GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA

Full text

(1)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion 2

Svenska Kyrkans Ungas färger 3 Svenska Kyrkans Ungas logotyp 4

Logotyp i gråskala 5

Logotyp i kompletteringsfärger 6

Distriktslogotyper 7

Distriktslogotyper i gråskala 8 Hur används distriktslogotyperna? 9

Lokalavdelningslogotyper 10

Svenska Kyrkans Ungas typsnitt 11

Så här ser typsnitten ut 12

Exempel på hur typsnitten kan användas 13

Illustrationer 14

Illustrationer som mönster 15

Foton 16

Pappersval 17

Foldrar och informationsmaterial 18

Kuvert 19

Brevpapper 20

Sociala medier 21

GRAFISK PROFIL FÖR

SVENSKA KYRKANS UNGA

Mer information

Har du frågor om den grafiska profilen? Då kan du alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli på följande sätt:

Mail: kommunikation@svenskakyrkansunga.se Telefon (växel): 018-640 640.

Adress: Svenska Kyrkans Unga Att: Kommunikatör

751 70 Uppsala

(2)

INTRODUKTION

Välkommen till Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil! Syftet med den grafiska profilen är att alla delar av organisationen ska kunna arbeta för att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen får trycksaker, hemsidor och informationsmaterial större genomslagskraft. Den grafiska profilen är därför ett verktyg som gör att det blir lättare för människor att känna igen Svenska Kyrkans Unga och lättare för alla att ta till sig materialets innehåll.

Den grafiska profilen erbjuder många färger, illustrationer och mönster. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i hur de används i harmoni med varandra. I de olika delarna av den grafiska profilen presenteras därför på vilka sätt de olika komponenterna i den grafiska profilen ska användas, och hur de inte ska användas.

Alla inom Svenska Kyrkans Unga bör följa den grafiska profilen. Den grafiska profilen ger ramar och direktiv som stöd, inte hinder. Den ska ge alla som jobbar med grafiskt material en riktlinje om hur Svenska Kyrkans Ungas material bör se ut.

BLISS

Adobe Garamond

Blur

(3)

SVENSKA KYRKANS UNGAS FÄRGER

Svenska Kyrkans Unga har valt en klarröd färg som huvudfärg. Den används oftast på logotypen. Utöver den röda huvudfärgen finns även fem färgglada kompletteringsfärger som gör att helheten känns glad och lekfull.

När du ska skapa något utifrån den grafiska profilen, försök att variera så mycket som möjligt med de olika färgerna i de material du skapar för att få en färgglad och skön känsla. Frågor om Svenska Kyrkans Ungas profilfärger kan du skicka till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

PMS-färger CMYK-färger WEBB-färger

PMS Orange 021

PMS 200 (huvudfärg)

PMS 233

PMS 266

PMS Process Blue

PMS 382

53 magenta, 100 yellow

100 magenta, 63 yellow, 12 black

11 cyan, 100 magenta

35 cyan,

77 magenta, 31 black

100 cyan,

10 magenta, 10 black

29 cyan, 100 yellow

EF6B00

C41E3A

CE0076

7329B0

0085CA

BAD80A

(4)

SVENSKA KYRKANS UNGAS LOGOTYP

Svenska Kyrkans Ungas logotyp innehåller dels vårt namn och dels en symbol. I centrum står korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller därför treenigheten: Kristus och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind.

Logotypen får inte ändras eller manipuleras. Logotypen används enbart då Svenska Kyrkans Unga är

avsändare. Symbolen får endast användas separat om Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare och om det framgår tydligt att Svenska Kyrkans Unga är avsändare trots avsaknad av den fulla logotypen. Symbolen kan vid separat användning bestå av mer än en profilfärg, men i huvudsak ska den vara vit.

Symbol

Box/platta

Text

Logotypen används främst i kontorstryck, korrespondens, informationsmaterial, annonser och profilprodukter.

• Logotyp i 50% svart (grått)

Denna logotyp används för svart/vitt tryck & utskrift.

• Logotyp svart

Denna logotyp används främst för kopiering.

Användning

Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial där Svenska Kyrkans Unga är avsändare.

Den ska även finnas med i de fall Svenska Kyrkans Unga samarbetar med andra producenter eller arrangörer.

• Logotypen finns även i Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger

Logotyperna används i reklamfoldrar & material om dessa passar bättre i materialet än den röda.

• Undantag för användning av logotyp

På material där logotypen delar färg med bakgrunden.

• Logotyp i PMS 200 (rött) • Exempel på användning av symbolen

Symbolen används i olika typer av material där Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare.

In get

an

nat

samm

anhang får mig att känna mig så sta

älskad. Jachg rk o

villdda v

ärlden redan in nan jag blir stor!

ed mig m i malsntsemtida tu fra. ra H I Svenskbae nth i oca Kyrkid,nutans Uns rkanga ky f ckskaven jagt S valigra tydradg jaikaärl oa ngch U krnsistenyrka K. Okach dvenset var okej. I S in bön istä

llet för att be ensam. Ja

g får ta an ara derb unötah msvocar, o en trgaelagera mig, d

niskmän

or!

att skor delani erfänar menkahetisteasr, nttrofa &a tangnkar med!ns f n Det

Jag fann en gemenskap som ingen annanstans.

Jag vill att alla barn och unga ska få verktyg att göra sina röster hörda.

Jag ska kunna påverka och bli påverkad, och för att vi ska kunna ta del av alla aktiviteter, fkor, möten, träffar, läger

& andakter.

JAG ÄR #MEDLEMFÖRATT...

VARFÖR ÄR DU MEDLEM?

Alla får plats att växa, tro, hoppas, leva, prata, älska och skratta!

Få växa i mig själv, min tro och för att få vara en del av gemenskapen.

Jag

r ta an

, dmiga eragngr, esva

ela tro o

ch m öta underb

ara människor.

Svenskapt uph oc Kyrkela, dansåta Un, grttaga skakran spa kar manötesr mplatgaseunr förh barn oc

äcka

. Olika int

ressen och viljor samlas und

er sa mm a o rganisation.

t sdeär n Tro

renom

ossar

.

ill mra, tig snd alvll otichn till tiolaGured.in i mäxar v Jag Jag har tt nn

er

r live t. Och

fantastis ka minnen.

. Svensken igena Kyr d rkanndes Uomngan sgor md ig lltiat at bnsrinf nnar . Olnamd fa min g

Det är inte en plats

där vi passar in

det är en plats so

ass m p oss ar

!

är Vi ng aetn ovch demys migt,a.keyc, ma

Exemplet är taget från en profiltröja där Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns med på baksidan av tröjan.

(5)

LOGOTYP I GRÅSKALA

(6)

LOGOTYP I KOMPLETTERINGSFÄRGER

Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns utöver den vanliga röda i PMS 200 även i de kompletteringsfärger som finns inom den grafiska profilen. Dessa logotyper ska enbart användas ifall den röda logotypen inte passar med det material som logotypen ska användas tillsammans med. Kompletteringsfärgerna får heller inte användas i distrikts- eller lokalavdelningslogotyper, då den röda i PMS 200 är den enda som får användas i dessa sammanhang. Dessa förhållningsregler är till för att det inte ska råda några tvivel om hur Svenska Kyrkans Ungas primära logotyp ser ut och används.

Användning av logotyper i kompletteringsfärger

Ifall ett distrikt eller en lokalavdelning bedömer att de har behov av att använda en logotyp i någon av kompletteringsfärgerna kan de alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för råd. Ifall det bedöms att en alternativ logotyp behövs skickar kommunikatören i sådana fall logotypen vidare till distriktet eller lokalavdelningen.

(7)

DISTRIKTSLOGOTYPER

Distriktslogotyperna används när distrikt i Svenska Kyrkans Unga är avsändare av någon form av budskap, som en folder, på distriktets hemsida eller i annan typ av marknadsföring. Distriktslogotypen består av Svenska Kyrkans Ungas logotyp med en kloss undertill i någon av kompletteringsfärgerna med stiftets namn på. Under denna i sin tur står ordet STIFT. Distriktet kan dock besluta att ta bort ordet STIFT från sin logotyp (se mer om detta på sidan 6). Samtliga distrikt ska ha tillgång till sin egen logotyp, men om en ny version behövs, går det alltid bra att kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

(8)

DISTRIKTSLOGOTYPER I GRÅSKALA

I de fall när distriktslogotypen inte kan användas i PMS 200 (som exempelvis när det inte är möjligt med en färgutskrift eller om den röda färgen inte passar in i materialet) finns det möjlighet att använda sig av den gråa versionen av logotypen. Ifall distrikten inte har tillgång till logotypen i denna version kan de kontakta

kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för att få sin logotyp skickad till sig.

STOCKHOLM

LULEÅ

STRÄNGNÄS

VISBY

(9)

HUR ANVÄNDS DISTRIKTSLOGOTYPERNA?

Distriktslogotypen består av två delar i två färger, Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200 (röd) och en kloss under i någon av kompletteringsfärgerna. I klossen står distriktets namn. Distrikten väljer själva vilken den andra färgen i logotypen är.

LUND

Box/platta i PMS 200

Kloss eni valfri kompletteringsfärg, distrikten behöver inte välja en specifik färg utan kan använda alla färger (utom PMS 200).

Distriktet bestämmer själv om det vill att det ska stå exempelvis ”LUND STIFT” eller ”LUNDS STIFT”. Det är också fritt för distriktet att välja bort ordet STIFT från sin logotyp. Ifall distriktet funderar på att ändra sin logotyp på någon av dessa sätt ska kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli kontaktas innan ändringen görs. Detta gäller även om distriktet vill byta färg i klossen, som i exemplet nedan.

LUNDS

Distriktslogotypen finns även i den grå versionen av förbundslogotypen.

Klossen nedtill är i svart för att bibehålla effekten av två färger.

Alternativet PMS 200 + 50%

svart får även användas då distriktet trycker en trycksak i PMS 200 + svart.

Övrig information

Några andra ändringar får inte under några omständigheter göras i logotypen.

LUND

När logotypen delar färg med bakgrunden ska en logotyp med konturer användas. Distriktets namn skrivs i samma färg som bakgrunden.

LUNDS

(10)

LOKALAVDELNINGSLOGOTYPER

Självklart finns det även möjlighet för lokalavdelningar att ha egna logotyper. Lokalavdelningarnas logotyper görs genom att lägga till lokalavdelningens namn vid Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200. Denna enkla lösning görs för att lokalavdelningarna själva ska kunna göra sin egen logotyp utifrån den grafiska profilen.

Lokalavdelningarna har två alternativ när det gäller att lägga till sitt lokalavdelningsnamn till logotypen, under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Bliss Medium med versaler i namnet. Lokalavdelningens namn får aldrig gå utanför logotypens kanter ifall namnet skrivs under logotypen.

I exemplet nedan används Svenska Kyrkans Unga i Filborna församling. Eftersom lokalavdelningen har en tydlig församlingskoppling i sitt namn ska ett gement ”i” skrivas med i logotypen, som i alternativ 1. Frågor om lokalavdelningslogotypen kan skickas till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Alternativ 1: Lokalavdelningarna skriver sitt lokalavdelningsnamn under Svenska Kyrkans Unga logotypen

i FILBORNA FÖRSAMLING

gement i Bliss medium VERSALER

Alternativ 2: Lokalavdelningen skriver sitt namn till höger eller vänster om logotypen

i FILBORNA FÖRSAMLING

i FILBORNA FÖRSAMLING

Exempel på alternativ kring lokalavdelningsnamnet

CAMELOT i FILBORNA

FÖRSAMLING

Exempel på hur en lokalavdelningslogotyp inte ska se ut

Lokalavdelningens namn får inte gå utanför logotypens kant

Logotypen får inte vara i någon annan färg än PMS 200 (röd)

Fel typsnitt Logotypens form får inte manipuleras.

(11)

SVENSKA KYRKANS UNGAS TYPSNITT

Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypsnitt som heter Bliss och Adobe Garamond. Bliss är ett typsnitt som förmedlar modernitet men ändå tidlöshet. Bliss används i första hand till rubriker och brödtexter, och är det typsnitt som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av. Typsnittet hjälper till att förstärka Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, vilket gör att det är viktigt att använda Bliss så ofta det går. Detta dokument är helt och hållet skrivet i Bliss.

Det andra typsnittet som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av heter Adobe Garamond. Det är ett klassiskt typsnitt som främst används till längre texter och brev. Adobe Garamond anses av många som ett mer lättläst typsnitt, vilket gör att Adobe Garamond kan vara bättre att använda i exempelvis handlingar till årsmöten eller liknande. Vid de fall då inte Adobe Garamond finns tillgängligt på datorn går det också bra att använda typsnittet Garamond, som ska finnas förinstallerat på samtliga datorer som har Office-paketet installerat.

Ett tredje typsnitt som Svenska Kyrkans Unga ibland använder är typsnittet Blur, ett lekfullt men ändå tidlöst typsnitt. Blur används mestadels till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker. Blur anses av många som ett mindre lättläst typsnitt än exempelvis Bliss och Adobe Garamond, vilket gör att det är viktigt att

läsbarheten kollas innan Blur används.

Ifall en lokalavdelning eller ett distrikt inte har tillgång till typsnitten Bliss, Adobe Garamond eller Blur kan de kontakta Svenska Kyrkans Ungas kommunikatör för att få typsnitten skickade till sig. Kommunikatören kan även bistå med hjälp till lokalavdelningen och distriktet gällande hur typsnitten bäst kan användas.

Bliss

Adobe Garamond Garamond

Blur

(12)

SÅ HÄR SER TYPSNITTEN UT

TILL BRÖDTEXT OCH BILDTEXT BLISS LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL MELLANRUBRIKER OCH RUBRIKER BLISS MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL RUBRIKER OCH BILDTEXT BLISS BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL RUBRIKER BLUR MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL BRÖDTEXT

ADOBE GARAMOND REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL BRÖDTEXT

GARAMOND REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

(13)

EXEMPEL PÅ HUR TYPSNITTEN KAN ANVÄNDAS

Exempel 1: Användning av Bliss

DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Bliss Bold, 14 punkter, versaler)

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

(Ingress, Bliss Medium, 12 punkter)

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt 13 500 medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter)

En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter)

I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter)

Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter)

Exempel 2: Användning av Blur och Adobe Garamond

DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Blur, 14 punkter, versaler)

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

(Ingress, Adobe Garamond Bold, 12 punkter)

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt 13 500 medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter)

En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter)

I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter)

Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på! (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter)

(14)

ILLUSTRATIONER

I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer som kan användas i trycksaker och på webben.

Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar som kan användas i vitt, svart eller Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger. Illustrationerna är indelade i följande kategorier; Svenska Kyrkans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung, Demokrati, Sommar och Vinter. Samtliga illustrationer finns tillgängliga under fliken ”Organisationsfil” på baksidan till Medlemssidorna. Om du vill använda illustrationerna och inte har en inloggning till Medlemssidorna, be din registeransvarige om hjälp.

Mönster

Alla illustrationer finns som ett mönster. Mönstret finns i de olika profilfärgerna och kan användas på olika sätt beroende på sammanhang och målgrupp. Samtliga illustrationer som utgör mönstret finns som egna separata filer. Mönstren både med vit bakgrund och med bakgrund i Svenska Kyrkans Ungas profilfärger. Illustrationerna från Sommar och Vinter har separata mönster till följd av illustrationernas årstidsbundna utseende.

Användning

Illustrationerna får under inga omständigheter manipuleras eller förändras. Illustrationerna kan användas individuellt eller tillsammans i mönstret ovan. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du vill få mönster i olika färger skickade till dig, eller om du vill ha tips på hur du bäst kan använda illustrationer och mönster i din kommunikation.

(15)

ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

(16)

FOTON

När foton används för att kommunicera Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att dessa foton tydligt visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och gör. Fotona ska inte bara kommunicera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett tydligt sätt förmedla en känsla av det Svenska Kyrkans Unga står för; att Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Kom ihåg att personer som utmärker sig på de foton du vill använda bör informeras om hur fotona ska användas, och ge sitt samtycke till att vara med.

Nedan finns exempel på foton som på olika sätt representerar Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och värderingar. Ifall fotona ska ha en bildtext är det viktigt att lyfta fram vad fotot föreställer och på ett enkelt sätt göra det klart för mottagaren vad fotot har med Svenska Kyrkans Ungas verksamhet att göra. I bildtexten bör det även framgå vem eller vilken organisation det är som har tagit fotot.

Vid slutet av Stora årsmötet 2013 gick årsmötets deltagare ut på Uppsalas gator.

Foto: Svenska Kyrkans Unga

• Exempel på bilder och bildtexter

I Svenska Kyrkans Unga samlas vi tillsammans runt vår kristna tro och delar en gemenskap.

Foto: Svenska Kyrkans Unga

I Svenska Kyrkans Unga är läger en mötesplats för medlemmar att ha kul och träffa nya vänner.

Foto: Josef Hegart

Under Almedalen 2014 var Svenska Kyrkans Unga med i en manifestation för öppenhet och mångfald.

Foto: Eric Tegnander

(17)

PAPPERSVAL

I den grafiska profilen har vi valt att använda ett matt, extra vitt papper. De pappersorter vi valt är självklart bra miljöval. Papperssorterna gör att bilder som trycks blir väldigt bra och att de klara profilfärgerna kommer till sin rätt. Pappret passar till de flesta trycksaker som reklamtrycksaker, broschyrer och blanketter.

För våra brevpapper har Svenska Kyrkans Unga valt pappret Munken Polar KRI. Det är ett extra vitt, matt och obestruket papper som passar bra till tryck av bland annat böcker, informationsmaterial och dokument med högupplösta bilder. Munken Polar är ett FSC-certifierat papper (Forest Stewardship Council), vilket innebär att pappret måste innehålla en viss procentandel av godkända och miljövänliga fibrer, samt att leverantören av pappret måste ha spårbarhetscertifikat på de papper som de levererar.

Miljö

Från förbundskansliet kan lokalavdelningar och distrikt beställa miljödeklaration på pappret om de undrar hur tillverkningen av pappret gått till. Det här är även något som distrikten och lokalavdelningarna själva bör fråga efter när de beställer papper från en pappersleverantör.

Mer information

Du kan alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du behöver tips och råd gällande val av papper och pappersleverantörer. Du kan också kontakta kommunikatören om du har frågor kring miljömärkning och kvalité på papper du vill beställa.

(18)

EN ÖPPEN GEMENSKAP AV BARN OCH UNGA

Att vara en rörelse är att vara i ständig rörelse. Det är gemenskap och att vara en del av en helhet. Att vara del av en rörelse som Svenska Kyrkans Unga betyder en hel del! Varje ideell rörelse har ett hjärta och en identitet och som medlem är man med och formar den identiteten.

”En hel del” har sprungit fram ur ett behov av att få stanna upp och reflektera kring medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga. Vad är Svenska Kyrkans Unga? Vad är Svenska Kyrkans Ungas mål och syfte? Hur kan jag som enskild medlem vara med och påverka rörelsens utveckling?

”En hel del” är ett medlemsutbildningsmaterial både för den som är nybakad medlem, eller har varit med i några år. Det är en verktygslåda med praktiska övningar och diskussioner som ställer frågor om demokrati, kristen tro, försam- ling och lokalavdelning. Det är ni själva som tillsammans hittar svaren.

”En hel del” kan användas i en grupp, i lokalavdelningen, på läger, i distriktet, överallt där ni möts och funderar över vilka ni är och vart ni är på väg. Del för del bygger ni helheten – Svenska Kyrkans Unga.

EN HEL DEL

M E D L E M S U T B I L D N I N G

EN HEL DEL

M E D L E M S U T B I L D N I N G

EN HEL DEL - MEDLEMSUTBILDNING SVENSKA KYRKANS UNGA

FOLDRAR OCH INFORMATIONSMATERIAL

Trycksaker som kommer från Svenska Kyrkans Unga ska vara utformade utifrån den grafiska profilen. Svenska Kyrkans Ungas informationsmaterial är oftast kvadratiskt formade. Logotypen ska helst återfinnas vid folderns högra kant och profilfärgerna ska helst användas flitigt.

Nedan ser du några exempel på hur material och foldrar kan se ut när Svenska Kyrkans Unga är avsändare.

Det bästa är om våra profilfärger, alternativt mönster i olika färger, används för att ge en positiv och färgglad känsla för den som ska läsa materialet. Profilfärgerna kan även kombineras med enstaka illustrationer, som motsvarar innehållet i materialet eller foldern. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för tips och råd för utformning av foldrar och hur den grafiska profilen ska användas.

# M EDL E M Fo . . R AT T.. .

Därför borde alla barn och unga få möjlighet att vara med i Svenska Kyrkans Unga!

DU ÄR VIKTIG

HÄR OCH NU!

(19)

LINKÖPING

GÖTEBORGS POSTREGION PORTO BETALT PORT PAYÉ P 410 588 700

SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPING STIFT Box 1367 581 13 LINKÖPING Tel: 013-24 26 00

www.svenskakyrkansunga.se/linkoping

Vitt mönster i en PMS Process Blue platta

Logotyp i PMS 200

PMS Process Blue

KUVERT

Utöver mallar för informationsmaterial har Svenska Kyrkans Unga även tagit fram en mall för kuvert, dels till förbundet och dels till distrikten. Kuvertens uppgift är att förtydliga att det är Svenska Kyrkans Unga som är avsändare av brevet, och för att redan på kuvertet visa upp vår grafiska profil för mottagaren. Kuvertmallarna finns för både C4 och C5 storlekar.

Kuvertet består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200). För distrikten är det bäst om plattan har samma färg som används i distriktets logotyp. I botten av plattan placeras sedan Svenska Kyrkans Ungas förbundslogotyp i PMS 200 (ifall förbundet är avsändare) eller en distriktslogotyp (ifall ett distrikt är avsändare). Till höger om logotypen placeras avsändarens kontaktuppgifter (vilket i exemplet nedan är Linköpings distrikt). Denna text ska vara i PMS 200.

De mallar som finns framtagna för kuvert har skärmärken i hörnen på dokumentet. Anledningen till detta är att distrikten inte själva ska skriva ut kuverten utan anlita ett tryckeri som beskär kuverten så att mönstret och logotypen är placerade längs med kuvertets kant, vilket inte är möjligt om en vanlig skrivare används.

Kontakt

Ifall ett distrikt inte har sin egen mall för kuvert kan disktriktet kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för hjälp. Ifall distriktet byter färg i boxen på sin logotyp ska kommunikatören också informeras, eftersom kuvertmallen i sådana fall behöver uppdateras till den nya färgen.

Kontaktuppgifter i PMS 200 Exempel på distriktskuvert

(20)

SVENSKA KYRKANS UNGA Postadress: 751 70 Uppsala Besöksadress: Sysslomansgatan 8 Tel: 018-640 640, Fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se unga@svenskakyrkan.se Org. nr. 817603-0503, Bg 409-1419

BREVPAPPER

Svenska Kyrkans Unga har även tagit fram en mall på brevpapper, som exempelvis används vid mer formella utskick, brev och arkivering. Brevpappret består av en platta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200) samt Svenska Kyrkans Ungas logotyp i toppen av pappret. I det nedre högra hörnet är Svenska Kyrkans Ungas adress skriven i PMS 200.

Det finns även en mall för brevpapper gjord för varje enskilt distrikt. Brevpappret består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200), samt en logotyp i övre högra hörnet. Det som skiljer mallarna åt är att distrikten bör välja den färg på mönsterklossen som förekommer i deras logotyp, samt att det är ett litet mellanrum mellan plattan och logotypen eftersom distriktslogotyperna är mer avlånga än förbundslogotypen. I adressfältet längst ner står distriktets olika kontaktuppgifter i PMS 200.

Eftersom pappret är tänkt att tryckas upp genom ett tryckeri är samtliga brevpappersmallar framtagna med skärmärken. Ifall distrikten behöver mallen för sitt egna brevpapper kan de kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Mönsterplatta i alla profilfärger utom PMS 200

Distriktslogotyp

Förbundets kontaktuppgifter i PMS 200

Distriktets kontaktuppgifter i PMS 200

SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT Postadress: Box 263, 532 23 Skara Besöksadress: Skoltorget 1, Skara Tel: 0511-262 00 www.svenskakyrkansunga.se/skara Org. nr. 868401-0609 SKARA

(21)

SOCIALA MEDIER

Att kommunicera via sociala medier blir allt vanligare. Många organisationer och företag lägger stor vikt vid denna typ av kommunikation, vilket gör det viktigt att det grafiska uttrycket är tydligt även där. Därför har även Svenska Kyrkans Unga ett antal grafiska riktlinjer när det gäller kommunikation via Facebook och Twitter.

Profilbilder

Profilbilden som ska användas är lokalavdelningens eller distriktets logotyp i sin helhet, med lite marginal mot bildens kant. Lokalavdelningen och distriktet väljer själv om marginalen är vit eller om den ska bestå av ett mönster, som exempelvis en Pride-bakgrund eller illustrationer. Bilden får inte vara avhuggen eller manipulerad.

Omslagsbild

På både Facebook och Twitter finns det en möjlighet att på sin sida eller sitt konto ladda upp en omslagsbild, som porträtterar lokalavdelningens eller distriktets verksamhet, värderingar eller grafiska uttryck. Så länge lokalavdelningen eller distriktet har en omslagsbild som inte står i strid med Svenska Kyrkans Ungas stadgar är det fritt fram för dem att välja den bild de finner mest lämplig. Bildens avsändare kan göras ännu tydligare genom att lägga till en mönsterstripe i distriktets profilfärg på bildens vänstra sida. Då ökar igenkänningsfaktorn för distriktets grafiska uttryck, och distriktet får en ännu tydligare kommunikation från sitt konto. Ifall en

lokalavdelning vill kommunicera ut vilket distrikt den tillhör kan den också använda sig av samma stripe.

Grafiska detaljer på Twitter

Utöver bilder kan lokalavdelningen eller distriktet även lägga till en bakgrund, som ses av besökare på kontot.

Som bakgrund kan med fördel ett illustrationsmönster i distriktets profilfärg användas. Andra alternativ är bibelcitat eller foton på någon av lokalavdelningens/distriktets verksamheter.

På Twitter går det även att ställa in färger som kommer upp när besökaren klickar på vissa flikar. Denna färg kan ställas in så att den matchar distriktets profilfärg. Färgerna fås genom att ställa in WEBB-färger under fliken Theme Color (som du hittar om du klickar på knappen ”Edit profile”), vilket görs genom att ange en sex tecken lång kod.

Samtliga Svenska Kyrkans Ungas profilfärger i WEBB-färger finns i den grafiska profilen på sidan 3, i kolumnen längst till höger.

Profilbilder som visar hela

logotypen, med vit marginal. Felaktiga profilbilder som kapats av, manipulerats eller har fel färg.

Mönsterstripe i distriktets profilfärg Omslagsbilder som symboliserar Svenska Kyrkans Unga (med och utan mönsterstripe)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :