• No results found

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om utveckling av bröd med lågt GI?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vill du medverka i ett forskningsprojekt om utveckling av bröd med lågt GI?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utveckling av surdegsbröd med lågt glykemiskt index (GI-värde)

1 (1)

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om utveckling av bröd med lågt GI?

Vad är det för projekt?

Välfärdssjukdomar som t ex diabetes kan förebyggas genom motion och en kost som ger ett långsammare

blodsockersvar. Genom att mäta

blodsockerhöjningen efter en måltid kan man beräkna ett livsmedels glykemiska index (GI) och rangordna kolhydratrika livsmedel. Genom användning av surdegsteknik, fullkornsmjöl från råg och korn samt baljväxtfrön kan man baka näringsrika bröd med lågt GI- index.

Syftet med studien är att bestämma GI- värdet på två surdegsbröd som utvecklats i samarbete med ett bageri.

Vem kan deltaga?

Delta kan personer utan kronisk sjukdom, som varken är allergiska mot gluten eller baljväxter och som inte följer en strängt vegansk eller vegetariansk kost.

När, hur och var genomförs studien?

Studien kommer att pågå under maj och juni månad. Deltagare ombeds att vid fem tillfällen komma fastande på morgonen till institutionen för kemi och biomedicin vid Linnéuniversitetet (Kalmar).

Vid varje försöksdag intas försökskosten (antingen bröd eller glukoslösning) och sju blodprover tas under 2 timmar genom ett stick i lång- och ringfingret för mätning av blodglukos.

För mer information

är du välkommen att kontakta ansvarig forskare

Cornelia Witthöft, Inst f kemi o biomedicin, LNU, 39182 Kalmar.

Telefon: 0480 446310, mobil: 072 5295810, e-post: cornelia.witthoft@lnu.se.

References

Related documents

Melin (1999) skriver att mervärdet även måste vara relevant för konsumenterna, och detta tar Valio hänsyn till dels genom kundundersökningar som informerar dem om vad som

Beräkningen används för att beräkna vilket mängd färskt bröd som ska användas för att få samma mängd torrsubstans som de frystorkade brödet innehåller, vilket behövs för

Mina misstankar om detta tillkom fcir mAnga 1r sedan dA jag lade miirke till att man bara fAr honor under vlren medan hanama Er talrikast pA hdsten.. Orsaken

Handläggare (beställare) Granskad (beställare) Godkänd (beställare) Senaste revidering / datum. Sara Arnemark Elisabeth Wikström

[r]

Provisoriska arbetsvägar och mark för tillfälligt nyttjande kommer i mindre omfattning att anläggas i anslutning till den befintliga hållplatsen i Nynäsgård för transporter

Avtalen läggs sedan till grund för en lantmäteriförrättning, där mark regleras till järnvägsfastigheten eller servitut upplåts till förmån för järnvägsfastigheten.. De

För att klara gällande riktvärden för buller sätter Trafikverket upp bullerplank i samband med anläggandet av mötesstationen och erbjuder ett fåtal fastigheter lokala