• No results found

Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Sid 1 (2)

Fastighet

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress*

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Ansökan avser*

Bygglov

Tidsbegränsat bygglov högst tio år T.o.m. datum:

……….. 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov Datum fr.o.m.:

……….. 

Datum t.o.m.:

……….. 

Beskrivning av skylt/ljusanordning*

Lådskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Neonskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Annan skylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Affischtavla/pelare Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Bildväxlande

Om bildväxlande skylt valts, ange uppdateringsintervall i sekunder

Antal skyltar, skylttext, material, färg, storlek, utsprång från vägg (cm) och avstånd från mark (cm)*

Förslag till kontrollplan/teknisk beskrivning*

* = Obligatorisk uppgift Samhällsbyggnadsförvaltningen

Box 66, 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Telefon: 0173-860 00

(2)

Sid 2 (2)

Ritningar, fasad-, detaljritningar m.m.

Foto/fotomontage

Bifogade handlingar

Annan handling

Kommunikation

Godkänner du kommunikation via e-post?*

Ja Nej

Godkänner du kommunikation via sms?*

Ja Nej

Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrifter

Situationsplan

Kontrollplan

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postort*

E-postadress

Företagets projektnummer

Sökande

Kontaktperson

Postnummer*

Organisationsnummer*

Företag*

Efternamn*

Förnamn*

Leverantör

Telefon (även riktnr)*

Företag*

E-postadress Telefon (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(3)

Hantering av personuppgifter:

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter.

När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning kap. II art. 6 1e myndighetsutövning.

Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på http://www.osthammar.se/gdpr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

References

Related documents

Om ansökan återkallas eller om det inte kan fullföljas av annan orsak debiteras ersättning för den tid som lagts ned på ärendet.. Ange vem eller vilka som ska

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit till barn- och utbildnings- kontoret i Östhammar senast tre veckor från den dag vårdnadshavaren fick del av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

Den ifyllda blanketten skickar du med post till: Kiruna kommun, Dokumenthanteringen, 98185 KIRUNA eller via e-post

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att bedöma ansökan om utökad vistelsetid. Staden kommer att gallra dina uppgifter

tarminfektion och inkontinens där en person kan få akut behov av en toalett, anses inte vara grund för ett parkeringstillstånd.  Svårighet att ta sig i och ur bilen utgör

över 12 år 9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild 9.9 Bostad med särskild service för vuxna 9.10 Daglig verksamhet. service för barn

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

För att kunna ansöka om administrativt bidrag krävs att utvecklingsgruppen uppfyller kraven som aktiv medlem hos Landsbygdsalliansen. Bilagor

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se.