• No results found

To include or not to include:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "To include or not to include:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2015

FACULTY OF ARTS AND SCIENCES

Linköping Studies in Arts and Science No.656

Studies from the Swedish Institute for Disability Research No. 75 Department of Behavioural Sciences and Learning

Linköping University SE-581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

Linköping Studies in Arts and Science No.656

Studies from the Swedish Institute for Disability Research No. 75

An

n-Ch

arl

ott

e L

int

on

To i

nc

lud

e o

r n

ot t

o i

nc

lud

e

To include or not to include:

Teachers´social representations of

inclusion of students with

Asperger syndrome

Ann-Charlotte Linton

References

Related documents

Budgivningssessioner förekommer framför allt i de frågor där det finns på förhand givna alternativ att ta ställning till, som exempelvis under vecka 3-samtalen då beslut ska

Flicka förekommer dock mer sällan i relation till man när det gäller makt och jämställdhet, och när det gäller kärleksrelationer där det ofta handlar om kontraster utifrån

Furthermore, in the interview conducted a week before the school open evening, the head teacher said: “I think I have a responsibility to make it clear to parents in the open

Part 2 contains three chapters concerned with formal aspects of apokoinou, such as a formal definition and how apokoinou relates to similar phenomena (ch. 6) and a framework for

1834 var förhållandet 1 riksdaler specie (myntet) = 2 2/3 riks- daler banco (riksbankskontorets sedlar) = 4 riksdaler riksgäld (riksgäldskontorets sedlar som togs ur

636 Studies from the Swedish Institute for Disability Research No... Linköping Studies in Arts and

Mot omdömet om de förindustriella svenska städerna som bondbyar kan, för det andra, invändas att den lantliga karaktären var något som präg- lade äldre städer i

intended by the prescriber. The dispensing system contains support for the further actions in the process of dispensing the prescription. It can contain support for generic