• No results found

Margareta har hjälpt hundratals att sluta med tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Margareta har hjälpt hundratals att sluta med tobak"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

2017-09-28 08:12 CEST

Margareta har hjälpt hundratals att sluta med tobak

Sedan slutet av 90-talet har Västerbottens läns landsting hjälpt människor att sluta röka eller snusa. Tandsköterskan Margareta Jonsson var en av de första diplomerade tobaksavvänjarna och har hjälpt hundratals att sluta med tobak.

Varje dag dör någon i Västerbotten som en konsekvens av rökning. Dessutom beräknas den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader vara över 800 miljoner kronor. Det är siffror som landstinget arbetar aktivt för att minska.

(2)

Förutom de tobakspreventiva mottagningarna på länets sjukhus är

målsättningen utifrån landstingets policy tobaksfritt landsting att hela länets befolkning, oavsett var du bor, ska ha tillgång till tobaksavvänjning i form av en diplomerad tobaksavvänjare. Det betyder att personal ska utbildas för att finnas tillgängliga på landstingets samtliga hälsocentraler.

I dag finns 42 diplomerade och en av dessa är tandsköterskan Margareta Jonsson. Hon var en av de första tobaksavvänjarna som diplomerade sig och i 13 år har hon hjälpt hundratals personer som velat sluta röka eller snusa.

– För mig var det naturligt att vilja hjälpa till. I mitt jobb kan jag tydligt se bara i munnen vilken påverkan tobak har. Jag ville hjälpa människor att sluta med tobak och må bättre, säger Margareta Jonsson.

Sedan utbildningen 2005 har hon haft minst en kurs på våren och en på hösten med åtta deltagare i varje.

– Ungefär 100 procent blir tobaksfria. Efter två år är 60 procent fortfarande det. Det är siffror vi är stolta över, säger Margareta Jonsson.

Stegvis nedtrappning

Grupperna följer ett nationellt program som gör att alla får samma utbildning oavsett var i landet du är. Deltagarna träffas en gång i veckan under åtta veckor. Stegvis trappar deltagarna ner på tobaken med målet att vara helt tobaksfria efter dessa veckor.

– Det är inte svårt att sluta med tobak. Det svåra är att inte börja igen.

Gruppträffarna är bra både kostnadsmässigt eftersom jag kan hjälpa flera samtidigt men även för deltagarna. Jag har själv sett hur de motiverar

varandra och uppmärksammar hur deras utseenden och välmående förbättras, säger Margareta Jonsson.

Under våren har stora elefanter i kartong med texter ”våga fråga” levererats till alla hälsocentraler i länet. Syftet är att påminna personalen om att fråga patienter som kommer dit om de vill ha hjälp att sluta med tobak.

Den vanligaste åldern på deltagarna i grupperna är 45 till 60 år. Men det finns även ungdomar och pensionärer som deltar.

(3)

– Oftast är det kring 50-årsåldern som man brukar känna av tobaksbruket av något slag. Det är då tankarna kommer om jag ska fortsätta eller inte. Det är aldrig för sent att sluta, säger Margareta Jonsson.

Västerbotten har lägst andel rökare

Det totala tobaksbruket har under en tioårsperiod sakta minskat i länet.

Antalet personer som röker dagligen ligger lägst i landet, både bland kvinnor och män, sju respektive åtta procent.

– När det gäller rökning ligger vi lite lägre i antalet rökare än i resten av landet, däremot har vi ett högre antal snusare både bland män och kvinnor, vilket gör att det totala tobaksbruket är högt säger Ywonne Wiklund,

hälsoutvecklare och ansvarig för det tobaksförebyggande arbetet i länet.

Förra året ställde sig landstinget bakom projektet Tobacco Endgame, ett nationellt initiativ från den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta med målet om ett rökfritt Sverige 2025. Cigaretter ska fasas ut och riskerna ska lyftas fram mer för att minska antalet nya användare.

Margareta ser det som ett rimligt mål bland annat genom att det blir förbud mot rökning på fler och fler platser.

– Livsmedel som gör människor sjuka slutar företagen att producera och gör om dem. Men i tobak tillsätts istället mer nikotin och skadliga ämnen. Vilken annan produkt på marknaden skulle kunna göra det, frågar sig Margareta Jonsson.

Kunskap delas med andra regioner

Tillsammans med Ywonne Wiklund har Margareta Jonsson utbildat diplomerade tobaksavvänjare även utanför Västerbotten. I vår har utbildningar hållits för personal i Östersund.

– Det behövs fler tobaksavvänjare. Vi arbetar mot samma mål så det känns bra att sprida kunskapen, säger Margareta Jonsson.

Ungefär åtta av tio rökare vill sluta och nästan hälften av alla snusare, men många är så fast i sitt beroende att de behöver professionell hjälp av en utbildad tobaksavvänjare för att sluta.

(4)

Mer information

Margareta Jonsson, tandsköterska och tobaksavvänjare, Västerbottens läns landsting.

073-080 82 25

Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare och ansvarig för det tobaksförebyggande arbetet i länet, Västerbottens läns landsting.

070-648 73 15

Vänliga hälsningar Linn Johansson

Kommunikationsstaben Västerbottens läns landsting 072-214 43 47, 090-785 72 32

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns

landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på:

www.vll.se/pressrum

Kontaktpersoner

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48

(5)

Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

Ulrika Johansson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se 070-582 70 62

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

(6)

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

References

Related documents

Flera deltagare upplevde att det är svårare att prata om sitt mående än att skriva om det, varför bloggen blev ett sätt att trots detta dela sina tankar med andra.. Effekterna av

Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och

De måste ha möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för

What is more doubtful is how far the activities of PUD (and the PUD-council) penetrate the member organisations and the university itself. b) The participants’ views of what

Psykiskt trauma definieras enligt APA (American Psychological Association) som en emotionell respons hos en individ som har blivit utsatt för en händelse som är

I tillgänglig teori går det dock inte att fastställa om generation X eller Y är den generation som svarar högst men även om generation Y verkar uppskatta

Muntorrhet och sömnstörningar är vanliga bi- verkningar av bupropion. Precis som andra antide- pressiva medel kan preparatet även orsaka kram- per. Den risken är 0,1 procent. Man

Man får alltså inte ställa upp sin bil eller husvagn på t ex en strand, äng eller naturmark.. Det är endast tillåtet att tillfälligt stanna i omedelbar anslutning till vägen,

Corsaro menar att barnens kamratkulturer är viktiga för verksamheten ur detta perspektiv (Corsaro 2011, ss. Jag tänker mig att producerandet bidrar också till att pedagogerna ändrar

I likhet med Patrik och Sara menar Lotta att hon ser konflikthantering som ganska positivt genom att barnen lär sig att acceptera varandra och att de är med och stöttar barnen i

I observation C2 använder sig pedagogerna av en institutionell ordning då de delar upp barngruppen i två mindre grupper, men det är fortfarande för många barn för att en

Programmet som syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hela samhällsbyggnadsprocessen hos dem som ska planera, ansvara för och genomföra framtidens samhällsbyggande

När det gäller behandlingen av män som slår kvinnor kan man välja att se det som att man gör den goda gärningen och hjälper männen till förändring för deras egen samt för

The thesis poses the question, why were Volksbücher read and loved by some people in the early modern period and at the same time criticized by others. By doing so three

Den man som åtalades för sexuellt ofredande, försök till narkotikabrott samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, underlät att infinna sig vid utsatt tid

Återigen är momenten från samma diskurser som ovan men momenten i relation till varandra ger oss nu bilden av att den inhyrda inte har något förtroende för

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak eller som redan har slutat och vill ha stöd att inte

Både minsta fågel och den stoltaste örn går i slutändan samma öde till mötes i vad som kallas naturens lag: "En Tätting och den stolta Örn / De måste samma våld förnimma;

Kuba har under alla år hävdat att denna USAs gräddfil för kubaner syftade till att locka dem till livsfarliga resvägar för att kunna utnyttja dem för politiska syften, som

Byrån har en årlig budget på en miljard dollar – 1 000 miljoner dollar - bara för Latinamerika och Karibien, för att påverka sam- hällen och identifiera personer som kan

Han var själv mäkta stolt över sin bravad och skrev helt öppet om sina gravplund- ringar, och det är detta som hans sen- tida släkting Lotte nu försöker förstå genom att

Det empiriska materialet kommer att analyseras med utgångspunkt i de olika aspekter som ingår i Skolverkets konkretisering av adekvat digital kompetens; Kunna förstå