• No results found

oO / O / O / oO / O0oOo III 9 DÅ – Raska sig! Jo, jo, MEN LÅNGSAMT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "oO / O / O / oO / O0oOo III 9 DÅ – Raska sig! Jo, jo, MEN LÅNGSAMT"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Bilaga 1

A  I  1 Visst –  O

2 TALLriksslickare anländer. Morsar på maräng, säger: mossbelupna OoOooO0o // OoooO / Oo / OoOo˘

3 nissar har fått vita luvor. Då emottar också rabblare honungkuvert     OoooOoOo // oOo0ooOooOoo0 4 brister ut i: Aha­ha­ha, finns kakelugn  ooOo / oOoo / oOo0˘

5        för kaka; kakakfoni!        oOo / oOoO

  II 6 Men tar sig åter samman = vara fullt kapabel att kappas   oooOoOo / oOoo / ooOoOooOo˘

7 om kompott……./ Baxa jättekrokan, och låt kelbarn göra  ooO /// OoOoo0 / ooOOOo˘

8 kalligrafi i kristyr – nejmen, va’, oj, åhå, kryphål är kringla! oooOooO // oO / O / O / oO / O0oOo

  III 9 DÅ – Raska sig! Jo, jo, MEN LÅNGSAMT. och håll – an – eller    O // OoO // Oo / o  O   0   // oO / O / Oo˘

10 lägg bi, sådär dröja­dröja, lugna sig, och bli nästan som kröson  oO / ooOoOo / OoO / ooOooOo 11 eller uggla på udde – uddig. PÅ SAMMA SÄTT: var hon en tärna     ooOooOo // Oo / o  O   oO    / oOoOo˘

12 för dig – och lakan är lisa för mjuka kinden, är nog för vacklan   oO // oOooOooOoOo / oOoOo˘

13 ock ­­­­­­ bort, iväg, men stanna, undan  O /// O / oO / oOo / Oo

14 dän. ÅT SIDAN!!!! Vill se  O / o  O   o   / oO˘

15 långsamma blå stjärnor, OooOOo

16 vill se stjärnor tindra, se ditt månljus som en   ooOoOo / OoO0 / oO˘

17 lantärna fara, sväva, sväva, nästan omärkbart närmande sig   oOoOo / OoOo / OoOoo / OooO˘

18 nu. Ja! hålla sig stilla, stilla. tindrar BLÅSTJÄRNOR    O / O / OooOoOo // OoO   Oo   ˘   19        över små hav        ooOO

B IV 20 Sedan: att så här råkas,  Oo / ooOOo

21 fortfarande iförda som vi    O0ooO0o / oO˘

22 voro, våra nattluvor då! Oo / ooO0oO

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 1, s. 1(6)

(2)

C V 23 upp O˘

24 en O˘

25 bara, synas Oo / Oo

26  sol och brus, som stränder –  OoO / oOo

27 Medan dra upp benen under sig, oooOOoOoo

VI 28      S Ö M N T U T A R O   Oo   ˘

VII 29 vidare så i soffarkosten, igen. OooO / oO0Oo / oO

30  Kallas morgonsova, kallas  OoOo0o / Oo˘

31 slumra med fickorna fulla av frön, Oo / oOooOooO

32 nötter, Oo

33       kottar…          Oo

VIII 34 vakna sedan upp i    ooOoOO˘

35 en trädgård övervuxen, förvildad, oO0 / Oo0o / oOo

36 rymmande denna drömlösa sömn. OooOo / O0oO

      ­­­­

D IX 37 Men säg, var jag inte den som kom dina vårörter  oO / OoOoO / oOOoO0o˘

38 att frodas och svinna över bräddarna, bäckarna  oOo / oOoooOoo / Ooo˘

39  att småsorla i en lövsal, rådjuren att beta lugna oO0oooO0 / O0ooOoOo 40 och allt mer lugnt – du lät mig bara vara.  oOoO // OooOoOo˘

41 gläntan. i ditt liv, Oo // oOO

42 den grön­gröna. oOOo

(3)

X 43 Medan marscherar i otakt OooOooO0

44  ropar till dig OooO

45 genom milsvida skogar: ooO0oOo 46 – att jag var bara din lekfaun, oOoOooOO

47 dina glada dagar…  OoOoOo

48 Och liknade moln liten båt, men  oOooOooO / O˘

49 sedd. i fjärran, där flanellbarnet  O // oOo / ooOOo˘

50 som matros hissade   ooO / Ooo˘

51 våra vaggsångers mjuka segel. OoO0o / OoOo

      ­­­­

E XI 52 Vagga liknar visst   OoOoO˘

53 liten båt, men med   OoO / oO˘

54 röllekans krans   OooO˘

55 kring stäven.  oOo

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 1, s. 3(6)

(4)

Del Vers­

grupp

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

fras

A I 1 1 1 1 1 1

2 9 4 2,1 4 / 2 / 1 / 2 2 / 2,5 / 2  / 2

3 8 2 2,6 3 / 5 2,7 / 2,6

4 4 3 3 1 / 1 / 2 4 / 4 / 2

5 3 2 2,3 1 / 2  3 / 2

II 6 6 3 3,3 2 / 1 / 3 3,5 / 4 / 3

7 7 3 2,1 1 / 3 / 3 3 / 2 / 2

8 9 6 2 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 3,5 / 2 / 1 / 1 / 2 / 1,7

III 9 9 7 1,6 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 1 1 / 1,5 / 2 /1,5 / 2 / 1 / 2

10 7 4 2,6 1 / 2 / 2 / 2 2 / 3 / 1,5 / 3,5

11 7 4 2,6 2 / 1 / 2 / 2 3,5 / 2 / 2 / 2,5

12 7 3  2,6 1 / 4 / 2 2 / 2,8 / 2,5

13 5 5  1,8 1 / 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 2 / 3 / 2

14 3 3  2 1 / 1 / 1 1 / 3 / 2

15 3 1 2 3 2

16 6 3 2 2 / 3 / 1 3 / 1,3 / 2

17 8 4 2,3 2 / 2 / 2 / 2  2,5 / 2 / 2,5 / 2

18 8 4 1,8 1 / 1 / 3 / 3 1 / 1 / 2,3 / 1,7

19 2 1 2 2 2

B IV 20 3 2 2,3 1 / 2 2 / 2,5

21 5 2 1,8 4 / 2 1,8 / 2

22 4 2 2 1 / 3 2 / 2

(5)

Del Vers­

grupp

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

Fras

C V 23 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1

25 2 2 2 1 / 1 2 / 2

26 3 2 2 2 / 1 1,5 / 3

27 3 1 3 3 3

VI 28 2 1 1,5 2 1,5

VII 29 6 3 1,8 2 / 3 / 1 2 / 1,7 / 2

30 4 2 2 3 / 1 2 / 2

31 4 3 2,5 1 / 3 2 / 2,7

32 1 1 2 1 2

33 1 1 2 1 2

VIII 34 3 1 2 3 2

35 5 3 2 2 / 2 / 1 1,5 / 2 / 3

36 5 2 1,8 2 / 3 2,5 / 1,3

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 1, s. 5(6)

(6)

Del Vers­

grupp

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

Fras

D IX 37 8 3 1,8 1 / 3 / 4 2 / 1,7 / 1,8

38 4 3 3,5 1 / 2 / 1 3 / 4 / 3

39 8 2 2 4 / 4 2 / 2

40 5 2 2,2 2 / 3 2 / 2,3

41 3 2 1,7 1 / 2 2 / 1,5

42 2 1 2 2 2

X 43 4 1 2 4 2

44 2 1 2 2 2

45 3 1 2,3 3 2,3

46 4 1 2 4 2

47 3 1 2 3 2

48 4 2 2,3 3 / 1 2,7 / 1

49 4 3 2,3 1 / 1 / 2  1 / 3 / 2,5

50 2 2 3 1 / 1 3 / 3

51 5 2 1,8 2 / 2 1,7 / 2

E XI 52 3 1 1,7 3 1,7

53 3 2 1,7 2 / 1  1,5 / 2

54 2 1 2 2 2

55 1 1 3 1 3

(7)

Bilaga 2

1 (det är) alls. ingen drömsyn inte det, minsta oO / O // OoO0 / OoO / Oo 2 och det finns en gångstig och ett rosenfärgat ooooO0 / ooOoOo˘

3 smycke det pryder ditt hjärta som en löväng, Oo / oOooOo / ooO0 4 javisst – det är. inte utan charm, inte alls, oO // oO // OoOoO / ooO 5       för med turnyr /// oooO˘

6 i samma. nyans,       liknar du en trana, oOo // oO /// OoooOo

7 men vackrare, och jag är din. rosenkavaljer, som oOoo / oOoO // Oooo0 / O˘

8 med oblyga. jämna later, riktigt habil i väldans oO0o // OoOo / OooO / oOo˘

9 hast. stannade hos dig; städse. Så blev det vi! O // OoooO / Oo // oooO

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 2, s. 1(2)

(8)

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

fras

1 8 5 1,5 1 / 1 / 3 / 2 / 1 2 / 1 / 1,3 / 1,5 / 2

2 4 2 2 2 / 2 3 / 3

3 5 3 2,4 1 / 2 / 2 2 / 3 / 2

4 6 4 2 1 / 1 / 3 / 1 2 / 2 / 1,7 / 3

5 1 1 4 1 4

6 4 3 2,8 1 / 1 / 2 3 / 2 / 3

7 7 4 2,3 1 / 2 / 2 / 1 4 / 2 / 2,5 / 1

8 7 4 2,1 2 / 2 / 2 / 1 2 / 2 / 2 / 3

9 5 4 2,4 1 / 2 / 1 / 1 1 / 2,5 / 2 / 4

(9)

Bilaga 3

I 1 Älvdrottningens bibliotek, O0oo / oooO

2 sprängfyllt av herbarier –  O0 / ooOoo

*

II 3 Stormhattarna   O0oo˘

4 var ju dina lekblommor! ooOoOOo

*

III 5 men slänger oOo˘

6 till dig en slängkyss oO / oO0

7 genom rummet, OoOo

8 du fångar den lätt­ oOooO˘

9 sinnigt. det tycker jag om. Oo // oOooO

*

IV 10 (se här, här och här) backsmultron oO / OoO / O0o˘

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 3, s. 1(4)

(10)

11  rullar, visst är det vackert –  Oo / oooOo

*

V 12 betuttad trädgårdsnörd oOoOo0

13 utbrister gillande: i dina uterum…  O0oOoo / oOoOo0 14 så väldiga klocklika kalkar –  oOooO0oOo

*

VI 15 meterhöga stjälkar, Oo0oOo

16 i sick sack oOo

17 mjuka flockar, OoOo

18 det var så vi gjorde ooOoOo˘

19 havssträttan sällskap. O0oOo

*

(11)

23 och en st­stammmaaaaa­ande oooOOOo˘

24 kärleksförklaring Ooo0o

*

VIII 25 Högbröstade kentaurer, sköna ston, O0oooOo / OoO 26 skrapar med silverhovarna, OooOo0oo 27 betar blommande vattenklöver. OoOooOo0o

Vers­

grupp

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

Vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

Fras

I 1 3 2 2,7 2 / 1 2 / 4

2 3 2 3,5 2 / 1 1 / 5

II 3 2 1 2 2 2

4 3 1 2,3 3 2,3

III 5 1 1 3 1 3

6 3 2 1,7 1 / 2 2 / 1,5

7 2 1 2 2 2

8 2 1 2,5 2 2,5

9 3 2 2,3 1 / 2 2 / 2,5

IV 10 5 3 1,6 1 / 2 / 2 2 / 1,5 / 1,5

11 2 2 3,5 1 / 1 2 / 5

V 12 3 1 3 3 3

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 3, s. 3(4)

(12)

Vers­

grupp

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

Vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

Fras

13 6 2 2 3 / 3 2 / 2

14 4 1 2,3 4 2,3

VI 15 3 1 2 3 2

16 1 1 3 1 3

17 2 1 2 2 2

18 2 1 3 2 3

19 3 1 1,7 3 1,7

VII 20 1 1 2 1 2

21 4 2 2 2 / 2 2 / 2

22 2 1 3 2 3

23 3 1 2,3 3 2,3

24 2 1 2,5 2 2,5

VIII 25 5 2 2 3 / 2 2,3 / 1,5

3 1 2,7 3 2,7

4 1 2,3 4 2,3

(13)

Bilaga 4

1 (Så, så! grabba tag eller mer som) i armkrok med Älvdrottningen! oO // ooOooo / oO0oO0oo

2 fin bjudning det här, säger man plumpt. Då, medan humlor serverar  OOooO / OooO // O / ooOooOo˘

3 honungskakor, man dricker rosente, man är lycklig! stolar klädda i  Oo0o / oooOo0 / ooOo // OoOoO˘

4 storblommigt rosenmönster, tillika divaner, litet här och där under O0oOo0o / ooooOo / ooOoOOo˘

5 höga, nej högre granar – Sedan dånar man (förr eller senare), det  Oo / oOoOo // OoOoO / OooOoo / O˘

6 var lätt ATT FÖRUTSE. men. Helst i en liten glänta ­­­­­ buskar, oO / o  O   o0    // O // OooooOo /// Oo 7 träd, en riktigt nätt grönska dethär, träd vart än ögat skådar, beskogade O / oOoOOooO / OooOoOo / oOoo˘

8 berg, åter och åter, även, ja. på hundra fots höjd – mitt älsklingsställe, O / OooOo / Oo / O // oOoOO / oOo0o 9 men med trädgårdsmöblering, skratthatt hänger (visserligen) på sin ooOoo0o / O0Oo / Oo0o / oO˘

10 krok av ullvide, bastsko står på trapp, redo för skogsäventyren, att OoO0o / O0OoO / OooOoo0o / O˘

11 i älvdansen svinga sina ben högt mot en måne. o, hennes kind nuddar oO0o / OoooO / OooOo // O / ooOOo˘

12 mina läppar, för ett ögonblick, o, oooo, hon doftar ju konvalj och  ooOo / ooOo0 / O / O / oOoooOO˘

13 syren om vart annat, nu trycker hon sig mot mitt hjärta på ett himmelskt oOooOo / oOoooooOo / ooOo˘

14 sätt… Se, ljusfloden lyser så härligt i kväll! O // O / OooOooOooO

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar Bilaga 4, s. 1

(14)

Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

Fras

1 6 3 2,7 1 / 1 / 4 2 / 6 / 2

2 8 4 2,1 3 / 2 / 1 / 2 1,7 / 2 / 1 / 3,5

3 8 4 2,3 2 / 2 / 1 / 3 2 / 3 / 4 / 1,7

4 8 3 2,5 4 / 1 / 3  1,8 / 6 / 2,3

5 9 5 2,1 1 / 2 / 3 / 2 / 1 2 / 2,5 / 1,7 / 3 / 1

6 7 5 2,3 1 / 2 / 1 / 2 / 1 2 / 2 / 1 / 3,5 / 2

7 9 4 2,2 1 / 4 / 3 / 1 1 / 2 / 2,3 / 4

8 10 6 1,9 1 / 2 / 1 / 1 / 3 / 2 1 / 2,5 / 2 / 1 / 1,7 /2,5

9 8 4 2,1 2 / 3 / 2 / 1 3,5 / 1,3 / 2 / 2

10 11 4 1,7 3 / 4 / 3 / 1 1,7 / 1,3 / 2,7 / 1

11 9 5 2,2 2 / 2 / 2 / 1 / 2 2 / 2,5 / 2,5 / 1 / 2,5

12 8 5 2,3 1 / 2 / 1 / 1 / 3 4 / 2,5 / 1 / 1 / 2,3

13 5 3 3,8 2 / 2 / 1 3 / 4,5 / 4

14 6  3  2 1 / 1 / 4 1 / 1 / 2,5

(15)

Bilaga 5

I 1 (KARESS, sammetsscenen nr 8. eller den  o  O    / OoOoooOo/ ooO˘

2 som kommer för sent har sig själv att skylla – ) ooooO / ooOoOo

II 3 Blomsterflickan: seså! OoOo / oO

4 se, så sentimental jag är för dig… O / ooooOoOoO

5 [Viskande, liksom för sig själv: Ooo / OoooO

6 …hon vill ha mig, ooOO

7 o, o, varför tycker jag O / O / OoOoO˘

8 så mycket om det?!] oOoOO

III 9 Herdinnan brister oOoOo˘

10 ut i en härlig svada: men, mätta mig med OooOoOo / O / OoOO˘

11 kyssar nu, sensibelt på en gång! OoO / oOooOO

12 vekna inför all denna ljuvliga gräsmark, OoooOOo / OooOo 13 örtåker, äng, en nätt sluttning, valla på en vall O0o / O / oOOo / OoooO 14 sådär ja, din… egen…….. Valkyria! oOo / O / Oo // oOoo

IV 15 Blomsterflickan, med en nick, rör vid OoOo / ooO / OO˘

16 Herdinnans hjärta med den djärva handen: oOoOo / ooOoOo 17 jag gör det, se hur kärvänligt och fint… oOO / OooOooO 18 oj, nu blir jag sådär eu­FÅR­isk igen! O / oOooO / ooOooO

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 5, s. 1(3)

(16)

19 Men vad dina läppar smakar åkerbär ooooOo / ooOo0O 20 och serenader oxå, dethär är allt för oooOoOo / oOoOO˘

21 underbart, (jag) blir ju mer än lycklig…! Oo0 / O / ooOoOo

V 22 Herdinnan igen, tveklöst: …och kom, oOooO / O0 // oO 23 kom så gömmer vi oss i ljuset. Vet du, OoOooOoOo / Oo 24 jag vill ha dig som min egen… flicka ooOOooOo // Oo

25 ( – för att inte säga ros). ooOoOoO

Versgrupp Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

Vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

fras

I 1 5 3 2,6 3 / 3 / 1 2 / 2,7 / 3

2 3 2 3,7 1 / 2 5 / 3

II 3 3 2 2 2 / 1 2 / 2

4 4 2 2,5 1 / 3 1 / 3

5 3 2 2,7 1 / 2 3 / 2,5

6 2 1 2 2 2

7 5 3 1,4 1 / 1 / 3 1 / 1 / 1,7

8 3 1 1,7 3 1,7

(17)

Versgrupp Vers Prominenser/

vers

Fraser/

vers

Relationstal/

Vers

Prominenser/

fras

Relationstal/

fras

10 7 3 2 3 / 1 /3 2,3 / 1 / 1,7

11 5 2 1,8 2 / 3 0,7 / 2

12 5 2 2,4 3 / 2 2,3 / 2,5

13 7 4 1,9 2 / 1 / 2 / 2 0,7 / 1 / 2 / 2,5

14 4 4 2,5 1 / 1 / 1 / 1 3 / 1 / 2 /  

IV 15 5 3 1,8 2 / 1 / 2 2 / 3 / 1/ 4

16 4 2 2,8 2 / 2 2,5 / 3

17 5 2 2 2 / 3 0,7 / 2,3

18 5 3 2,4 1 / 2 / 2 1 / 2,5 / 3

19 4 1 2,8 4 2,8

20 5 2 2,4 2 / 3 3,5 / 1,7

21 5 3 2 2 / 1 / 2 0,7 / 1 / 3

V 22 5 3 1,8 2 / 2 / 1 2,5 / 1 / 2

23 5 2 2,2 4 / 1 2,3 / 2

24 4 2 2,5 3 / 1 2,7 / 2

25 3 1 2,3 3 2,3

Elin Johansson – I pyjamasgröna trädgårdar, bilaga 5, s. 3(3)

References

Related documents

frisk och med stor lust., för husliga göromål, söker plats till hösten i bättre hjälp åt husmoder deltaga i hennes sysslor. Svar emotses tacksamt under

I Norge som barnehagen er forankret i en kristen tradisjon står det i tillegg til det skrevet at barna skal bli introdusert for andre kulturer og de skal kunne finne egen verdi i sin

With the smallest permutable mesh size in the codend (70 mm diamond mesh), a large number of undersized Nephrops (<130 mm total length, which corresponds to < about 40

This ministry directly involved with women related issues is specifically there to promote gender equality, women’s empowerment and development.. There is also

Letní atletická príprava basketbalového týmu Mgr. Prínos práce..

Návrh internetových stránek o behu na lyžích pro ucitele základních

O Piltavlan ordbildning O A1 Bilda ord ordbildning Måltavlan:. O, nr 21

UTGAVA TAGPL 92.2 GÄLLER 9301 10-930512. STOCKHOLM C OCH TOMTEBODA

Yttrande över promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)..

Z formálního hlediska je práce v porádku, její hlavni prínos vidím v možnosti praktického využití. Práce splnuje požadavky na udelení akademíckého

Försäljningen i Norge och Finland har under 2006 ökat, men då ADRIA inte har varit etablerat på dessa marknader tidigare kommer det att ta ytterligare tid innan märket får en

1. Statssekreteraren missbrukade sin ställning för att styra innehållet i Public Services utbud, i strid mot yttrandefrihetsgrundlagen. Statssekreteraren med ansvar för

Den revisionella bedömningen är att styrelsen i begränsad utsträckning har haft en tillräcklig uppföljning av verksamheten för 2017, men att åtgärder vidtagits för att öka

god fdrvaltning eller annat som bidrar till att den regionala bverenskommelsen mellan Region Varmland, Arbetsformedlingen och Forsakringskassan inie fbljs. Rapportering av avvikelser

IT-chefen redogör för delegeringsbeslut i form av nyanställningar på IT-supporten och växeln: en extraresurs har anställts på supporten för tre månader i taget, upp till ett

I en förordning från 1395 skriver ärkebiskopen som motivering för en indragning av fattigtiondet i Hälsingland, om vilket det stått strid redan före pesten i olika delar av

[r]

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka gränsen för körkortsåterkallelse vid fortkörning förbi pågående vägarbeten

Fördelar med detta är bl a en ökad tillgänglighet till information för såväl vårdens personal som patienten själv oavsett tid och rum, en bättre läsbarhet och även

De senaste åren har Landstinget Blekinge på förekommen anledning vidtagit åtgärder när det gäller bland annat utarbetandet av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet;

Det bör ju äfven vara af intresse för en stor del af tidskriftens läsare att få veta något öm den svenska folkskollärarkårens, särskildt lärarinnornas, löneförhållanden

66 Stockholms kommun 67 Söderhamns kommun 68 Tjörns kommun 69 Täby kommun 70 Åmåls kommun 71 Älvkarleby kommun 72 Örebro kommun 73 Anhörigas riksförbund.. 7 4

Vi bedömer att både landstingsservice och kärnverksamheten har skäl att se över hur samverkan mellan beställare och leverantör ska kunna förbättras och hur de tjänster som