• No results found

Den sladdlösa telefonen med internkommunikation. Upp till fyra basenheter. kan kopplas till en basenhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Den sladdlösa telefonen med internkommunikation. Upp till fyra basenheter. kan kopplas till en basenhet"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Snabbguide

Sätta på handenheten

Sätts på automatiskt vid laddning.

Stänga av: , AV.

Sätta på igen: .

Låsa/låsa upp knappsatsen

, LÅS.

Byta batteri under samtal

På handenheten: , byt batteri, vänta på ring- signal, .

Predial

Tel.nr., därefter .

Sekretess:

Öka volymen i luren

, VOL.

Repetition av senast slaget nummer

Vanligt: , . Predial: , .

Lagra senast slaget nummer i separat minne

Lagra: , LAGRA, , . Repetera: , , .

Lagra kortnummer

, LAGRA, kortnr. (00–19), tel.nr., . Ev. paus lagras med .

Kontrollera kortnummer

, kortnr. (00–19).

Ringa upp med kortnummer

Vanligt: , , kortnr. (00–19).

Predial: , kortnr. (00-19), .

Ringsignalen i handenheten

, SIGNAL, bläddra fram önskad volym med 1–5, önskad hastighet med 6–9 och önskad melodi med , 0 och #, .

Ringsignalen i basenheten

Volymen: Håll nedtryckt, tryck , bläddra fram önskad volym med , släpp . Hastigheten: Håll nedtryckt, tryck , bläddra fram önskad hastighet med , släpp .

Medlyssningshögtalare

, HÖGT.

Internsamtal mellan hand- och basenhet

Från hand- till basenhet: Tryck på handenheten.

Svara genom att trycka på basenheten. Avsluta internsamtalet genom att trycka på basenheten eller på handenheten.

Från bas- till handenhet: Tryck på basenheten.

Svara genom att trycka på handenheten. Avslu- ta internsamtalet genom att trycka på basenheten eller på handenheten.

Förfrågan till basenheten

, 9. Vid basenheten: . Tryck på hand- enheten för att återgå till samtalet.

Koppla in/ur avlyssningsskydd

, FÖRVR.

Bruksanvisning

Telia Free 2000

Telia Free 2000 R

Den sladdlösa tele- fonen med intern- kommunikation Upp till fyra handen- heter kan kopplas till en basenhet Upp till fyra basen- heter kan kopplas till en handenhet Kan användas för alla PLUS-tjänster 20 kortnummer Predialfunktion Batteribyte under pågående samtal Avlyssningsskydd

(2)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 R

00 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 Nr.

A B C D

LAGRA VOL HÖGT ENHET

LÅS FUNKT FÖRVR AV LARM PIP SIGNAL

Telia Free 2000

Handenheten

A B C D

Blinkar: Uppkoppling av radioförbindelsen.

Fast sken: Förbindelsen har etablerats.

Batterisymbol:

• Lyser mad fast sken: batteriet är laddat

• Blinkar: Tio minuter av batteriets laddning kvarstår

• Släckt: batteriet slut eller handeneheten avstängd

Symbol för R Förfrågan till baseneheten Symbol för ”stjärna” Symbol för ”fyrkant”

Teckenrutan

Ingen funktion i Sverige

Visar att knappen har tryckts in Antenn

Repetition av senast slaget nummer. Paus.

Internsamtal mellan hand- och basenhet.

Parkering av samtal.

Uppringning av kortnr mm

Mikrofon

Tryck här för att kunna dra ut batteriet

Laddningskontakter Tryck för att komma åt

funktionerna som står ovan- för knapparna.

Sekretess. Radera tecken.

”Stjärna”, ”fyrkant” och R. Om du har AXE-anslutning kan du använda alla PLUS-tjänster med hjälp av dessa knappar.

Teckenruta

Samtal (”lyft luren” resp ”lägg på luren”)

Lista för kortnummer

Batteri

Här visas det nummer du slår på knappsatsen

R

Basenheten

Antenn Lurkrok för

väggplacering

Översiktsbilder

Attrapp som du kan byta ut mot ett reservbatteri

Högtalare

• Inställning av ringsignalen i basenheten

• Justera volymen i högtalaren

• Inställning av ringsignalens hastighet i basenheten

• Internsamtal

• Besvaran av förfrågan från handenheten

Blinkar när det ringer.

Lyser när samtal pågår i handenheten.

Mikrofon Laddnings- kontakter

Laddningslampa för handenhetens batteri

Laddningslampa för reservbatteriet

• Inställning av ringsignalens volym i basenheten

• Justera volymen i högtalaren

(3)

Innehåll Vi gratulerar dig till din

nya Telia Free 2000!

Telia Free 2000 är en liten och lätt sladdlös telefon med mängder av prak- tiska funktioner. Den kan stå på bordet eller hänga på väggen.

Telia Free 2000 är en tonvalstelefon — tonval kan användas i så gott som hela telefonnätet. För dig som har AXE-anslutning passar Telia Free 2000 utmärkt. Den har alla knappar du behöver för att använda telefonstatio- nens nya praktiska PLUS-tjänster.

Telia Free 2000 har minnen för senast slaget nummer och för 20 kortnum- mer. Det kan spara mycket tid åt dig! Dessutom kan du använda den fina predial-funktionen, som innebär att du kan slå ett telefonnummer och kontrollera det i teckenrutan innan du sänder det.

Telia Free 2000 har också många andra bekväma funktioner, t.ex. medlyss- ningshögtalare, internsamtal mellan hand- och basenheterna och spärr av utgående samtal. Med det praktiska avlyssningsskyddet försvåras obehö- rig avlyssning av radiokommunikationen mellan bas- och handenheterna.

Ett uppladdningsbart batteri är inkluderat. Vi rekommenderar att du dess- utom köper ett reservbatteri. Då kan du ladda det ena batteriet medan du använder det andra.

Fler än en handenhet

Det går att använda upp till fyra handenheter. Det kan du ha nytta av om du och några kollegor har ett rörligt arbete, samtidigt som ni vill kunna svara och ringa på samma linje.

Fler än en basenhet

Det går också att knyta varje handenhet till upp till fyra basenheter. Det kan t.ex. vara praktiskt om du behöver svara på flera linjer. Då behöver du bara hålla reda på en handenhet! Med Telia Free 2000 har du alltså stora möjligheter att kombinera ihop ett system som passar just dina behov.

Det här finns i förpackningen ... 6

Installation ... 7

Inkoppling ... 7

Bords- eller väggplacering? ... 8

Ladda batteriet ... 9

Sätta på handenheten ... 9

Batterier ... 10

Vanlig telefonering ... 12

Ringa upp ... 12

När det ringer ... 12

Predial ... 13

Sekretessknapp ... 13

Så här reglerar du volymen i luren ... 13

Överta ett samtal från den vanliga telefonen ... 14

T-slinga bra för hörselskadade ... 14

Upptaget? Då är det bra att kunna repetera numret! ... 15

Tjugo kortnummer sparar tid och gör nummerslagningen säkrare ... 16

Lagring av paus ... 18

Telia Free 2000 passar utmärkt till PLUS- tjänsterna ... 19

Programmera ringsignalerna i bas- och handenheterna ... 21

Medlyssningshögtalare ... 22

Internsamtal mellan hand- och basenheten . 23 Förfrågan till basenheten ... 24

Funktionskoder ... 25

Speciella funktioner ... 26

Avlyssningsskydd (ljudförvrängning) .... 26

Larmnummer ... 26

Behörighetskod ... 27

Spärra utgående samtal ... 28

Koppla ur pip vid knapptryckning ... 28

Återställa ursprungsinställningarna ... 28

Flera handenheter ... 29

Flera basenheter ... 32

Räckvidden beror på miljö och placering 34 Åskskydd ... 35

Felsökning ... 36

Tekniska data ... 37

Quick Guide in English ... 38 En snabbguide finns på bruksanvisningens baksida. Om du behöver

hjälp, följ anvisningarna på sid 36.

OBSERVERA!

Innan du kan använda Telia Free 2000 måste du ladda handenhetens bat- teri. Det tar 7 timmar att ladda upp det helt, men det går att använda hand-

(4)

Installation

Inkoppling

När du anslutit apparatsladden och nätslad- den, lägg dem i sina spår på undersidan. Om du ska placera Telia Free 2000 på väggen vän- der du sladdarna nedåt i sladdrännan.

Telefonjack

Nätuttag Fäll upp

antennen till vertikalt läge

Det här finns i förpackningen

Telia Free 2000 Den sladdlösa

• Basenhet

• Nätadapter

• Handenhet med uppladdningsbart batteri

• Apparatsladd och mellanpropp

• Skruvar och pluggar

• Bruksanvisning

Tillbehör

Följande tillbehör säljs separat:

• Laddningsenhet, DBYA 103 5189

Den har du t.ex. nytta av om du har placerat basenheten utom räckhåll högt upp, för att få lång räckvidd. Då kan du ladda handenheten i den separata laddningsenheten istället för i basenheten. Om du har flera handenheter, och basenheten ofta är upptagen av en annan handen- het, kan den separata laddningsenheten också vara praktisk.

• Reservbatteri, DBYA 103 5190

R

Vanlig telefon (ej nödvändig)

(5)

Ladda batteriet

Innan du kan använda Telia Free 2000 måste du ladda batteriet. Det tar 7 timmar att ladda upp det helt. Sätt fast batteriet på handenhe- ten och placera sedan handenheten på basen- heten.

För att ta ur batteriet, tryck på sidan (se översta bilden på sid 3), och dra ut det.

Sätt attrappen i basenhetens batterifack. Om du har köpt ett reservbatteri sätter du istället reservbatteriet där för laddning.

Kontrollera att laddningslampan för batteriet ( ) resp. reservbatteriet ( R) blinkar som tecken på att laddning pågår. När de lyser med fast sken är batterierna uppladdade.

Läs mer om batterierna på nästa sida.

Sätta på handenheten

Handenheten sätts på automatiskt när den placeras i basenheten för laddning, och du kan lyfta luren för att ta emot inkommande samtal samt ringa utgående samtal.

Handenheten av/på

Om du inte vill kunna ta emot inkommande samtal eller ringa utgående samtal, stänger du av handenheten så här:

• Tryck , AV. Teckenrutan slocknar.

Även om du stänger av handenheten kommer alla pro- grammeringar och minnen att kvarstå oförändrade, utom senast slaget nummer som raderas.

För att sätta på handenheten igen, tryck . Låsa knappsatsen

För att undvika att du av misstag kommer åt knapparna när du går omkring med handen- heten, kan du låsa knappsatsen.

• Tryck , LÅS. Teckenrutan visar ”- - - - - -”.

För att låsa upp den igen, tryck , LÅS.

R

Batterifack

R

Lyft upp lurkroken 2. Vrid den 180°

1.

3. Sätt till- baka den

Bords- eller väggplacering?

Telia Free 2000 kan stå på bordet. Men du kan också placera Telia Free 2000 på väggen med hjälp av de nyckelhålsliknande uttagen på baksidan.

För att luren ska hänga säkert vid väggplace- ring, lyfter du upp lurkroken, vrider den ett halvt varv och sätter sedan tillbaka den.

I förpackningen finns skruvar och pluggar. På bruksanvisningens baksida finns två pilar som hjälper dig att sätta skruvarna på rätt avstånd från varandra.

När du monterar Telia Free 2000 på väggen, tänk på att lämna plats för att fälla upp antennen.

Du kan fortfarande ta emot inkommande samtal.

Du kan inte heller utföra någ- ra programmeringar när handenheten är avstängd.

(6)

Laddning för längsta drifttid och livs- längd

De uppladdningsbara batterierna är av nickel- kadmium-typ. Sådana batterier mår bäst av att urladdas helt innan de laddas upp igen.

För att få längsta drifttid på varje uppladdning bör du därför inte lägga tillbaka handenheten för laddning efter varje samtal. Vi rekommen- derar att du istället lägger tillbaka den först vid dagens slut.

När batteriet har använts en tid, kan det behö- va ”friskas upp”. Det märker du på att det räcker kortare tid efter varje laddning. Ladda då ur det helt genom att låta telefonen vara tillkopplad under ett helt dygn. Ladda sedan upp batteriet helt. Upprepa proceduren ytter- ligare en gång.

Tänk på att nickelkadmium-batterier är miljö- farliga. Gamla batterier ska samlas in för åter- vinning enligt lag. Du kan lämna in dem på våra försäljningsställen.

Batterier

Hur du laddar batterierna beskrivs på föregående sida.

Byte

När handenhetens batteri börjar bli urladdat hörs ett varningspip var tionde sekund i han- denheten under några minuter och blinkar i teckenrutan. När endast tio sekunder av bat- teriets laddning kvarstår hörs korta, snabba pip.

Då kan du antingen

• lägga handenheten i basenheten för ladd- ning (det går fortfarande att ta emot samtal när handenheten ligger för laddning) eller

• byta batteriet mot ett fulladdat reserv- batteri.

Byte av batteri under pågående samtal

• Tryck på handenheten.

• Byt till ett fulladdat batteri.

• Vänta på ringsignal.

• Tryck för att fortsätta samtalet.

Handenheten kan vara utan batteri utan att lagrade kortnummer och programmerade funktioner raderas.

Senast slaget nummer raderas dock när hand- enheten stängs av eller batteriet byts.

(7)

Predial

Om du vill ringa ett långt och krångligt num- mer kan du slå numret på förhand, kontrollera det i teckenrutan och därefter sända det.

• Slå telefonnumret.

• Tryck därefter .

• Telia Free 2000 sänder nu det slagna num- ret.

Predial fungerar även med senast slaget num- mer och kortnummer, se sid 15 resp 17.

Sekretessknapp

När du vill att din samtalspartner inte ska höra vad som sägs i ditt rum använder du sekretessknappen.

Tryck när du vill ha sekretess. tänds i teckenrutan. Tryck igen när du vill att sekretessen skall upphöra.

Så här reglerar du volymen i luren

Om du tycker att det låter för svagt i luren kan du öka volymen:

• Tryck , VOL. tänds i teckenrutan.

För att återgå till normal nivå, tryck , VOL igen.

Om du skulle slå ett tecken fel, tryck C (=clear) för att radera det sista tecknet, och slå sedan det rätta tecknet.

Om du vill använda predial för att slå ett nummer innehållande paus, måste du lägga in pausen genom att trycka . Läs mer om paus på sid 18.

Vanlig telefonering

Om du inte får kopplingston betyder det att den vanliga telefonen vid basenheten används eller att basenheten inte är ansluten till telefon- jacken.

Om du hör pip och blin- kar i teckenrutan, betyder det att

alla radiokanaler är upp- tagna,

basenheten är för långt bort,

basenheten har strömav- brott,

eller att

linjen är upptagen av en annan handenhet, se sid 30.

Ringa upp

• Tryck . Efter någon sekund övergår i teckenrutan från blinkande till fast sken och lampan

på basenheten tänds.

• Invänta kopplingston.

• Slå numret. Numret visas i teckenrutan.

Om samtalet störs av brus, flytta dig närmare basen- heten.

Om du hör en kontinuerlig varningssignal under samtalet, har du kommit för långt bort från basenhe- ten. Samtalet kommer att kopplas ned inom tio sekun- der om du inte flyttar dig närmare basenheten.

Avsluta samtalet genom att trycka .

När det ringer

• När det ringer hörs ringsignalen i både hand- och basenheten. blinkar i tecken- rutan och lampan blinkar på basenhe- ten.

• Svara genom att trycka . i teckenru- tan och lampan på basenheten övergår båda till fast sken.

Avsluta samtalet genom att trycka .

Efter 15 minuters samtal börjar handenhe- ten pipa. Tryck då en av sifferknapparna,

eller # inom 30 sekunder för att förlänga samtalstiden med ytterligare 15 minuter.

Annars bryts samtalet.

Meningen med denna funktion är att för- hindra att radioförbindelsen är uppkopp- lad oavsiktligt när inget samtal pågår.

(8)

Upptaget? Då är det bra att kunna repetera numret!

Repetera senast slaget nummer

Det senast slagna telefonnumret lagras auto- matiskt i Telia Free 2000. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget, kan du göra ett nytt försök på följande enkla sätt:

• Tryck .

• Tryck .

Angående repetition av utlandsnummer, MBS-nummer och externa nummer i vissa fö- retagsväxlar, se sid 18.

Lagra senast slaget nummer i separat minne

Om du vill repetera ett nummer som är upptaget eller där ingen svarar, men ringa andra nummer emellan, kan du lagra det aktuella numret i ett separat minne:

Tryck , LAGRA.

Tryck .

Tryck .

För att sedan repetera det gör så här:

Tryck .

Tryck .

Tryck .

Om du vill kontrollera senast slaget nummer i teckenrutan innan du sänder det, kan du använda predial-funktionen, se sid 13. Tryck då först och sedan .

Överta ett samtal från den vanliga telefonen

Ofta har man en vanlig telefon ansluten till mellanproppen, se översta bilden sid 7. Om du har tagit emot ett samtal i telefonen och vill flytta över det till handenheten, så att du kan gå omkring medan du talar, gör så här:

• Tryck . tänds i teckenrutan.

• Lägg på luren på den vanliga telefonen.

Samtalet överflyttas.

På motsvarande sätt kan du överflytta ett sam- tal från handenheten till den vanliga telefo- nen:

• Lyft luren på den vanliga telefonen. Samta- let överflyttas.

• Tryck .

T-slinga bra för hörselskadade

Handenheten har inbyggd T-slinga för hörsel- skadade som vill använda telespolen i sin hör- apparat när de telefonerar. Koppla hörappara- ten i T-läge!

Tryck inte någon av siffer- knapparna, eller # på hand- enheten under den första minuten av samtalet — då bryts det.

(9)

Tjugo kortnummer sparar tid och gör nummerslag- ningen säkrare

Telia Free 2000 har minnen som kan lagra dina tjugo vanligaste telefonnummer. När du ringer upp behöver du bara trycka på fyra knappar, oavsett hur många siffror det finns i telefonnumret.

Lagra

• Tryck , LAGRA.

• Tryck önskat kortnummer (00–19).

• Slå det telefonnummer du vill lagra. Num- ret visas i teckenrutan. Lagring av ev. paus beskrivs på sid 18.

Det går utmärkt att lagra nummer/koder som inne- håller , # och R. I teckenrutan visas som , # som

och R som .

Om det redan finns ett telefonnummer lagrat, raderas detta automatiskt.

• Tryck . Teckenrutan släcks.

Om du vill lagra flera kortnummer på en gång, behö- ver du bara repetera: LAGRA, kortnr (00–19), telefon- nummer. Tryck sedan för att avsluta lagringen.

• Anteckna på listan på luren vart numren går.

Exempel för dig som har AXE- anslutning: Du åker till ditt fritidshus varje veckoslut. Givet- vis vill du använda PLUS-tjäns- ten Medflyttning för att snabbt och enkelt koppla om din bo- stadstelefon till fritidshuset, som har telefonnummer 713 75 00.

Så här gör du för att lagra med- flyttningen i kortnummer 00:

• Tryck , LAGRA.

• Tryck kortnummer 00.

• Slå 21 7137500#.

• Tryck .

• Anteckna ”Medfl fritidshus”

vid 00 på listan på luren.

På motsvarande sätt kan du lag- ra urkoppling av medflyttningen (#21#) i kortnummer 01.

Sedan kan du lyfta luren och trycka , , 00 varje gång du åker till fritidshuset och , , 01 när du kommer hem!

Kontrollera

• Tryck .

• Tryck önskat kortnummer och kontrollera det i teckenrutan.

Ringa upp

• Tryck . Efter någon sekund övergår i teckenrutan från blinkande till fast sken och lampan

på basenheten tänds.

• Tryck .

• Tryck önskat kortnummer (00–19).

Du kan alternativt lagra endast vissa delar av ett telefon- nummer, t.ex. ett landsnummer eller början på ett abon- nentnummer, och sedan manuellt slå resten av numret.

Vill du istället slå första delen av numret manuellt, och sedan trycka önskat kortnummer, går det också bra. Det kan vara praktiskt om du t.ex. ofta flyttar telefonen mellan olika riktnummerområden. Lagra då endast själva telefon- numret i kortnumret, och slå riktnumret manuellt.

Du kan t.o.m. lagra ett nummer i två olika kortnummer, och sända dem efter varandra.

Ringa upp med predial

Om du vill kontrollera kortnumret i tecken- rutan innan du sänder det, kan du använda predial-funktionen, se sid 13.

• Tryck .

• Tryck önskat kortnummer och kontrollera det i teckenrutan.

• Tryck .

Radera ett kortnummer

• Tryck , LAGRA.

• Tryck önskat kortnummer (00–19).

• Tryck C (=clear).

• Tryck . Teckenrutan släcks.

Radera alla kortnummer

• Tryck , FUNKT, 251.

• Tryck .

Om du inte får kopplingston betyder det att den vanliga telefonen vid basenheten används eller att basenheten inte är ansluten till telefon- jacken.

Om du hör pip och blin- kar i teckenrutan, betyder det att

alla radiokanaler är upp- tagna,

basenheten är för långt bort,

basenheten har strömav- brott.,

eller att

linjen är upptagen av en annan handenhet, se sid 30.

Om du skulle vilja ändra ett tecken, tryck C (=clear) för att radera det sista tecknet, och slå sedan det rätta tecknet.

Bryt ej plomberingen som sitter under kortnummer- listan! Då gäller inte ga- rantin.

1 2 4 3

5 7 6

8 9 0 R

A B

C D LAGRA

VOL HÖGT

ENHET LÅS

FUNKT FÖRVR AV

LARM PIP

SIGNAL

Telia Free 2000

00 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 Nr.

(10)

Telia Free 2000 passar ut- märkt till PLUS-tjänsterna

Medflyttning

Telia Free 2000 har alla knappar som du behö- ver för att använda de nya praktiska PLUS- tjänsterna om du har AXE-anslutning. På sid 16 fick du ett exempel på hur du kan lagra tjänsten Medflyttning som kortnummer. Men vi vill gärna påminna dig om ytterligare ett par av de mest användbara PLUS-tjänsterna.

Återuppringning

Återuppringning är den allra enklaste och kan- ske mest användbara PLUS-tjänsten. Om det är upptaget hos den du söker, kan du låta din telefonstation bevaka när det blir ledigt under den närmaste halvtimmen.

Det gör du genom att trycka siffran 5 när du hör upptagettonen. Lägg på luren när du får uppmaning från en talmaskin.

Telefonstationen ringer upp dig när det blir ledigt. När du lyfter luren ringer det hos den du sökt.

Samtal väntar

Om du vill höra när någon ringer dig, fast du redan pratar med någon annan, kan du kopp- la in tjänsten Samtal väntar. Det gör du genom att lyfta luren och trycka 43#. Lägg på luren när du får uppmaning från en talmaskin.

Sedan kommer du att höra två korta tonstötar

Lagring av paus

Lagra

Vid utlandssamtal och personsökning (MBS) med riktnummer 0042 eller 0047 består tele- fonnumret av två delar. Du måste då vänta på ny kopplingston innan du kan slå den andra delen av numret.

Du kanske har din Telia Free 2000 ansluten till en anknytning i en företagsväxel. Ett fåtal fö- retagsväxlar fordrar väntan på ny kopplings- ton efter ”nollan” vid externa samtal.

I samtliga dessa fall måste du redan vid lag- ringen tänka på pausen för väntan på ny kopplingston. Pausen lägger du in genom att trycka . Pausen visas som ”–” i teckenrutan.

Repetition av nummer som fordrar paus

Om du vill använda funktionen repetition av senast slaget nummer när du ringer ett nummer med paus, måste du göra så här: Redan när du slår numret den första gången ska du ”tala om” för Telia Free 2000 var i telefonnumret den ska vänta på den nya tonen. Det gör du genom att trycka på det rätta stället.

(11)

När du vill avbryta pendlingen slår du R1 och det pågående samtalet blir nedkopplat (min- nesregel: R1 ger dig ett samtal kvar).

Om du vid något tillfälle skulle vilja koppla ur tjänsten Samtal väntar, lyfter du luren och trycker #43#. Om du ofta växlar mellan att ha Samtal väntar in- och urkopplad, kan det vara praktiskt att lagra kommandona i två kort- nummer.

Ytterligare PLUS-tjänster

Ännu fler PLUS-tjänster kan du läsa om i tele- katalogen eller i en liten handbok som Telia har utarbetat.

Programmera ringsignalerna i bas- och handenheterna

Ringsignalen i handenheten

Du kan variera volym, hastighet och melodi på handenhetens ringsignal. Praktiskt om ni är många på kontoret och vill veta vems telefon det ringer i.

• Tryck , SIGNAL.

• Bläddra fram önskad volym med siffrorna 1–5 (1=svagt, 5=starkt).

• Bläddra fram önskad hastighet med siffrorna 6–9 (6=långsamt, 9=snabbt).

• Använd knapparna , 0 och # för att ändra melo- din.

• Tryck för att avsluta programmeringen.

Ringsignalen i basenheten

Du kan variera volym och hastighet på basenhe- tens ringsignal.

Ändra volymen

• Håll nedtryckt.

• Tryck .

• Bläddra fram önskad volym genom att trycka en eller flera gånger på . Det finns sex steg, inklusive avstängd ringsignal. Efter högsta vo- lymen börjar den på avstängd ringsignal igen.

• Släpp när du nått önskad volym.

Ändra hastigheten

• Håll nedtryckt.

• Tryck .

• Bläddra fram önskad hastighet genom att trycka en eller flera gånger på . Det finns fem steg. Efter snabbaste hastigheten börjar den på den långsammaste igen.

Den inställda ringsignalen ljuder.

Om du är nöjd med den, tryck .

Den inställda ringsignalen ljuder.

Om du är nöjd med den, släpp upp .

Den inställda ringsignalen ljuder.

Om du är nöjd med den, släpp upp .

(12)

Internsamtal mellan hand- och basenhet

Om du vill att personen vid basenheten ska kunna lyssna på pågående samtal i handenhe- ten, genom basenhetens inbyggda högtalare, gör så här:

• Tryck , HÖGT. tänds i teckenrutan.

Personen vid basenheten kan justera volymen genom att trycka + eller – en eller flera gånger.

För att stänga av funktionen, tryck , HÖGT igen.

Medlyssningshögtalare

När du avslutar ett samtal stängs funktionen av automa- tiskt.

När handenheten är långt bort från basenheten kan du ha nytta av funktionen internsamtal för att tala med personen vid den andra enheten.

Ringa från handenheten till basenheten

• Tryck . blinkar i teckenrutan.

I basenheten hörs ringsignalen under ett par sekunder och lampan lyser.

• Personen vid basenheten svarar genom att trycka inom 10 sekunder, och tala mot mikrofonen.

• När du vill avsluta samtalet, tryck på bas- enheten eller på handenheten.

För överflyttning av samtal till basenheten, se nästa sida.

Ringa från basenheten till handenheten

• Tryck . Lampan blinkar.

I handenheten hörs ringsignalen under ett par sekunder. blinkar i teckenrutan.

• Personen vid handenheten svarar genom att trycka inom ca 10 sekunder. Ni kan du tala med varandra.

• När du vill avsluta samtalet, tryck på bas- enheten eller på handenheten.

Överflyttning av samtal till handenheten Du har tagit emot ett samtal i den vanliga telefo-

För varje gång du trycker hörs ringsignalen i basenheten.

Personen vid basenheten kan justera volymen genom att trycka + eller – en eller flera gånger.

När du avslutar ett internsam- tal i den ena enheten, hörs några toner i den andra.

För varje gång du trycker hörs ringsignalen i handenhe- ten.

När du avslutar ett internsam- tal i den ena enheten, hörs några toner i den andra.

Om du har handenheten Ett externt inkommande sam- tal bryter internsamtalet.

(13)

Förfrågan till basenheten

Om du tillfälligt vill parkera ett pågående samtal i handenheten — utan att koppla ned det — för att ställa en fråga till personen vid basenheten, gör så här:

• Tryck . tänds i teckenrutan och det pågående samtalet parkeras. En speciell upptagetton hörs i handenheten.

• Tryck 9. Den interna ringsignalen i basen- heten ljuder.

• Personen vid basenheten svarar genom att trycka och tala mot mikrofonen (längst fram till vänster).

• Gör din förfrågan.

• Tryck på handenheten igen, för att åter- gå till det pågående samtalet.

Överflyttning av samtal till basenheten

Om du har en vanlig telefon kopplad i basenhetens mel- lanpropp, se sid 7, kan du flytta över samtalet så här: Lyft luren på den vanliga telefonen. Samtalet överflyttas. Per- sonen vid handenheten trycker , för att koppla bort handenheten.

Funktionskoder

Telia Free 2000 har ett antal praktiska funktio- ner som du kan komma åt genom s.k. funk- tionskoder. Här nedan finner du en lista över samtliga dessa funktionskoder. För att komma åt en funktion, gör så här:

• Tryck , FUNKT. ”Code” visas i tecken- rutan.

• Tryck önskad funktionskod.

• Tryck .

OBS! Läs tillhörande avsnitt i bruksanvisning- en innan du använder funktionerna!

Personen vid basenheten kan justera volymen genom att trycka + eller – en eller flera gånger.

Kod Funktion Sidnr

250 Återställa ursprungsinställningarna 28

251 Radera alla kortnummer 17

900 Separera en handenhet från basenheten 30

901 Programmera handenhetsnummer 29

930 Koppla ur spärr av utgående samtal 28 931 Koppla in spärr av utgående samtal 28 932 Koppla tillbaka ringsignalen i en handenhet 31 933 Koppla bort ringsignalen i en handenhet 31 950 Återställ handenheten till senast inställd basenhet 33 951 Ställ in handenheten på uppringande basenhet 33

960 Radera behörighetskod 27

961 Programmera behörighetskod 27

(14)

Avlyssningsskydd (ljudförvrängning)

För att försvåra obehörig avlyssning av radio- kommunikationen mellan hand- och basenhe- terna kan du koppla in funktionen avlyss- ningsskydd.

Gör så här:

• Tryck , FÖRVR. tänds i teckenrutan.

Funktionen förblir inkopplad, även efter att ev pågå- ende samtal avslutats.

För att koppla ur avlyssningsskyddet, tryck , FÖRVR igen.

Larmnummer

När funktionen larmnummer är inkopplad kan du bara genom att trycka på ringa upp ett på förhand bestämt nummer. Praktiskt om du t.ex. har svårt att slå ett nummer eller snabbt behöver kalla på hjälp.

Koppla in och ur larmnummer

• Lagra det aktuella telefonnumret i kort- nummer 19. Läs på sid 16 om hur du lagrar kortnummer.

• För att koppla in larmnummerfunktionen, tryck , LARM. Det nummer som lagrats i kortnummer 19 visas i teckenrutan en kort stund, sedan visas ”HELP”.

För att koppla ur larmnummerfunktionen, tryck , LARM igen.

Ringa upp med larmnummer

En viss försämring av ljudet kan uppstå när funktionen är inkopplad.

När larmnummerfunktionen är inkopplad fungerar bara

och LARM på knapp- satsen.

Du måste vara nära basenhe- ten när du programmerar och raderar koden.

Om symbolerna inte tänds, betyder det att det redan finns en kod som inte har raderats.

Om du har glömt bort gällan- de behörighetskod måste du kontakta inköpsstället för att få hjälp med att programmera in en helt ny behörighetskod.

Om symbolerna inte tänds, betyder det att du anger fel behörighetskod.

Behörighetskod

Behörighetskoden behöver du för att inte nå- gon obehörig ska kunna koppla in/ur ”spärr av utgående samtal” (se nästa sida). Fabriken har ställt in behörighetskoden till 000, dvs den är inte aktiverad. Du bör programmera in en ny, som bara du själv känner till.

Programmera behörighetskod

• Tryck , FUNKT, 961.

• Ange en behörighetskod med tre siffror.

• Tryck .

• blinkar i teckenrutan och lampan lyser på basenheten. Som bekräftelse på att koden är inprogrammerad hörs ett pip och alla symboler tänds i teckenrutan någon sekund.

Radera behörighetskod

Om du vill byta behörighetskod måste du först radera din gamla:

• Tryck , FUNKT, 960.

• Tryck gällande tresiffriga behörighetskod.

• Tryck .

• blinkar i teckenrutan och lampan lyser på basenheten. Som bekräftelse på att koden är raderad (dvs satt till 000) hörs ett pip och alla symboler tänds i teckenrutan någon sekund.

Speciella funktioner

(15)

Spärra utgående samtal

Spärrning av utgående samtal använder du när du inte vill att någon ska kunna ringa från handenheten.

Koppla in spärr

• Tryck , FUNKT, 931.

• Tryck din tresiffriga behörighetskod.

• Tryck .

Nu kan handenheten bara ta emot samtal.

Koppla ur spärr

När du vill göra det möjligt att åter ringa utgå- ende samtal, gör så här:

• Tryck , FUNKT 930.

• Tryck din tresiffriga behörighetskod.

• Tryck .

Koppla ur pip vid knapptryckning

När du trycker på knapparna på handenheten hörs ett kort pip som kvittens. Om du vill koppla bort pipet gör du så här:

Tryck , PIP.

Om du vill ha tillbaka pipet trycker du , PIP igen.

Återställa ursprungsinställningarna

Om du vill återställa handenhetens och basenhetens ring- signaler till de lägen de hade vid leveransen, koppla ur spärren samt radera alla kortnummer, gör så här:

Tryck , FUNKT, 250.

Tryck . Om du inte har programmerat

någon behörighetskod kan du hoppa över denna punkt. Vi rekommenderar dock att du programmerar en behörighets- kod, se föregående sida, för att skydda dig mot obehörig användning.

Om du inte har programmerat någon behörighetskod kan du hoppa över denna punkt. Vi rekommenderar dock att du programmerar en behörighets- kod, se föregående sida, för att skydda dig mot obehörig användning.

Flera handenheter

Det går att använda upp till fyra handenheter till Telia Free 2000. Det kan du ha nytta av om du och några kollegor har ett rörligt arbete, samtidigt som ni vill kunna svara och ringa på samma linje.

Knyt ihop en hand- och basenhet

För att kunna använda flera handenheter mås- te du knyta dessa till din basenhet samt pro- grammera ett handenhetsnummer för varje handenhet.

Förbered basenheten

• Håll + nedtryckt.

• Tryck två gånger.

• Släpp upp +. Lampan blinkar. Du har nu en minut på dig att programmera ett handenhetsnummer till handenheten.

Programmera handenhetsnummer

Se först till att din behörighetskod är raderad, dvs 000, innan du programmerar handenhetsnummer. Läs på sid 27 om hur du raderar din behörighetskod.

• Tryck , FUNKT, 901.

• Tryck A.

• Tryck 0 två gånger.

• Välj handenhetsnummer (1–4).

Den handenhet som följer med basenheten har hand- enhetsnummer 1.

Om du programmerar ett handenhetsnummer som redan är upptaget, kommer bara den senast program- merade handenheten att fungera med det hand- enhetsnumret.

• Tryck . Som bekräftelse på att handen- heten nu är knuten till basenheten hörs ett pip och alla symboler tänds i teckenrutan någon sekund.

Se först till att batterierna till handenheterna är laddade.

Extra handenheter finns att köpa som tillbehör, se sid 6.

Om du använder flera bas- enheter, se sid 32, trycker du den bokstav (A–D), som du bestämt för den här bas- enheten.

Om symbolerna inte tänds, betyder det att programme- ringen misslyckades.

Spärren kopplas ur endast om behörighetskoden är 000.

(16)

Kontrollera handenhetsnummer

För att se vilket handenhetsnummer en viss handenhet är inställd på, tryck , ENHET.

Då visas ”HA” och handenhetsnumret i teck- enrutan i tio sekunder.

Separera en handenhet från basenheten

Se till att du befinner dig nära basenheten när du gör den- na programmering.

Se först till att din behörighetskod är raderad, dvs 000, innan du separerar handenheten från basenheten. Se sid 27, hur du raderar din behörighetskod.

Om du använder flera basenheter, se sid 32, kontrolle- ra att den bokstav som syns i teckenrutan visar den basenhet som du vill separera handenheten ifrån.

• Tryck , FUNKT, 900.

• Tryck .

Telefonering

Ringa upp

Följ anvisningarna på sid 12 för att ringa upp.

Om du försöker ringa när linjen redan är upp- tagen, t.ex. av en annan handenhet, hörs upp- tagettonen men till skillnad från vanlig upp- koppling blinkar i teckenrutan hela tiden.

När det ringer

• När det kommer ett samtal ringer det i alla handenheterna.

• När samtalet besvaras i en av handenheter- na, slutar de övriga att ringa.

Överflytta samtal mellan två handenheter Gör på följande sätt om du vill överflytta ett pågående samtal från t.ex. handenhet nr 1 till

• Tryck .

• Det ringer i handenhet nr 2, som besvarar samtalet genom att trycka . Samtidigt kopplas handenhet 1 bort.

Om handenhet nr 2 inte besvarar samtalet inom 30 sekunder eller om du slår ett felaktigt handenhets- nummer, ringer det i handenhet nr 1. Besvara samta- let på normalt sätt. Det ursprungliga samtalet kom- mer tillbaka.

Koppla bort ringsignalen i en handenhet

Vid inkommande samtal ringer det normalt i samtliga handenheter. Om du vill att en viss handenhet bara ska ringa vid överflyttning, gör så här:

• Tryck , FUNKT, 933.

• Tryck .

För att åter låta det ringa i den aktuella han- denheten vid inkommande samtal, gör så här:

• Tryck , FUNKT, 932.

• Tryck .

Du kan bara använda denna funktion om du har flera hand- enheter knutna till basenheten.

(17)

Flera basenheter

Extra basenheter finns att köpa som tillbehör, se sid 6.

Telefonering

Ringa upp

Du kan ringa upp från antingen basenhet A eller B. Den bokstav som syns i handenhetens tecken- ruta (A–D) visar vilken basenhet som samtalet kommer att ske ifrån.

Om det står A i teckenrutan, men du vill ringa ett samtal från basenhet B, gör du så här:

• Tryck , B.

Lika enkelt växlar du tillbaka till basenhet A:

• Tryck , A.

När det ringer

Du kan nu besvara ett samtal som kommer från antingen basenhet A eller B. Den bokstav som syns i teckenrutan (A–D) visar vilken basenhet som samtalet kommer ifrån.

Separera en handenhet från en basenhet

Följ beskrivningen på sid 30, men se först till att den bokstav som syns i teckenrutan visar den basenhet som du vill separera handenheten ifrån.

Ställ in handenheten på uppringande bas- enhet

Telia Free 2000 är fabriksinställd så att handen- heten ringer ifrån den basenhet som du senast valde, oberoende av vilken basenhet det senaste samtalet kom ifrån.

Om du vill använda funktionen Överflyttning av samtal till handenheten, se sid 23, måste du pro- grammera Telia Free 2000 så att den alltid ringer från den basenhet som det senaste samtalet kom ifrån. Gör så här:

• Tryck , FUNKT, 951.

• Tryck .

Om du vill återgå till fabriksinställningen, gör så här:

• Tryck , FUNKT, 950.

Naturligtvis kan du bara an- vända handenheten inom respektive basenhets räck- vidd, men det går bra att låta räckviddsområdena för de båda basenheterna överlappa varandra helt eller delvis.

Med Telia Free 2000 kan du ha din handenhet knuten till upp till fyra basenheter samtidigt.

Eftersom du dessutom kan använda upp till fyra handenheter till varje basenhet (se sid 29–31) har du stora möjligheter att kombinera ihop ett sys- tem som passar just dina behov.

Flera basenheter har du t.ex. nytta av om du vill an- vända samma handenhet både på jobbet och hemma.

Det kan också vara praktiskt med flera basenhe- ter om du t.ex. behöver svara på flera linjer. Då behöver du bara hålla reda på en handenhet.

Lika enkelt är det om ni är flera personer som bevakar flera linjer!

Eftersom möjligheterna är många, visar vi här bara ett exempel på hur du kan använda två bas- enheter:

Om du har en Telia Free 2000 både på jobbet och hemma kan du använda samma handenhet hem- ma och på jobbet. Du måste först knyta ihop handenheten, dels med basenheten hemma och dels med basenheten på jobbet.

Börja med att bestämma en bokstav (A–D) för basenheten hemma och en annan för basenheten på jobbet. Skriv dessa bokstäver på basenheter- nas etiketter.

Knyt först ihop handenhet 1 med basenhet A och sedan med basenhet B. På sidan 29 finns en beskrivning över hur du knyter ihop hand- och basenheter.

Om du vill växla till en annan basenhet, se ovan under Ringa upp.

Hemma A Jobbet

1

B

1

(18)

Åskskydd

Telia Free 2000 har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. Men i vissa delar av vårt land, främst på landsbygden, är telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Vi rekommenderar då att du kompletterar det inbyggda skyddet, dels med ett åskskydd på telesidan som installeras av Telia, dels med ett åskskydd på elnätsidan som du kan installera själv.

Som alternativ säljer Telia ett kombinerat jor- dat överspänningsskydd för tele- och elanslut- na apparater, som du kan installera själv. Det ger ett skydd som är tillräckligt i de flesta fall.

Observera dock att garantin inte gäller för åsk- skador även om du har installerat åskskydd.

Alla godkända sladdlösa telefoner har i prakti- ken likvärdig räckvidd. Myndigheternas krav för godkännande lämnar inte utrymme för några nämnvärda skillnader.

Räckvidden är istället helt beroende på den miljö som telefonen används i. I en lagerlokal med höga massiva plåtskåp och tjocka arme- rade betongväggar kanske räckvidden bara blir 10-15 m. I en roddbåt på öppen sjö kan den däremot bli närmare 1 km.

Normalt kan man räkna med ungefär 50 m inomhus och 200 m utomhus.

I bostäder och kontor går radiosignalen sällan direkt mellan sändare och mottagare. Oftast har den istället studsat flera gånger på golv, tak och väggar innan den når fram. Det bästa sättet att få lång räckvidd är därför att prova flera olika placeringar av basenheten. En me- ter fram eller tillbaka kan göra underverk.

Om det är möjligt bör basenheten placeras högt och fritt. En separat laddningsenhet, som du kan köpa som tillbehör, är praktisk om bas- enhetens placering skulle göra det svårt att komma åt den för att ladda handenheten.

Det går inte att ansluta en extra antenn (krav från myndigheterna).

Räckvidden beror på miljö

och placering

(19)

Sladdlös tonvalstelefon. Upp till fyra handen- heter kan användas. En handenhet kan knytas till fyra basenheter. Predial, 20 kortnummer och minne för senast slaget nummer. LCD teckenruta. Sekretessknapp. Programmerbar ringsignal i hand- och basenheterna. Intern- samtal mellan hand- och basenheterna. Med- lyssningshögtalare. Avlyssningsskydd (ljud- förvrängning). Spärr av utgående samtal.

Larmnummer.

Minneskapacitet för kortnummer, senast sla- get nummer och predial: max 24 tecken.

Apparatsladd med mellanpropp PRI TFN 6/4.

Räckvidd:

Utomhus vid fritt fält: upp till 400 m

Inomhus: upp till 100 m beroende på byggna- den

Nätadapter:

230 V AC/9 V DC, 500 mA.

Batterier:

3,6 V 600 mAh NiCd-batterier av specialtyp.

Laddningstid vid helt urladdat batteri: Ca 7 timmar.

Drifttid per batteri:

beredskapsläge: ett dygn samtal: 4 tim

Miljökrav:

Arbetstemperatur: 0° C till +55 °C.

Lagringstemperatur: -20° C till +60° C Dimensioner:

• basenhet exkl antenn: 185 x 150 x 40 mm

• handenhet, exkl antenn: 164 x 57 x 31 mm Vikt:

• basenhet exkl reservbatteri, exkl nätadap- ter: 350 g

Tekniska data Felsökning

• Börja med att läsa bruksanvisningen. Kon- trollera att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. Se till att du har ett upp- laddat batteri.

• Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Te- lia Free 2000 fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning.

• Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Telia Free 2000. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Telia Free 2000. Läm- na den till inköpsstället för reparation.

• Fungerar inte heller den felfria telefonen i jacken, är det fel på din telefonledning.

Ring vår felanmälan, tel 90 250 för privat- kunder och 90 450 för företagskunder.

Om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp eller har något att fråga om kan du ringa 020-75 51 51 under kontors- tid. På det numret finns utbildad serviceperso- nal som kan besvara dina frågor. Det kostar högst en markering oberoende varifrån i Sverige du ringer.

Uppfyller EU-direktiv 89/336/EEG, ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG, rörande EMC.

Godkänd för anslutning till allmänt svenskt tele- nät.

(20)

Scambling on/off

, FÖRVR.

Direct dialling

Store desired no. at abbr.no. position 19.

On/off: , LARM.

Call: .

Security code

Store: , FUNKT, 961, enter a three-digit security code, .

Erase: , FUNKT, 960, press present security code, .

Quick Guide in English

Batteries

Before using your Telia Free 2000 you must charge the battery of the mobile unit. It takes 6 hours to charge it completely. How- ever, you can use the mobile unit for a short while after charging it for only about an hour.

The batteries are rechargeable nickel-cadmi- um batteries. Such batteries work best if discharged completely before being rechar- ged. To ensure longest possible operating time you should not replace the mobile unit in the base unit after each call. We recom- mend that you do not replace it there until the end of each day.

Mobile unit on/off

Is turned on automatically when being charged.

Turn off: , AV.

Turn on: .

Lock/unlock keypad

, LÅS.

Change batteries during call

On mobile unit: , change batteries, wait for ringing signal, .

Predial

Tel.no., then .

Mute:

Increase handset volume

, VOL.

Last number redial

Regular: , . Predial: , .

Store abbreviated numbers

, LAGRA, abbr.no. (00–19), tel.no., . Pause, if needed, is stored with .

Check abbreviated numbers

, abbr.no. (00–19).

Call with abbreviated numbers

Regular: , , abbr.no. (00–19).

Predial: , abbr.no. (00–19), .

Erase one abbreviated number

, LAGRA, abbr.no. (00-19), C, .

Erase all abbreviated numbers

, FUNKT, 251, .

Ringing signal in mobile unit

, SIGNAL, scroll to desired volume with 1–5, desired speed with 6–9 and desired melody with , 0 and #, .

Ringing signal in base unit

Volume: Keep pressed, press , scroll to desired volume with , release . Speed: Keep pressed, press , scroll to desired speed with , release .

Monitoring speaker

, HÖGT.

Intercom

From mobile to base unit: Press on mobile unit. Press on base unit to answer. Finish by pressing on base unit or on mobile unit.

From base to mobile unit: Press on base unit. Press on mobile unit to answer.

Finish by pressing on base unit or on

Outgoing call blocking

On: , FUNKT, 931, security code, . Off: , FUNKT, 930, security code, .

Key-beep on/off

, PIP.

Check mobile unit number

, ENHET.

Restore to default settings

, FUNKT, 250, .

A B C D

Scrambling on

Handset volume set to loud Base unit loudspeaker is active Flashing: Communication link mobile unit/base unit is being established.

Lit: When link is established.

Battery symbol:

• Permanently lit: battery is charged

• Flashing: ten minutes of battery life left

• Off: battery dead or mobile unit off

Symbol for R Inquiry call to base unit Symbol for ”square”

Display

Not applicable in Sweden Indicates that has been pressed The dialled number is shown here

Symbol for ”star”

References

Related documents

Det är en ytterligt svår uppgift att sammanfatta resultat och pågående arbete på ett forskningsfält som är nyöppnat och som är kontroversiellt och där

Förklaringen finner han dels i Balzacs strävan att ge en bild av hela verkligheten, en jordisk motsvarighet till Dantes gudomliga komedi med dess tre världar,

Uttalandets beklagande och urskuldande tonfall vittnar om att kritik av W A fortfarande kunde förenas med en hög uppfattning om verkets författare. Av intresse är

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Länsstyrelsen i Örebro län föreslår att en kraven för märkning och registrering av katt ska gälla samtliga katter oavsett ålder. Avsnitt 6.4.3, rubrik Vem ska anses

Naturvårdsverket delar bedömningen att märkning och registrering på sikt kan leda till att antalet hemlösa katter minskar, vilket i sin tur bidrar till minskad risk

Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet ska Riksbanken också bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning (ta realekonomisk hänsyn). 89) 1 Vi stöder

IFAU behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning/regelverk som följer av Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur IFAU behandlar dina