• No results found

Lathund för nyansökan om försörjningsstöd Gå in på www.emmaboda.se och klicka på E-tjänster och blanketter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lathund för nyansökan om försörjningsstöd Gå in på www.emmaboda.se och klicka på E-tjänster och blanketter."

Copied!
22
0
0

Full text

(1)

Lathund för nyansökan om försörjningsstöd

Gå in på www.emmaboda.se och klicka på E-tjänster och blanketter.

(2)

Logga in med mobilt bankID på telefonen eller datorn. Skriv in personnummer och legitimera dig i bankID- appen.

(3)

Nu är du inne på din personliga startsida. Klicka på ”Ny ansökan”.

Klicka på ”Ny ansökan”.

(4)

Kontrollera dina personuppgifter.

Fyll i telefonnummer och e-postadress.

(5)

Välj ”Ja” om medsökande finns.

Om medsökande finns fyll i den personens uppgifter.

(6)

Välj ”Ja” om barn finns.

Fyll i barnets uppgifter.

(7)

Fyll i typ av bostad.

Fyll i om du har ansökt om bostadsbidrag.

Fyll i vilket år och vilken månad ansökan avser.

(8)

OBS! Fyll i exakt belopp för de kostnader du ansöker om.

(9)

OBS! Fyll i exakt belopp för inkomst.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Välj ”Spara” om du inte är färdig med din ansökan och vill slutföra den senare.

Om du är klar väljer du ”Nästa”.

Fält som är obligatoriska rosamarkeras. Beloppsfält ska fyllas i med noll.

Kontrollera att du fyllt i rätt uppgifter.

(16)
(17)
(18)

Bocka för nedanstående kryssrutor, och skicka in. Nu är din ansökan gjord!

Klicka på ”hemknappen”

(19)

Ändra profilinställningar för att kunna ta emot aviseringar.

Välj ”Min profil”.

OBS! Fyll i mobilnummer och e-postadress för att kunna ta emot avisering av meddelande.

(20)

Klicka i ”SMS-Notifiering” och ”E-postnotifiering”.

En socialsekreterare kommer att kontakta dig.

När beslut finns får du sms och e-post om att det finns nya uppgifter på Mina sidor.

(21)

Så här ser det ut när det finns ett beslut från din socialsekreterare.

(22)

Här kan du se eventuell utbetalning.

References

Related documents

På många håll flyttar e-handeln också in i butik, till exempel i form av musik som laddas ner från nätet och bränns på CD- skivor i butik eller att konsumenten får hjälp i butik

MUCF bedömer att konsekvenserna för unga av utredningens förslag kommer att vara positiva genom mer jämlika möjligheter till gymnasie- och yrkesutbildning samt en tryggare

Det är visserligen en relevant kategori att ta upp, men i relation till syftet om likvärdighet saknar vi en liknande analys av grupperna nyanlända elever och elever med

Detta på grund av att AND bildar en söksträng mellan två termer som styr databasen att söka på dokument som handlar om dessa termer (Friberg, 2012). Artikelsökningen gjordes mellan

Bucklands (1991, s.77-80) andra punkt i hans teori som presenterats i ett tidigare kapitel är tillgänglighet. Tre skolor i södra Sverige såg mycket positivt på

“A fundamental reshaping of finance”: The CEO of $7 trillion BlackRock says climate change will be the focal point of the firm's investing strategy. Business insider, 14

Partnerskap i teknikskiftet mot fossilfria, elektrifierade processer inom gruvdrift och metaller.

The similarity measurement used to compare the image neighborhood bitset and the template bitset is simply the number of equal bits.. Lossy data compression of images is a

Vår version har bestått av 10 frågor för self-transcendence (ex.vis ” Det är mycket viktigt för honom att hjälpa människor som han bryr sig om”, ”Att bry sig om

Den upplevda motsättningen mellan en anslutning till palliativ vård och palliativ cytostatika- behandling kan förstås tydligare i en kontext där den palliativa vården inte

godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 2021 att ersätta tidigare bilaga till ”Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, antagen av Kommunfullmäktige

Kopplar man detta faktum sam- man med förbundsstyrelsens er- kännande av att förbundet på sina håll varit ett verktyg för att påver- ka Vänsterpartiet (vilket det inte

Följande gång vår medvetenhet om astronomiska avstånd skulle ta ett enormt kliv var när Edwin Hubble, bland annat utgående från Henrietta Swans forskning om sepheider, stjärnor

i stort har en tydlig struktur. Jag känner till begreppet tollgate och vet vad det innebär. Vi använder oss av begreppet tollgate som benämning för viktiga besluts- punkter i

Att ge anställda inom välfärden möjlighet att göra ett bra jobb är nyckeln till den kvalité som de boende i din kommun eller ditt landsting förtjänar.... Personalpolicyn –

En tematisk analys förklarar Bryman (2018) är den vanligaste formen när det handlar om att göra en kvalitativ dataanalys. När vi skulle bearbeta våra transkriberingar

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så

Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så

Välj ”Spara” om du inte är färdig med din ansökan och vill slutföra den senare Om du är klar väljer du ”Nästa”.. Ej korrekt ifyllda fält

På utvärderingen av hur vi kan förmedla vårt olika metoder att nå eleverna, har vi kommit fram till att vi behöver utveckla inte enbart metoder utan även förmedla vem av oss

För att få ett bättre utgångsläge för kollegialt lärande kommer personalen ha större möjlighet till påverkan inför läsåret 20/21.. Läsåret inleddes med uppdragssamtal