21. Fint ock prydHgî^det

Download (0)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima- ges to determine what is correct.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CM

(2)

mm

25. Vill ditt land du öfvergifii Kan ur spelet ook du gå.

21. Fint ock prydHgî^det

Hjelp att betala väf< if stad det dock gjort bekymmer, irkerna tre kan du ge.

1 Mastbug m på, var

nog “hålli m'M'Ur du bet

il roda färgen, far

\j>nx J onason , G ustaf B ehänder

» ti C) S TA.

porträtt

på färden,

19. Den framgångsrikt på Börsen spekulerar Han marker två på kuppen profiterar.

Frihandlare ! Protektionist ! Nu Hvar sak, somdu finner liärl Svenskt jern är det kraft uti, V I glädjen du tar dig här — gi

G„W 4d»K,_>»«SS&SÄ^

Fort tillbaks — il0ru

jnuseum skall, byggas med stat

Ier till kassan, ty pengar gå åt. När du souPjmVtlpd '!

Du marker två betala ¥refböSrhUS w;iteiA

tejVfoten den firman

Hcnri.ksberg

VAG

*EÆ«,

När vår Mosebi Vänd åter tillb'

9 Jä, damernas paradis det är

1 :är lä de allting, som hjertat gläder, /\ fr, /lo oll+r«n* OAtv> V« i av> 1

tit skynda de glad t uti alla väder, / \ \ in. /Och dröj, éi# kast hi 'ag två mark ur kassai

pr du marker två.

du fram må gå.

33. bebet

som “tar af“ men ändå “tar till“

'originell“ men ändå “kopierar“

k ur kassanf meuTbm du vill 1 u till 18 marscherar. 1

Kunés torget

att dig tvaga itt råd vill ge

mAA''

gö. så' många värdshus bli visst (irå hort till b'r'token fN:o 2)

lillionär L “spex‘

iiiuordens hus vid Béllmaa%atan star, ivar, som kommer dit, han sig ett frikast får.

I Valands hus fins tayel Som undangöra ej inan Öch derföre, m^n yäAi

‘Att här du sitter- öfter

Heden

mark till kassan och e hjelper något när man

>3. «id i sporrsträck nu

\ 'pllbaks till 47.

W;

G

öteborgs

L

ith

. A

ktif

.

bolao

G ustaf B ellandeks förlam

"c..n L t

Pt: . 1i / r~

01 !

A

%

Figure

Updating...

References

Related subjects :