Budgetomfördelningar över fem miljoner i samband med årsbokslut 2016 I samband med årsbokslutet 2016 har följande budgetomfördelningar över fem miljoner kronor genomförts

Download (0)

Full text

(1)

Budgetfördelningar över fem miljoner 2017-02-10 Ärendenr 2017/00333 i samband med bokslut 2016 Dokumentnr 2017/00333-1 Landstingsdirektörens stab

David Larsson

Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar över fem miljoner i samband med årsbokslut

2016

I samband med årsbokslutet 2016 har följande budgetomfördelningar över fem miljoner kronor genomförts

Budgetomfördelning avseende avskrivningsbudget

När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan

förvaltningarnas kapitaltjänstkostnader och kapitaltjänstbudget. Kapitaltjänstkostnader innehåller kostnader för avskrivningar och internränta. Dessa justeras alltid vid bokslut så att saldot blir +-0. Följande budgetomfördelning behöver därför göras.

Förvaltning Budgetomfördelning (Tkr)

Primärvårdsförvaltningen -192,0 Blekingesjukhuset 7 640,8 Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen -572,1 Blekinge folkhögskola -48,4 Landstingsdirektörens stab -52,6 Landstingsgemensamt -130,6 Finansförvaltningen -6 645,0

(2)

Förslag till beslut

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budget avseende kapitaltjänstkostnader

Peter Lilja Landstingsdirektör

Monica Magnusson Ekonomidirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :