• No results found

Kronofogdemyndighetens promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kronofogdemyndighetens promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Kronofogdemyndighetens promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Remissinstanser Ale Kommun Avesta Kommun Boden Kommun Bollnäs Kommun Borås Kommun Bräcke Kommun Helsingborg Kommun Kristianstad Kommun Landskrona Kommun Lessebo Kommun Nordmaling Kommun Malmö Tingsrätt Mullsjö Kommun

(2)

2 (3) Nyköping Kommun Pajala Kommun Polismyndigheten Rättvik Kommun Skinnskatteberg Kommun Stockholm Kommun Storfors Kommun Strömstad Kommun Svensk Kollektivtrafik

Svenska Parkeringsföreningen (SwePark) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Torsås Kommun Trafikverket Transportstyrelsen Tranås Kommun Uppsala Kommun Vadstena Kommun Vellinge Kommun Åklagarmyndigheten Örebro Kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 2

(3)

3 (3)

per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

annica.liljedahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/01781 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Maria Gelin Departementsråd

References

Related documents

För att säkerställa att Kronofogden kan genomföra sitt samhällsviktiga uppdrag på ett säkert sätt föreslås att Kronofogdens medarbetare, liksom vissa andra yrkesgrupper, i

För att säkerställa att Kronofogden kan genomföra sitt samhällsviktiga uppdrag på ett säkert sätt föreslås att Kronofogdens medarbetare, som vissa andra yrkesgrupper, i vissa

För att Kronofogden ska kunna utföra sitt uppdrag på ett för sina medarbetare säkert sätt, för att samarbetet med brottsbekämpande myndigheter ska kunna bedrivas effektivt, och

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet beslutar att inte lämna några synpunkter

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Lars Stark Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur

9 § trafikförordningen innehåller bestämmelser om undantag från vissa bestämmelser om stannande och parkering i trafikförordningen samt lokala trafikföreskrifter meddelade med

Med vänliga hälsningar