HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp

Full text

(1)

HSE1K , Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi , 180 hp

HSE1K , Bachelor Programme in Culture, Society and Ethnography , 180 hp

Anmälningskod: P5050 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 35 Antagningstal: 40

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej Ämnesord: Antropologi, Etnologi Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: etnografi kultur genus folklore mångkulturalism integration

Intresseområden: Kultur - Humaniora Människors beteende - Etik - Religion Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Kulturell kunskap behövs allt mer i det globaliserade samhälle som vi lever i idag. Varför agerar människor som de gör och hur förhåller sig människor från andra länder och kulturer till olika aspekter i vårt samhälle? Basen i programmet är etnologi och kulturantropologi. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i svensk och europeisk kultur medan det kulturantropologiska ger dig internationella utblickar och kunskaper om andra världsdelar. De olika perspektiven hjälper oss att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus.

Målet med programmet är att ge dig relevanta och omfattande ämneskunskaper och praktiska färdigheter i den etnografiska metoden – deltagande observationer och intervjuer – och förmåga att kunna analysera och tolka ett insamlat material.

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som förbereder dig för en yrkesbana främst inom sektorerna museer och dokumentation, internationella organisationer, förvaltnings- och

(2)

företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, integrationsverksamhet, bistånd, samt inom media och kommunikation.

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Ingress

Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill möta nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld. Det ger dig en god grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär inom till exempel kultursektorn.

På Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi i Uppsala får du möjlighet att skaffa dig en grundlig

utbildning i etnografiska metoder, som ger dig verktyg att förstå kulturella och sociala sammanhang i dagens och morgondagens föränderliga samhälle.

Om programmet

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som förbereder dig för en yrkesbana främst inom sektorerna museer och dokumentation, internationella organisationer, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, integrationsverksamhet, bistånd, samt inom media och kommunikation.

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som dagens samhälle präglas av blir alltmer uppenbart. För att förstå varför människor agerar som de gör, liksom hur människor från andra länder och kulturer förhåller sig till olika aspekter i vårt samhälle, krävs metoder som går på djupet. Den etnografiska metoden, med deltagande observationer och intervjuer, bidrar med svar på just den här typen av frågor, något som programmet ger dig en god träning i. Etnografiska metoder blir alltmer efterfrågade på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.

Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i svensk och europeisk kultur, medan det kulturantropologiska perspektivet ger dig internationella utblickar och kunskaper om andra världsdelar. Dessa olika perspektiv hjälper oss också att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus.

Syftet med kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är att ge dig relevanta och omfattande ämneskunskaper, praktiska färdigheter framför allt i den etnografiska metoden, samt en god analytisk förmåga som förbereder dig för en yrkesbana inom många olika områden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av: föreläsningar, seminarier, handledning, arbetsplatsbesök, praktiska metod- övningar, verktygskurser, samt i form av projektarbeten.

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Basen i programmet utgörs av studier i kulturantropologi och etnologi. Efter en introduktionstermin (termin 1) och grundläggande studier i kulturantroplogi (termin 2) och etnologi (termin 3) läser du under termin fyra ett valfritt biämne och/eller så kallade verktygskurser som ges vid fakultetens olika kandidatprogram.

(3)

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi, beroende på ditt val av inriktning. Då skriver du också en vetenskaplig uppsats.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare valfria kurser och/eller verktygskurser innan du har möjlighet att göra fem alternativt tio veckors praktik vid en arbetsplats. Terminen och programmet avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor och där kunskaper och perspektiv som förvärvats inom ramen för programmet tillämpas.

Möjligheter till en termins utlandsvistelse finns också inom programmet.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs, 30 hp

Termin 2

Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3

Etnologi B, 30 hp

Termin 4 Biområde, 30 hp Termin 5

C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6

Verktygskurser eller andra kurser, praktik samt obligatoriskt projektarbete, sammanlagt, 30 hp

Karriär

Du som har gått programmet kommer att kunna tillämpa dina kunskaper inom en rad olika yrkesområden, såsom inom sektorerna:

• museer och dokumentation,

• internationella organisationer,

• förvaltnings- och företagskultur,

• statliga myndigheter,

• integrationsverksamhet,

• bistånd,

• frivilligorganisationer,

• turism samt inom media och kommunikation.

Intervju

Namn: Sofie Ågren

Kommer ursprungligen från: Kolmården, Östergötland Utbildning: Kultur, Samhälle och Etnografiprogrammet

(4)

Därför valde jag den här utbildningen:

Jag ville läsa vidare inom kulturstudier, och lära mig om vår egen och andra kulturer. Varför agerar andra människor på sätt vi inte gör? Och vad beror det på?

Hur var omställningen från gymnasiet?

Steget från gymnasiet till universitetet är inte enormt, och det trodde jag att det skulle vara. För mig var det svårast att ställa om till de individuella studierna, och att själv kunna bestämma över min studietakt. Och jag gillade det faktum att man faktiskt bara läser ett ämne åt gången. Nu känns det långt bort att jag en gång satt med läxor i flera ämnen varje vecka. Nu kan man fokusera på ett ämne åt gången, men lägga till andra mindre kurser om man känner för det.

Varför blev det Uppsala?

Uppsala och stadens nationer hade jag hört om innan jag valde. Och jag hade kompisar som bodde här, och andra som skulle flytta hit samma termin som jag. Uppsala ligger bra till, och universitetet är riktigt bra!

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala?

Jag åkte hit några gånger för att hälsa på en kompis innan jag själv började plugga här. Café Årummet var en av de första platserna jag var på här i Uppsala. Själv är jag van vid att caféerna hemma stänger vid sju, men där satt vi tills de stängde kl 22. Perfekt! Och de kan ha öppet så länge eftersom det finns så många studenter här som gör att stan alltid är full av folk.

Vad är typiskt för din utbildning?

Det är nog våra hemtentor. Hittills är det främst genom hemtentor vi har avslutat delkurserna, med en uppsatsskrivning på slutet av varje termin. Jag älskar hemtentor, och det är givande inom ämnen som

antropologi och etnologi, att faktiskt få möjlighet att tänka igenom kursen och inte hasta ner allt på papper. Det blir inte någon stress inför en dag på samma sätt som med salstentor, utan under den veckan hemtentan ska skrivas kan du lägga upp din egen takt. Himla bra!

Hur upplevde du första tentan?

Jag var riktigt nervös under den förta tentan. Men det var en hemtenta, så jag slapp den sömnlösa natten innan.

Svårigheterna låg i att veta vilken nivå man skulle lägga sig på. Och det är ju svårt för föreläsarna att förklara också. Men det fixade sig tillslut!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Uppsala som stad är en given anledning tycker jag. Alla de gamla traditioner som vuxit fram sedan universitetet grundades har präglat staden och studentlivet. Livet på nationerna utgör på flera sätt grunden i studentlivet här och med allt som finns att göra här varje dag är det lätt att alltid hitta något roligt att göra för att släppa studierna ett tag.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Den här utbildningen öppnar så många dörrar att det är svårt att peka ut en slutstation redan nu. Jag vill främst skapa mig en bra grund att stå på, och många av oss på programmet siktar också på att fortsätta med

masterprogram efter de här tre åren. I framtiden skulle jag gärna jobba på att nå ut till en större publik med allt vad vi lär oss här på programmet, kanske genom media. Det skulle vara spännande.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?

Mitt intresse har alltid legat i internationellt arbete. Kulturell kunskap behövs mer och mer i och med

globaliseringen, och med den här utbildningen finns det många vägar att gå som antropolog eller etnolog. Jag har mitt sikte inställt på internationellt organisationsarbete. Att jobba med biståndsfrågor inom Sida eller UNICEF är en dröm.

(5)

Är du aktiv inom en eller flera nationer? Berätta hur och varför!

Jag är medlem i Östgöta Nation, men är inte aktiv där på något sätt. Min första termin provade jag på att jobba lite på lördags-fikan på ÖG, men det var så mycket annat som hände då, och jag prioriterade annat. Men jag vet att det finns många möjligheter att engagera sig i nationerna om man vill!

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet? Berätta gärna!

Jag har, tillsammans med några av mina klasskamrater, startat en förening inom programmet vi går på. Det började egentligen med en önskan om mer insyn i arbetslivet för oss som studerar etnologi, antropologi eller liknande. Föreningen heter Studentföreningen Etnograferna och finns där som ett forum och en plattform mellan studerande och yrkesverksamma inom våra ämnen. Och så är jag är med och sjunger i Universitetskyrkans studentkör. Hur kul som helst, med en massa härlig gospelmusik!

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:

Oj vad svårt! Förutom valborgshelgen, som känns ganska given, skulle jag nog säga när jag var och såg Movits!

på Smålands Nation. En underbar kväll, och att ha en publik med endast studenter gör att stämningen blir grym!

Sedan skulle jag kunna räkna upp mängder av perfekta upplevelser här i stan, det är allt ifrån lördagsfikan på Norrlands Nation till jazzkvällar på Eko Caféet till som förgyller studietiden.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Eko Caféet! eller en korridorsfest! eller en filmkväll! Finns mycket att välja på.

Var sitter du helst och pluggar?

Engelska Parken, glasentrén.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Kurslitterattur.se. Eller studenterna i årskursen ovanför dig.

Favoritcafé i Uppsala?

Café Linné Hörnan.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?

Valborg, helt klart!

Kontakt

Namn: Carina Green Telefon: 018-471 70 36

E-post: carina.green@antro.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :