• No results found

om ledighet för elev

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "om ledighet för elev "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-postsocial.utbildning@ludvika.se Organisationsnr

212000-2270

Postadress

771 82 Ludvika Besöksadress

Östra Storgatan 29 771 50 Ludvika

Telefon

0240-860 00 Bankgiro 467-5088

ANSÖKAN

om ledighet för elev

Sida

1(1)

Skickas/lämnas till:

Elevens mentor på skolan Social- och utbildningsförvaltningen

Blankettanvisning

Ifylles av vårdnadshavare Uppgifter om eleven

Elevens namn Personnummer

Skolans namn Klass Årskurs

Datum för ledighet fr o m – t o m (ååmmdd-ååmmdd) Orsak för ledigheten Antal skoldagar

Underskrift

Ort och datum Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare 1 Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

E-postadress E-postadress

Mobilnummer Mobilnummer

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Beslut för 1-3 dagars ledighet

Beviljas Avslås

Namnteckning mentor

Datum Namnförtydligande

Beslut för 4-10 dagars ledighet

Tillstyrker Avstyrker

Namnteckning mentor

Datum Namnförtydligande

Beviljas Avslås

Namnteckning rektor

Datum Namnförtydligande

Beslut för mer än 10 dagars ledighet

Beviljas Avslås

Namnteckning rektor

Datum Namnförtydligande

Tidigare ledighet under läsåret Datum

References

Related documents

Jag medger att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-