• No results found

This thesis is based on the following papers:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "This thesis is based on the following papers:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Studies on new pharmacological treatments for alcohol dependence

and the importance of objective markers of alcohol consumption ________________________________________________________________

Akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Avhandlingen kommer att offentligen försvaras i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg,

fredagen den 17 juni 2016 kl 13.00 av Andrea de Bejczy

Fakultetsopponent:

Professor Henry R. Kranzler

Perelman school of medicine University of Pennsylvania

This thesis is based on the following papers:

I. The Effects of Mirtazapine Versus Placebo on Alcohol Consumption in Male High Consumers of Alcohol; A Randomized, Controlled Trial.

Andrea de Bejczy, MD and Bo Söderpalm, MD, PhD.

Journal of Clinical Psychopharmacology, Vol. 35, No.1, pp 43-50, February 2015

II. Efficacy and Safety of the Glycine Transporter-1 Inhibitor Org 25935 for the Prevention of Relapse in Alcohol-Dependent Patients: A Randomized, Double- Blind, Placebo-Controlled Trial.

Andrea de Bejczy, Kari R. Nations, Armin Szegedi, Joep Schoemaker, Frank Ruwe and Bo Söderpalm.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.38, No.9, pp. 2427-2435, September 2014 III. Varenicline for treatment of alcohol dependence: a randomized, placebo-controlled

trial.

Andrea de Bejczy*, MD, Elin Löf*, PhD, Lisa Walther, MD, Joar Guterstam, MD, Anders Hammarberg, PhD, Gulber Asanovska, MD, Johan Franck, prof., Anders Isaksson, associate prof., and Bo Söderpalm, prof. *shared first author

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.39, No.11, pp. 2189-2199, November 2015 IV. Phosphatidylethanol is Superior to Carbohydrate-Deficient Transferrin and γ-

Glutamyltransferase as an Alcohol Marker and is a Reliable Estimate of Alcohol Consumption Level.

Lisa Walther, Andrea de Bejczy, Elin Löf, Therese Hansson, Anders Andersson, Joar Guterstam, Anders Hammarberg, Gulber Asanovska, Johan Franck, Bo Söderpalm and Anders Isaksson.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.39, No.11, pp. 2200-2208, November 2015 Addiction Biology Unit

Section of Psychiatry and Neurochemistry Institute of Neuroscience and Physiology

Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Sweden’

(2)

Studies on new pharmacological treatments for alcohol dependence

and the importance of objective markers of alcohol consumption ________________________________________________________________

Andrea de Bejczy

ABSTRACT

This thesis will guide you through three randomized controlled trials (RCT) on three pharmacotherapies for alcohol dependence; the antidepressant drug mirtazapine, the smoking cessation drug varenicline and the glycine-uptake inhibitor Org 25935. The mirtazapine study was an investigator initiated single-center harm-reduction study with alcohol consumption measured by self-report in a diary as main outcome. The results indicated that mirtazapine reduced alcohol consumption in males with heredity for alcohol use disorder (AUD). The Org 25935 study was an international multi-center study with abstinence as treatment goal, main time to relapse and alcohol consumption was measured by self-report collected by the Time Line Follow Back method (TLFB). All subjects reduced their drinking compared to baseline, but Org 25935 failed to show superiority over placebo. The varenicline study was an investigator initiated multi-center harm-reduction study. In this study alcohol consumption was measured both by self-report in a diary and by alcohol biomarkers.

In the analysis of self-reported data, varenicline failed to show efficacy, however, in the biomarker analysis varenicline reduced alcohol consumption compared to placebo.

The direct alcohol marker phosphatidylethanol (PEth) was superior to the indirect biomarkers CDT and GGT in measuring alcohol consumption.

Keywords: Alcohol dependence, RCT, mirtazapine, glycine-transporter inhibitor, varenicline, alcohol marker, phosphatidylethanol, PEth

ISBN: 978-91-628-9788-8 (printed publication)

ISBN: 978-91-628-9789-5 (e-publication)

References

Related documents

2016 ongoing Professor, Uppsala University, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden 2016-2021 Visiting Professor, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA

Kontogeorgos S, Thunström E, Johansson MC, Fu M.Heart failure with preserved ejection fraction has a better long-term prognosis than heart failure with reduced ejection fraction

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur människan påverkas psykologiskt och fysiologiskt av naturen och dess element, samt skapa riktlinjer och förslag som argumenterar

...65 Table 9: Increased size of the RTCP SR/RR report to carry the signed hash...67 Table 10: Time required escrowing a session master key with the escrow agent ...68 Table

Figure 5.8: Response time vs number of concurrent requests - client requests one stitched file directly from the content server.. Figure 5.9: Response time vs number of

In SaaS computer applications are accessed over the Internet, rather than being installed on a local computing device or in a local data center. SaaS is the most common cloud service

 Ny ”metod” ny utrustning, leverantörens reagens, ersätter ej äldre metod..  Ny ”metod” ny utrustning, leverantörens reagens, ersätter

Abstract Background and Purpose: The purpose of this study was to determine which leads in the standard 12-lead electrocardiogram (ECG) are the best for detecting acute

International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD), International Society for the Study of Women's Sexual Health (ISSWSH),?. International Pelvic Pain

Psykisk ohälsa bland unga sedan 1968.. Slutenvård bland unga för olika

Under det att “WRITING” visas, får inte enheten utsättas för stötar eller vibrationer på grund av att information om inspelning och redigering skrivs till MD-skivan1. Spela upp

Ê Med ”Nya ASK” identifierar man nästan alla med svår Laryngoskopi / Intubation. A Anamnes S

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver mark- och miljödomstolen Stadsbyggnadsnämndens i Eskilstuna kommun beslut den 13 februari 2013, § 25, dnr 1277/2012, att

Vatten ser ut att kunna bli ett samlande tema för Lions aktiviteter för miljö och

Vi reserverar oss för felaktiga ATF-olja dextron III (Art:14008) uppgifter, feltryck eller ändringar 85122800 ATFolja dextron III 1L 14008 av artikelnummer alt. oljeplugg

Men yngre barn och spädbarn smitta mer effektivt till andra hushållsmedlemmar än äldre barn JAMA Pediatr... Så vad styr

GRO kallar till RM via tidningen Lions för att säkerställa att alla medlemmar nåtts av inbjudan. Alla lion- och LEO-medlemmar inbjuds även att delta på riksmötet

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 01:91. Denna innebär bl a att bokslutsdispositio- ner och obeskattade reserver

I jämförelse framkom det i denna undersökning ett starkt samband mellan att skyldigheterna i det psykologiska kontraktet från chefen till organisationen

Anslut högtalarna till telefonen eller ljudenheten genom att sätta in högtalarkabeln i kontakten på enheten.. Högtalarna kan användas med

klarade Berg med segervisshet i röst och ögon, blott vi få tillfälle att riktigt sätta oss in i saken. Ensam kan direktörn ingenting hitta på, men jag har affären på mina fem

Several studies have investigated facilitators of and barriers to physical activity and exercise in persons with a disability [36-39], but similar studies regarding the participation

En bra twistad serve är i detta sammanhang ovärderlig (Björn Schröder har stor mixedpotential) eftersom den är socialt acceptabel (den kommer inte vinande i 200 knyck) och leder