™™™

˙˙˙˙

n ™™™™ ˙˙˙˙b bb ˙˙˙˙n Ó ˙ Ó ˙˙˙ œœœ™™™ œœœJ œœœJ œœœ œœœJ œœœ™™™ œœœJ ˙˙˙ ˙˙˙˙##™™™™ ˙˙˙˙n™™™™ ˙˙bb ˙˙˙˙n

˙ ˙ œ Œ ˙˙ ww œœ Œ Ó œœ# Œ Œ œœ Œ Œ œ Œ œœ Œ

˙™ œ œ œb™ œ™ œb œ œ ‰ Œ™

œ œ œ™ œ™ œ œ œ

‰ Œ™ Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ

œœœbb™™™ œœœnn ™™™ bb œœœ œœ b œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œœb™™œ œœœnn™™™

œ™ œ™ œb œ # ™™™œœœ œn™ bœ œ n ™™˙˙ ˙˙ œœ™™ œœ™™

œœœœb bbb œœœœnj

œœœœ

™™™™ œœœb

bb œœœœn œ œb œb œ œ œ œ œb œb œ œ œb œb œ œ œ œ œb œb œ œ ˙˙˙˙b bbb ™™™™ œœœœ## œœœJ œœœ™™™

œœb

b œœ # ™™œœn œœJ œœœœ œb œœœn ˙˙˙™™™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ

œœb œœj

œœ™™ œb œœ œœ™™ œœ™™ œœ œœ œœ™™ œœ™™ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

=

9

(10)

{ {

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

och männ en- i sta - den ste na- hen ne- ll döds 29

fa - ders hus

p f

ff

S.

B.

P.1

P.2

K.

...ef f

ter

- -som hon

pp

ge nom- a ha ho - rat i sin fa - ders hus har

36 f

...ef f

ter

- -som hon

pp

ge nom- a ha ho - rat i sin fa - ders hus har

f

o

ppp mf

f

f pp mf

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

24 68 24 68 24 44 68

68 24 68 68

68 24 68 68

68 24 68 68

68 24 68 68

68 24 68 68

68 24 68 68

68 24 68 68

& ∑ .> -> -> ->3 -> -> -> - -> -> ->3 S.V.> M.V.

? - - M.V.->

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&

“:; ∑ ∑

? & 3 3 3 3 3 3 3

& ∑ ∑

? 2 . .

? . . . Något övertryck

. .

& ∑

. . . > > . . -

.

2 2 2 2

? ∑ . . .2 . . .2 . . > >2 . . - 2 .

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ í™™ î™™ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑

. . . .

? .> .> .> .> .> .> .>

. . . .

2

? .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .>

2

Œ™ ‰ œ œb œ œ œb œ œ™ œn œb œ œ ‰b jœ˙™™ ˙ Ó

œ œ ˙™

œœœbb œœ œœœb™™™ œœœnn™™™ œœb œœn œœœbbb™™™ œœœnn™™™ bb œœœ n œœ œ

b œœ œœ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

˙˙˙˙ bbb ™™™œœœœb™

œœœœn™™™™ bbœœœb œœœœn bbb ™™™œœœœb™

œœœn™™™ œœœ™™™ œœœnJ œ œb

œœ œœ

œœ

œ œb œœ

œœ œœ

œœ œœ

œ œb œœ

œœ

œœ œb œ œ

œ œ

˙ œœœœbbbb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbbbb œœœœ œœœœÓ

œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ ˙™ ˙˙ ˙˙ ˙˙˙

n œœœ

œœœb n œœœ Ó

œ

b œ œ ‰ œb™ œn œ œn œb œn œbj œj œb œ™ œn œ œb™ ‰ œbJ

œb œ œ ‰ œb™ œ œ œb œ œ œJ œJ œb œ™ bœ œ œb™ ‰ œJ

œ œ

œœœœb bbb j

Œ œœœœnj Œ bbbœœœœbj

Œ œœœœnj Œ bbbœœœœbj Œ œœœœj

Œ œœœœnj ‰

œœœœj ‰ bbbœœœœbj

Œ œœœœnj Œ œœb

n œœj œœ œœj

œœb œœ œœ ‰ œœœœ## J Œ œœœœnJ Œ œœœœ##J Œ œœœœnJ Œ œœœœ##J Œ œœœœJ Œ œœœœnJ ‰ œœœœJ ‰ œœœœ##J Œ œœœœnJ Œ œœb œœj

œœ œœj

œœb œœ œœ ‰ œœbj Œ œœnj Œ œœbj Œ œœnj Œ œœbj Œ œœj Œ œœnj ‰ œœj ‰ œœbj Œ œœnj Œ

=

10

(11)

{ {

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

gjort vad som är en ve - lös - het i Is - - ra - el

43

gjort vad som är en ve - lös - het i Is - - ra - el

mp o

o f

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

S.

B.

P.1

P.2

K.

O

q ≈ 60

ppp 49

O ppp

ff o mp

fff

ff fff mp

ff fff p o

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 68 24 68

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

68 24 68 24 44

& . . . .

? . . . .

& ◊í™™ÿ î™™

& í™™ î™™ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( )

? &

&

? > >

? .> .> .> .> > > > > > > >

& U ∑ ∑

Utan vibrato Icke-drama skt

? U ∑ ∑

Utan vibrato Icke-drama skt

& rit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ U

& ? U

Mycket pedal

& U

?&

? > > > U í™™

Mycket pedal

î™™

?

> > > > >

N.

>

U S.T.

œ œ œ œ œ bœ œ œb œb œb œ œJ œ™ ˙b

œb bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ œbJ œ™ n˙

œb œb

œb œb Œ™ œœœœ

™™™™

˙˙˙˙

## ™™™™ œœœ™™™œœœœ ### œœœnœœœ œœœœb

bbb j

Œ œœœœnJ Œ b œœœœbbb

J ‰ œœœœnJ ‰ bb œœœœbb ‰ œœœn ‰ bb œœœb œœœn bb ™™™™ œœœn™™œœœœbb ™ bbb œœœnœœœ œœœœ##

J Œ

œœœœnj Œ œœœœ##J ‰ œœœœnJ ‰ ##œœœœ ‰ œœ ‰ œb

œ #n# ™™™™ œœ™™œœœœ œb œ

œœbj Œ œœnj Œ

œœbj ‰ œœnj ‰

œœb ‰ œœn ‰ œœb œœn œœb™™ œœn™™ ˙˙

˙

<b> ™ ˙ ˙™ ˙ ˙ Ó Ó ‰ œ™

˙™ ˙ ˙™ ˙ ˙

Ó Ó ‰ œ#™

Ó Œ œœbb ww

## ™™™™ œœœn™™™ œœœ#œœœœ ## œœœn ## ™™™™ œœœn™™™œœœœ ### œœœ œœœn œœœœœœ wwwwn Ó Œ œœœbbb www bbbb ™™™™ œœœn™™™ œœœbbb œœœn œœœœbbbb™™™™ œœœn™™™œœœœ bb œœœ œœœn œœœœœœb wwwwbb Ó Œ

œ w

#n# ™™™™ œœ™™œœœœ œœb b œœ

#n# ™™™™ œœ™™œœœœ œœb b œœ

## œœœœ

www

### œ# œ#

œœb™™ œœn™™ ˙˙ œœb™™ œœn™™ ˙˙ œ#™ œ™ œ œj œ™ w w Œ O˙## ™™

œ

#

Normalt

=

11

(12)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

pp

O

pp

O 57

pp

O

pp

Har p

du

pp

pp ppp pppp

pp pp ppp pp pp

S.

B.

P.1

P.2

K.

O 63

synd - at, gör ald - rig om det och be om för -låt - el - se

p

pp

pp p

&

? . .

&

?

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? í™™ î™™ í™™ î™™

? pizz. arco. pizz.

&

? - - - .3 3

& ∑

?

&

3

?

? ArcoSul E

w w Ó Œ œ# w w Ó

˙

# w

<#> w Ó Œ œ# w w Ó # œ œ œ#œ

œœ## œ# œ# œ# #œ #œ n œœ# #n œœ œœ# œ# œn œœ# # œœ# ## œœ

œ# œ# œ#

œ œ

œ œ#

œ

# œ

O#™ O™ O O

œ œ

~w

<#>

<#> ~w ‰

œOj O˙˙## w~w w~w ˙˙O œ œ œ# œ

w

<#> ˙™ Œ Ó Œ œ w

œ# œ Ó Œ œ# œ œ œ# œ œ#J ‰ Œ œ# œ œ# œ œ œ œ Œ

Ó ‰ œœœ### ™™™ ˙˙˙™™™ œœœ### www

Ó ‰ œœœœ# ™™™™ ˙˙˙˙™™™™ œœœœ# ˙˙˙˙™™™™ œ# œ œ # ™˙

Ó œ#j œ#™ Œ #˙ #˙ Œ œ# œ ˙ ˙™ œ#

œœ# œO## ˙˙O™™™

œœO ˙˙O

™™™

˙˙O Ó wwœ~

D.S.

=

12

(13)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

O

mp

Her re- 67

för vad du re- dan gjort

pp

pp

o

S.

B.

P.1

P.2

K.

hur mån ga- gån - ger Skall

mf

min bro - der kun - na - ra o - mot mig

q ≈ 90

74

p

mf p

mf p

fpp mp

24 34 44

24 34 44

24 34 44

24 34 44

24 34 44

24 34 44

24 34 44

&

(Utan vibrato.

Icke-drama skt.) 3

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ U U U

? U U U

& U U U

? ∑ ∑ ∑ U U U

? ∑ ∑

&

(Utan vibrato.

Icke-drama skt.) 3 3

? ∑ ∑ ∑

& ∑

>

∑ í™™ î™™

? ∑

>

∑ ∑ ∑

& ∑ >

∑ í™™ î™™

? ∑

>

∑ ∑ ∑

? ∑

N.> S.P.

w Ó Œ

˙

# w ˙™ #œ w ˙ Ó Ó Œ œ œ#

Ó œ# œ# œ œ œ#j œ™ ˙

www### # www## # www##

www###

œ

<#> ˙˙˙˙##™™™™ œœœœ ˙˙˙˙#™™™™ œœœœ

˙™ #wwww

##

wwww

# #wwww

wwww

###

˙

<#> ™ œ# œ #˙ œ œ# ˙n œ www### www### www### www###

wwww# # wwww# # wwww# wwww#

ww~

#ww~

œ

#

ww~ ~w

w

œ

~ww

Œ œ œ œ œ# œj œ Œ Œ œ# œ œ# œ œ#™ œ œj ‰ ‰ œj œ œ# œ#j œ œ œ œj

˙™ ˙™

www##

# œ œ

wwww

##

www### œ# œ#

wwww

# w

# ˙ ˙ œ

œ ˙

˙™™

=

13

(14)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

och än då- få för låt- -el-se av mig myc

f

ket - 79

p

f pp ppp

f pp ppp

f

S.

B.

P.1

P.2

K.

som sju gån - ger

ppp p

Je - sus sva ra- -de 84

f

Je - sus sva ra- - de:

f

f

f

44 44 44 44 44 44 44

& 3 > >

? ∑

&

>

∑ í™™ î™™accel._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?

>

& >

∑ í™™ î™™accel._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?

>

?

N.

f

S.P.

&

N. S.P. N.

& 3 3

? ∑ ∑ 3 3

3 3

&

?

&

? í™™ î™™

&

N./S.P. ad lib

. . . > .

3 . . >

3 3

<#> Œ ‰ œj œ œ# œ# œ œ œ# œœ œ œ ˙™œj Œ Ó Œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ

w w w ˙ Ó

www##

# # www## # œ#œ

wwww

## #wwww #wwww #wwww

www### www### œ œ

#www #wwww # wwww# ##wwww ##wwww

ww

# w

w

w

w w w

œ œ# œ œn œ# œ œ œ ˙n œ™ ‰

w

# ˙ Ó œ# œ œ# œ œ#

Œ Œ œ# œ# œn œ#J œJ œ## ˙ œœ œ

Œ Ó www##

# n ###wwww ###wwww ###wwww ###wwww

wwww

#

w #w #w #w

www### n ###wwww ##ww ###wwww ww

w

### wwww

## # www# œ# œ

www ∑

w

# œ œ# œ œ œ œ œ# w ˙ œJœ œ œ#j ‰ œ# ˙™

=

14

(15)

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

In p

te

- sju, ut an- sjut- -o-sju gån - ger

89

In p

te

- sju, ut an- sjut- -o-sju gån - ger

p

p

p

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

& 3

? ∑ 3 ∑ ∑

& ◊ÿ

? ∑

&

? ∑

& .> .> .> .>?

. . .

3 . ∑

Ca: 4"

œ

<#> Œ Ó Ó Œ œ œ# ˙ œ œ œ œ# œ ˙n #w #w ∑

Ó Œ œ#œ ˙ œ œ œ# œ# œ ˙ #˙ ˙ #w

wwww

### ### ˙˙˙˙ ˙˙˙˙™™™™

##˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ wwww w

# #˙ ˙™

˙˙˙˙

### ### ˙˙˙˙ wwww ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ wwww wwww wwww

### ### ˙˙˙˙ ˙˙˙˙™™™™ ˙˙# ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ ### ˙˙˙˙ wwww www

˙˙˙

˙˙˙™™™ ###˙˙˙˙ ###˙˙˙˙ wwww ### ˙˙˙˙˙˙˙˙ ### wwww wwww

˙

# œ œ# œ œ

# œ#œ

œ œœ# ˙ w #˙ ˙ #˙O

œ

#

˙O #˙ ˙ #˙O ˙O

15

(16)

{ {

°

¢

{ {

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

ing mp

a

- som är själv - isk - a

q ≈ 120

1

Ing mp

a män som li gger- med an - dra män in ga- drink ar- -e

mf pp mf

mf mf

mf p mf

S.

B.

P.1

P.2

K.

och ut sug- -ar - e ing

p

en

- - dan

7

o ppp

a p

- - -

ppp

får p

är - va guds ri ke

mf mp p pp

mp p pp

p p pp

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

54 44

& ∑ ∑ ∑

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

44

4 väldigt andliga sånger

Den tredje sången

Angående kärlek

?

Utan vibrato.

Icke-drama skt.

33 3

44

& ∑ ∑ í™™ ”“ î™™ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _

í™™ rit. _ _ _ _ _ _

44

î™™

& ∑ ∑ í™™ î™™rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44

& ∑ ∑ í™™ î™™rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ accel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44

?

44

∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ M.S.P.

Z.

>

N.

L.

M.S.P.

Z. M.S.P. Z.

44

>

& 3 3 ∑ ∑ ∑

?

& í™™ î™™rit. _ _ _ _ _ _ _ _

&

&

? bb

3

bb

3

b 3

? M.S.P.Z. L.N.

Œ œ™ œ œ œb™ œb œb™ œ™ œ Ó

œ™ œJ ˙ œ œ œ b œ œœ b ˙b™ Ó Œ œb œ b œ œœ Ó

wwwwb b

œ œ wwwwbb œb œb

œb œb bbbwww

œb œb bbwww

wwwwb b

bb bbbwww

Ó ˙b w w Ó ˙b

Œ œb œb œ™ œbJ œb ˙ Ó Œ œb œ œ œjœ™ Ó

Ó Œ œb œ ˙b™ œ ˙ ˙ w Ó Œ œn œ œ ˙b ˙b™ œ

wwwwbb œb œb b wwwwb ˙˙™™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ˙˙ wwwbb ˙˙˙ ˙˙n ww ww

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

bbwww bb wwwb b ™™˙˙ ˙˙ bbww ˙˙ b˙˙ ww bww

bww bwwwww

bbb ˙˙bb™™ ˙˙ bbww ˙˙ ˙˙bb ww b wwb

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

www

bbb bbbwww ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ˙˙bb™™

˙˙bb œwœ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ ˙bœ œb œœ wœœœ œ œ œœ wwbb w

<b> w ˙™ ˙ œ™ œbj ˙ w w

=

16

(17)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

14

ppp mp mp

ppp mp mp

mp

S.

B.

P.1

P.2

K.

Är pp

a

- al la- slags män niskor- äl - ska al la- er a- med tro- -en-de

q ≈ 60

23

Är pp

a

- äl - ska

ppp

ppp

p

78 78 78 78 78 78 78

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& U í™™ î™™rit. _ _ _ _ _ _ _ _

Låt klinga

& U ? ∑ ∑

& U í™™ î™™rit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Låt klinga

? U

? ∑ ∑ pizz.

3

& ∑ . . . .

3 3

? ∑ . .

& ∑ ∑

? ∑ ∑

3 3

& ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

?

pizz.

5 3 3 3 3 3

3 3 3 3

˙

<b> Ó

bbwww www ww œ œ b ˙˙˙b

bbwww wwwbb www ww

wwb

b ww

ww

bbww ww b wwb b ˙˙b bw bwww www

bbww ww bww œb œb b ˙˙b bbww bbwww www bbww ww

wwbb ww b wwb Ó ˙˙bb b wwb

w

n w bbww ww

œb œb œ œ œ œœ b œ

œb œ œb œb œb

˙b ˙b

˙n ˙n n˙ b˙ ˙b

w

b bw

Ó ‰œ œj Œ ‰œ œ œ œb œj ‰ Ó Œ ‰ œj œœŒ ‰œ œ œb œ œ œ œ œ Ó

Ó ‰œ œbJ Œ Œ Ó Ó Œ ‰ œbJ œœbŒ Ó ∑

www

bb bbÓwww œ™ œbJ œ œ™ œb™ bbwww

www

bb bb www

Œwww bb ‰

œ

b œ œ œ œJbœ œ

J œ œ

wwww

bb bbwwww bbwwww

www www www

Ó ‰ œœ

‰ ‰ œ

J Œ Œb œ œb œœ‰Œ Œœ ‰ œ

œ Œ œ

Œ Ó Œ œ œb Œ ‰œ

œ ‰œ

J‰Œ œ

œ ‰ Œ

=

17

(18)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

äl p

ska

- äl - ska äl - - - ska

accel.

q ≈ 90

29

äl p

ska

- äl - ska äl - ska

p mp f f

p mp f pp

f

p mp f

S.

B.

P.1

P.2

K.

stå f

in te- i skuld, utut -- om i er kär - lek ll var and- -ra 36

f

ut - om i er kär - lek ll var and- -ra

f

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

78 34 24 58 44 78

& . . ∑ ∑

? . . ∑ ∑

& . . . .

> ∑ . . .>

? . . . .

.> .> .> .>

& ∑

>

? ∑

> .> . . . .> . . . .> . . . .> . .

?

3 3

arco..

. .

. . . .

. . . -> .> . . . .> . . . .> . . . .> . .

3 3

&

Aggressivt och drama skt

.> .> .> .>3 -> -> -> -> -> -> - . . . .3 3

? ∑

Aggressivt och drama skt

-> -> -> -> -> -> - . . . .

3 3

& .> .> .> .> .> .> .>

?

.> .> .> .> .> .> .> .> .>

& .>”“

.> . . . .> .>

3 3

?

. . . .> . . . .> . . . .

? Med något övertryck

.> . . . .> .> .> .> . . .

Molto vibrato

.> . . .> . . . .> . .

œ œbj Ó œb œj ‰ Œ œ œ œb œb œ™ Œ

œ œbJ Ó œb œJ ‰ Œ œ œ œb œ œb™ Œ

bb ™™™™™™˙˙˙ b œœœœb

J ‰ Œ Œ bb J ‰ Œœœœ b œœœœb

J ‰ œœœœbbn J ‰ b œœœœb

J ‰ œœœœbbn J œœœœb b œœœœb

J ‰ œœœœbbn œœœœb Œ™

˙˙˙

bb ™™™™™™ œœ

œJ ‰ Œ Œ bb œœœJ ‰ Œ œœ

œJ ‰ œœœœbbb J ‰ œœ

œJ ‰ œœœœbbb J Œ bœj ‰ Œ

œj ‰ Œ

œ b j ‰ Œ

œj Œ

˙˙˙˙

bb ™™™™ bb˙˙˙ bb˙˙˙˙ bb ™™™™ œœœbœœœœ b bb œœœœbbœœœœ n œœœœb œœœœ™™™™

˙˙˙™™™ b ˙˙˙b

˙ œ™ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ

Œ œ œb ‰ œ

œ ‰œ

J ‰ Œ œ

œ Œ ‰œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ

‰ œJ œ œ œ œb™ œ œb œ œ œJ œ œJ œ œb œb œ œ Œ™

‰ bœ

J œ œ œ

J œ œ

J œ œb œb œ œ Œ™

œœœœb b j

‰ Œ Œ™ bbbœœœœj ‰ Œ œœœœbj

‰ ‰ b œœœœbj

‰ Œ œœœœj Œ œœœœn

##

j ‰ Œ œœœœj Œ

œ

b j ‰ Œ

œj Œ

œ

b j ‰ ‰

œj Œ

œj Œ

œ

b j ‰ ‰

œj ‰ ‰

œ b j Œ

œj Œ œœœ##

# J ‰ Œ Œ™ ## œœœ# # œœ# œœn œœ œœJ œœ œœJ œœ œœ## œœ## œœnn œœ Œ™ œœœœ###J ‰ Œ œœœœJ ‰ ‰

##œœ œ# œ œ œœ œ œ œœ## œ# œ œ œœj ‰

œœ

# j

œœ

## œœ œœ

œœ œœ

œœ

œœ ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœœœ

œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ

˙

# Ϫ

œ# œ œ œ œ œ œ

=

18

(19)

{

{

°

¢

{

{

°

¢

S.

B.

P.1

P.2

K.

har p

upp fyllt- la - gen 40

Ty den som äls - kar sin med män- -nska har p

upp fyllt- la - gen

p

p

p

p

S.

B.

P.1

P.2

K.

Du f

skall äl ska- din näs ta- som dig själv. äl-skadin näs ta- 45

Du f

skall äl ska- din näs ta- som dig själv. äl-skadin näs ta-

f

f

f

44 78

44 78

44 78

44 78

44 78

44 78

44 78

78 68 58

78 68 58

78 68 58

78 68 58

78 68 58

78 68 58

78 68 58

&

56

∑ ∑

76

. soto voce. . . .

46

∑ ∑

? - . . . . .3 . . .3 .soto voce. . . .

∑ ∑

56 76 46

&

. . .> .> ?

soto voce. . . .

&

56 76 46

? ∑

.> .> .> Una corda .> .> .> .> .> .> .>

56 76 46

&

- . . . . .

3

. . .

3 soto voce

. - . . . . - . . .

56 76 46

?

.> . .> . . . Una corda.> . .> . .> . .> .> . .> . .> . .>

56 76 46

? .> . .> . . .> . . . .> . . .

soto voce

56 76 46

& ∑ ord. .> .> > > > > .> .> ∑

? ∑

ord. .> .> > > > > .> .>

& ord.

.> .> .>

.> .> > > > >

.> .>

.> .> > > > >

.>

? .>

.> .>

.> .>

.>

.> .>

.> .>

.> .>

.> .> .>

.> .>

.>

.>

& ord.

.> .> .> .> .> .> .> .> .>

?

.> . . . .> . . .> . . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . .> . . .> . .> . . .> .

? ord.

.> . . . .> . . .> . . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . .> . . .> . .> . . .> . Œ œ œ œ œ œ Œ

Ó œ œ œ œb œ œ œ œ œ Œ œb œ œ œ œ Œ

œœœœn

## Œ œœœœ Œ Œ

###œœœœj ‰ Œ

œœœœj ‰ Œ # œœœœ## Œ œœœœn Œ œœœœ Œ œœœœ # œœœœ## Œ œœœœn Œ # œœœœ## Œ œœœœn Œ œ

b j ‰ ‰

œj ‰ ‰

œj ‰ Œ

œ

b Œ

œ Œ

œ Œ

œ

b Œ

œ Œ

œ

b Œ

œ Œ

Ó œn œ œ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ

œœb

b # œœ œœ œœœœ Œ Œ

œœb

b # œœ œœ# œœœœ Œ Œ

œœ

## œœ œœ

œœ

œœ ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ# œ œ œ œ œ œœœ œ# œ œ œ œ# œ œ Œ

œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ

w

# ˙™ w ˙™

Œ

Œ œ#™ œ œ œ œ œ œ# œ œJ œ œ™ Œ œ œ# œ œ œ

Œ # ™ œ œ œ œœ œ œ# œ œJ œ# œ™ Œ œ œ# œ œ œ

###œœœœj ‰ Œ œœœœj ‰ ‰ œœœœn

##

j ‰ œœ## ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ œœJ œœn

œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœj ‰ œœn œœ## œœ œœ œœ œœ## œœ œœn œœœœn

##

j ‰ œœœœ##n

J ‰

œ

# j ‰ œœœœ

œ ‰ œœœ#n œ#

œ

#

Œ œœœœJ ‰ ‰ œœœœ##nJ ‰ ‰ œ

# œœœœ

œ

# #n œœœœ#

‰ œj ‰

œ

# #n œœœœ#

‰ œj ‰

œ

# j ‰ œœœœ##nJ œj ‰

Ó œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœj ‰ ‰ œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœj ‰ œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœj ‰ œœœœn

##

j ‰ ‰ œœœœj ‰

## œœ## œœ œœ œœœœ œœ œœœœ ## œœ## œœ œœ œœœœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœœœ œœ## œœ## œœ œœœœ œœ## œœ## œœ œœœœ

œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ

=

19

Figure

Updating...

References

Related subjects :