Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen

Full text

(1)

Affärssystemet för små och medelstora företag

Översikt över lösningen

(2)

Inledning

SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher att fungera smidigare än någonsin. Från kontorslandskap till styrelserum, lager till butiksgolv, dator till mobil enhet – SAP ger individer och organisationer möjlighet att samarbeta och utnyttja affärsinsikter effektivare för att ligga steget före konkurrenterna.

Det gör vi genom att utöka programtillgängligheten för lokala installationer, on-demand-implementeringar och mobila enheter.

SAP® Business One är ett prisvärt, lättimplementerat, komplett affärssystem som erbjuds lokalt, i molnet och som drivs av vår in-memory-databas (SAP HANA®). Den är utvecklad särskilt för små och mellanstora företag och gör att de kan växa, få ökad lönsamhet och kontroll samt automatisera sina

affärsprocesser.

(3)

Chefer och medarbetare kan behandla information effektivare och därigenom fatta välgrundade affärsbeslut. Via ett enda system kan nu företagsägare och chefer få on-demand-tillgång till en sann och enhetlig bild av kritiska affärsuppgifter i hela organisationen som uppdateras i realtid.

Med SAP Business One Maintenance Programme får din verksamhet automatiskt tillgång till nya funktioner när produkten utvecklas. Om din verksamhet är ett dotterbolag, en kund eller leverantör till en global organisation som redan använder SAP:s affärsprogram, kan ni dessutom dra nytta av förkonfigurerad integration. Bland fokuspunkterna finns kontroll över huvuddatahantering (artiklar, kunder och leverantörer), kontoplaner, konsolidering av finansiella uppgifter samt företagsintern handel.

Titta på videon med lösningsöversikten

(4)

Systemfördelar

SAP Business One är ett genombrott inom affärssystem och har utvecklats från grunden för att hjälpa små och medelstora företag att växa.

Unika personliga arbetscenter

Arbetscentren ger användarna enkel åtkomst till rapporter, tillgång till vanliga resurser genom ett klick, inbäddade anpassade webbsidor eller integrering av e-post i Microsoft® Outlook® via drag och släpp-funktion.

Integrerad CRM (Customer Relationship Management) Den integrerade CRM-funktionen gör det lättare att hantera försäljningsmöjligheter och genomföra analyser av försäljningspipeline, spåra kund- och leverantörsprofiler, kontaktinformation och kontosaldon, hantering av

supportkontrakt och serviceplanering.

Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg

Unika sök- och rapporteringsverktyg, som är helintegrerade i programmet SAP Crystal Reports®, möjliggör vidaresökning på nästan alla poster i en rapport för visning av alla relevanta detaljer.

Internationell handel

SAP Business One har stöd för företagsinterna affärer och affärstransaktioner i flera valutor, med flera företag. Det går att skapa kund- och leverantörsdokumentation på det lokala språket. Programmet finns på 27 språk med full juridisk överensstämmelse i 42 länder och är installerat i över 120 länder i hela världen.

(5)
(6)

Systemfördelar

In-memory-teknik med SAP HANA

SAP Business One, versionen för SAP HANA, är det första affärssystemet för små och medelstora företag (SMF) som körs helt med in- memory-teknik.

Applikationen är en skalbar, prisvärd lösning med

inbäddade analysfunktioner och högvolymtransaktioner som ger SMF möjlighet att administrera sin verksamhet i realtid.

Ekosystem

SAP Business One är en flexibel affärsplattform som frigör potentialen i ditt ekosystem. Användarna kan integrera med alla aspekter av verksamheten, från kunder och leverantörer till moderbolag, mobila enheter och webbtjänster, med hjälp av SAP Business One Integration Technology.

(7)

Hantera företagets ekosystem

(8)

Affärsfördelar

Med SAP Business One kan du öka produktiviteten, sänka kostnaderna, utnyttja möjligheter och förutse utmaningar på ett helt nytt sätt.

Ökade intäkter

Enkel åtkomst till realtidsuppgifter i hela systemet hjälper dig att identifiera nya försäljningsmöjligheter.

Sänkta kostnader

Undvik dyra uppgraderingar och anpassningar för underhåll av systemkompatibiliteten när du lägger till nya funktioner.

Förbättrade kundrelationer

Integrerad CRM möjliggör ökad försäljning och support för förbättrad kundnöjdhet.

Tydligare, omedelbara insikter

Realtidsanalyser via SAP HANA ger avslöjande ögonblicksbilder av nyckelresultatindikatorer för oöverträffad daglig kontroll.

Proaktiva affärskritiska varningar

Behåll kontrollen med de effektiva proaktiva affärsvarningarna.

Ökad effektivitet

Ett centralt dataregister ökar effektiviteten markant genom att ge rätt personer tillgång till rätt information och eliminera onödiga datainmatningar.

(9)
(10)

Affärsfördelar

Lokal support

Ett globalt nätverk med kvalificerade affärspartner ger oöverträffad lokal support.

