VOLVO S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 KOPPLINGSSCHEMA TP Tillverkningsvecka 12w46

Full text

(1)

KOPPLINGSSCHEMA 2013

VOLVO S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70

TP 39260012 Tillverkningsvecka 12w46

(2)

© Volvo Car Corporation Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.

2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens

centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

• Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.

• Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.

• Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.

• Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS- avsnittet i VIDA.

• Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.

• Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. strukturvecka 12v46

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:

Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Technical Information Shop (TIS) Rätten till ändringar förbehålles

(3)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 3 Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC

(Inflatible curtain) ... 2

Förklaringar & Förkortningar... 4

Så här använder Du elschemat 1:2 ... 5

Säkringar S80, V70 & XC70

Elcentral i motorrum F32-F40 ... 7

Säkringar S60/V60

Elcentral i motorrum F32 - F40 ... 8

Säkringar XC60

Elcentral i motorrum F32-F38 ... 9

Stomanslutningar

Översikt S80/V70... 10

Stomanslutningar S80/V70... 11

Översikt S60/V60... 12

Stomanslutningar S60/V60... 13

Översikt XC60... 14

Stomanslutningar XC60... 15

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S80/V70

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 1:2... 16

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 1:2 ... 18

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 1:3 ... 20

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S60/V60

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6l Turbo 1:2 ... 23

Motorstyrsystem 4-Cyl. 2,0l Turbo 1:2 ... 25

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 1:3 ... 27

Grupp 28 Tänd- och reglersystem XC60

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 1:2 ... 30

Kontaktstycken

74/301 - 74/310, S80/V70... 32

74/310, S80/V70 ... 33

74/301 - 74/310, S60/V60... 34

74/310, S60/V60 ... 35

74/310, XC60... 36

Förgreningspunkter ...37

Index ...38

Komponentlista ...39

Innehåll

(4)

Grupper

Grupp 26 = Kylsystem Grupp 27 = Motorreglage

Grupp 28 = Tänd- och reglersystem

Grupp 32 = Generator och laddningsregulator Grupp 33 = Startsystem

Grupp 35 = Belysning

Grupp 36 = Övrig elektrisk utrustning Grupp 37 = Ledningar och säkringar Grupp 38 = Instrumentering

Grupp 39 = Övrigt Grupp 43 = Växellåda Grupp 55 = Parkeringsbroms Grupp 59 = Bromssystem Grupp 64 = Styrning Grupp 76 = Stötdämpare Grupp 83 = Dörrar och luckor

Grupp 84 = Yttre prydnadsdetaljer mm Grupp 85 = Inredning

Grupp 87 = Klimatanläggning Grupp 88 = Invändig utrustning Grupp 89 = Kaross övrigt Beteckningar tändningslås X = Tillbehör (audioläge) S = Spänning vid “nyckel i”

15 = Kontakten förblir tillkopplad under start

15l = Kontakten bryter under start 30 = Konstant ström från batteri

50 = Start

Länder/Marknader

A = Österrike

AUS = Australien

B = Belgien

CDN = Kanada

CH = Schweiz

D = Tyskland

DK = Danmark

E = Spanien

EU/OS = Marknader utom USA och Kanada FIN = Finland

GB = Storbritannien

ISR = Israel

J = Japan

KOR = Korea

N = Norge

NL = Nederländerna

S = Sverige

USA = United States of America WEU = Västeuropa

Övrigt

ACC = Adaptiv Cruise Controll Ag = Silverpläterad

Au = Guldpläterad AUTO = Automatväxellåda

BLIS = Blind spot information system CAN = CAN-kommunikation

DPY = Display

ECC = Elektronisk klimatanläggning ETA = Gasspjällenhet

EXC = Exklusive

GDL = Gasurladdningslampa HS = Höghastighetsdatanät KEYLESS = Nyckellös bil

IR = Infraröd-sensor LIN = LIN-kommunikation LH = Vänster sida LHD = Vänsterstyrd MAN = Manuell växellåda MEMORY = Minne förarstol

MIRCAM = Parkeringskamera i backspegel MS = Mellanhastighetsdatanät MMS = Massrörelsegivare PANROOF = Panoramatak PETROL = Bensin

RH = Höger sida

RHD = Högerstyrd

RTI = Vägtrafikinformationssystem SCR = Avskärmning

SRS = Krockkudde

T = Turbomotor

W/O = Utan

2WD = Tvåhjulsdrift 4CYL, I4 = 4-Cylindrig motor 5CYL, I5 = 5-Cylindrig motor 6CYL, I6 = 6-Cylindrig motor Färger

BK, SB = Svart

BN = Brun

BU, BL = Blå

GN = Grön

GY, GR = Grå LGN = Ljusgrön

NL = Naturell

OG, OR = Orange PK, P = Rosa

RD, R = Röd

VT, VO = Violett WH, W = Vit

YE, Y = Gul

(5)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 5

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema- böcker, men alla delar behöver inte nöd- vändigtvis återfinnas i denna bok.

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, bak- lucka och motorhuv är stängda.

Så här använder Du elschemat 1:2

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1 Batteri

2 Relä

3 Elkopplare 4 Styrenhet

5 Kombinationsinstrument 6 Elmotor

7 Givare 8 Ställdon 9 Värmeelement 10 Lampa

11 Säkring

15 Fördelningsskena/Elcentral 16 Audio

17 Service/diagnos 18 Kontaktrulle 19 Mätare

20 Tändningskomponent/shunt 27 Optik

31 Stomanslutning 73 Förgreningspunkt 74 Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgrenings- punkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över för- greningspunkterna. I den visas samtliga komponen- ter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet “Ledningsmattornas dragning i bilen”

visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två led- ningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet “Kontakt- stycken”.

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet

“Eldistribution”.

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna till de här nätverken visas inte i sin helhet i respektive elschema. Utförlig information om CAN-, LIN- &

MOST-kommunikation finns i avsnittet "Styrenheter".

F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet “Förkortningar”.

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenter- nas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

(6)

Teckenförklaring

= Systemspänning

= Stomanslutning via ledning

= Stomanslutning i komponent/

chassi

= Skärmad ledning

= Förgreningspunkt

= Tvinnade ledare

= Elektrisk förbindning

= Variant

= CAN-kommunikation

= CAN hög datasignal (CAN H)

= CAN låg datasignal (CAN L)

= LIN-kommunikation

= LIN-kommunikation

= DIN-kabel, koaxialkabel etc.

= Datakommunikation

= CAN-kommunikation

= MOST-kommunikation

= MOST-kommunikation

= Förbindning elcentral

= Vidare anslutning till...

= Kontaktstycke mellan ledningsmattor

= Kontaktstycke förbundet i komponent

(7)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 7

Säkringar S80, V70 & XC70 Elcentral i motorrum F32 - F40

15/31 Elcentral i motorrum

Nr. Nr. Säkringsfunktion via A

F32 11B/32 2/22 Relä klimatanläggning

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

- 2/22

15

F33 11B/33 2/14 Relä glödstiftsautomatik 2/22 Relä klimatanläggning 4/46 Styrenhet motor (ECM)

- - -

5

F35 11B/35 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl.

8/111 Reglerventil bränsleflöde

- -

10

F37 11B/37 7/17 Luftmassmätare (MAF), 4-Cyl.

8/111 Reglerventil bränsleflöde, 4-Cyl. Diesel 8/121 Kylarventil

8/167 Bypass solenoid

- - - -

10

F38 11B/38 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl.

8/28 Turboreglerventil, 4-Cyl.

- -

10

7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo

8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo 8/159 Bypass ventil

- - - - 2/14 Relä glödstiftsautomatik

6/73 Kylvätskepump, start/stopp, 4-Cyl. Diesel

- 2/14 F40 11B/40 2/14 Relä glödstiftsautomatik

6/179 Elektrisk oljepump

9/38 Eluppvärmt bränslefilter, Diesel

- - -

20

2/14 Relä glödstiftsautomatik

6/73 Kylvätskepump, start/stopp, 4-Cyl. Turbo

- 2/14

10

(8)

Elcentral i motorrum F32 - F40

15/31 Elcentral i motorrum

Nr. Nr. Säkringsfunktion via A

F32 11B/32 2/22 Relä klimatanläggning 6/73 Kylvätskepump, start/stopp 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

- 2/22 2/22

15

F33 11B/33 2/14 Relä glödstiftsautomatik 2/22 Relä klimatanläggning

- -

5

F35 11B/35 4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl

- -

10

F37 11B/37 7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. 1,6l Turbo 8/121 Bypassventil laddluftkylare, 4-Cyl. 1,6l Turbo 8/167 Bypass Solenoid, 4-Cyl. 1,6l Turbo

- - -

10

7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. 1,6l Diesel 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 4-Cyl. 1,6l Diesel

- - F40 11B/40 2/14 Relä glödstiftsautomatik

6/73 Kylvätskepump, 4-Cyl. Turbo, start/stopp

2/14 10

9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel 2/14 20

(9)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 9

Säkringar XC60

Elcentral i motorrum F32 - F38

15/31 Elcentral i motorrum

Nr. Nr. Säkringsfunktion via A

F32 11B/32 2/22 Relä klimatanläggning 6/73 Kylvätskepump

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning

2/22 2/22

15

F33 11B/33 2/22 Relä klimatanläggning - 5

F35 11B/35 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo - 10

F38 11B/38 7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo

8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo 8/28 Turboreglerventil, 4-Cyl. Turbo

8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo

- - - - -

10

(10)

31/ XX14

31/ XX10 31/95

31/2

31/4

31/XX4 31/3

31/83

31/7

31/65 31/66

31/47 31/

INFOT 31/48

31/68 31/84 31/1

31/96 31/ XX15 31/AL

31/88 31/90 31/89

D00105

31/107

Översikt S80/V70

(11)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 11

31/88 Motor tändspolar

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning 8/78 Tryckvakt servostyrning

20/3 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo 20/4 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo 20/5 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo 20/6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

31/XX10 Vänster hjulhus 1

3/10 Kontakt backljus

3/282 Kontakt indikering 1:a växeln, I5D 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/109 Styrenhet glödstift 6/73 Kylvätskepump

6/139 Övre ställmotor inloppsrör 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör 6/179 Elektrisk oljepump

7/200 Givare kylvätsketemperatur 7/243 Växelgivare neutralläge

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl.

8/78 Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo 9/32 PTC-resistor vevhusventilation 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

Stomanslutningar S80/V70

31/88 - 31/XX10

(12)

31/AL

31/1 31/96

31/XX4 31/2

31/4

31/3

31/7

31/6 31/84

31/10

31/15

31/68 31/65

31/47

31/67 31/83

31/93 31/95

31/

INFOT 31/88

31/89

31/90

31/66

31/

XX10

31/94

31/5

31/48 31/TRM

31/

XX15 31/

XX14

I014229

31/131

31/107 31/117 V60 V60

Översikt S60/V60

(13)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 13

31/88 Motor tändspolar

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning 8/78 Tryckvakt servostyrning

20/3 Tändstift med tändspole, 4- & 5-Cyl. Turbo 20/4 Tändstift med tändspole, 4- & 5-Cyl. Turbo 20/5 Tändstift med tändspole, 4- & 6-Cyl. Turbo 20/6 Tändstift med tändspole, 4- & 6-Cyl. Turbo

31/XX10 Vänster hjulhus 1

3/10 Kontakt backljus

3/282 Kontakt indikering 1:a växeln, I5D 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)

4/109 Styrenhet glödstift, 4-Cyl. Diesel 6/73 Kylvätskepump

6/179 Elektrisk låshakemotor 7/243 Växelgivare neutralläge

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl.

8/78 Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo 8/84 Brytare vakuumpump 4- & 5-Cyl. Turbo 9/32 PTC-resistor vevhusventilation

9/38 Eluppvärmt bränslefilter

20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

Stomanslutningar S60/V60

31/88 - 31/XX10

(14)

31/AL

31/1 31/96

31/XX4 31/2

31/4

31/3

31/7

31/6 31/84

31/10

31/15

31/68 31/65

31/47

31/67 31/83

31/93 31/95

31/

INFOT 31/88

31/89

31/90

31/66

31/

XX10

31/94

31/5 31/48

31/TRM

31/

XX15 31/

XX14

I03208

31/131

Översikt XC60

(15)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 15

31/XX10 Vänster hjulhus 1

3/10 Kontakt backljus

3/282 Kontakt indikering 1:a växeln, I5D 4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 6/73 Kylvätskepump

6/139 Övre ställmotor inloppsrör 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör 6/179 Elektrisk oljepump

7/243 Växelgivare neutralläge

8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl. Turbo 8/78 Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo

9/32 PTC-resistor vevhusventilation 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

Stomanslutningar XC60

31/XX10

(16)

4 1

3 Au Au Au Au Au Au

2

5 6

8/8

8/9 8/7

1 2

1 2

1 2

1 2

8/6 30+

YE-BU YE-BU

GN-BU GN-BU

GY-BU WH-BU

BU-OG BU-OG

GY-YE GY-YE

YE WH-BU

7/16 1

2 Au Au

ETA

A:33

1 3

20/6 2

BU-OG 1

3

20/5 2

20/4

3 2

1 YE-BU

WH-VT YE-GY

BK-BU

YE-GY

YE-GY

YE-GY 1 3

20/3 2

73/3058

GN-VT

73/3039

BN YE-VT

A:3 A:77

A:25 A:52

A:26 A:76 A:27 A:53

A:70

A:94

A:69

A:93

A:81 A:6 BU-WH A:58

A:74

A:85 A:61

A:84 A:60 YE-VT

GN-VT

BU-GN

BU-BN

B

A:19 A:50 A:12

15/31

1

11B/37 2

A:29

M

GY-BU

RD YE-GY

GY-VT

A

1

2 11B/38

1

11B/36 2 1

11B/40 2

BU-BN

C

OG-WH

7/23

BN-BU BN-GN 1

2 Au Au

31/88

4/46

4 CYL T 1.6 L.

ECM

CAN

74/310

2 1

7 4 3

5 6

8 1

8/77 2

GN-VT GN-VT

VT-GY VT-GY

BU BU

YE-OG YE-OG

7/17 MAF

4 2

5

GY-OG BU YE-VT

A:36 A:55

A:1 A:2 GN-VT 2

8/159 1

A:28 A:10Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 3

WH GY-BU

73/3004

WH-OG

7/24

VT-OG WH-BN 1

2 Au Au

BK-BU

GY-OG YE-GN BU-WH

2 4 3

A:8 A:11

7/165 A:21

1 GN-BU A:30

P

QLT 2 7/35

3 1

BU-OG A:82

A:13

GY-YE A:37

GN-WH

7/140 2 1 3

VT-BN A:7

A:35

BN-BU BU GN-BN BU-GY

A:20 WH-VT

P

Au Au Au

A:22 A:83 A:31

7/81 31 2 P R10

R11 2

1

2/32

2/14

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

11B/30

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

RDRD

73/3091

6/73 1

2

BK-YE

73/3094

31/XX10

RD-BU

Ag Ag Ag

C23W001

OG-GY 2

1

8/121

GY-BU

A:96 Ag

BK-BU

BK-BU

BK-BU

1

11B/35 2

73/3053

WH

4/50

2 1

8/167

2 1

8/28 A:95AgVT-BN

GY-BU

BK-YE

1

11B/33 2

A:4Ag

73/3160 RD-BU BU-BN WHWH

STOSTASTOSTA

WH YE-VT 1

3 Au

Au A:45

A:18

BK-GN

2 Au A:46

7/25

2 1

8/18 A:91AgWH-BN

GY-BU

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 1:2

(17)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 17

17

ECM

B:4 B:2 B:1 CAN

4 CYL T

4/83 5

6 4

3 1

YE-OG YE-OG

31/7 73/3005

73/3094

73/5072 73/5071

30+

CAN

CEM

F13 15/31

2/31

LIN

1

2

4/56

7/8

3/284

2 1

F20

1

2

F22

1

2 1

2

11A/2

1

2

3 R7

5 2

11B/17 1

RD-BU

18

74/301

18 10

29 7 6

2 1

74/504

74/507 7/51

1

4 2

5 3 6

C5:2 C1:13

C2:76 C2:26

C1:3 C1:2 C1:5 C1:6

C2:16 C2:34 C2:52 C2:58 B:30

B:15

B:14

B:45 VT-BN VT-BN VT-BN

VT-OG

VT-BN VT-OG 13 14

15 3

1 2

C1:63

B:37 B:31

BN GY-BN B:51 GN-BN

BN GY-BN GN-BN

GY-BK GN-VT

YE-OG GN-OG

VT-GN BU-RD

C2:55

74/511 17 3

17 18 YE-OG

B:34 B:35

BK-WH WH

BK-WH WH B:26 BU-WH 19

YE-OG YE-OG

BU-WH

BU-WH

B:5 B:6

BK-YE BK-YE BK-YE

BU-BN

BK-YEBK-YE YE-OG

WH BK-WH

Au AuBK-WH YE-GY WH-BN

BK-BU BK-BUBK-BU BK BK-OG

BN-GN

BK-OG WH

31/66 31/XX10

BK-YE

LHD LHDLHD RHD RHDRHD

3 BK-YE

B:27

Ag

Ag Ag

4/46

A

GY-VT

B

BK-YE

1

2

11B/20

1

2

11B/22

1

2

11B/27

P

Mx My

MF 6/62

7/69

MEM

X MEM

Y

6/33 M

5

4 6 1 2

B:41 B:54

74/301 32

73/3064

AUTO VT-BN

VT-BN

AUTO MAN

BU-BN

C

74/514

31/84 4/28

TCM

CAN

VT-BN

A:5

A:11 GY-BN

B:13

PEM

Ag Ag

Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag

MPS6

3 C1:3

B:25 BN-WH BN-WH

I06223

7/6

P

1 2

AgB:29BU-BN

3/9 1

2

C2:45 RD-WH

1.6 L.

7/123 MAN

C1:52 C1:34

C1:16 1

2

3 WH-VT BN-GN

GN Au Au

Au

VT-WH

BU-WH B:18 B:49 B:24

1

3 2

BN-VT BU-WH YE-OG 3

2 1

7/251

7/251 VAC

P YE-OG

BN-VT Ag

Ag Ag

STOSTA STOSTA STOSTA

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S80/V70

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 1,6l 2:2

(18)

4 1 3

Au Au Au Au

Au Au Au Au 1 2

2 5 6

8/8

8/9 8/7

1 2

1 2

1 2

1 2

8/6 30+

YE-BU YE-BU

GN-BU GN-BU

GN-BU WH-BU

BU-OG BU-OG

GY-YE GY-YE

YE WH-BU

7/16 1

2 Au Au

ETA

A:33

1 3

20/6 2

8/78

BU-OG 1

3

20/5 2

20/4

3 2

1 YE-BU

WH-VT YE-GY

BK-YE

BK-YE

BK-YE

YE-GY

YE-GY

YE-GY 1 3

20/3 2

4/50

73/3058

GN-VT

73/3039

7/25 7/6

BK-GN YE-VT WH

BN YE-VT

A:3 A:77

A:25 A:52 A:26 A:76

A:27 A:53

A:70

A:94 A:18 A:45 A:46

A:69

A:93

A:81 A:6 BU-WH A:58

A:74

A:85 A:61

A:84 A:60 YE-VT

GN-VT

BU-GN

BU-BN

C

A:19 A:50 Au

3

A:12

15/31

1

11B/38 2 BK-YEBK-YE

A:54

M

GY-BU

YE-GY

GY-VT

A

1

11B/35 2 1

11B/36 2

BU-BN

B

BU-BN

7/23

BN-BU BN-BU

BN-GN BN-GN

1 2 Au Au

73/3094

73/3012

31/XX10

4/46

4 CYL T I4T ECM

CAN

74/310

9 1

12 4 13 5

6 14 1

8/77 2

GN-VT GN-VT

VT-GY VT-GY

BU BU

YE-OG YE-OG

MAF

4 2

5

GY-OG BU YE-VT

A:36 A:55

A:1 A:2 WH-BN

2

8/18 1

A:91 A:10Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 3

GY-BU GY-BU

73/3005

BK-YE

BK-YE

P

2 1 BN-YE B:56

7/24

VT-OG WH-BN

VT-OG WH-BN 1

2 Au Au

74/310

7

2 8

3 BK-YE

GY-OG YE-GN BU-WH

2 4 3

A:8 A:11

7/165 A:21

1 GN-BU A:30

P

QLT 2 7/35

3 1

BU-OG A:82

A:13

GY-YE A:37

GN-WH

7/140 2 1 3

VT-BN A:7

A:35

BN-BU BU GN-BN BU-GY

A:20 WH-VT

P

2 1

P

Au Au Au

A:22 A:83 A:31

7/81 31 2 P R10

R13 2

1

2/32

2/22

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

11B/30

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

Ag Ag Ag

C23W002

VT-BN 2

8/28 1

GY-BU

A:95 Ag

BK-YE

GY-BK

1

11B/32 2 1

11B/33 2

P C1:1

C2:1

8/3

7/17

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 1:2

(19)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 19

17

ECM

B:4 B:2 B:1 CAN

3/9 1

2 4 CYL T

4/83 5

6 4

3 1

YE-OG YE-OG

31/7 73/3012

73/3094

73/5072 73/5071

30+

CAN

CEM

F13 15/31

2/31

LIN

1

2

4/56

7/8

3/284

2 1

F20

1

2

F22

1

2 1

2

11A/2

1

2

3 R7

5 2

11B/17 1

RD-BU

18

74/301

18 10

29 7 6

2 1

74/504

74/507 7/51

1

4 2

5 3 6

C5:2 C1:13

C2:76 C2:26

C1:3 C1:2 C1:5 C1:6

C2:16 C2:34 C2:52 C2:58 B:30

B:15

B:14

B:45 VT-BN VT-BN VT-BN

VT-OG

VT-BN VT-OG 13 14

15 3

1 2

C1:63

B:37 B:31

BN GY-BN B:51 GN-BN

BN GY-BN GN-BN

GY-BK GN-VT

YE-OG GN-OG

VT-GN BU-RD

C2:55 C2:45

RD-WH

VT-WH

74/511 17 3

17 18 YE-OG

B:34 B:35

WH-BU WH

BK-WH WH B:26 BU-WH 19

YE-OG YE-OG

BU-WH

BU-WH

B:5 B:6

BK-YE BK-YE BK-YE

BU-BN

BK-YEBK-YE YE-OG

WH BK-WH

Au AuBK-WH YE-GY WH-BN

BK-BU BK-BU

BK-BU BK BK-OG

BN-GN

BK-OG WH

31/66 31/XX10

BK-YE

LHD LHDLHD RHD RHDRHD

3 BK-YE

B:27

Ag

Ag Ag

4/46

A

GY-VT

C

BK-YE

1

2

11B/20

1

2

11B/27

P

Mx My

MF 6/62

7/69

MEM

X MEM

Y

6/33 M

5

4 6 1 2

B:41 B:54

74/301 32

73/3064

AUTO VT-BN

VT-BN

AUTO MAN

BU-BN

B

74/514

31/84 4/28

TCM

CAN

VT-BN

A:5

A:11 GY-BN

B:13

PEM

Ag Ag

Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag

MPS6

3 C1:3

B:25 BN-WH BN-WH

D00006

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S80/V70

Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 2:2

(20)

MAF 2(85) 3(30)

2/32 R10

BK-YE

BK-YE

YE-BU GY-BU VT-WH

5(87) 1(86)

C:15 C:19

B:53 B:47 C:31 C:24 C:47

11B/30 15/31

2 1

2 1

GY-VT

WH

YE BN-GN

B:2

C:38 C:27 C:39

C:37 BU-GY

YE-VT

BU

7/16

7/17

2 5

3 4 2

1

30+

2 1

11B/37

11B/39

11B/38

11B/36

11B/41 11B/332

1

2 1

C:48

C:11 B:11 C:23

C:12

C:36 C:35

8/7 8/8

8/6 1

Au

Au Au Au 2

1 2

8/9

1 2

1 2

GN-BU YE-BU GY-YE BU-OG WH-OG VT-GY GN-VT YE-OG BU

C:45 YE-RD

VT-GN B:15

1 1

2 2

4/109

73/3051

4 3 8 5

1

6 7 2

RD-VT

BU-BN

A

1 2 Au Au Au Au Au Au

C:26 C:17

7/190 BN

WH-BU

B:33

7/191 YE-GY B:46

GY-VT

WH-BU BN

WH YE-GN

VT-GN

7/15

GCU

CAN

ECM 4/46

DIESEL

2 1

2 1

11B/40

11A/42

2 1

1 1 1 1

4 3

6 2 Au Au

Au Au Au

Au 1

5

73/3094

20/2220/2320/24

20/25

31/XX10

2(85) 3(30)

2/14 R11

5(87) 1(86)

GY-BU BN-WH

8/113 1

2

73/3152

B:11

GY-BU WH-OG

8/28 1

2 B:16

GY-BU

VT-WH BU-BN

YE-BU GY-VTGY-VTBU-BNVT-WH

4 3 2 1

74/307

A:28

Ag

Ag

Ag

Ag Ag Ag Ag Ag

Au Au Au

7/25

C:20 YE-VT

GN-BN

C:22 GY-VT

1 2 3

C:13

1,6 D DV6C

B:54 B:20 VT-WH

GN

7/154

1 2

Au

Au

7/6 2 C:44

P

BU-BN

Au

Au Au Au

7/174

GY-VT C:16 BN-BU

GN-OG B:38

1 2 3 dP

B:40

7/172

C:7 GY-VT C:9

BN-BU

C:1 1

2 3

GY-VT

A:3 A:4 A:53 BK-YE

BK-YE BK-YE BK-YE

73/3012 7/81

3 1 2

GY-OG

4

BN

GN-BN WH-BN P B:52

Au

Au Au

Au B:39

B:34 B:22

73/3163

BN

BU-BN

B

BU-BN RD-BU P00038

2

1 Au

Au

8/111 M

WH

WH-BU B:4

WHWH

BK-YE BK-YE 1

2 +

-

6/73

YE-GNSTOSTASTOSTA

73/3087

1

2

9/38

BK-YE

YE-GN

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 1:3

(21)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 21

C2:26

3/284

1 2

BK-BU

BN-GN

RHD

17

ECM

CAN

3/9 1

2 DIESEL

YE-OG

31/7 73/5072 73/5071

30+

CAN

CEM

F13 15/31

2/31

LIN

1

2

4/56

7/123 7/8

F20

1

2

F22

1

2 1

2

11A/2

1

2

11B/17 R7

1

2

3 1

2 5

11B/27

RD-BU

74/301

74/301

3

7 6

2 1

74/504

74/507 7/51

1

4

2

5 3 6

C5:2 C1:45

C2:76

3 2

C1:3

C2:16 C2:34

C2:58 C2:52 C:6

VT-BN

BN-WH 13 14

15 3

1

2 C1:34

C1:65

C1:52

C1:16 A:45

A:33 BN GY-BN

A:21 1

2

3 GN-BN

A:52 A:40

BN GY-BN GN-BN

WH-VT GY-BK

GN-VT

BN-GN

GN

YE-OG GN-OG

VT-GN BU-RD

C2:55 C2:45

RD-WH

VT-WH

74/514 3

17 18 A:44

A:23 BK-WH WH

BK-WH WH

C:42 BU-WH 19 BU-WH

BU-WH

C:2 C:5

BU-BN

YE-OG

WH BK-WHBK-WH

BK-BUBK-BU BK BK-OG

BK-OG WH

31/66 31/84

LHD LHD

LHD

RHDRHD

3

4/46

A

1

2

11B/20

P

Mx My

MF 6/62

7/69

MEM

X MEM

Y

6/33 M

5

4 6 1 2

32

BK-YE

Au

Au

Au

Au Au P00027

BU-BN

B

BN-WH

1,6 D DV6C

B:15 VT-BN

VT-BN 73/3064

VT-BN AUTO 4/28

TCM

CAN

VT-BN

B:14

B:11 GY-BN

C:8

MPS6

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S80/V70

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 2:3

(22)

CAN B:52 B:25 B:36

ECM

GY VT-BN

BU

7/193

3 Au Au Au 1 2

4/46

GN-BN

C23W003

73/3163

BU

P 2

7/162 3

1 Au Au Au

GN-OG B:35

GY

B:24 BU-BN

B:50

A:33 A:21 A:45 2

BN GN-BN

1 3 P 7/251

3 1 2

BN

WH-BU

A:31 A:43 2

8/17

5 Au Au Au Au Au 1

4

3 GY-OG

WH-OG YE-BU WH-VT

BN-VT

B:51 B:9

B:18 B:26

B:6 5

3 2

4 1 Au

Au Au Au

Au

ETA 4/50

BU-GN YE-VT

YE

B:30 B:42

B:28 B:37 GY

BU-WH

73/3125 BU-WH BU-WH

7/8

P

VAC

73/3145 7/251

74/301

15 14 13 3 1 YE-OG 2 WH-BU BN-VT

GY-BN GY-BN

GY-BN

GY-BN

1,6 D DV6C

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6 L Diesel 3:3

(23)

TP39260012 S60 (11-), V60, XC60, S80 (07-), V70 (08-) & XC70 2013 23

Grupp 28 Tänd- och reglersystem S60/V60 Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6l Turbo 1:2

4 1

3 Au Au Au Au Au Au 2

5 6

8/8 8/9 8/7

1 2

1 2

1 2

1 2

8/6 30+

YE-BU YE-BU

GN-BU GN-BU

GY-BU WH-BU

BU-OG BU-OG

GY-YE GY-YE

YE WH-BU

7/16 12AuAu

ETA

A:33

1 3

20/6 2

BU-OG 1

3

20/5 2

20/4 32

1 YE-BU

WH-VT YE-GY

BK-BU

YE-GY

YE-GY

YE-GY 1 3

20/3 2

6/120

73/3058

GN-VT

73/3039

BN YE-VT

A:3 A:77 A:25 A:52 A:26 A:76 A:27 A:53

A:70

A:94

A:69

A:93

A:81 A:6 BU-WH A:58

A:74

A:85 A:61 A:84 A:60 YE-VT

GN-VT

BU-GN

BU-BN

B

A:19 A:50 A:12

15/31

1

11B/37 2

A:29

M

GY-BU

RD YE-GY

GY-VT

A

1

2 11B/38

1

11B/36 2 1

11B/40 2

BU-BN

C

OG-WH

7/23 BN-BU

BN-GN 1

2 Au Au

31/88

4/46

4 CYL T 1.6 L.

ECM

CAN

74/310

2 1

7 4 3

5 6

8 1

8/77 2

GN-VT GN-VT

VT-GY VT-GY

BU BU

YE-OG YE-OG

7/17 MAF

4 2 5

GY-OG BU YE-VT

A:36 A:55

A:1 A:2 GN-VT 2

8/159 1

A:28 A:10 Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 3

WH GY-BU

73/3004

WH-OG

7/24 VT-OG

WH-BN 1

2 Au Au

BK-BU

GY-OG YE-GN BU-WH 2

4 3

A:8 A:11

7/165 A:21

1 GN-BU A:30

P

QLT 2 7/35

3 1

BU-OG A:82

A:13

GY-YE A:37

GN-WH

7/168 2 3 1

VT-BN A:7

A:35

BN-BU BU GN-BN BU-GY

A:20 WH-VT

P

Au Au Au

A:22 A:83 A:31

7/81 31 2 P R10

R11 2

1

2/32

2/14

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

11B/30

2(85)

1(86) 3(30)

5(87)

RDRD

73/3091

6/73 1

2

BK-YE

73/3094

31/XX10

RD-BU

Ag Ag Ag

P00026

OG-GY 2

1

8/121

GY-BU

A:96 Ag

BK-BU

BK-BU

BK-BU

1

11B/35 2

73/3053

WH

(4/50)

2 1

8/167

2 1

8/28 A:95AgVT-BN

GY-BU

BK-YE

1

11B/33 2

A:4Ag

73/3160 RD-BU BU-BN WHWH

STOSTASTOSTA

WH YE-VT 1

2 Au

Au A:45

A:18 BK-GN

3

Au A:46

7/25

2 1

8/18 A:91 AgWH-BN

GY-BU

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :