Verkkotietopiste.fi. Anvisningar för användning av tjänsten för informationssökare

Full text

(1)

Verkkotietopiste.fi

Anvisningar för användning av tjänsten för informationssökare

31.8.2018

(2)

Innehåll

1 Inledning ... 2

2 Inloggning som personkund ... 3

2.1 Personkundens vy ... 5

3 Sökning av information om nätverk och byggprojekt ... 6

3.1 Att söka information om nätverk och byggnadsplaner ... 6

3.2 Kontakter ... 7

4 Meddelanden ... 8

5 Anvisningar för användning av tjänsten ... 9

(3)

1 Inledning

På verkkotietopiste.fi kan man söka information om nätaktörer inom ett visst område samt om deras byggprojekt. Via tjänsten kan man också kontakta nätaktörer för att få närmare information om eventuella sambyggnadsobjekt eller för att begära uppgifter om kabelvägar.

Med tjänsten verkkotietopiste.fi eftersträvas sambyggnad och samutnyttjande av kommunikations-, energi-, trafik- och vattenförsörjningsnät. Syftet är att främja byggande av kommunikationsnät och elnät och att sänka byggkostnaderna för näten genom ett ökat samarbete mellan olika nätaktörer. Samarbete vid

infrastrukturnätverk som är centrala för samhället skapar också samhälleliga besparingar och fördelar. Syftet är också att minimera fel som markentreprenader orsakar.

Tjänsten baserar sig på lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur ( sambyggnadslagen, 276/2016) som förpliktar nätaktörer och myndigheter att lämna information om sina planerade byggarbeten för nät och existerande nät till verkkotietopiste.fi-tjänsten.

Denna anvisning är avsedd för organisationer och privatpersoner som söker information i tjänsten. Det finns en separat anvisning för nätaktörer som matar in uppgifter i tjänsten. I anvisningen beskrivs hur man loggar in och söker information om nätverk och byggnadsplaner. Man loggar in som privatperson vars vy är enklare än nätaktörens, eftersom privatanvändare loggar in för att söka information, inte för att mata in den.

Ladda ned en uppdaterad användningsanvisning på https://verkkotietopiste.fi/ och på framsidan hittar du också svar på vanliga frågor.

Kundtjänsten betjänar

Tfn 010 347 4935 | E-post: verkkotietopiste@johtotieto.fi

(4)

2 Inloggning som personkund

Andra än nätaktörers representanter loggar in på verkkotietopiste.fi som personkund. Inloggningen kräver stark autentisering: personkunder använder Suomi.fi-identifiering (certifikatkort, mobilcertifikat, bankkoder eller VeTupas).

Inloggningen sker via adressen https://verkkotietopiste.fi.

Klicka på ”Logga in”

Du loggar in på Nätverksinformationspunkten på startsidan. På sidan finns en länk till en pdf-fil med närmare inloggningsinstruktioner. Länkarna innehåller också anvisningar för användning av tjänsten.

1.

(5)

Välj sättet för identifiering: personkund

Då du bara ska söka information i tjänsten utan att representera en nätaktör, välj personkund (Henkilöasiakas).

Välj sättet för identifiering och följ anvisningarna

Personkunderna använder Suomi.fi-identifiering för inloggningen. Följ anvisningarna för vald identifiering för att logga in.

3.

2.

(6)

2.1 Personkundens vy

För personkunder som loggar in på Nätverksinformationspunkten öppnas tjänsten direkt på sidan SÖK NÄTVERK. Personkunder kan enbart söka existerande nätverk eller byggnadsplaner för nät.

(7)

3 Sökning av information om nätverk och byggprojekt

3.1 Att söka information om nätverk och byggnadsplaner

I fliken Sök nätverk kan du söka information om de nätverk och byggnadsplaner som sparats i tjänsten.

Börja genom att välja existerande nätverk eller byggnadsplaner. Du kan precisera sökningen genom att välja typ av nätverk. Utan precisering ger sökningen alla typer av nätverk i angiven position.

Vid sökning av byggnadsplaner kan du också ge en viss period som planerna gäller. Då ger sökningen en förteckning över alla byggnadsplaner som genomförs, avslutas eller börjar under denna period.

Ange periodens datum i formatet dd.mm.åååå.

Gör sökningen så att du avgränsar önskat område på kartan med hjälp av ritningsverktyget som finns i fliken och tryck sedan på Sök som finns under kartan. Du kan fokusera kartfönstret på en önskad position på kartan genom att ange en position i fältet ”Gå till adressen”. Detta kör dock inte sökningar för nätverk.

När du skriver kommunens namn i fältet avsett för fokusering av kartan, fokuserar kartan på

kommunens centraltätort och till höger av fältet kommer en ikon med vilken du som sökområde kan välja kommunområdet i fråga.

För existerande nätverk är antalet sökningar begränsat till 20 sökningar/informationssökare/dag.

Antalet återstående sökningar uppges nedanför Sök-knappen. För byggnadsplaner är antalet sökningar inte begränsat.

Nätverksområdena för existerande nätverk som finns på sökområdet eller skär sökområdet återges i en förteckning under kartbilden. I förteckningen anges typ av nätverk jämte eventuell preciserande typ av nätverk, den organisation som äger nätverket, nätverkets namn, tilläggsinformation som nätaktören givit samt eventuella bilagor.

(8)

Sökresultaten för byggnadsplaner är samma som för existerande nätverk, men för byggnadsplanen visas också projektets tidtabell och färdighetsgrad för byggnadsplanen.

Sökresultaten visar aldrig existerande nätverk om de finns på försvarsmaktens områden. Resultaten visar inte byggnadsplaner som helt eller delvis finns på försvarsmaktens områden.

3.2 Kontakter

Efter sökningen kan användaren kontakta en eller flera nätaktörer antingen genom att klicka på knappen Kontakt som öppnas bakom länken Visa beskrivning eller genom att klicka på knappen Kontakta aktörerna som visas ovanför sökresultaten.

Kontakta aktörerna öppnar ett fönster där man skriver sitt meddelande och ger den e-postadress som svaret ska skickas till. Informationssökaren ska dessutom välja de nätaktörer till vilka meddelandet ska skickas.

(9)

För att skicka ditt meddelande klicka på knappen Skicka meddelandet. Meddelandets innehåll består av ditt namn, din e-postadress, en bild på sökområdet samt ditt meddelande. Meddelandena sparas också i fliken Meddelanden.

4 Meddelanden

Alla meddelanden som du skickar via systemet sparas i fliken Meddelanden. Meddelandena finns till vänster på sidan och du kan läsa ett meddelande genom att klicka på det. Det är inte möjligt att skicka eller svara på ett meddelande via sidan.

(10)

5 Anvisningar för användning av tjänsten

Anvisningar för användning av tjänsten finns i avsnittet Anvisningar i navigeringsbalken. Anvisningarna finns tillgängliga på finska och svenska. Användningsvillkor och dataskyddsbeskrivning samt

kontaktinformation till kundtjänsten finns längst nere på webbplatsen.

(11)

Kontaktuppgifter PB 313

Erik Palméns plats 1 00561 Helsingfors

tfn: 0295 390 100, från utlandet +358 295 390 100 fax: 0295 390 270, från utlandet +358 295 390 100 www.kommunikationsverket.fi

(12)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :