VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2011

Full text

(1)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2011

Hufvudsta Ridklubb har under 2011 fortsatt sitt samarbete med Hufvudsta Ridskola AB.

Ridskolan har på uppdrag av ridklubben, bedrivit ridverksamhet för klubbens medlemmar.

Ridklubben har utvärderat ridverksamheten, enligt avtal, för klubbens medlemmar och kan konstatera ett mycket gott resultat.

Ridklubben är ytterst ansvarig för ridverksamheten gentemot medlemmarna och det är också vårt ansvar att tillse att verksamheten som klubben uppdrar åt ridskolan är till tillbelåtenhet och att de krav på hästhållning samt ridkunskap som finns enligt avtal, efterföljs.

Vi kan konstatera att så har varit och att vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2012.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Anna-Karin Persson Vice ordförande: Kerstin Persson

Kassör: Annika Kåberg

Sekreterare: Linnéa Engberg-Henriksson Övriga ledamöter: Piroska Ekstedt

Mia Törnberg Susanne Sjöstedt

Fanny Falk (vårterminen, adjungerad under höstterminen)

USEK: Sara Sjöstedt

Suppleanter: Boel Johansson Pernilla Johansson

Adjungerade: Agneta Wahlström, tävlingskommittén Linda Holtz, ridskolan

Davina McVey Gillion, ridskolan Anna Clason, anläggningsgruppen Marion Rudebeck, anläggningsgruppen

Styrelsen har under året haft 10 st styrelsemöten/planeringsmöten. Styrelsen har haft följande arbetsgrupper; anläggningsgrupp, försäljningsgrupp, infogrupp, barn/ungdomsgrupp samt teknikgrupp. Dessa grupper har haft regelbundna möten och aktiviteter.

Medlemmar och medlemsavgifter

Hufvudsta Ridklubb har under året haft 468 medlemmar.

Medlemsavgiften för 2011 har varit 300 kr för ridande seniorer, 250 kr för ridande juniorer samt 250 kr för stödjande medlemmar (200 kr för stödjande juniorer). Av medlemsavgiften betalas medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet 30 804 kr (68 kr/medlem, baserat på 2010 års medlemsantal 453 st), avgift till Stockholms Läns Ridsportförbund 8 295 kr, Handikappidrottsförbundet, Hushållningssällskapet samt olycksfallsförsäkring i Länsförsäkringar för klubbens medlemmar.

Pröva på ridning

(2)

Även under detta år har ridklubben bedrivit, i samarbete med Solna stad, pröva på verksamhet för ca 50 barn, innebärande teori i hästkunskap samt ridning. Verksamheten har fullföljts med mycket gott resultat.

Idrottsledare

Klubbens idrottsledare (under vårterminen Pernilla Hörman och under höstterminen Fanny Falk) finns tillgänglig för alla barn och ungdomar alla vardagar. Förutom detta är hon även handledare för FRISK, klubbens fritidskommitté, som anordnar aktiviteter för våra yngsta medlemmar. Idrottsledaren fungerar även som ett stöd för klubbens ungdomssektion.

Märkestagning för de yngsta har pågått kontinuerligt under ledning av idrottsledaren.

Klubbcoach

Under vårterminen arbetade Fanny Falk som klubbcoach med uppgift att hjälpa både barn, ungdomar och vuxna tillrätta samt sprida information om klubbens verksamhet till våra medlemmar. Under hösten övergick Fanny till arbetet som idrottsledare och har utvecklat den rollen att innefatta även klubbcoachning.

Stallvärdar

Under året har våra duktiga ungdomar fortsatt sitt arbete som stallvärdar. De har funnits tillhands måndag-lördag för att hjälpa våra minsta elever i stallet. Hufvudsta Ridklubb är stolta över att kunna visa att gemenskapen och kommunikationen med både hästar och kompisar i stallet bär på en inneboende kraft och en levande kultur som fostrar flickor till driftiga ledare.

Som ledare är man en viktig förebild och en guide som står för trygghet, inspiration och kunskap.

Ett stort tack till er som varit stallvärdar under året!

Utbildning

Ett flertal av klubbens medlemmar deltog i Svenska Ridsportförbundets och Stockholms Läns Ridsportförbunds utbildningar.

Emma Sjöstedt har gått en repetitionskurs för banbyggare.

Kerstin Persson och Susanne Sjöstedt har gått en kurs i HLR (Hjärt- lungräddning) för klubbens räkning, Petra Redstedt, Linda Holtz, Davina McVey Gillion, Mimmie Nilsson, Johanna Berglund och Denise Rudebeck deltog från ridskolan.

Nio ryttare, åtta föräldrar och en (1) lagledare har deltagit i en tävlingsträff arrangerad av Stockholmsdistriktet.

Emma Sjöstedt har genomgått ridledarutbildning vid Strömsholm under sommaren.

Hufvudsta deltog med två lag i brännbollsturneringen.

Saga Wendelius, Madeleine Mikaelsson och Alexandra Ädel har gått FULK utbildning.

Sara Sjöstedt och Emelie Sundesten deltog i DUS årsmöte.

Linda Holtz gick en kurs med inriktning hoppning i april.

Johanna Idegran och Fanny Falk har gått en vidareutbildning i Grönt Kort.

Fanny Falk har gått barnledarutbildning under oktober och november.

Verksamheten

Under året har klubbens fritidskommitté och ungdomssektion tillsammans med idrottsledaren anordnat allehanda aktiviteter för barn och ungdomar. T ex käpphästhoppning, pulkarace, borsta med usek, äggjakt, skötarteamtävling, roliga timmen, ryktormen, brännbollsturnering, tävlingsskötarkurs, pimpmyhorse och den läskiga och jättespännande halloweenfesten i oktober.

(3)

Den 16 juni var det dags för den nya traditionen, avslutningsfest för barn och ungdomar! Det var en riktigt trevlig dag med många roliga aktiviteter!

Ungdomssektionen har även anordnat ett flertal ponnyridningar för de yngsta barnen.

Läs mer i ungdomssektionens separata årsberättelse för 2011.

I oktober anordnades ett öppet hus i samband med invigningen av det nyrenoverade ponnystallet. Invigde gjorde Marianne Damström Gereben, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Dagen innehöll aktiviteter såsom ansiktsmålning, ponnyridning, provapå ridning för vuxna, loppis, modevisning och rundvandring mm. Den avslutades med en hejdundrande klubbfest!

Under året har det anordnats olika aktiviteter med externa tränare bl. a. hoppning för Lotta Björe, sitsträning för Marie Zetterqvist och dressyrträning för Berit Norberg.

Den årliga luciashowen gick av stapeln den 11 december. Det var uppvisning av voltige, dressyrkadrilj, shettishoppning, hundagility, sagospel, ridlärarnas spex samt en samtidig julmarknad.

Till årets lucia valdes Julia Ekstedt. Hon kröntes av Lars Rådén, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Klubben riktade även ett särskilt tack till Marre Berneklint, Bengt Persson och Tomas Mattson för deras hjälp under året.

På luciadagen red Julia, klubbens lucia, med ett stort följe flankerade av duktiga ledare, traditionsenligt runt i Hufvudsta och lussade. En vagn, dragen av två shettisar från

Augustendals 4H gård följde efter. Ett stort tack till familjen Wibom som bjöd alla deltagare på tårta efter luciatåget.

Stipendiater

Under luciashowen delades tre stycken stipendier ut. Årets stipendiater var Maja Gustavsson, Petra Lundström och Nathalie Sandberg. Dessa ungdomar har på ett utomordentligt sätt ställt upp för klubben och varit goda föredömen för sina kamrater.

Stallcafét

Klubbens oerhört uppskattade café har hållit öppet under året i oförminskad omfattning. Stort tack till Pirri, utan ditt engagemang hade vi inte haft något café. Tack även ni som har bakat och bidragit på andra sätt. Det är kul att så många medlemmar uppskattar vårt stallcafé och fyller borden med både fika, mat och härlig samvaro!

Anskaffningar och underhåll

Office Management har sponsrat klubben med ett hinder under året. TACK!

Tack alla ni som har skänkt förbrukningsmaterial, möbler mm under året.

En industridammsugare har inköpts. Ny dator till idrottsledaren har också införskaffats under året.

Eftersom klubben har fått avslag på de statliga lokala aktivitetsstöden (LOK) så har inga stora investeringar gjorts under året.

Anläggningen

(4)

Solna stad har under våren och sommaren renoverat ponnystallet. Under renoveringen har vi haft tävlingsboxar på utevolten, där ca 20 hästar har stått uppstallade. Vid renoveringen höjdes taket och golvet planades ut. Inredningen byttes ut från spiltor till boxar.

Anna Clason och Marion Rudebeck har under året varit adjungerade i anläggningsgruppen tillsammans med Annika Kåberg, Anna-Karin Persson, Linda Holtz och Davina McVey Gillion. Anna och Marion avtackades i samband med Luciashowen för sitt arbete i anläggningsgruppen.

Solna stad

Klubben och ridskolan har haft besiktning av övriga anläggningen tillsammans med Solna stad där en åtgärdslista sammanställdes. Flera av punkterna är redan åtgärdade, bl. a. en vägg i sadelkammaren. Kvarstående punkter kommer att åtgärdas efterhand.

Hemsidan

Klubbens hemsida, som är under ständig utveckling, uppdateras kontinuerligt.

Håll koll på vad som händer genom att gå in på www.hufvudstaridklubb.se Ridsportförbundet

Linda Holtz, Anna-Karin Persson och Annika Kåberg deltog i seminariet ”Framtidens ridskola”.

Sara Sjöstedt och Emelie Sundesten deltog i DUS årsmöte.

30 mars deltog Anna-Karin Persson, Annika Kåberg och Piroska Ekstedt på SRF årstämma.

Annika Kåberg och Gunilla Frisk representerade klubben på planeringmötet för tävlingar 2012.

Sponsorer

Ridklubben vill tacka alla våra sponsorer, era bidrag betyder mycket för oss.

Ungdomssektionen Se separat årsberättelse.

Styrelsen vill poängtera att alla barn och ungdomar är välkomna att delta i USEKs aktiviteter.

Håll utkik efter anslag i servicehuset och på hemsidan.

Tävlingskommittén Se separat årsberättelse.

Styrelsen vill tacka alla i tävlingskommittén för ert engagemang. Under hösten arrangerades inga tävlingar p.g.a. ombyggnationen.

Trotjänare som lämnat oss under året

Stary Night, Tina, Romario och Royal Diamond 9.

Välkomna

säger vi till Lomnica, Hope, O’melet, Lavina och Mambo no 5.

Tack

Tack, alla medlemmar, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt alla andra som ställer upp för oss, ni är ovärderliga. Hufvudsta Ridklubb behöver er medverkan. Klubben vill också rikta ett särskilt tack till Kennet Siverling, Kultur- och fritidsförvaltningen för stort engagemang.

Tack också till Per Jonsson, Kultur- och fritid, Marie Hultin och Leif Öhult från Stadsbyggnadskontoret.

(5)

Tack till Linda och Davina med personal. Sist men inte minst tack till våra bästa vänner, hästarna, som alltid gör ett bra jobb!

STYRELSEN FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2011 Anna-Karin Persson

Kerstin Persson Annika Kåberg

Linnéa Engberg-Henriksson Piroska Ekstedt

Mia Törnberg Susanne Sjöstedt Fanny Falk Sara Sjöstedt Boel Johansson Pernilla Johansson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :