1(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Full text

(1)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

(2)

Styrelsen för Christinehamns Ridklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2017.

Ridklubbens bemanning av olika funktioner mm har under året varit följande:

Styrelse: Ordförande Lena Austrin Kull

Vice ordförande Jonatan Rundblad

Sekreterare Susanna Hidén

Kassör Catrin Olsson

Övriga ledamöter Therese Jansson

Maria Wilson

Suppleanter Katarina Wernersson

U: SEKs representant Alva Svensson

Revisorer: Ordinarie Staffan Bergström

Suppleanter Sven-Erik Hansson

Stina Skoglund

Övriga funktionärer: Valberedning Erica Davidsson (sammankallande) Jennie Määkinen

Mattias Vallhagen

Ombud Verksamhet för Katarina Wernersson ridande med funktionsnedsättning Erica Davidsson

Ombud för Sv Ridsportförbundet Lena Austrin Kull

Kontaktperson med SISU Maria Wilson

Tävlings och träningskoordinator: Ridskolechefen

Utbildningsansvarig: Ridskolechefen

Kontaktperson/Stödperson till Ungdomssektionen: Johanna Rosén-Hengärde

Webbmaster: Susanna Hidén

Jonatan Rundblad

Pressombud: Ridskolechefen och Ordförande

Antalet medlemskap vid årets slut var drygt 200 och antal medlemmar ca 300.

(3)

1. Styrelsen

Efter årsmötet 2017 genomfördes ett konstituerande styrelsemöte och därefter har regelmässigt styrelsemöten genomförts varje månad utom juli. Ridskolechefen har deltagit i merparten av de möten som hållits fram till och med mötet i juli och informerat om läget vid ridskolan. Styrelsen har främst behandlat övergripande frågor som rört ekonomi och personal samt anläggningskostnader. Styrelsen har dessutom aktivt arbetat med styrning av ridskoleverksamheten samt hanterat personalfrågor under Ridskolechefens sjukskrivning/bortgång.

Styrelsen tog beslut att återgå till timinstruktörer då den anställda instruktören valde att avsluta sin anställning under året. Med ett ansträngt ekonomiskt läge, fattade styrelsen beslut att CRK tillsvidare fortsätta med timanställda instruktörer. En instruktör för varje dag. Efter en inskolningsperiod har detta fungerat väl. Stabilitet och kontinuitet måste säkerställas på annat sätt.

Styrelsen har under året fått pausa arbetet med verksamhetsplanen, då situationen med sjukskrivna/bortgångna Ridskolechefen krävt stort operativt engagemang. Syftet med

verksamhetsplanen är att öka föreningens professionalism och därför ett viktigt arbete. Vilket kommer återupptas när en ny Ridskolechef är på plats.

Styrelsen har under året haft ett givande möte med Filipstads ridklubb och erfarenhetsutbyte. Under våren hölls en dialog med CHPK för att ta fram ett avtal om hyra av anläggningen för tävlingar. Inget avtal är idag påskrivet.

Det har kontinuerligt förts en bra dialog med kommunen och avtalet med kommunen förlängdes ytterligare ett år. Syftet med att förlänga bara ett år är att det finns en ambition att ta fram ett långsiktigt avtal när en ny Ridskolechef är tillsatt.

Under hösten skrevs ett avtal med Stadsbondgården om ett samarbete.

Styrelsen inventerade underhållsbehoven på anläggningen under 2016 tillsammans med

Ridskolechefen. Under året presenterades planen tillsammans med ett ekonomiskt underlag för Fritids- och idrottsutvecklaren samt Fastighetsförvaltaren på Kristinehamns Kommun. Den ligger nu med som underlag för det kommande arbete som kommunen och klubben kommer fokusera på under 2018.

Styrelsen gjorde under 2017 ett upprop om hjälp till hindermaterial för lektions och träningsverksamhet.

Detta genom att få köpa en egen bom för 250kr, med ett namn på. Uppropet lyckades bra och vi har vid dags dato fått färdigt 30 bommar. Det behövs ca 15 bommar till. Styrelsen köpte även in ett stort bestånd med begagnade hinderstöd till ett mycket förmånligt pris. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som sponsrat en bom.

Ett regelverk för privat hoppning på anläggningen togs fram under året.

Som så många andra ridskolor fick klubben besök av arbetsmiljöverket under året. Inspektören fann både sådant som fungerade bra samt sådant som behövde förbättras. Styrelsen har tillsammans med personalen jobbat med åtgärder och ett uppföljningsmöte med inspektören är bokat till första kvartalet 2018.

2. Ridskolan 2.1. Personal

Ridskolans bemanning har under året varit, Ridskolechef Caroline Yngve, som varit del- eller heltidssjukskriven under året och som efter en lång tids sjukdom tyvärr gick bort 15de december.

Stallskötare har varit Elvy Ungman, Felicia Sjöstedt, Maria Åberg, Sofia Röhs, därutöver har ett antal personer vikarierat kortare perioder. I början av året arbetade Sara Bergström som ridinstruktör och i

(4)

stallet. Timinstruktörer som arbetat i verksamheten är Johanna Rosén-Hengärde, Jessica Eriksson, Alva Svensson, Cecilia Jonsson, Sofia Röhs och Julia Holmqvist. Therese Olsson jobbade som instruktör i verksamheten för ridande med funktionsnedsättning under vårterminen och Erica Davidsson under höstterminen. Ridklubben har dessutom haft flera korttidspraktikanter samt vikarier vid sjukdom.

Ridskolan startade under höstterminen upp ridlekis på söndagar med Sofia Röhs som ungdomsledare.

Britt Svensson har arbetat deltid med administration. Johanna Rosén Hengärde gick under höstterminen in som deltidsvikarierande ridskolechef. Ett stort tack till all personal och vikarier i både stall och

lektionsverksamhet för ert engagemang under året.

2.2. Lektionshästarna

Vid årets slut ägde ridklubben 15 hästar/ponnys. Under året har tre hästar lånats in till

ridskoleverksamheten. Ett stort tack till samtliga hästägare för lånet. Klubben har även hyrt in en ponny.

Ponnyerna Apollo och Sundays Vanilla köptes in och hästen Wendela såldes under året. Candyman Grenn J köptes in under året och fick tyvärr även lämna oss och galopperar nu vidare på de evigt gröna ängarna. Hästbeståndet är kritiskt pga ålder och ridskolan behöver nya hästar till lektionsverksamheten.

2.3. Lektionsverksamhet och träning

Ridskoleverksamheten har i genomsnitt haft ca 160 uppsittningar/vecka.

Verksamheten för ridande med funktionsnedsättning kom igång som planerat både vår och hösttermin.

Anläggningen har gästats av ett flertal tränare i olika discipliner såsom dressyr och hoppning. Agneta Fernström Larsson, Maria Persson, Susanne Åberg, Maria Grane och Eva Koppfelt-Svensson är några utav de klubben gästats av.

Ridavgifter: Medlemsavgifter

Junior: 30 min 150 kr/lektion.

Junior: 50 min 170 kr/lektion.

Senior: 50 min 200 kr/ lektion.

Junior: 350 kr/år.

Senior: 450 kr/år.

Familj: 600 kr/år.

2.4. Övrig verksamhet vid ridskolan

Rideleverna har fortsatt haft stalljourer under helgerna varvat med stallelever, vilket fungerat bra.

Ett stort tack till alla som hjälpt till med stalljourerna.

Caroline Yngve, Johanna Rosén-Hengärde, Erica Davidsson, Therese Jansson har drivit ett antal ideella aktiviteter genom året, ofta med stöd av ungdomssektionen. Det har varit aktiviteter såsom

smurfhoppning, löshoppning och trimridning. Styrelsen, personal och ungdomssektionen arrangerade provapå ridning, försäljning av fika vid sommarteatern, ridläger och hjälpte till vid kommunens arrangemang.

Ungdomssektionen har marknadsfört CRK med ponnyridning på ett flertal platser under året. De har dessutom ordnat med övernattningar, barnkalas, fångarna på CRK, spökvandring och julshow.

Ridhuset och cafeterian har varit uthyrd vid flertalet tillfällen, bland annat till Brukshundsklubben, tre shetlandsponnyutställningar samt en hingstvisning.

Vi riktar ett varmt tack de medlemmar som sålt olika produkter till förmån för CRK under året. Elin och Susanna organiserade försäljningen av New Body.

(5)

3. Tävlingsverksamhet.

Ridklubben arrangerade följande tävlingar under verksamhetsåret.

21-23 juli Lokal/Regional/Nationell Häst Hoppning - VÄRMLANDSVAGNEN & CG KULL SOMMARMEETING 7-8 oktober Lokal/Regional Ponny Häst Dressyr.

Hopptävlingen blev en stor succé som inte bara satte Christinehamns ridklubb på kartan utan även bidrog till hotellnätter i kommunen med besökare från bl a Åland och Norge.

Vi riktar ett stort tack till Värmlandsvagnen och CG Kull som sponsrat med pengar till meeting priset samt till övriga tävlingssponsorer.

Klubbens tävlande deltog i allsvenskan med lag i div III häst dressyr under våren som placerade sig trea och med ett lag i div II under hösten som också placerade sig trea. Vi tackar de närmare 30 tal ryttare/

ekipage som representerat CRK runt om på tävlingsbanorna i dressyr, hoppning & reining under 2017. Vi gratulerar Alva Svensson på Mynta af Hagalund & Tindra Olsson på Sally som blev årets tävlingsekipage häst och ponny 2017.

Alva Svensson Alva Östlund Amanda Persson Annelie Olsson Annica Larsson Ebba Bergström Elin Marcusson Emma Lundgren Erika Nordmark

Felicia Bernhardsson Ingrid Athlei

Janika Lehtinen Jenny Olofsson

Johanna Rosén-Hengärde Julia Holmkvist

Lotta Larsson Maria Brunnsgård Maria Åberg

Ottilia Igelström Sanna Leiviskä Sofia Röhs Sten Kallaste Susanna Hidén Susanne Haraldsson Tindra Olsson

Klubbmästerskap (KM) i dressyr och hoppning fick tyvärr ställas. Orsaken var då klubben vid tiden för det planerade arrangemanget saknade hästmaterial för att kunna erbjuda alla möjlighet att delta.

KM Funktionsnedsatta genomfördes för första gången med två grenar, dressyrprogram samt bana med bommar. Lisette, Niclas, Petra, Axel F, Diana, Elina, Tobias, Sara och Axel D deltog.

Klubben har samarbetat med CHPK under året där CHPK arrangerat tävling den 20 augusti på anläggningen.

4. Ekonomi

Beträffande ridklubbens ekonomiska ställning per den 31/12 2017 hänvisas till årsbokslutet.

Från 2016 fördes ett negativt resultat på -34 369,57 över till 2017. Det blev ytterligare ett år som var tufft ekonomiskt för klubben. Köpstopp som infördes hösten 2016 gav effekt i början av året och situationen stabiliserades något. Tack vare en mycket lyckad sommartävling lyckades vi hämta upp en kraftigt budgeterad förlust och nå ett positivt resultat 2017. Trots detta brottas klubben med ett mycket ansträngt negativt kassaflöde.

Även hösten 2017 infördes köpstopp. Dock måste 2018 innehålla aktiviteter som ökar intäkter, då kostnaderna är redan mycket hårt kontrollerade.

(6)

5. Ungdomssektionen

Verksamhet, styrelsesammansättning och ekonomi framgår av sektionens verksamhetsberättelse och balansräkning.

6. Ridanläggningen

Ridhusbotten har förstärkts med mer material. Vi riktar ett stort tack till alla som var inblandade i detta arbete.

Gruvborgs byggde färdigt staketet upp till ridhuset. Ett stort tack till er.

Hela anläggningen fick tack vare ett enormt ideellt engagemang ett stort lyft i samband med tävlingen i somras.

Ridanläggningens cafeteria bemannades under våren på onsdagar av familjen Rundblad, vilket var ett uppskattat inslag. Dessutom sponsrade MT Design & Trading med fina skyltar. Under hösten har den inte bemannats annat än vid särskilda aktiviteter samt tävlingar. En godis och drickaautomat som tar både kort och kontanter finns istället för att öka tillgängligheten och för att erbjuda möjlighet till köp trots stängd cafeteria. Tyvärr har kaffeautomaten tagits ur drift då den var behäftad med en hel del problematik.

Till anläggningen hör också den sk Kuskbostaden som hyrts ut under året. Det är uppskattat med en boende på anläggningen som hjälper oss hålla ett vakande öga.

Under året har privatstallet haft en stabil inhyrning med 8 hästar/ponnys och några få som varit här tillfälligt. Även ridskolestallet inhyser hyresgäster och vid årets slut finns 6 st uppstallade hästar/ponnys.

7. Övrigt

Klubben har erhållit statligt/kommunalt LOK stöd, anläggningsstöd samt EU-bidrag. Victoriafonden har bidragit till verksamheten för ridande med funktionsnedsättning. Svenska Spel, Folkspel och IFK Öfverskott bidrar samtliga till stöd för klubben. BO Centrum fortsätter att sponsra klubben i samma anda som tidigare.

Tack vare många besökare och generösa bidrag på julshowen, kunde Cancerfonden få en gåva på 4 351kr. Ett varmt tack till alla som bidrog.

(7)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :