• No results found

Hur mycket och vad ska barn äta?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur mycket och vad ska barn äta?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karolinska Institutet söker familjer till en studie om stöd till föräldrar som har barn med övervikt eller fetma i 2-6 års ålder

Hur mycket och

vad ska barn äta? rm v

En pappa som deltagit i Mer och Mindre föräldragrupp:

”Pojken är gladare, lite lättare, han sover bättre och längre”

Kontakta oss så berättar vi mer om studien!

Karin Nordin, forskningssjuksköterska, CLINTEC, Karolinska Institutet E-post: merochmindre@clintec.ki.se, telefon: 070-090 23 49

Läs mer på

ki.se/merochmindre

References

Related documents

Mitt syfte var att försöka fastställa varför så många svenskar emigrerade från Stockholm till Brasilien under året 1891. Tanken var att utreda detta genom att se vilken

Detta faktum skulle kunna förklara den goda påverkan på barns och ungdomars BMI jämfört med de fyra studier som inte påvisade signifikanta skillnader i förändringar av

In a prospective controlled study, 36 patients aged >50 years with symptomatic long-standing persistent AF were randomized to either total endoscopic ablation or rate

Fall 3 (föräldrarna vet att barnet fått vissa vaccin, men känner inte till om det är fullvaccinerat eller ej).. • Ta reda på vilka vaccin och hur många doser föräldrarna

I denna litteraturstudie finns tre studier där läkemedelsbehandling på barn genomförts och resultatet hos samtliga påvisar en statistisk signifikant skillnad (26, 27, 28), däremot

Sjuksköterskorna ombads att skatta sig själva på en Likertskala från 1-5 om hur ofta de använde sig av BMI med screening av övervikt, rutiner för rådgivning till föräldrar

(2010) visade i sin studie om skolsköterskors samtal med överviktiga/feta barn att bristande och felaktiga förklaringar om sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och vikt kunde

I det psykosociala perspektivet kan övervikt och fetma hos barn medföra risk för att barnen utsätts för stigmatisering och social diskriminering från jämnåriga och äldre i