• No results found

Remissyttrande, medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid Norra Bangatan i Fellingsbro, Lindesbergs kommun KS 2020/306-4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Remissyttrande, medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid Norra Bangatan i Fellingsbro, Lindesbergs kommun KS 2020/306-4"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mats Ivarsson

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-05-04 Dnr SBB2021-436

1 (1)

Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr:

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se

Remissyttrande, medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid Norra Bangatan i Fellingsbro, Lindesbergs kommun KS 2020/306-4

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen vid Norra Bangatan i Fellingsbro Lindesbergs kommun, vilket innebär att ny belysning kommer att sättas upp intill

återvinningsstationen och kostnaden ryms inom den befintliga budgeten.

Beskrivning av ärendet

Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande gällande inkommet medborgarförslag.

Svar önskas senast 20210618.

”Återvinningsstationen vid Norra Bangatan fyller en stor uppgift. Än större blir den om man förbättrar belysningen och asfalterar området vid stationen.

För att komma igång med ovanstående åtgärder, som bidrar till att göra Fellingsbro ännu attraktivare, föreslår vi att kommunstyrelsen anslår en summa pengar för just detta ändamål i årets budget.

Och än en gång , med ovanstående åtgärder, hävdar vi att man med ganska enkla medel kan göra Fellingsbro till en ännu attraktivare plats för såväl dess boende som besökare.

Det här medborgarförslaget har tagits fram av PRO och SPF i Fellingsbro. Det har skett i samarbete och samförstånd med styrelserna i Fellingsbro Sockenförening och Rotary i Fellingsbro.”

Yttrande från belysning och gata

Ny belysning kommer att sättas upp intill återvinningsstationen. Kostnadskalkyl för belysningen är 50 tkr.

Marken för återvinningsstationen är delvis på Trafikverkets mark men största delen av den kommunala marken är parkmark enligt detaljplan. Kostnadskalkylen för beläggning med asfalt är ca 500 tkr.

För ärendet aktuella handlingar Remiss medborgarförslag

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Mats Ivarsson

Enhetschef belysning

(2)

Medborgarförslag till Lindesbergs kommun från SPF och PRO i Fellingsbro

KS 2020/306-1

Alltsedan kommunsammanslagningen har utvecklingen i Fellingsbro snarare gått bakåt än framåt. Till viss del kan man skylla det på den så kallade samhällsutvecklingen, den ökade centraliseringen. Men den, samhällsutvecklingen, kan definitivt inte vara något hinder för

Lindesbergs kommun vad gäller att bidra till att göra Fellingsbro till ett allt trivsammare samhälle. Dessutom går det att utveckla Fellingsbro med ganska enkla medel.

För att hjälpa kommunen i detta arbete har PRO och SPF i Fellingsbro listat ett antal åtgärder som konkret bidrar till att göra Fellingsbro allt attraktivare som bostadsort för många fler än de som redan bor här. Ingen av de åtgärder vi föreslår är särskilt kostsam.

Speciellt inte om man ser till de antal skattekronor som vi i Fellingsbro redan levererat och fortfarande levererar till Lindesbergs kommun.

Till kommunstyrelsen riktar vi följande önskemål om åtgärder:

4. Återvinningsstationen vid Norra Bangatan fyller en stor uppgift. Än större blir den om

man förbättrar belysningen och asfalterar området vid stationen.

(3)

För att komma igång med ovanstående åtgärder, som bidrar till att göra Fellingsbro ännu attraktivare, föreslår vi att kommunstyrelsen anslår en summa pengar för just detta ändamål i årets budget.

Och än en gång, med ovanstående åtgärder, hävdar vi att man med ganska enkla medel kan göra Fellingsbro till en ännu attraktivare plats för såväl dess boende som besökare.

Det här medborgarförslaget har tagits fram av PRO och SPF i Fellingsbro. Det har skett i samarbete och samförstånd med styrelserna i Fellingsbro Sockenförening och Rotary i Fellingsbro.

Med vänliga hälsningar

Kontaktpersoner för medborgarförslaget till Lindesbergs kommun från PRO och SPF föreningarna Fellingsbro

PRO Stefan Pettersson tel.nr 073 0257032 ksp48@ telia.com

SPF Håkan Ahlgren tel.nr 070 6694700 hakan@ahlgrensakeri.se

References

Related documents

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro Lindesbergs kommun,

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om gatubelysning på Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg, Lindesbergs kommun, vilket innebär

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande om hastighetsbegränsning och trafikåtgärder vid skola/ förskolan i Frövi, Lindesbergs kommun, vilket innebär att

För att hjälpa kommunen i detta arbete har PRO och SPF i Fellingsbro listat ett antal åtgärder som konkret bidrar till att göra Fellingsbro allt attraktivare som bostadsort för

VA-kollektivet får inte belastas av kostnader för andra åtgärder i området, åtgärderna får inte heller riskera att påverka vattentornets status, åtkomst eller skalskydd

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om belysning utmed promenad- och cykelleden Råsvalsleden Lindesbergs kommun. Beskrivning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår Lindesbergs kommun att undersöka möjligheterna att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd med ansvar för kulturfrågor..

Parkeringsövervakning sker regelbundet i Fellingsbro och inom Lindesbergs kommun, kommunen är dock till ytan stor och har flera samhällen vilket gör att tiden på respektive ort