Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q /2012

Full text

(1)

Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) – senast uppdaterad 2012-11-21

Kategori av påstående

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för

tillåtna påståenden

Ärendenummer (EFSA)

Förordning

14.1 a Betaglukan från korn Betaglukan från korn har visat sig

sänka/minska kolesterolhalten i blo­ det. En hög kolesterolhalt är en risk­ faktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.

GODKÄNT Q-2011-00798

Q-2011- 00799

1048/2012

14.1 a ProteQuine® ProteQuine® ökar/bibehåller SIgA-halten på slemhinnor. Minskad eller otillräcklig SIgA- halt är en riskfaktor för utveckling av förkylning eller influensa

EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

14.1 a ProteQuine® i kombination

med bovint laktoferrin ProteQuine® i kombination med bovint laktoferrin ökar/bibehåller SIgA-halten på slemhinnor. Minskad eller otillräcklig SIgA- halt är en riskfaktor för utveckling av förkylning med halsont, och ProteQuine® i kombination med bovint laktoferrin minskar risken för att utveckla halsont.

EJ GODKÄNT Q-2008-398 378/2012

14.1 a Vatten Ett regelbundet intag av betydande mängder vatten kan minska risken för utveckling av dehydrering och därmed åtföljande minskning av

prestationsförmågan.

EJ GODKÄNT Q-2008-05014 1170/2011

14.1 a Kalciuminnehållande fruktjuicer

Minskad risk för dental erosion EJ GODKÄNT Q-2009-00501 1170/2011

14.1 a Havrebetaglukan Havrebetaglukan har visat sig

sänka/minska kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.

GODKÄNT

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 3 g havrebetaglukan.

Påståendet kan användas för livsmedel

Q-2008-681 1160/2011

(2)

som ger minst 1 g havrebetaglukan per angiven portion.

14.1 a Sojaprotein Sojaprotein har visat sig sänka/minska kolesterolhalten i blodet. En sänkt kolesterolhalt i blodet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

EJ GODKÄNT Q-2009-00672 1160/2011

14.1 a ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 plus yoghurtsymbios

Fermenterad mjölk som innehåller probiotisk Lactobacillus casei DN-114 001 och yoghurtsymbios minskar förekomsten av Clostridium difficile-toxiner i tarmen (hos mottagliga äldre människor).

Förekomsten av Clostridium

difficiletoxiner är förknippad med fall av akut diarré.

EJ GODKÄNT Q-2009-00776 1160/2011

14.1 a OPC Plus OPC Plus har bevisats öka

mikrocirkulationen och kan därför minska risken för kronisk venös insufficiens.

EJ GODKÄNT Q-2009-00751 665/2011

14.1 a Sockerfritt tuggummi Sockerfritt tuggummi bidrar till att minska demineralisering av tänder. Demineralisering av tänder är en riskfaktor i utvecklingen av karies.

GODKÄNT

Konsumenten ska informeras om att den gynnsamma effekten upp­ nås genom tuggning av 2–3 g soc­ kerfritt tuggummi i 20 minuter minst tre gånger om dagen efter måltider.

Q-2010-00119 665/2011

14 1 a Sockerfritt tuggummi Sockerfritt tuggummi bidrar till att neutralisera placksyror. Placksyror är en riskfaktor i utvecklingen av karies.

Konsumenten ska informeras om att den gynnsamma effekten upp­ nås genom tuggning av 2–3 g soc­ kerfritt tuggummi i 20 minuter minst tre gånger om dagen efter måltider.

Q-2010-00120 665/2011

14.1 a Växtsteroler/Växtstanol

esters Växtsteroler och växtstanoler esters har visats sänka/reducera kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.

GODKÄNT

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 1,5-2,4 g växtsteroler /

Q-2008-779 384/2010

(3)

växtstanoler. Effektens omfattning får anges endast för livsmedel inom följande kategorier: gula bredbara fetter,

mejeriprodukter, majonnäs och salladsdressingar. När effektens omfattning anges, måste konsumenten meddelas hela området ´7-10%´ och den tid det tar att uppnå effekten, dvs. ´inom 2-3 veckor´.

14.1a OPC PremiumTM OPC har visat sig sänka kolesterolhalten i blodet och kan därför minska risken för hjärt-kärlsjukdomar

EJ GODKÄNT Q-2009-00454 957/2010

14.1 a Uroval® Tranbärsextrakt och D-mannos, de viktigaste aktiva beståndsdelarna i kosttillskottet Uroval®, förhindrar att skadliga bakterier fäster på blåsväggen. Att skadliga bakterier fäster på blåsväggen är den främsta riskfaktorn för utveck- ling av urinvägsinfektioner

EJ GODKÄNT Q-2009-00600 957/2010

14.1 a Lykopen-vasslekomplex Lykopen-vasslekomplex förebygger oxidativ skada på lipoproteiner i plasma, vilket minskar arteriell plackbildning och risker för hjärtsjukdom, slaganfall och andra kliniska komplikationer i samband med ateroskleros.

EJ GODKÄNT Q-2008-703 384/2010

14.1 a BimunoTM (BGOS)

Prebiotic Regelbundet intag av BimunoTM (BGOS) Prebiotic bidrar till skydd mot de dåliga bakterier som kan orsaka turistdiarré.

EJ GODKÄNT Q-2009-0023 384/2010

14.1 a Melgaço® mineralvatten En regelbunden konsumtion av Melgaço mineralvatten sänker kroppens

blodsockerhalt

EJ GODKÄNT Q-2008-219 1167/2009

14.1 a Ocean Spray Cranberry

Products® En regelbunden konsumtion två gånger dagligen av en Ocean Spray-produkt, där varje portion normalt innehåller 80 mg pro- antocyanidiner från tranbär, bidrar till att minska risken för urinvägsinfektion hos

EJ GODKÄNT Q-2008-117 1167/2009

(4)

kvinnor genom att hämma vissa bakteriers förmåga att få fäste i urinröret

14.1 a Tuggummi sötat med 100%

xylitol

Tuggummi sötat med 100% xylitol har visat sig minska dental plack. En stor mängd/hög nivå av dentalt plack är en riskfaktor för utveckling av karies hos barn.

GODKÄNT

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid en konsumtion av 2–3 g tuggummi sötat med 100 % xylitol minst tre gånger per dag efter maten

Q-2008-321 1024/2009

14.1 a Lactobacillus helveticus- fermenterade Evolus®

mjölkprodukter med låg fetthalt

Evolus® minskar artärstyvheten EJ GODKÄNT Q-2008-218 983/2009

14.1 a NeOpuntia® NeOpuntia® bidrar till att förbättra blodfettsvärden som kopplas till risken för hjärt-kärlsjukdom, särskilt HDL-

kolesterolet

EJ GODKÄNT Q-2008-214 983/2009

14.1 a Växtstanolestrar Växtstanolestrar har visat sig sänka/

reducera kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för

kranskärlssjukdom

GODKÄNT

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 1,5-2,4 g växtsteroler / växtstanoler. Effektens omfattning får anges endast för livsmedel inom följande kategorier: gula bredbara fetter,

mejeriprodukter, majonnäs och salladsdressingar. När effektens omfattning anges, måste konsumenten meddelas hela området ´7-10%´ och den tid det tar att uppnå effekten, dvs. ´inom

Q-2008-118 983/2009 Ändrad genom 376/2010

(5)

2-3 veckor´.

14.1 a Växtsteroler; steroler som utvunnits ur växter, fria eller som estrar med fettsyror av

livsmedelskvalitet

Växtsteroler har visat sig sänka/reducera kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom

GODKÄNT

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 1,5-2,4 g växtsteroler / växtstanoler. Effektens omfattning får anges endast för livsmedel inom följande kategorier: gula bredbara fetter,

mejeriprodukter, majonnäs och salladsdressingar. När effektens omfattning anges, måste konsumenten meddelas hela området ´7-10%´ och den tid det tar att uppnå effekten, dvs. ´inom 2-3 veckor´.

Q-2008-085 983/2009 Ändrad genom 376/2010

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :