TILL DIG MED SOMMARABONNEMANG FÖR RENHÅLLNING. Sommarbroschyr. Hämtningsveckor. Säckhämtning, 16 hämtningar

Full text

(1)

TILL DIG MED SOMMARABONNEMANG FÖR RENHÅLLNING

Sommarbroschyr 2016

APRIL VECKA 17 MAJVECKA 20

Hämtningsveckor

Säckhämtning, 16 hämtningar

JUNIVECKA 22, 24, 25, 26

JULIVECKA 27, 28, 29, 30

Vecka 22 och 35 sker hämtning även för abonnenter med hämtning 2 ggr/år.

AUGUSTI VECKA 31, 32, 33 SEPTEMBER VECKA 35, 38

OKTOBER VECKA 41

(2)

Vecka 22 och 36 sker hämtning även för abonnenter med hämtning 2 ggr/år.

Hämtningsveckor

12 HÄMTNINGAR, JÄMNA VECKOR MAJVECKA 18, 20

JUNIVECKA 22, 24, 26

JULIVECKA 28, 30

AUGUSTI VECKA 32, 34

SEPTEMBER VECKA 36, 38 OKTOBER VECKA 40

TILL DIG MED SOMMARABONNEMANG FÖR RENHÅLLNING

Sommarbroschyr

2016

(3)

Vecka 21 och 35 sker hämtning även för abonnenter med hämtning 2 ggr/år.

Hämtningsveckor

12 HÄMTNINGAR, OJÄMNA VECKOR MAJVECKA 19, 21

JUNIVECKA 23, 25

JULIVECKA 27, 29

AUGUSTI VECKA 31, 33

SEPTEMBER VECKA 35, 37, 39 OKTOBER VECKA 41

TILL DIG MED SOMMARABONNEMANG FÖR RENHÅLLNING

Sommarbroschyr

2016

(4)

Västervik,

Målserums avfallsanläggning

Vintertid

måndag & torsdag kl. 07.00–18.00 tisdag, onsdag, fredag kl. 07.00–16.00 Sommartid

måndag & torsdag kl. 07.00–19.00 tisdag, onsdag, fredag kl. 07.00–16.00 Lördagsöppet

Jämna veckor kl. 09.00-13.00

Gamleby, Härstad

Vintertid

onsdag kl. 12.00–18.00 torsdag kl. 12.00–16.00 Sommartid

onsdag kl. 12.00–19.00 torsdag kl. 12.00–16.00 Lördagsöppet

v. 15, 20, 23, 36, 41, 46 kl. 09.00-13.00

Öppettider på återvinningscentralerna

Återvinningscentralerna och Målserums avfallsan- läggning är stängda alla röda dagar samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Ankarsrum, Kammartorp

Vintertid

måndag kl. 12.00–18.00 Sommartid

måndag kl. 12.00–19.00 Lördagsöppet

v. 14, 18, 22, 35, 40, 45 kl. 09.00-13.00

Överum, Dalhemsvägen

Vintertid

tisdag kl. 12.00–18.00 Sommartid

tisdag kl. 12.00–19.00 Lördagsöppet

v. 16, 21, 24, 37, 42, 47 kl. 09.00-13.00

Loftahammar, Grönhagen

Vintertid

måndag kl. 12.00–18.00 Sommartid

måndag kl. 12.00–19.00 Lördagsöppet

Jämna veckor,

vecka 16- vecka 42 kl. 09.00-13.00

Sommartid: 27 mars - 30 okt, Vintertid: 31 oktober - 26 mars

Innehåll

Öppettider ... 2

Sortera rätt med vår app! ... 3

Samlaren, miljöskåpet i butik ... 3

Latrin ... 4

Slam ...5

Sluten tank ...5

Samordnad tömning...5

Sommartips! ...6

Renhållningstaxa 2016 ...6

Adressändring ... 7

2

(5)

Ladda hem appen till din smartphone:

Android:

1) Gå in på http://enklarevardag.

vmeab.se på internet.

2) Tryck på menyknappen.

3) Välj “Lägg till genväg”.

Klart!

IPhone:

1) Gå in på http://enklarevardag.

vmeab.se på internet.

2) Välj ikonen

3) Välj “lägg till på hemskärm”.

Klart!

“Enklare vardag” - vår app för digitala tjänster

NU FINNS VÅR EGNA APP “ENKLARE VARDAG”

Här samlar vi flera digitala tjänster:

• Öppettider på våra återvinningscentraler

• Sorteringshjälpen kan du fylla i vad du vill sortera, t.ex. “glödlampa”, och få svar på var du kan lämna det.

• Du som har året-runt-hämtning ser vilket kärl vi hämtar den aktuella veckan.

3

Samlaren är ett miljöskåp som finns utplacerat i matbutiker. I skåpet kan du kan lämna smått, farligt elavfall, samtidigt som du handlar.

I Samlaren kan du lämna batterier, glödlampor, lågenergilampor och farligt, smått elavfall som till exempel gamla leksaker, mobiltelefoner, rakapparater och liknande.

I Västerviks kommun finns Samlaren utplacerad i följande butiker:

• ICA Supermarket, Gamleby

• ICA Maxi, Västervik

• ICA Kusten, Loftahammar

• COOP, Ankarsrum

• COOP Konsum Högö, Västervik

• COOP Extra, Västervik

• COOP, Överum

• Hemköp, Västervik

• Matöppet, Gunnebo

Komplett sorteringsinformation hittar du i vår egen app

“Enklare vardag” samt på enklarevardag.vmeab.se

Du känner väl till miljöskåpet Samlaren?

(6)

Få latrinbidrag när du byter till torr toalettlösning

4

BRA ATT VETA OM

LATRINHÄMTNING

• Latrinkärl vid fritidshus hämtas 12 gånger (alt 16 gånger, gäller endast öar).

• Hämtningen sker under perioden april till oktober.

• Latrinkärlet får max väga 15 kilo.

Förändring av toalettlösning?

Glöm inte att anmäla alla förändringar av toalettlösning till Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun,

telefon 0490-25 40 00.

NYHET!

Nu märker vi upp våra kärl med vår logotyp.

Du som har abonnemang för latrinhämtning får ett märkt kärl vid säsongens

första hämtning.

OBS! Endast märkta kärl kommer att hämtas

framöver.

TAXA FÖR LATRINHÄMTNING 2016

• 12 hämtningar för kärl utsatt på anvisad plats kostar 2 255 kronor.

• Extrahämtning beställs hos Västervik Miljö & Energi. Extrahämtning kostar 180 kr per gång och kärl. I priset ingår kärlkostnad och hämtning i samband med ordinarie hämtningstur.

Att hämta latrin kräver långa transporter och är slitsamt för hämtningspersonalen och är därmed inte försvarbart ur miljö- och arbetsmil- jösynpunkt. Vi arbetar därför för att du som har fritidshus med latrinhämtning ska kunna byta till torr toalettlösning där du själv kan ta hand om din latrin.

När du själv tar hand om din latrin förs mycket nyttig näring till jorden eftersom du får närings- rik kompostjord som du kan använda i din trädgård och du bidrar på så sätt till att sluta kretsloppet.

Fram till och med 2017-12-31 kan du som har fritidshus med latrinabonnemang, eller själv lämnar latrin, få bidrag om du byter till en torr toalettlösning där du själv tar hand om din latrin på egen mark.

Bidraget som betalas ut om du köper en torr toalettlösning och avslutar ditt latrinabon- nemang är 50% av inköpskostnaden (dock maximalt 3 000 kronor). Läs gärna mer på vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

TIPS!

(7)

Stora miljövinster med samordnad tömning av täta tankar

FRÅGOR OM TILLSTÅND Frågor om tillstånd besvaras av Miljö- och byggnads-

kontoret, tel. 0490-25 40 00.

En samordnad tömning av täta tankar ger miljövinster eftersom transporterna minskar och som fastighetsägare i ett område med samordnad tömning får du en lägre avgift. Samordning ger också möjligheter att styra tömning av tankar till perioder som passar för lantbrukarna.

Samordningsvinsterna är störst i de stora fritidsområdena. Bor du i ett av dessa områden bör du se till att frågan om samordnad tömning tas upp i samfälligheten/föreningen. När ni är överens listar ni vilka hus som vill ha samordnad tömning en eller två gånger per år.

TÖMNING AV TÄTA TANKAR Tömning av täta tankar beställs direkt hos entreprenören, GDL, telefon 0490-360 00.

Information för dig med abonnemang för slamtömning

Vi uppdaterar regelbundet informatio- nen om var vi tömmer på vår hemsida:

www.vmeab.se.

Anmäl ditt mobiltelefonnummer till kundservice så får du ett sms när vi börjar närma oss ditt område för töm- ning. Du ansvarar själv för att lämna korrekt nummer till oss samt att anmäla förändringar, annars kan vi inte skicka sms till dig.

Märk ut din brunn med en skylt med fastighetsbeteckning och ditt namn, så vet vi att det är rätt brunn vi tömmer.

När vi tömt din brunn markerar vi detta med en färgmarkering. 2016 visar en orange färgmarkering att vi tömt din brunn.

Bidra till en bättre arbetsmiljö genom att se till att fordonet inte behöver stå mer än 25 meter från brunnen och att använda lättviktslock*. På så sätt minskar vi antalet tunga lyft och arbetet med att dra tung slang för vår personal.

Dessutom slipper du betala extra avgift för svårtåtkomlig brunn och extra slang.

Tack för din hjälp!

(*max 15 kg om det ska lyftas och max 25 kg om locket ska dras)

LÄTTVIKTSLOCK TILL DIN SLAMBRUNN Vill du köpa lättviktslock till din slambrunn?

Kontakta en VVS-installatör eller hitta en försäljare på internet.

FRÅGOR OM SAMORDNAD TÖMNING

Kontakta kommunens VA-rådgivare Anders Fröberg, 0490-25 48 05, om du har frågor om samordnad tömning.

5

(8)

KUNDSERVICE

tel 0490-25 70 50

e-post miljoenergi@vastervik.se

hemsida www.vmeab.se

Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Här är några tips inför sommarsäsongen.

KUND I SKÄRGÅRDEN?

Underlätta för oss genom att märka upp ditt säckställ med fastighetsbeteckning.

Tack för hjälpen!

HÄMTNING AV EN EXTRA SOPSÄCK

Vill du beställa hämtning av extra säck, görs detta i förväg. Beställningen gör du hos kundservice.

UTEBLIVEN HÄMTNING?

Tänk på att ditt kärl måste stå på plats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Utebliven hämtning måste rapporteras till kundservice samma vecka.

TOALETTEN ÄR INGEN SOPTUNNA!

Det är enkelt. Bara kiss, bajs och

toalettpapper platsar i toaletten. Använd alltid en papperskorg i badrummet där du slänger skräp som t.ex. våtservetter, tamponger, tops, snus med mera.

UNDVIK MASK OCH DÅLIG LUKT

Det är värt att tänka lite extra på hur ditt avfall hanteras i sommarvärmen för att undvika mask och dålig lukt.

Undvik att lägga i blött avfall.

Slå in mat som luktar mycket, t.ex.

fisk och räkskal, i lite tidningspapper.

Ställ om möjligt kärlet i skuggan.

Håll kärlet rent. När det är nytömt kan du passa på att spola ur det.

TIPS!

TAXA HUSHÅLLSAVFALL 2016

• Grundavgift per fritidshus:

860 kronor.

• Kärlavgift per år (12 hämtningar) Kärl 190 liter: 410 kronor.

Kärl 370 liter: 765 kronor.

Säck 160 liter (16 hämtningar, endast öar): 555 kronor.

• Extra hämtningar vid fastigheten måste beställas från Västervik Miljö

& Energi AB. Extra hämtning kostar 95 kronor per gång och säck.

(9)

Frankeras ej Adressaten betalar porto

Västervik Miljö & Energi AB

Svarspost Kontonummer 580060400 593 20 VÄSTER

VIK

(10)

B

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Svarskort

Observera: Detta kort ska endast insändas om någon förändring inträffat sedan tidigare registrering. Markera eventuell förändring med kryss nedan.

Fastigheten har överlåtits den ...

Var god notera nya ägarens namn och adress nedan.

Adressförändring. Notera nya adressen nedan.

OBS! Kundnummer ska alltid anges.

Kundnr (se adresslappen ovan):

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Uppgift om adressförändring eller ny ägare (TEXTA TACK) För- och efternamn: Personnummer:

Fakturaadress:

Postnr och Postadress:

Datum: Namnteckning: Tel. nr:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :