• No results found

Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1040

Motion till riksdagen

2018/19:1832

av Jan Ericson (M)

Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att avskaffa Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämställdhetsmyndigheten inrättades föregående mandatperiod. Det är en onödig myndighet. Sverige har nämligen redan en myndighet som arbetar med jämställdhets-frågor, Diskrimineringsombudsmannen. Detta var en myndighet som tillskapades under Alliansen 2008 genom en sammanslagning av ett antal olika diskrimineringsmyndig-heter, inklusive dåvarande Jämo – Jämställdhetsombudsmannen. Jämställdhetsmyndig-heten bör därför avskaffas.

References

Related documents

Här diskuterar Larsson hur människor i södra Skan- dinavien förändrade sitt livssätt, bosättningsmönster och sin syn på landskapet under övergången från äldre till

Sällan slås väl arbetets relation till jordisk över- levnad fast hårdare än i Andra Thessalonikerbrevet; ”När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta

Studier visar att komplext problem­ lösande kan misslyckas om bara en nödvändig faktor är frånvarande (jämför det Diamond 1999 kallar “Anna Karenina”­principen, det

Likväl som Lindahl (2015) väljer vi här att inkludera olika modaliteter i transspråkande, såväl digitala som utomspråkliga som exempelvis gester, pekningar etc. Genom forskning

This study showed, that composting is adequate low-tech technology to eliminate fish waste and offer nutrient-rich compost on-site where fish waste is generated. Optimisation

One of the new processes developed in this programme, the Salt Extraction Process, has shown to have large potential in recovering of metal values from secondary resources such

The biggest problem is that these wastes contain huge amounts of heavy metals (an estimated 310 tons of arsenic, 19 tons of cadmium, and 1600 tons of lead [4]) which have

TPH: All BIOS and BIOA treatments both in microcosms (simulating biopile dynamic) or in bioreactors (simulating static biopile with forced aeration) showed initially elevation of