• No results found

ůě á á ýě

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ůě á á ýě"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jmóno: Lenka §molíková Osobní číslo: T1OOOO186

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové

práce: výborně

Hodnocení nawhované oponentem diplomové

práce: velmi dobře

Průběh obhajoby

diplorrror,ó práce:

doc. Irrg. Václav Klička,,CSc., ph,D. - problematika pojení textilních vrstev. ProČ jsou rukavice a zása}rové oděvY většinou tmavé barvy? - výborně

prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. - Materiiálové složení rukavice. Paropropustnost rukavice opatřené zátěrem.

Experimentální měření teploty rukavice. - výborně

Ing. pavla Těšinová, Ph.D. - Vhodnost použití bavlněné podšívky. - velmi dobře

Klasifiloce:

wýborně

Datum obhajoby: 20.

června

2012

References

Related documents

[r]

Miljönämnden beslutar att föreslå för kommunqumäktige att höja timtaxan för planerad tillsyn av enskilt avlopp till tre timmar och handläggning av årlig

Hodnocení navrhovarré vedoucím diplomové práce: výborně.. Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

BřelisLlv

techno|ogických operací, které jsou pouŽity pro výrobu prototypového drŽáku' Nosná práce autora je uvedena v 3' aŽ4,kapito|e (str. 37-52), kde je prezentován v|astní

[r]

Jak jste určila PrŮměrnou hodnotu 2.25, podle které jste hodnotila účinnost pracích prostředků?. Jaroslava Dědková,

- výborně Ing, LibuŠe Fouňová - Jaký materiál se používá na výrobu pánského spodního prádla..