Torsdagen den 12 aprilJohannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun

Full text

(1)

Att identifiera problemet med strukturerade bedömningsinstrument.

-Verksamhetsperspektiv

Torsdagen den 12 april

Johannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun

(2)

Teamets arbete följs upp och mäts noggrant

Insatsen är del av ett social utfallskontrakt mellan Norrköpings Kommun och Leksell Social Ventures

Kontraktet innehåller två utfallsmått med finansiella implikationer:

 Förändring av socialtjänstkostnader

 Förändring av skolresultat

(3)

3

Teamet kartlägger fem sociala utfallsmått som viktiga redskap i sitt inre arbete:

 Psykisk hälsa

 Risk- och missbruk

 Delaktighet

 Familjeförmåga/situation

 Individens egen måluppfyllelse/formulering

Vad mäter vi?

(4)

4

 UngDOK

- Risk- och missbruk

- Familjeförmåga/situation - Psykisk hälsa

- Individens egen målsättning

 Följupp.nu

- Delaktighet - Psykisk hälsa

Hur mäter vi?

(5)

5

 Formulera mål

 Anpassa insatser

 Göra ungdomen delaktig

 Sammanställning UngDOK

Nyttan med det?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :