• No results found

This thesis is based on the following papers:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "This thesis is based on the following papers:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Studies on new pharmacological treatments for alcohol dependence

and the importance of objective markers of alcohol consumption ________________________________________________________________

Akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Avhandlingen kommer att offentligen försvaras i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg,

fredagen den 17 juni 2016 kl 13.00 av Andrea de Bejczy

Fakultetsopponent:

Professor Henry R. Kranzler

Perelman school of medicine University of Pennsylvania

This thesis is based on the following papers:

I. The Effects of Mirtazapine Versus Placebo on Alcohol Consumption in Male High Consumers of Alcohol; A Randomized, Controlled Trial.

Andrea de Bejczy, MD and Bo Söderpalm, MD, PhD.

Journal of Clinical Psychopharmacology, Vol. 35, No.1, pp 43-50, February 2015

II. Efficacy and Safety of the Glycine Transporter-1 Inhibitor Org 25935 for the Prevention of Relapse in Alcohol-Dependent Patients: A Randomized, Double- Blind, Placebo-Controlled Trial.

Andrea de Bejczy, Kari R. Nations, Armin Szegedi, Joep Schoemaker, Frank Ruwe and Bo Söderpalm.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.38, No.9, pp. 2427-2435, September 2014 III. Varenicline for treatment of alcohol dependence: a randomized, placebo-controlled

trial.

Andrea de Bejczy*, MD, Elin Löf*, PhD, Lisa Walther, MD, Joar Guterstam, MD, Anders Hammarberg, PhD, Gulber Asanovska, MD, Johan Franck, prof., Anders Isaksson, associate prof., and Bo Söderpalm, prof. *shared first author

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.39, No.11, pp. 2189-2199, November 2015 IV. Phosphatidylethanol is Superior to Carbohydrate-Deficient Transferrin and γ-

Glutamyltransferase as an Alcohol Marker and is a Reliable Estimate of Alcohol Consumption Level.

Lisa Walther, Andrea de Bejczy, Elin Löf, Therese Hansson, Anders Andersson, Joar Guterstam, Anders Hammarberg, Gulber Asanovska, Johan Franck, Bo Söderpalm and Anders Isaksson.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol.39, No.11, pp. 2200-2208, November 2015 Addiction Biology Unit

Section of Psychiatry and Neurochemistry Institute of Neuroscience and Physiology

Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Sweden’

(2)

Studies on new pharmacological treatments for alcohol dependence

and the importance of objective markers of alcohol consumption ________________________________________________________________

Andrea de Bejczy

ABSTRACT

This thesis will guide you through three randomized controlled trials (RCT) on three pharmacotherapies for alcohol dependence; the antidepressant drug mirtazapine, the smoking cessation drug varenicline and the glycine-uptake inhibitor Org 25935. The mirtazapine study was an investigator initiated single-center harm-reduction study with alcohol consumption measured by self-report in a diary as main outcome. The results indicated that mirtazapine reduced alcohol consumption in males with heredity for alcohol use disorder (AUD). The Org 25935 study was an international multi-center study with abstinence as treatment goal, main time to relapse and alcohol consumption was measured by self-report collected by the Time Line Follow Back method (TLFB). All subjects reduced their drinking compared to baseline, but Org 25935 failed to show superiority over placebo. The varenicline study was an investigator initiated multi-center harm-reduction study. In this study alcohol consumption was measured both by self-report in a diary and by alcohol biomarkers.

In the analysis of self-reported data, varenicline failed to show efficacy, however, in the biomarker analysis varenicline reduced alcohol consumption compared to placebo.

The direct alcohol marker phosphatidylethanol (PEth) was superior to the indirect biomarkers CDT and GGT in measuring alcohol consumption.

Keywords: Alcohol dependence, RCT, mirtazapine, glycine-transporter inhibitor, varenicline, alcohol marker, phosphatidylethanol, PEth

ISBN: 978-91-628-9788-8 (printed publication)

ISBN: 978-91-628-9789-5 (e-publication)

References

Related documents

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 01:91. Denna innebär bl a att bokslutsdispositio- ner och obeskattade reserver

klarade Berg med segervisshet i röst och ögon, blott vi få tillfälle att riktigt sätta oss in i saken. Ensam kan direktörn ingenting hitta på, men jag har affären på mina fem

Ê Med ”Nya ASK” identifierar man nästan alla med svår Laryngoskopi / Intubation. A Anamnes S

GRO kallar till RM via tidningen Lions för att säkerställa att alla medlemmar nåtts av inbjudan. Alla lion- och LEO-medlemmar inbjuds även att delta på riksmötet

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver mark- och miljödomstolen Stadsbyggnadsnämndens i Eskilstuna kommun beslut den 13 februari 2013, § 25, dnr 1277/2012, att

Vatten ser ut att kunna bli ett samlande tema för Lions aktiviteter för miljö och

Vi reserverar oss för felaktiga ATF-olja dextron III (Art:14008) uppgifter, feltryck eller ändringar 85122800 ATFolja dextron III 1L 14008 av artikelnummer alt. oljeplugg

Men yngre barn och spädbarn smitta mer effektivt till andra hushållsmedlemmar än äldre barn JAMA Pediatr... Så vad styr