SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

Full text

(1)

GLOMMERSHUS

Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

DESIGN SOM UTVECKLAR

SOMMAR D E S I G N KONTORET

(2)
(3)

Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1

02 Uppdraget 2

03 Arbetsprocessen 3

04 Analys 4

Logotyp 4

Hemsida 5

Presentationsmaterial 5

Moodboard 6

05 Konceptförslag 8

Typsnitt 8

Hemsida 12

Presentationsmaterial 14

06 Rekommendationer för det fortsatta arbetet 16

07 English summary 17

08 Projektteam 18

(4)
(5)

01 Om Sommar-

designkontoret När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående.

I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper och ohämmade kreativitet och studenterna kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industri- design, har sedan 2001 varit huvudman för Sommar- designkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från hög- skolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problem- baserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor.

Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten.

Sommardesignkontoret 2010 Haparanda/Arvidsjaur/

Arjeplog består av en grupp på sex studenter från hela Sverige med anknytning till design i sin utbildning.

Kompetensen består av två industridesigners, två designingenjörer, en landskapsarkitekt och en interaktionsdesigner.

Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångs- punkt och resultat av sommarens arbete.

www.svid.se

(6)

Glommershus AB grundades 2007 och har sin pro- duktionsanläggning belägen i Glommersträsk, knappt fem mil söder om Arvidsjaur. Företaget ritar och bygger kundanpassade, skräddarsydda hus på plats i fabriken i Glommersträsk, som fraktas och monteras på plats hos kunden. Glommershus erbjuder kompletta lösningar med fokus på låg miljöpåverkan och energi-

konsumtion, både i tillverkningsprocessen och i det färdiga huset. Man erbjuder flera andra hantverks- mässiga kvaliteter, såsom handyxade bjälklag och andra specialtillverkade inredningsdetaljer och bygg- naderna får med detta en särskild prägel.

Glommershus har valt att ta Sommardesignkontoret till hjälp för att få förslag på hur företagets grafiska

profilering kan vidareutvecklas och förbättras. Målet har varit att Glommershus logotyp,

presentationsmaterial, hemsida med mera. tydligare ska kommunicera företagets kvaliteter och värderingar.

Utarbetandet av en väl avvägd logotyp har stått i centrum i projektet och därefter har exempel tagits fram på hur hemsidan och presentationsmaterial som företaget använder sig av kan förbättras.

02 Uppdraget

(7)

Projektet inleddes med ett besök på husfabriken i Glommersträsk, där bakgrundsinformation till projektet framfördes och kunde intervjua personerna som utgör företaget. Viktigt var att ta reda på vad företaget har för särskilda kvaliteter som de erbjuder kunden, och vilka värderingar som ligger till grunden för affärsidén.

En analys av Glommershus kärnvärden gjordes därefter och speglades mot konkurrenter och andra företag.

Detta gjordes för att förstå vad som är viktigt att förmedla i en designprofil och för att identifiera vad som som ska förbättras.

Flera olika förslag har arbetats fram för typsnitt och dess layout och detta har utvärderats med uppdrags- givaren. Efter mellanpresentationen beslutades det att slutförslaget ska bestå av en logotyp, en analys av hemsidan med förslag på förbättringar och ett koncept på hur företagets publikationer, offerter och

presentationers layout skulle kunna se ut.

Slutförslagen har sedan presenterats för

kontaktpersonen på Glommershus, Anders Eriksson.

03 Arbetsprocessen

(8)

Vid undersökningen av konkurrenterna var det tydligt att Glommershus har valt en ovanlig stil på sin logotyp i jämförelse med de flesta logotyperna i undersökningen.

Typsnittets stil är gammaldags, ger ett ganska auktoritärt och hårt uttryck, syftet eller grundtanken bakom detta är inte uppenbart. De flesta byggföretag väljer en mjukare och mer välkomnande framtoning och till skillnad från Glommershus så använder man sig även av färger för att profilera sig.

En av fördelarna med den nuvarande logotypen är att den är ovanlig och ger andra associationer än

konkurrenterna. Några av nackdelarna är att den är något omodern med sitt typsnitt och den tillhörande

“skölden” samt att det är svårt att se en tydlig koppling mellan logotypen och företagets kärnvärden.

Ett urval av logotyper på marknaden.

Den nuvarande logotypen.

04 Analys Logotyp

(9)

Det är lätt att ta del av Glommershus värderingar och filosofi via företagets hemsida, där texterna är

välformulerade och bilderna är vackra och säljande. Det som är sidans svaghet är att informationen är utspridd på olika sidor och att det finns ett stort antal flikar med likartat innehåll. Bildmaterialet går inte att se i större format vilket gör det svårt för den som är intresserad att se detaljerna.

Hemsidan har ett strikt och avskalat format vilket gör det lätt att orientera sig runt i strukturen och innehållet.

Då det viktigaste målet med presentationsmaterialet är att övertyga potentiella kunder är det av största vikt att det är både estetiskt tilltalande och informationsrikt.

En annan viktig punkt är att ha en gemensam grund till samtligt material för att hålla samman företagets identitet och kärnvärden.

Till skillnad från hemsidans avskalade uttryck är utskicken ofta mycket grafiska och kan upplevas som röriga. Detta är en nackdel då man gärna vill samla allt informationsmaterial under samma grafiska profil.

Presentationsmaterialen följer ingen röd tråd utan varje utskick har olika uttryck och därmed ingen konsekvent layout.

Presentationsmaterial

VILLA

MUOSSEJETJOLME

04 Analys Hemsida

(10)

modernt ny teknik

naturlig styrka närproducerat

stilrent

beständigt

04 Analys Moodboard

(11)

precision

noggrannhet

tradition balans

skräddarsytt beprövad metodik

(12)

Ett stort och varierat underlag av typsnitt samlades ihop för att utvärderas med hjälp av moodboarden. De typsnitt som var lämpliga som logotyp utvärderades även av en deltagargrupp som fick välja ett par favoriter utifrån samma moodboard. Slutligen återstod tre starka typsnitt som vidareutvecklades.

“Tradition”

• Solid

• Stabil

• Borg

• Skyddande

• Seriös

“Skräddarsydd”

• Mjuk

• Auktoritär

• Enhetlig

• Stabil

• Personlig

“Balans”

• Balanserad

• Enhetlig

1

2

3

05 Koncept Typsnitt

(13)

Efter utvärdering med uppdragsgivaren valdes typsnitt nummer två som slutgiltigt koncept och arbetet fortsatte med att förfina logotypen. Typsnittet beskrevs som bland annat modernt, attraktivt och personligt.

Möjligheterna med att ha en understrykning under logotypen undersöktes, vilket typsnitt som var passande att ha till företagets slogan och vilken formatering som var bäst till denna.

Efter diskussion med uppdragsgivaren minskades tjockleken på bokstäverna något för att göra dem lättare och mellanrummet mellan bokstäverna finjusterades för att upplevas som mer harmoniskt.

I en utvärdering av färger och mättnadsgrad blev slutsatsen att en svartfylld logotyp bör undvikas med tanke på teckentjockleken, vilket kan ge en alltför stor kontrast mot exempelvis vitt papper.

större mellanrum smalare tjocklek

undvik helsvart

NYCKELFÄRDIGA HUS ENLIGT KUNDENS ÖNSKEMÅL

NYCKELFÄRDIGA HUS ENLIGT KUNDENS ÖNSKEMÅL

NYCKELFÄRDIGA HUS ENLIGT KUNDENS ÖNSKEMÅL

(14)

Detta typsnitt, en modifierad version av typsnittet

Harabara, har en naturlig balans och stabilitet tack vare dess mjuka former och teckentjocklek. Stilen kan man hitta hos andra företag i byggbranschen, troligtvis därför att det kan associeras till de mjuka värden som företagen ofta vill förknippas med, som trygghet och kvalitet. Samtidigt har typsnittet en viss personlighet i och med de spontant avrundade hörnen på tecknen, vilket gör det speciellt lämpat för en logotyp. Dessa avrundade hörn och den raka underkanten gör logo- typen både enhetlig, personlig och stabil.

Underrubriken, företagets slogan, har fått typsnittet Calibri som har mycket neutrala och välbalanserade versaler och stjäl inte fokus från logotypen utan komp- letterar snarare denna.

Den omättade mörkblå färgen lämpar sig både som typsnittets färg och att användas som bakgrundsfärg.

05 Konceptförslag Logotyp

mellanrum som motsvarar underrubrikens höjd

underrubrikens storlek harmoniserar med de runda avsluten på logotypen

(15)

05 Konceptförslag

Stor logotyp Logotypen är tänkt att användas på flera sätt och Sommardesignkontoret har diskuterat med Glommers- hus vilka möjligheter det finns att ha en permanent märkning på husen som företaget levererar. Tanken är att logotypen exempelvis kan brännas in i en träskiva av husets typ av trä och monteras på huset så att det smälter in på ett naturlig sätt. Logotypen behöver då vara så pass stor att betraktaren ser den på ca ett tiotal meters avstånd, exempelvis från gatan.

(16)

05 Konceptförslag

Hemsida Med mer intressanta och personliga detaljer i färg och form har hemsidan fått ett tydligare uttryck. Utifrån den nya logotypen har hemsidan anpassats så att den bättre matchar typsnittet och färgerna.

Med bland annat träpanelen som bakgrund och den nya vänligare logotypen kommuniceras Glommershus värderingar och kvaliteter mer effektivt till besökaren. I konceptet föreslås också två nya inslag i hemsidan - en bildspelsfunktion och en kundsida. Bildspelet på förstasidan ska förstärka den omedelbara kommunikationen med besökaren och när man kommer till sidan ska bilderna rulla automatiskt.

Under fliken Bildarkiv är bilderna numera visade som miniatyrer som det öppnas förstoring av när besökaren klickar på bilderna. Bilderna är uppdelade i kategorier för att besökaren lätt ska hitta till den typ av bilder han eller hon är intresserad av. När besökaren klickar på en bild och en förstoring visas tonas bakgrunden ner för att göra bilden tydligare.

Det andra nya inslaget som föreslås är en kundsida med kompletterande specifik information och material för en viss kund. Det kan handla om fortlöpande upp- dateringar kring ett projekt med nya bilder och foton eller information som kunden ska ta ställning till. Att beställa ett hus är en av de största investeringarna en person gör i livet och att vara uppdaterad som kund och ha tillgång till utökad information och kontakt med företaget är en viktig del.

(17)
(18)

Det främsta målet har varit att skapa ett enhetligt uttryck som kan användas i de olika typer av dokument som Glommershus använder såsom offerter, digitala presentationer, kataloger och så vidare. I konceptet finns förslag på estetiska detaljer gjorda med enkla verktyg som bildar ett personligt tema för företaget.

Denna typ av presentation eller offert är ofta det första en potentiell kund får ta del av och helhetsintrycket är viktigt för att få en bild av företagets ambitioner och känsla för detaljer.

Vi har valt att använda gemensamma element i hemsidan och presentationsmaterialet, såsom trä- panelen som ligger i bakgrunden och färger som används. Gemensamt för båda är också att fokus ligger på att göra ett mer levande och kontrastrikt formspråk samtidigt som man behåller enkelheten och tydligheten i layouten.

05 Konceptförslag Publikationsmaterial

(19)

MUOSSEJETJOLME är beläget ett par mil väster om Arjeplog.

Vackert intill stranden av sjön Aisan. Med vildmarken utanför dörren erbjuds oanade möjligheter till spännande jakt och skön avkoppling.

VÄRME

MOUSSEJETJOLME

Adress:

Glommershus AB Storgatan 60B 930 81 Glommersträsk Telefon:

0702 - 92 11 72

Internet:

www.glommershus.se Mail:

info@glommershus.se

KONTAKT

MOUSSEJETJOLME

Endast högklassiga snickerier (exempelvis kök, in- nerdörrar och trappor) används. Vi kan erbjuda de- taljlösningar för den kräsne.

Det kan röra sig om handtäljda balkar/pelare, sneda fönstersmygar, måttanpassade eller specialdesignade inredningsdetaljer.

KÖK OCH BADRUM

MOUSSEJETJOLME

(20)

Flertalet av de förslag vi överlämnar kräver vidare uveckling för att det ska kunna användas och olika saker kräver olika mycket mer arbete för att bli färdigt.

Nedan följer ett par punkter som gruppen rekommen- derar att Glommershus arbetar vidare med.

Den slogan eller undertext som står skriven under logotypen skulle behövas ses över för att bättre passa företagets unika profil och kvaliteter. Vår rekommen- dation är att man tar fram en slogan som står ut i från mängden och säger mer om vad kunden får än vad den befintliga gör.

Vår grundtanke är att den blivande kunden omedelbart ska komma i kontakt med företagets kvaliteter, bland annat med hjälp av bilder och korta effektiva texter. För att hemsidan ska utvecklas i den riktning som vi föreslår krävs det ytterligare arbete utifrån vår skiss.

Det vi har presenterat är ett flertal små och stora förändringar som inte nödvändigtvis är beroende av varandra, men vårt koncept bygger på en enhetlig avvägning och alla komponenter är viktiga.

Det presentationsdokument vi överlämnar är ett utkast och vi rekommenderar att Glommershus vidare-

utvecklar detta till olika typer av mallar (till exempel digital presentation, katalog och utskrivna offerter). Det är viktigt att en enhetlig och konsekvent layout och profil bestäms och börjar användas.

06 Rekommendationer Fortsatt utveckling

Slogan

Hemsida

Presentationsmaterial

(21)

Glommershus AB was founded in 2007 and manu- factures housing according to customer preferences.

The parts for a house are produced at the factory in Glommersträsk, and then assembled on site. Manu- facturing methods and materials are of highest quality and the production is carried out with as low carbon footprint as possible.

Glommershus want to renew their design profile so that it better reflects the company’s philosophy and values.

Sommardesignkontoret will provide suggestions on how the logo, presentational material and the website could be improved, as well as look at how a seal could look like. The longterm goal for the company is to be able to recognize a house from Glommershus just by looking at it.

During a visit to Glommersträsk, studies and interviews were made to get a clear picture of the company’s identity and values. An important part of the studies was to understand what makes Glommershus special and how they differ from their competitors.

The visit formed a clear picture of what the company’s values are. Research of different logos, labels and fonts were done in order to examine the direction in which the project would proceed.

Together with Glommershus a decision was made to put aside the seal design for the logotype and only focus on its font. The Sommardesignkontoret crew then evaluated a large amount of fonts to narrowed it down to three finalists. These fonts corresponded well with Glommershus’ identity, and together with the company a final font was chosen.

The chosen logotype was refined and a color study were made to find appropriate swatches. The website and presentational material were then designed with the new logotype and the company’s identity in mind.

07 English summary

(22)

08 Projektteam Gruppen har bestått av Hampus Edström och Tomas Wennberg.

Projektledare Karoline Pettersson karoline.pettersson@centek.se

Handledare Jon Håkansson info@f-use.se

Handledare David Larsson david@davidlarsson.com

(23)

Hampus Edström

Utbildad industridesigner på Design- högskolan vid Umeå universitet.

hampus.edstrom@gmail.com

Jennie Månsson

Utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet.

l06jema1@stud.slu.se

Jens Kallin

Utbildad civilingenjör inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet.

jenskallin@gmail.com

Ingrid Mårtensson

Utbildad interaktionsdesigner vid Linköpings universitet.

ingrid.martensson@gmail.com

Tomas Wennberg

Utbildad civilingenjör inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet.

t.wennberg@gmail.com

Lisa Lindberg

Utbildad industridesigner på Design- högskolan vid Umeå universitet.

lisaalindberg@hotmail.com

(24)

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

Glommershus AB ritar och bygger kundanpassade, skräddarsydda hus i fabriken i Glommersträsk, fraktar sedan och monterar på plats hos kunden. Företaget har tagit Sommardesignkontoret till hjälp för att få förslag på hur företagets grafiska profilering kan

vidareutvecklas och förbättras. Målet med projektet har varit att Glommershus logotyp, presentationsmaterial, hemsida ska tydligare kommunicera företagets kvaliteter och värderingar.

Sommardesignkontoret 2010

Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

Designarena Nord är ett pro- jekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av Stiftelsen Svensk Industri- design, SVID. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrens- kraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten.

SVID:s regionalkontor i Norrbotten och Västerbotten Centek

977 75 Luleå 0920-49 18 70

www.designarenanord.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :