Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Download (0)

Full text

(1)

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Miljöförvaltningen

INFORMATION TILL VERKSAMHETER SOM PÅVERKAR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

(2)

Sju vanliga frågor och svar

Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen arbetar och vad vi tar betalt för? Vi har samlat de sju vanligaste frågorna vi får från dem vi besöker.

Har du andra frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

Varför kommer ni till oss?

Svar: Vi besöker verksamheter i Trollhättans kommun som på olika sätt kan påverka människors hälsa. Enligt lag måste vi kontrollera att ni följer de lagar som är till för att skydda människors hälsa och miljö. Reglerna gäller för alla – företag, verksamheter och privatpersoner.

Vilken nytta har vi av ert jobb?

Svar: Vi kontrollerar funktioner och produkter i er verk- samhet som kan påverka människors hälsa negativt. Det kan till exempel vara hudvårdsprodukter, reningsanlägg- ningar för badbassänger, ventilationsanläggningar eller ljudnivåer. Kontrollerna blir en del av er kvalitetssäkring.

Ser vi brister i ert förebyggande arbete påpekar vi det så att ni kan rätta till dem.

(3)

Hur lägger ni upp ert jobb?

Svar: Vi bokar för det mesta en tid i förväg, men vi kan också komma oanmälda. Innan vi kommer, läser vi in vad som hänt vid tidigare besök. På plats går vi igenom hur era rutiner följs och vad vi ska granska under besöket.

Sedan tittar vi närmare på verksamheten i era lokaler.

Efteråt skriver vi en rapport om våra intryck. Där tar vi upp eventuella brister och hur de ska åtgärdas. Om det finns allvarliga brister, kan beslut om krav på åtgärder tas efter vårt besök. Rapporten får ni via posten. Har ni synpunkter på den, vill vi gärna att ni hör av er till oss.

Hur ofta vi kommer på besök, beror på hur stora riskerna är att er verksamhet påverkar människors hälsa.

Exempelvis får skolor och tatuerare oftast besök varje år, medan det kan gå flera år mellan besöken på hotell och hos frisörer. Det hänger också på hur väl ni hanterar de risker som finns i er verksamhet.

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?

Svar: Avgifterna har funnits sedan slutet av 90-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

(4)

Vad betalar vi för?

Svar: Ni betalar för den tid det tar att granska er verk- samhet, det vill säga allt från förberedelser och besök, till att skriva rapporter och beslut. Timpriset är för närvarande 850 kr. Tar arbetet till exempel tre timmar blir kostnaden 2 550 kr.

Varför är timpriset 850 kr?

Svar: Miljönämndens politiker har sett över våra avgif- ter och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 850 kr för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Hur kan vi påverka kostnaden?

Svar: Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig påverkan på hälsan och miljön minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan givetvis också öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken.

(5)

Bra att veta om oss på miljöförvaltningen

Vårt uppdrag är att se till att alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö på något sätt, följer de regler som finns i Miljöbalken. Vi besöker skolor, ägare till flerbostadshus, skönhetssalonger, hotell, solarier och många andra verksamheter i Trollhättans kommun. Syftet är att skyd- da människors hälsa och miljö.

Vi som arbetar med de här kontrollerna har universitets- utbildningar inom miljö- och hälsoskydd.

Har du andra frågor än de vi ger svar på här, är du mycket välkommen att höra av dig till oss. Ring 0520-49 74 75 eller mejla till miljo@trollhattan.se.

Mer information finns att hämta på vår hemsida www.trollhattan.se/miljo

En annan bra länk är www.socialstyrelsen.se/halsoskydd

(6)

Miljöförvaltningen

Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon 0520-49 74 75 • Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se • www.trollhattan.se

KALIBER K: AXELSON INFORMATION / G S GRAFISK FORM. TRYCK: RYDINS 2013

Figure

Updating...

References

Related subjects :