• No results found

VT 21 Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5hp) Vecka 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VT 21 Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5hp) Vecka 8"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VT 21 Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5hp)

Vecka 8 Måndag 22/2 Fall 1: Neurologiska tillstånd.

Tisdag 23/2 Kursintroduktion i Zoom

Kl 10.00-10.45

Georgios Panagiotidis, Anders Rosendahl Fall 1: Neurologiska tillstånd:

Onsdag 24/2 Fall 1: Neurologiska tillstånd

Torsdag 24/2 Fall 2:Respiratoriska tillstånd

Självstudier, patientfall i Canvas

Fall 3: Syra/Bas, Vätskebalans Självstudier,

patientfallsdiskussioner i Canvas

Jobba med hemuppgift inför

introduktionsdagen (se studiehandledning för detaljer)

Fredag 25/2 Föreläsning i Zoom Länk till zoomrum mejlas ut ca 15 min innan föreläsning kl 9.00-13.00 Föreläsning

Respiration, Annika Hedin

14.00-17.00 Föreläsning i Zoom Föreläsning EKG/Arytmier, Leif Köldal

Lyssna på

webbföreläsningar samt svara på instuderingsfrågorna (se studiehandledning för detaljer)

Vecka 9 Måndag 1/3

Fall 2:Respiratoriska tillstånd

Självstudier, patientfall i Canvas

Fall 3: Syra/Bas, Vätskebalans Självstudier,

patientfallsdiskussioner i Canvas

Jobba med hemuppgift inför

introduktionsdagen (se

Tisdag 2/3

Fall 2:Respiratoriska tillstånd

Självstudier, patientfall i Canvas

Fall 3: Syra/Bas, Vätskebalans Självstudier,

patientfallsdiskussioner i Canvas

Jobba med hemuppgift inför

introduktionsdagen (se

Onsdag 3/3

Fall 4: Cirkulatoriska tillstånd

Cardiovaskulära tillstånd, Hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, EKG, Arytmier/ Chock Självstudier,

patientfalldiskussioner i Canvas

Fall 5: Njurtillstånd Självstudier, patientfall i Canvas

Torsdag 4/3

Fall 4: Cirkulatoriska tillstånd

Cardiovaskulära tillstånd, Hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, EKG, Arytmier/ Chock Självstudier,

patientfalldiskussioner i Canvas

Fall 5:Njurtillstånd Självstudier, patientfall i Canvas

Fredag 5/3 Fall 6: Diabetes Självstudier,

patientfallsdiskussioner i Canvas

(2)

studiehandledning för detaljer)

studiehandledning för detaljer)

Vecka 10 Måndag 8/3 Föreläsning i zoom Föreläsning kl 9.00-12.00 Ketoacidos och Chock Annika Hedin kl 12.00-13.00 Frågestund med Annika Hedin Fall 1

Tisdag 9/3 Fall 6: Diabetes Självstudier,

patientfallsdiskussioner i Canvas

Onsdag 10/3

Fall 4: Cirkulatoriska tillstånd

Cardiovaskulära tillstånd, Hjärtinfarkt, Hjärtsvikt, EKG, Arytmier/ Chock Självstudier,

patientfalldiskussioner i Canvas

Fall 5:Njurtillstånd Självstudier, patientfall i Canvas

Torsdag 11/3 Inläsning

Fredagen 12/3 Tentamen Patofysiologi Digital tentamen i canvas

Öppnas:

kl 09:00-12:00 Farmakologi start 13:00-16:30

Föreläsning Anestesi Zoom

Gustaf Beijer

Vecka 11 Måndag 15/3 Distans i Zoom Föreläsning basal farmakologi Zoom 10.00 – 12:00

Tisdag 16/3 Lyssna på

webbföreläsningar samt svara på instuderingsfrågorna (se studiehandledning för detaljer)

Onsdag 17/3 Lyssna på

webbföreläsningar samt svara på instuderingsfrågorna (se studiehandledning för detaljer)

Torsdag 18/3 Fall 1

Fredag 19/3 Fall 1

(3)

Vecka 12 Måndag 22/3 Fall 2

Tisdag 23/3 Fall 3

Onsdag 24/3 Fall 4

Torsdag 25/30 Inläsning

Fredagen 26/3 Tentamen Farmakologi Digital tentamen i canvas

Öppnas:kl 09:00-12:00

200209/ AR

References

Related documents

För att beräkna längd av kurva mellan och , approximerar kurvan med räta linjer, beräknar längden och går i gräns:.

En rekursiv medåknings implementation går i princip ut på att man konstruer- ar en funktion för varje ickeslutsymbol som det nns en produktionsregel för.. Ofta är det så att

 Vi är därför inte berättigade att anta att det finns några objektivt sanna

Man använder sällan definitionen för att räkna, men i svåra fall, när inget annat hjälper, måste vi använda den.

• Att ljuga, även det leder till goda konsekvenser, kan inte rättfärdigas enligt KI. • Kant menar att det vore Självupphävande:

Idéen med en klass är att kunna modellera alla objekt som har samma uppsättning attribut och samma beteenden på en och samma gång, istället för att modellera varje enskilt objekt

En tilläggsinvestering görs i början av år 2009 och denna uppgår till 51 000 kronor (exklusive moms) och för denna erhåller man ett statligt stöd på 22 000 kronor som betalas

Det innbär att vi reducerar minnesanvändningen med en faktor 8 och kommer att göra implementationen snabbare tack vare förbättrad cache-prestanda. Gå inte igenom bool-arrayen