Snabb investeringsavkastning

Beprövade branschledande affärsprocesser möjliggör snabb implementering – du kommer igång på några få veckor.

Öka verksamheten utomlands

SAP Business One har stöd för transaktioner i flera valutor och finns på 27 språk med full juridisk överensstämmelse i 40 länder.

(11)

Flexibel distribution

Oavsett om ni har en lokal installation eller använder molnet, så kommer du åt SAP Business One via mobilappen var du än är.

Enkel integration

SAP Business One är helintegrerat med Microsoft® Office® och SAP Business Suite. Den öppna arkitekturen möjliggör enkel integration med lösningar från andra programleverantörer.

En komplett lösning för växande företag

SAP Business One omfattar: redovisning, CRM, försäljning, tillverkning, inköp, banktransaktioner och komponenter för aktiekontroll.

(12)

SAP Business One är ett omfattande och mångsidigt affärssystem med ett lättanvänt gränssnitt och fungerar som ERP-applikation (Enterprise Resource Planning) för ditt företag.

Ekonomi

Hantera ekonomiska transaktioner, däribland huvudbok, kontoplan och underhåll, bokföringsorder, flerdimensionella kostnadsställen, kursdifferenser och budgetar.

Banktransaktioner

Ta hand om alla ekonomiska processer som kvitton, banköverföringar, insättningar, förskottsbetalningar, kreditkortsbetalningar och bankavstämningar.

Försäljning

Skapa enkelt offerter, kundorder, boka leveranser, uppdatera lagerbehållningar och hantera alla fakturor och kundfordringar.

Inköp

Hantera leverantörstransaktioner som att utfärda offerter och order, uppdatera lager, beräkna kostnad för gods inklusive lossning vid importer, hantera returer och krediter samt behandla betalningar.

Funktionsöversikt

(13)
(14)

CRM (Customer Relationship Management) Kontrollera all information för kunder och leverantörer inklusive profiler, kontaktöversikter, kontosaldon och analys av försäljningspipeline.

Lagerkontroll

Hantera lagernivåer, artikeladministration, prislistor, avtal om specialpriser, överföringar mellan lager samt lagertransaktioner.

Materialbehovsplanering (MRP)

Ett enkelt men effektivt planeringssystem som hjälper produktionsplanerare och inköpare att schemalägga och administrera produktion eller inköp baserat på en rad olika kriterier.

Rapporter

Skapa effektiva rapporter för nästan alla delar av verksamheten, däribland kund- och leverantörsskulder, försäljning, kassaflöde och mycket mer.

Den integrerade funktionen SAP Crystal Reports ger djupgående analyser och grafiska rapporter.

Service

Optimera potentialen hos serviceavdelningarna, ge support för serviceverksamheten, hantering av servicekontrakt, serviceplanering och spårning av kundinteraktioner.

Funktionsöversikt

(15)

Titta på kundens framgångsberättelse

“Genom att använda SAP Business One för att ansluta vår huvudsakliga verksamhet med våra mindre

dotterbolag , kan vi arbeta mot vår globala ERP

strategi genom att standardisera våra processer.”

Ohan Bergsten – IT Manager, SSAB

(16)

Ekonomi Försäljning Service

FUNKTIONSÖVERSIKT FÖR SAP BUSINESS ONE*

Rapport- och datanavigeringsfunktioner Underliggande SAP-teknik (Dra och relatera, Varningar, Anpassning av användargränssnitt)

Software Development Kit och SAP Business One Integration Technology

Kontoplan

Bokföringsorder

Bokföringsmallar

Återkommande bokningar

Växelkurser i flera valutor

• Finansiella rapporter

Budgethantering

Kostnadsredovisning

• Flera bokföringsperioder

• Inkommande betalningar

• Utgående betalningar

Betalningskörningar

• Behandling av kontoutdrag

Checkar

Krediter

• Uppskjutna betalningar

Kontoavstämning

Anläggningstillgångar

SEPA

Hantering av affärsmöjligheter och pipeline

Kontakthantering

Aktivitetshantering

Kalender

Kampanjhantering

Ramavtal

Offerter

Inköpsorder

Leveranser

Returer

Fakturor

Krav

Prislistor i flera valutor

Specialpriser

Period- och volymrabatter

Kundhantering

Beräkning av bruttovinst

Microsoft Office-integration

Servicehantering

Serviceplanering

Spårning över flera kunderinteraktioner

Hantering av utrustningskort

Serviceöversikter

Servicekontrakt

Mobilinteraktion

Återkommande transaktioner

Personalintegration

Kunskapsdatabas

Servicekalender

Behandling av servicesamtal

* Den här listan är inte fullständig

(17)

Inköp Lager Tillverkning

FUNKTIONSÖVERSIKT FÖR SAP BUSINESS ONE*

Rapport- och datanavigeringsfunktioner Underliggande SAP-teknik (Dra och relatera, Varningar, Anpassning av användargränssnitt)

Software Development Kit och SAP Business One Integration Technology

Inköpsbegäran

Inköpsofferter

Webbaktiverad offertbegäran

Inköpsorder Varureturer

Leverantörsfaktura

Utgående faktura före leverans

Handpenningsfaktura/

-begäran

Annullera marknadsförings dokument

Leverantörskreditnotor

Kostnad för gods inklusive lossning

Intrastat

Importprocess

Arbetsflöde

Artikelhantering

Artikellistor

Prislistor

Varumottagningar

Varuleveranser

Lagertransaktioner

Överföringar

Hantering av serienummer

Hantering av batchnummer

Plocka och packa

Återkommande transaktioner

Lagerspårning

Lagerplatsplacering

Flera mått

Artikelstruktur

Artikeluppsättningar

Tillverkningsorder

Varuleveranser

Varumottagningar

Produktionsöversikter

• Bestämning av huvudbokskonto

Livscykelhantering

• Beräkning av artikelkostnad

Prognoser

MRP

Direktleverans

• Tillverka mot beställning

Orderrekommendationer

(18)

Redovisning och ekonomi

SAP Business One innehåller en komplett uppsättning verktyg som hjälper dig att hantera och anpassa dina ekonomiuppgifter.

Programmet automatiserar dagliga bokföringsuppgifter som underhåll av huvudboksposter och bokföringsorder, stöd för skatteberäkningar samt transaktioner i flera valutor.

De flesta bokföringsorder bokförs automatiskt från försäljning, inköp och banktransaktioner. Med SAP Business One kan användarna även skapa bokföringsorder och återboka

periodiseringar vid månadsslut automatiskt. Med bokföringsorder kan användarna spara flera manuella verifikationer i en batch och bearbeta dem samtidigt. Då kan bokföringsposterna verifieras och samlas innan de registreras i huvudboken.

Flerdimensionella kostnadsställen

SAP Business One klarar hantering av kostnadsställen i flera dimensioner, vilket gör det lätt att analysera finansuppgifter.

Företag kan enkelt strukturera sina kostnadsställen i hierarkier för avancerad och korrekt rapportering.

Ekonomi

(19)

“Implementeringen av SAP Business One innebär en förbättring av arbetsrutinerna och att vi fått ett enhetligt sätt att arbeta.

Detta har ökat kvaliteten på information kring hela vår affärsprocess samt givit ett effektivare logistikflöde.”

Christer Lundgren – Teknikansvarig för Hedemora Diesel AB.

Visa rapport

Läs kundens framgångsberättelse

(20)

Ekonomi

Valutakursdifferenser

Med den här lösningen kan användarna regelbundet kontrollera sina öppna poster i utländska valutor, fastställa kursdifferenserna och välja rätt transaktion.

Budgetar

Användarna kan konfigurera metoder för budgetallokering, definiera budgetsiffror i valfri valuta (lokal, utländsk eller båda) samt visa en sammanfattad budgetrapport som jämför faktiska och planerade siffror.

(21)

Integrerade rapporter

SAP Business One innehåller många integrerade

rapporteringsverktyg för generering av affärs-, redovisnings-, lager- och ekonomirapporter samt för utformning av anpassade rapporter. Rapporterna kan exporteras i en rad olika format, däribland Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® och PDF.

Titta på ett videoklipp om hantering av kassaflöde

(22)

CRM Customer Relationship Management

I SAP Business One ingår en helintegrerad CRM-funktion.

Funktionen ger fullständig kontroll över företagets förvärv och bibehållande av kunder samt av kundernas lojalitet och lönsamhet. Integrerade funktioner inom marknadsföring, försäljning och service ger en komplett översikt över kundlivscykeln.

Hantering av försäljningsmöjligheter

Funktionerna för hantering av försäljningscykeln i SAP Business One CRM registrerar alla försäljningsmöjligheter i kundlivscykeln, från lead-identifiering till upptäckt, kvalificering, offert, avslut och slutligen efterförsäljningsservice och support.

Integrerad CRM gör att användarna kan ange detaljer för affärsmöjligheter, däribland källa, potentiell avtalsstorlek, slutdatum, konkurrenter och aktiviteter.

Rapporter är en kritisk del av CRM-funktionen och gör att användarna kan analysera affärsmöjligheter per lead- källa, område, bransch, kund och artikel. Rapporterna hanterar prognoser och visar förväntad intäkt efter ett antal datumintervall, som månad och kvartal.

(23)

Visa rapporter

Nyckelfunktioner

Försäljning: Skapa offerter, registrera kundorder, leveranser, uppdatera lagerbehållningar och hantera fakturor och kundreskontra.

Inköp: Hantera och underhåll leverantörstransaktioner som utfärdande av inköpsofferter och inköpsorder, uppdatering av lageruppgifter, beräkning av kostnads för gods inklusive lossning för importer, hantering av returer och krediter samt betalningsbehandling.

Affärspartner: Kontrollera all information om kunder,

återförsäljare och leverantörer: inklusive e-postadress, profiler, försäljningsrapporter, aktiviteter med affärspartner och

kontosaldon samt får tillgång till en kalender för användaraktiviteter med sökfunktion för att hitta rätt artikel.

Hantering av marknadsföringskampanj: Skapa, hantera och analysera aktiviteter i marknadsföringskampanjer och deras effekt.

(24)

Försäljning

SAP Business One innehåller alla verktyg som krävs för effektiv hantering av hela säljprocessen och kundlivscykeln.

Från offerter till order, leveranser och fakturor – SAP Business One innehåller alla funktioner som krävs för enkel hantering av hela processen från order till betalning.

Samtliga marknadsföringsdokument i säljprocessen är mycket flexibla. Delsummor kan skapas, fritext kan läggas till och det går att visa rekommenderade alternativartiklar.

Bruttovinst kan beräknas för varje dokument och det är lätt att visa senast erbjudna försäljningspris. När ett dokument har skapats kan användarna lätt exportera det till Microsoft Word.

Vid registrering av försäljningsorder får användaren en fullständig översikt över en artikels lagerposition i flera lager när en brist uppstår. Med hjälp av funktionen för Möjligt att lova kan ordermottagaren välja från en lista över alternativa artiklar eller tillåta att artiklar dellevereras. Flera leveransdatum och leveransadresser för varje radartikel kan också anges och vid behov kan till och med ett kompletterande inköp skapas automatiskt.

Läs kundens framgångsberättelse

(25)

Under leveransprocessen är det enkelt att skapa de nödvändiga förpackningsdokumenten. Det är lätt att få tillgång till

spårningsinformation och detaljer om leveransstatus samtidigt som lagernivåerna också uppdateras automatiskt när en leverans görs.

En retur kan behandlas på flera sätt, med eller utan kredit eller som reparationsretur med returdokumenten.

Försäljningsfakturan skapar automatiskt en motsvarande bokföringsorder. Det innebär att användarna kan skapa ett automatiskt kvitto om kunden delbetalar fakturan direkt.

En effektiv kravguide hanterar flera brev per kund och lagrar en komplett historik. Guiden kan köras med jämna mellanrum, exempelvis varje månad eller vecka, för att kontrollera alla utestående kundfakturor.

Visa rapport

(26)

SAP Business One ger ditt företag verktygen det behöver för att hantera hela inköpsprocessen, inklusive beställningar, inleveranser, fakturor och betalningar.

Anskaffning

Med SAP Business One kan användarna beställa material eller tjänster från leverantörer. Dessa beställningar avspeglas direkt i de tillgängliga mängderna för lagerartikeln. Användarna kan dela en inköpsorder i flera delar när, exempelvis, artiklar måste levereras till flera platser. Delningar eller granskningar krävs så att olika följesedlar och leveransdokument kan skapas för varje leverans. Alla radartiklar i en inköpsorder kan levereras till, eller anges som, en specifik lagerplats.

Integration av lager och redovisning

Med funktionen för varumottagningar kan användarna ta emot en leverans i lagret eller allokera leveranser till flera lager. De kan länkas till en inköpsorder och användarna kan ändra kvantiteten för inköpsorder kontra den faktiska mottagna kvantiteten.

Leverantörsreturer för reparation eller utan kredit kan hanteras med hjälp av dokumentet för varuretur.

Inköp

(27)

“SAP Business One hjälper oss att ha kontroll på vårt varuflöde, allt från inköp, lager och fakturering. Alla har tillgång till den

information som han eller hon behöver.”

Petter Magnusson – CFO Klippan AB

Läs fallstudien

(28)

Vid behandling av leverantörsfakturor skapas även en bokföringsorder i SAP Business One. Denna information kan användas för bearbetning av påföljande betalningar till leverantören. Kreditnotor kan utfärdas till leverantören för returnerade varor. Nödvändiga data kan enkelt importeras från den ursprungliga fakturan, liksom med andra sälj- och inköpsdokument.

Med SAP Business One kan användarna beräkna inköpspriset för importerade varor. De kan allokera de olika delarna av kostnaden för gods inklusive lossning (som frakt, försäkring och tullavgifter) till kostnader för gods ombord för varje artikel och uppdatera artikelns faktiska lagervärde.

Rapporter

Rapporter kan skapas med realtidsdata och visas i olika format, i översikter eller på mobila enheter.

Inköp

Visa rapport

(29)
(30)

Materialbehovsplanering (MRP)

SAP Business One erbjuder ett enkelt men effektivt planeringssystem som hjälper produktionsplanerare eller inköpare att schemalägga och hantera artiklar för tillverkning eller inköp baserat på en rad kriterier.

Prognos och planering

Med prognoser kan användarna förutspå efterfrågan baserat på potentiella framtida behov istället för att enbart förlita sig på mottagna order. Prognosberäkningar hjälper användarna att förutse framtida efterfrågan för produkten och anpassa materialplaneringen. Dessa prognoser kan användas i MRP-guiden.

MRP-planeringsguiden vägleder användarna genom processen för att skapa planeringsscenarier i fem enkla steg. Användarna definierar planeringshorisonten, som kan anges i veckor eller dagar. De kan även välja att inte inkludera arbetsfria dagar i produktions- och inköpsplaneringen. Scenarier kan köras för ett artikelintervall eller för artikelgrupper. Användaren väljer

“SAP Business One ger oss möjlighet att anpassa verksamheten över hela världen, samtidigt som det är ett kritiskt affärsstöd för vår yttersta global ERP-strategi.”

Johan Bergsten – IT Manager, SSAB

Läs fallstudien

(31)

Materialbehovsplanering (MRP)

kriterier i scenariot, exempelvis befintliga lagernivåer, öppna inköpsorder, försäljningsorder, arbetsorder och lager som har nått miniminivån, samt fördefinierade försäljningsprognoser.

När ett scenario har slutförts visar lösningen en rekommendation

om att "tillverka" eller "köpa" artiklar i en

rekommendationsrapport. Det finns vidaresökningsalternativ för planerare så att de kan beräkna nettobehov och visa de faktiska dokument som driver bruttobehoven.

Undantagsvarningar och visuella frågor är också tillgängliga. De hjälper användarna att identifiera order som måste expedieras.

Orderrekommendationer

Från rekommendationsrapporten kan planerarna automatiskt välja rekommenderade produktionsorder och inköpsorder för automatisk generering. Om en artikel måste outsourcas finns det möjlighet i systemet att enkelt konvertera en

produktionsorder till en tillverkningsorder. Användaren kan välja att konsolidera inköpsorder till samma leverantör till en order och strömlinjeforma inköpsprocessen.

Visa rapport

(32)

Lagerkontroll

Lager och distribution

Med lagerfunktionerna i SAP Business One kan användarna hantera inkommande och utgående leveranser, artikelhuvuddata samt prislistor. Användarna kan också definiera alternativa artiklar, utföra lagerökningar eller lagerminskningar, omvärdera lagerkostnader baserat på aktuella marknadsvärden och utföra inventeringar samt skapa plocklistor för öppna säljorder.

Artikelhuvuddata

Med den här funktionen kan användarna definiera produktionsartiklar (tillverkning), inköpsartiklar (köp) eller ej lagerförda artiklar, inklusive arbete, resor eller

anläggningstillgångar. Standardinformation – som leverantör för inköp, måttenhet för köp och försäljning samt skattestatus för en artikel – underhålls här. Lagerförda artiklar kan

underhållas i flera lager – lösningen kan också underhålla kostnaderna för varje artikel i varje lager.

(33)

SAP Business One har även stöd för olika lagervärderingsmetoder på artikelbasis. För närvarande stöds metoderna för

standardkostnad, viktat flyttgenomsnitt och först in, först ut (FIFO).

Planeringsdata underhålls också inom artikelhuvuddata.

Användarna kan definiera en anskaffningsmetod (som tillverka eller köp) samt orderintervall för inköp av en artikel (som månad, vecka eller dag). De kan även definiera partistorlekar som artiklar ska köpas in i, samt minsta orderkvantitet och genomsnittlig lead-tid.

(34)

Lagerkontroll

Serienummer och batchar

Serienummer kan skapas automatiskt baserat på mallar. De kan också skapas manuellt och tilldelas enbart vid frisläppning av en artikel från lagret eller valfritt vid varje transaktion. Användarna kan tilldela batchar eller produkter och klassificera dem efter hållbarhetstid eller andra attribut som kan definieras fritt.

Batcharna kan sedan definieras för dessa produkter i försäljningsorder, följesedlar och lagerrörelser.

Lagervärdering

Olika situationer eller marknadsförhållanden kan kräva ändringar av värderingsmetoden för ditt lager. Med rapporten för uppdatering av lagervärderingsmetod väljer användarna enkelt från en lista och kan ändra aktuell värderingsmetod till en alternativ metod.

Lagerplatser

Flera nivåer kan definieras i ett lager så att varor kan lagras på enskilda lagerplatser. Dessa platser kan konfigureras med egna parametrar, begränsningar och krav.

Lagerinventering

I stora lager är inventeringar ofta en kontinuerlig process. Denna funktion strömlinjeformar processen genom att identifiera vilken artikel i lagret som ska inventeras.

(35)

Varningarna och rapporterna bidrar till att säkerställa att artiklar på olika nivåer och av olika viktighetsgrad inventeras så ofta som krävs.

Prislista

Användarna kan definiera ett antal prislistor och länka dem till kunder och leverantörer. Det går också att ange priser per måttenheter. Exempelvis pris per enhet eller per variant baserat på förpackning, box, låda och så vidare.

Plocka och packa

Med funktionen för plockning och packning kan användarna hantera plock- och packningsprocessen i tre köer. Alla försäljningsorder registreras, de visa si en öppen kö som kan frisläppas för plockning och sedan levereras.

Visa rapport

(36)

Servicehantering

SAP Business One

Funktionerna för servicehantering hjälper serviceavdelningar att ge support för serviceverksamhet, hantering av servicekontrakt, serviceplanering, spårning av kundinteraktion, kundaktiviteter och kundsupport.

Visa rapport

Nyckelfunktioner

Servicekontrakt: Tillåter användarna att skapa ett regelbundet support- eller garantikontrakt för artiklar eller tjänster som sålts till en kund.

Kundens utrustningskort: Ger servicetekniker detaljerad information om en artikel som har sålts till en kund, exempelvis en tillverkares serienummer, ersättningsserienummer och hela historiken för servicesamtal. Här finns även en lista över artikelns servicekontrakt.

(37)

Kundens utrustningsrapport: Visar all utrustning och motsvarande serienummer som har sålts till en kund eller ett antal kunder.

Servicesamtal: Gör att användarna kan visa alla servicesamtal som registrerats i systemet. Användarna kan begränsa den här rapporten så att de enbart ser servicesamtal för en viss kö, tekniker, problemtyp, prioritet, artikel och samtalsstatus.

Användarna kan även visa enbart förfallna samtal.

Servicesamtal per kö: Spårar alla väntande servicesamtal i kön. Olika samtalsstatusar kan övervakas och samtal kan tilldelas till enskilda tekniker eller hanteras i en teamkö.

Svarstid per tilldelad person: Gör att användarna kan följa interaktionen mellan en kund och serviceavdelningen och registrera tiden som krävs för att besvara ett enskilt servicesamtal.

Kunskapsbas: I systemet går det att skapa en kunskapsbas över vanliga fel och förslag från kundtjänst. De är sökbara från loggningen av servicesamtalet.

(38)

Med Microsoft Outlook-integrationen för SAP Business One kan användarna utbyta och dela data mellan SAP Business One och Microsoft Outlook så att alla teammedlemmar har uppdaterad information om kontoutvecklingen och kan besvara

affärsmöjligheter proaktivt.

Datasynkronisering

En användare kan synkronisera kalendermöten, kontakter och uppgifter i SAP Business One och Microsoft Outlook.

Användarna kan skapa ögonblicksbilder av information i SAP Business One och koppla dem till kontakter i Microsoft Outlook.

Offerter

Användarna kan importera offerter från SAP Business One till Microsoft Outlook och sedan visa, redigera och skicka dem som e-postmeddelanden. Du kan även skapa nya offerter i Microsoft Outlook och spara dem automatiskt i SAP Business One.

Integration med

Microsoft Office

(39)
(40)

E-postintegration

Med Microsoft Outlook-integration kan användarna:

• Spara ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook som en aktivitet i SAP Business One

• Spara den ursprungliga texten i e-postmeddelandet och originalbilagorna som en bilaga till en aktivitet i SAP Business One med dra och släpp-funktion

• Göra uppföljnings- och påminnelseinställningar för en aktivitet

Integration med

Microsoft Office

(41)

Koppling till Microsoft Word och Microsoft Excel Med Microsoft Outlook-integration kan användarna ansluta till SAP Business One från Microsoft Word och spara ett Microsoft Word-dokument som en aktivitet i SAP Business One. Samma funktion är tillgänglig för Microsoft Excel. Arbetsböcker kan sparas som aktiviteter med en affärspartner eller kontaktperson i SAP Business One.

Förstora skärmbilden

(42)

Företagsintern integration

Lösning för företagsintern integration

Många organisationer har behov av att dela resurser och information mellan fysiska och virtuella platser.

Med SAP Business One går det att skapa flera företag inom samma installation, till och med på samma server. Det leder ofta till ett krav på att kunna dela data mellan flera företagsdatabaser samt för rapportering mellan flera företag i en tydlig rapport. Med lösningen för företagsintern integration för SAP Business One är det lätt att göra detta.

Företag som använder SAP Business One kan utnyttja Intercompany Integration Solution for SAP Business One för sin hantering av interna transaktioner för fler än ett företag, genom att automatiskt replikera motsvarande transaktioner till flera företagsdatabaser. En automatiserad replikering av sådana transaktioner minskar användarinsatsen och den manuella datainmatningen markant vid underhåll av företagsinterna rörelserapporter.

Nyckelfunktioner

Globala huvuddata gör det möjligt att dela artiklar, affärspartner, priser med mera i flera företagsdatabaser.

Globala kreditgränser kan också tillämpas på en

företagspartner för att säkerställa att affärsprocesserna kan kontrolleras strikt, även när de delas mellan flera företag.

(43)

Företagsinterna affärer som gör det möjligt att utföra köp- och säljprocesser mellan företagsdatabaser samt avsättning från central leverantörsbetalning från huvudkontor.

Sammanställda rapporter för ekonomi, försäljning, lager samt även ad hoc-rapportering mellan flera företag ger regelbundna och tydliga översikter över hela företaget.

Möjligheterna till användning av flera valutor och

multilokalisering gör att företag som är verksamma inom flera delar av världen kan utföra transaktioner och skapa rapporter i önskade valutor.

(44)

Med SAP Business One, version för SAP HANA, drivs

applikationen och alla dina SAP Business One-data drivs av vår in-memory-databas: SAP HANA.

SAP HANA-databasen har utvecklats för skalbarhet och enkel hantering av stora datavolymer. Dra nytta av extremt snabba applikationsprestanda, realtidsanalys samt att fler användare kan få åtkomst till applikationen utan prestandaförsämringar.

Du kan göra planeringscykler, sälj- och produktionsprocesser snabbare samtidigt som du drar nytta av innovativa

affärsfunktioner som "extrema appar" för att öka flexibiliteten och effektiviteten inom företaget. "Extrema appar", som den avancerade ATP-appen (available-to-promise, möjligt att lova),

SAP Business One, version för SAP HANA

Visa rapport

(45)

ger lagerkontroll i realtid, appen för kassaflödesprognos förbättrar översikten över kassainnehavet markant och genomgripande analys gör att du kan skapa egna översikter med direktåtergivning av data i en dynamisk visuell kontext.

De förenklade rapportfunktionerna kan dessutom sänka kostnaderna för tekniken. Rapporter som tidigare har tagit en timme att köra tar nu bara några minuter, eller kanske sekunder.

Även om företaget ackumulerar stora datamängder, kan du fortfarande köra mycket komplexa och dataintensiva analyser i realtid.

Affärsfördelar

• Utnyttja kraften hos SAP HANA för att öka prestanda och flexibilitet samtidigt som IT-kostnaderna sänks

• Kör realtidsanalyser för snabbare affärsinsikter och förbättrade beslut

• Nya funktioner ger tillgång till högeffektiva översikter och rapporter samt realtidsinsyn i lager, orderhantering och kassaflöde

• Markant förkortade svarstider för planerings-, sälj-, produktions- och ekonomiprocesser

• Inga prestandakompromisser eftersom fler användare kan använda programmet samtidigt

(46)

Med analysfunktionerna i SAP HANA-databasen kan du i SAP Business One dra nytta av den senaste utvecklingen inom in- memory-tekniken för analys och rapportering. Du får

realtidsåtkomst till information som kan stödja beslutsfattandet och ett sätt att utforska i detalj utan IT-stöd. Därigenom kan du fatta bättre beslut snabbare och öka medarbetarnas produktivitet genom att ge användarna kontrollen över informationen.

Analys och Rapportering

Skapa och kör rapporter med uppdaterade data i SAP Business One på några sekunder, utan hjälp från IT-avdelningen, och gör utfallsanalyser med de data du använder mest.

Produktivitetsverktyg

Skapa rapporter med fördefinierade innehållsdatakällor och flerdimensionella datakällor och använd Microsoft Excel för att utforska och underöka realtidsdata.

Fördefinierade Översikter och Rapporter

Få tillgång till en rad fördefinierade rapporter som är anpassade efter de affärsprocesser du använder mest.

Sök

Sök efter och få åtkomst till alla data i SAP Business One med smidiga sökfunktioner.

Analysfunktioner i

SAP HANA

(47)

Affärsfördelar

• Bättre, snabbare beslut tack vare snabb rapportering, företagssökning och åtkomst till fler data än någonsin tidigare.

• Effektivare medarbetare genom att de får möjlighet att skapa standardrapporter och ad hoc-rapporter i realtid med Excel utan hjälp från IT-avdelningen.

• Högre

investeringsavkastning genom utnyttjande av transaktions- och driftsdata som lagras i SAP Business One för att fatta rätt beslut.

• Säker, långsiktig investering med en komplett lösning från en enda leverantör.

Förstora skärmbilden

(48)

SAP Business One Cloud är en integrerad affärssystemlösning för småföretag och dotterbolag till storföretag. SAP Business One Cloud, som hanteras och tillhandahålls av SAP-partner, ger kunderna:

• Minimal kapitalinvestering i förskott och en enkel

lågkostnadsprisstruktur där en månadsbetalning täcker programvara, service och support1

• Praktisk och enkel åtkomst till ledande affärssystem utan IT- krångel i form av nya programinköp, tillhandahållande och kontinuerligt underhåll

• Möjligheten att snabbt få fördelar av lösningen genom snabb utveckling och implementering

• Åtkomst till de senaste innovationerna med programvara som är uppdaterad och alltid erbjuder de senaste fördelarna, helt utan problem med programuppgraderingar

• Trygghet i vetskapen att data lagras i ett SAP Certified Hosting Centre

SAP Business One Cloud

1 Slutanvändarpriset fastställs av en SAP-partner

(49)

I tillägg till specifika SAP Business One Cloud-fördelar ger dataanvändning i molnet ytterligare fördelar för kunderna:

• Elastisk skalbarhet gör att de tillgängliga resurserna enkelt kan skalas upp eller ned beroende på företagets behov

• Åtkomst överallt så att kunderna kan driva sina företag var och när som helst med hjälp av olika enheter för nätverksåtkomst

• Resurspooler där flera kunder kan dela användning och kostnad för vanliga resurser, vilket ger en markant sänkning av slutanvändarkostnaden

"SAP Business One har all information om den totala verksamheten samlad på en plats."

Monica Lindstedt – Grundare av Hemfrid AB

(50)

Mobilitetslösning

Många små och mellanstora företag använder tekniken i smartphones och surfplattor för att driva verksamheten oavsett var medarbetarna befinner sig och oavsett tid.

Mobilapplikationen ger realtidsåtkomst till data som du enkelt kan navigera i och svara på och den aktiverar även fjärrprocesser.

Nyckelfunktioner

Företagssökning: En "Google-liknande" sökfunktion i dina data som visar huvud- och transaktionsdata.*

Extrema appar: Möjligt att lova, kassaflöde, genomgripande analys, leveransomplanering.*

Varningar och godkännanden: Få varningar om specifika händelser, som avvikelser från godkända rabatter, priser eller kreditgränser. Bearbeta begäranden om godkännande, skapa fjärråtgärder och sök vidare i relevanta data eller mått för att bidra till snabba och effektiva beslut.

Översikter och rapporter med realtidsuppgifter: Du får tillgång till användningsklara rapporter som visar nyckeluppgifter om verksamheten, däribland ett dynamiskt kassaflöde.

Kund- och leverantörsdata: Få åtkomst till och redigera kontaktuppgifter, visa aktivitetshistorik och specialpriser.

Skapa nya affärspartnerregister och logga nya aktiviteter.

Skapa säljmöjligheter,

*Kräver SAP Business One, versionen för SAP HANA.

(51)

säljofferter och säljorder samtidigt som det går att visa öppna order, offerter och affärsmöjligheter som skapats på kontoret.

Lagerövervakning: Kontrollera lagernivåer och få tillgång till detaljerad information om aktuella produkter.

Servicehantering: Översikt över kontrakt och servicesamtal.

Det går att söka på dem efter serienummer och teknikern kan lätt lägga till aktiviteter.

Försäljningskatalog: Gör att du kan använda enheten som om du köpte från webben med bilder, teknisk information och en lättanvänd köpknapp.

(52)

SAP Business One ger dig verktygen du behöver för egna anpassningar. Oavsett om det handlar om att enkelt lägga till ytterligare fält eller tabeller, eller skapa ett personligt arbetscenter med översikter och webbläsarflöden, så kan användarna på ett smidigt sätt se till att de har enkelt tillgång till den nödvändiga informationen.

Nyckelfunktioner

Personliga arbetscenter: Detta är din startskärm för SAP Business One. Arbetscentren innehåller förkonfigurerade översikter, webbläsar-widgetar, vanliga funktioner eller listor över öppna dokument eller ett sökfält.

Effektiva och lättanvända arbetscenter kan användas för att distribuera anpassade rapporter och översikter.

Användardefinierade fält och tabeller: Lätta att skapa när användarna behöver fler fält och tabeller än de som finns som standard i lösningen. Användare med relevant behörighet kan skapa dem på några minuter och börja använda dem direkt. Ytterligare fält och tabeller skapas i den befintliga databasstrukturen, vilket förhindrar problem med befintliga rapporter och funktioner.

Användardefinierade värden: Enkla frågebaserade funktioner, som är inbäddade i befintliga eller användardefinierade fält, ger standardfunktionerna i SAP Business One ännu mer kraft. De kan till exempel användas för att utföra enkla beräkningar i ett dokument.

Användardefinierade

anpassningar och

konfigurationer

(53)

Om en användare har behov som sträcker sig utöver standardfunktionerna, finns ett programutvecklingskit (software development kit) för ytterligare anpassning av användar- och datagränssnitt i SAP Business One.

Vi på SAP vet att alla verksamheter ser olika ut, trots att många processer är identiska hos organisationerna. Med hjälp av våra enkla men kraftfulla funktioner kan många olika växande företag köra SAP Business One helt i enlighet med sina egna behov.

Förstora skärmbilden

(54)

Håll kontakt med oss

Titta på vår YouTube-kanal › Följ oss på Twitter ›

Möt oss på Facebook ›

(55)

Kontakta oss

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om SAP Business One och hur det kan hjälpa dig att utnyttja storföretagsprogrammets alla fördelar samtidigt som du får småföretagets flexibilitet och låga kostnader.

Besök

webbplatsen för SAP Business One Skicka e-post till oss på:

info.sweden@sap.com Ring oss på:

08-587 700 00

(56)

www.sap.com/contactsap

©2014 SAP AG eller ett SAP-dotterbolag.

Med ensamrätt:

Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller i något syfte utan uttryckligt tillstånd från SAP AG. Detta material tillhandahålls enbart i informationssyfte och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

SAP och andra produkter och tjänster från SAP som nämns i detta material, samt deras respektive logotyper, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SAP AG i Tyskland och andra länder.

Besök

http://www.sap.com/corporate-en/legal/

copyright/index.epx#trademark

om du vill ha mer information om varumärken och annat.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :