Masterprogram Pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/ Specialpedagogik

Full text

(1)

Masterprogram

Pedagogiskt arbete/Didaktik  med utomhuspedagogisk inriktning/ Specialpedagogik

Verksamhetsberättelse 2014‐2015 Susanne Kreitz‐Sandberg

GUN 2015‐09‐10

Tillbakablick (1/2)

• 2012 antog vi för första gången studenter till L7MPS (Masterprogram i det utbildningsvetenskapliga område med examen i Pedagogiskt arbete / Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning / Specialpedagogik, 120 hp)

• 2013/14 utvärderade UKÄ magisterexamen i pedagogisk arbete

– Bra betyg för inlämnade uppsatser

– Positiv återkoppling på ny programstruktur

Verksamhetsberättelse Master 2

(2)

Tillbakablick (2/2) 

• Sedan 2014 antar vi till L7MPD: Masterprogrammet i Pedagogiskt arbete / Didaktik med

utomhuspedagogisk inriktning / Specialpedagogik, 120 hp

(Dnr LiU-2013- 00721 )

• Sedan 2014 samarbete med VIA University College i DK

Verksamhetsberättelse Master 3

Studiegång i masterprogrammet i Pedagogiskt arbete/ Didaktik med  utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik, 120 hp

År 1 År 2

År 4

Magisteruppsats, 15 hp Profilkurs i huvudområde, 15 hp År 3

Mastersuppsats,15 hp,  Metodkurs – kvalitativ, 7,5 hp

Profilkurs i huvudområde, 15 hp

Metodkurs – kvantitativ, 7,5 hp

Profilkurs, 15 hp

Metodkurs 15 hp

År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

(3)

Ansvarsområden

Titel/föreläsare 5

• Programansvar och ansvarig för huvudområde Pedagogiskt arbete (20 procent, inkl. Mag utb. PA):

Susanne Kreitz-Sandberg

• Ansvarig för huvudområde Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (5 procent):

Åsa Nilsson Dahlström

• Ansvarig för huvudområde specialpedagogik (5 procent): Åsa Larsson

Programadministratör (20 procent): Malin Åberg

Programledningsarbete

Titel/föreläsare 6

• Regelbundna programdagar, både för enstaka huvudområden eller hela programmet

• Samarbete med representanter för de olika huvudområden och institutionerna

• Samarbete på fakultetsnivå (utökat ledningsgrupp/

GUL, kursplaneutskott mm.)

• Budgetarbete

• Studentkontakter, individuella studieplaner

• Antagning och bedömning av kompetens

(4)

Antagna till masterprogrammet ht14 och ht15

HT14 HT15 Huvudomr/ 

Studietakt (plan.siff)

Antagna (kvinnor/mä n)

Registrerad (kvinnor/mä n)

Antagna (kvinnor/mä n)

Registrerad  (kvinnor/mä n)

KPED (15) 43 (36/7) 20 (18/2) 28 (27/1) 16 (16/0) KDUP (10) 9 (8/1) 0 6 (5/1) 3 (3/0) HPED (10) 30 (24/6) 15 (10/5) 22 (21/1) 15 (15/1) HDUP (10) 10 (7/3) 4 (3/1) 15 (12/3) 10 (8/2)

7

Antagna* till senare del av  programmet (ht14 och ht15)

HT14: 5 HT15: 11

KPED 0 3

HPED 1 0

KDUP 0 0

HDUP 0 2

KSPD 3 5

HSPD 1 1

(5)

Genomströmning i kurs (se bilaga)

9

• HT14/VT15

• kvartsfart: 15 hp över ett år

• Programkurs/fristående kurs

• ”Större” och mycket små kurser

• Uppsatser

Kursvärderingar

10

• Helhetsbetyg 4 och 5:or nästan uteslutande

• Mycket bra betyg, dekanintyg i ett antal kurser med tillräckligt många studerande

• Få svar i många kurser

• (För) hög antal studietimmar? T.ex. i forskningsmetodik- och introkurserna

• Uppsatskurs: några kritiska röster framförallt på frågan om hur kursens innehåll och arbetsformer har bidragit till kursens mål

(6)

Examen

11

2015 tre masterexamen (2 PA och 1 UP)

varav en har gått hela 120 hp de andra har läst senare del

2015 en student till som är klar men inte har tagit ut masterexamen i UP

2014 en magisterexamen i UP

2014 fem magisterexamen från den tidigare PA magisterutbildningen

2015 en magisterexamen än så länge

Utvärdering och utredningar

12

• UKÄ utvärdering av magisterexamen i pedagogiskt arbete (2013-14)

• Utredning Mastersutbildning i Pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola och fritidshem (yngre barns lärande) LiU-2014-00765

• Utredningsuppdrag: utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU (Dnr. LIU- 2015-00949)

(7)

Översyn

13

• Aktuell: Översyn av

utomhuspedagogiken (Åsa Nilsson Dahlström)

• Diskussion inledd om huvudområde SP

• Positiv med planering för ett nytt huvudområde om yngre barns lärande men det kan också ha konsekvenser för de andra huvudområden

Information om programmet

14

Att söka till programmet 

http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L7MPD?l=sv

För programmets studenter

http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L7MPD/student?l=sv Med sidor om programmets upplägg och kurser inom de tre  (fyra) huvudområden.

(8)

www.liu.se

Tack för uppmärksamheten!

Susanne Kreitz‐Sandberg

(9)

(FFG) (FFG) 949A02 Utbildningsvetenskap som

kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp

37 27 18 - - -

942A07 Forskning och

utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

18 14 6 1 1 1

943A03 Forskningsteori och undersökningsmetodik, 15 hp

4 4 3 1 1

(L7MMU)

1

942A08 Utbildningsledarskap, 15 hp 7 7 7 10 7 7 942A09 Undervisning och lärande, 15

hp

4 2 2 3 1 -

949A04 Att undervisa i ett ämne – didaktik, 15 hp

2 2 2 6 4 2

943A08 Utomhuspedagogik med miljödidaktisk inriktning, 15 hp

4 - 3 - - -

943A09 Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk inriktning, 15 hp

2 0 0 - - -

949A11 Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7,5 hp

10 - 6 3 - 0

942A11 Uppsats, magister, pedagogiskt arbete, 15 hp

7 2 2 - - -

949A07 Uppsats, master pedagogiskt arbete, 15 hp

2 2 2 - - -

949A09 Uppsats, master,

specialpedagogik; 30 hp kvartsfart

1 0 0 - - -

949A13 Uppsats, master,

specialpedagogik, 15 hp kvartsfart

0 0 0 - - -

(10)

942A12 Uppsats, magister, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (Hum), 15 hp

0 0 0 - - -

942A13 Uppsats, magister, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (Natur), 15 hp

0 0 0 - - -

949A08 Uppsats, master, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (Hum), 15 hp

2 0 0 - - -

949A10 Uppsats, master, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning (Natur), 15 hp

1 2 2 - - -

942A15 Uppsats, magister, didaktik med utomhuspedagogisk inriktning (Hum), 15 hp

0 0 0 - - -

942A16 Uppsats, magister, didaktik med utomhuspedagogisk inriktning (Natur), 15 hp

0 0 0 - - -

949A19 Uppsats, master, didaktik med utomhuspedagogisk inriktning (Hum), 15 hp

0 0 0 - - -

949A20 Uppsats, master, didaktik med utomhuspedagogisk inriktning (Natur), 15 hp

0 0 0 - - -

VT15 Programkurs Fristående kurs Reg

(FFG)

Del av kurs Hel kurs Reg (FFG)

Del av kurs Hel kurs

949A03 Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 7,5 hp

16 - 11 - - -

943A07 Utomhuspedagogik i teori och praktik, 7,5 hp

2 2 2 - - -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :