• No results found

Phytoremediation of soil polluted with landfill leachates

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Phytoremediation of soil polluted with landfill leachates"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Linnaeus ECO-TECH 2020 Kalmar, Sweden, November 23-25, 2020

©2020 Author/s. This is an Open Access abstract distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ISBN: 978-91-89081-03-1

PHYTOREMEDIATION OF SOIL POLLUTED

WITH LANDFILL LEACHATES

Piotr Rybarczyk

1

Anna Grzegórska

1

Andrzej Rogala

1

Dawid Zabrocki

2 1)

Gdańsk University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of

Process Engineering and Chemical Technology, Poland

2)

Research and Development Dawid Zabrocki, Poland

Abstract

Contaminated soils can be treated in various ways, including incineration, solvent extraction, thermal treatment or chemical oxidation. These methods are usually, however, expensive and generate secondary pollution. A sustainable solution proposed for soil cleaning is phytoremediation. It is a technology using plants as purifying agents for soil and water systems remediation. The cleanup process is realized according to various mechanisms, e.g. phytoextraction, phytovolatilization, phytostabilization or rhizofiltration. Results of investigations reveal that phytoremediation is an attractive treatment technology when the removal from soil of heavy metals, hydrocarbons or pharmaceuticals is concerned. In this work, emphasis is put on treatment of soil polluted with landfill leachates. Beside the development in waste management practices, landfill leachates still pose a huge environmental and technological problem to be coped with. This problem is addressed by the Pilot Case realized in Gdańsk Municipal Waste Treatment Facility within a framework of Baltic Phytoremediation project. During the presentation, basic concepts of phytoremediation technique in the perspective of landfill leachates management will be discussed.

References

Related documents

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Riksdagsskrivelse 2020/21:14 med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning

lärarutbildning och därmed de kunskaper som krävs inte bara i sitt ämne utan också i skolans styrdokument, bedömning och betygssättning med

Redan innan NIU infördes gjorde SvFF klart att för fotbollens del passar det inte med centraliserade lösningar på ett fåtal orter, utan skolorna måste finnas där våra

Det saknas dock formuleringar när det gäller Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som även trycker på vikten av restaurering enligt EU:s strategi för biologisk mångfald

An AE was categorized, as recommended in the Swedish National Manual for Record Review, according to type in 9 main groups; hospital-acquired infection, surgical and other

The interpolation method is based on representing the views with channel-coded orientation [3], [4], and optimizing all pose parameters (including position, rotation and scale in

För det tredje har det påståtts, att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde invändningen,