• No results found

ýě á ýě á

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ýě á ýě á"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

J méno :,,Vercinlka Zernanová

Hodnocení navrhovarré vedoucím diplomové

práce: výborně

Hodnocení navrhované oponentem diplomové

práce: výborně

Prů_běi obhajoby diplomové

práce:

doc, Ing. ý,fulav K]ička, CSc., Ph.D. - Finanční zhodnocení navržené úpravy elektrod pokovením. - dobře prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - Pojem hyperelastické materi:íly. - velmi dobře

Ing. Ludmila Fbidrichová, Ph.D. _ Grafické vyhodnocení naměřenýďr dat. - dobře prof.

bg.

í,uboš Hes, Dr§c., Dr.h.c. - Současný stav studované problematiky. - dobře

klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 21.

června

2012

References

Related documents

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce:. Hodnocení navrhované oponentem diplomové

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně Průběh obhajoby diplomové práce:.. Viz posudek vedoucí

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce:. Hodnocení navrhované oponentem diplomové

Hodnocení nawhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: dobře.. Pruběh obhajoby diplomové

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: velmi dobře Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně Průběh obhajoby diplomové práce:.. Viz posudek vedoucí

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně.. Průběh obhajoby

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně Průběh obhajoby diplomové práce:.. Student odpovídal s

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výb orně.. Průběh obhajoby