Kronofogdemyndighetens promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Kronofogdemyndighetens promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Remissinstanser Ale Kommun Avesta Kommun Boden Kommun Bollnäs Kommun Borås Kommun Bräcke Kommun Helsingborg Kommun Kristianstad Kommun Landskrona Kommun Lessebo Kommun Nordmaling Kommun Malmö Tingsrätt Mullsjö Kommun

(2)

2 (3) Nyköping Kommun Pajala Kommun Polismyndigheten Rättvik Kommun Skinnskatteberg Kommun Stockholm Kommun Storfors Kommun Strömstad Kommun Svensk Kollektivtrafik

Svenska Parkeringsföreningen (SwePark) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Torsås Kommun Trafikverket Transportstyrelsen Tranås Kommun Uppsala Kommun Vadstena Kommun Vellinge Kommun Åklagarmyndigheten Örebro Kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 2

(3)

3 (3)

per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

annica.liljedahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/01781 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Maria Gelin Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :