Jöns Perssons hustru Kerstin Persdotter fadder till Johan Persson Per Svensson och Kerstin Andersdotter

Download (0)

Full text

(1)

Händelser i St. Kampetorp

Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till Källor

1614 Hindrich Kronotorpare Årliga räntan samt tiondelängd

1635 Hindrich Kronohemman Jordebok Östergötland

1640 Hindrich Kronohemman Jordebok Örebro

1642 Jöns Hindrichsson Kronohemman Jordebok

1645 Hindrich Mantalslängd

1650 Jöns Mantalslängd

1653 Jöns Hindrichsson och Michel Mantalslängd 1653-04-08 Karin Jönsdotter döpt Jöns

1654 Jöns Hindrichsson Mantalslängd

1656 Jöns och hustr Kerstin Mantalslängd

1670 Jöns Jönsson Mantalslängd

1683-06-05

Jöns Persson Sörbytorp och Elin

Jönsdotter Stora Kampetorp vigda (De bodde sedan i Sörbytorp) 1683-11-04 Anders Jönsson döpt Jöns Jönsson

1685 Jöns Jönsson och Per Mantalslängd

1685-05-31 Anders Persson döpt Per

1685-08-09

Jöns Hindriksson begravd 96 år, född

1589

1685-08-23 Anders Persson, begravd 11 veckor

1686 Per Mantalslängd (1687 läggs efternamnet Nilsson till)

1686-05-02 +Per Jönsson döpt Jöns

1686-10-03 Karin Persdotter döpt Per 1688-02-19 Per Jönsson begravd 2 år 1688-04-18 Per Jönsson begravd 6 år 1689-04-01

Jöns Jönssons hustru fadder till Måns

i Tivedskogen Dan? Jönsson och Ingrid Jönsdotter

1689 Per Nilsson och Jöns Jönsson Mantalslängd (1691 skrivs båda som fattiga)

1689-05-12

Jöns Perssons hustru Kerstin Persdotter fadder till Johan Persson

Stenkullen Per Svensson och Kerstin Andersdotter

1689-06-26

Jöns Perssons hustru Kerstin Persdotter fadder till Ingrid Mattsdotter

Österbytorp Matts Nilsson och Karin …dotter

1690 Per Nilsson och skytten Jöns Mantalslängd

1690-03-02 Peder Persson döpt

Per Mickelsson och Margareta Andersdotter

Faddrar: Soldaten Jöns Mickelsson och Jöns Persson i Stora Kampetorp, Erik Olofssons kopparslagarens hustru Brita Mickelsdotter och pigan Elin Mickelsdotter i

Lomtärn.

1690-04-13 +Peter Jönsson döpt

Jöns Persson och Kerstin Persdotter

Faddrar: Jöns Jönsson Skytt Stora Kampetorp, Per Larsson i Björstorpsskogen, Isak Larssons hustru Anna Nilsdotter i Lilla Kampetorp, Mats Bengtssons hustru Karin Börjesdotter i Österbytorp.

1690-05-04 Per Jönsson begravd 4 veckor Jöns Persson 1690-05-04

Kerstin Persdotter Begravd 90 år född

ca 1600 Dött på Hospitalet Troligen Jöns Hindrikssons änka.

1690-06-22

Jöns Persson fadder till Karin

Persdotter Björstorpsskogen (Senare L Björstorp)

Per Larsson och Elin Persdotter (flera faddrar från Hammar sn, Ängen och Brandsjöhult)

1691 Per Michelsson och Jöns Persson Mantalslängd (båda fattiga)

1691-11-22

Anna Jönsdotter Stora Kampetorp döpt

Jöns Persson och Kerstin Persdotter

Faddrar: Isac Larsson L Kampetorp Bodarne sn, Jon Nilsson Lövåsen, drängen Nils Arvidsson Skalltorp, Bo Perssons hustru Kerstin Nilsdotter Lövåsen, Peder Larssons hustru Elin Persdotter L Björstorp och pigan Gertrud Jönsdotter Äskebäcken

(2)

1692-10-09

Jöns Jönsson och Jöns Perssons hustru faddrar till Anna Larsdotter

Skalltorp Lars Arvidsson och Kerstin Jönsdotter

1694-03-29

Jöns Perssons hustru Kerstin Persdotter faddrar till Jöns Jönsson

Sörbytorp Jöns Persson och Elin Jönsdotter

1695-03-03

Jöns Jönsson och hustru Kerstin Persdotter fadder till Erik Johansson

Äskebäcken Johan Arvidsson och Brita Simonsdotter 1695-12-01

Jöns Persson fadder till Per Persson

Lilla Björstorp Per Larsson och Elin Persdotter

1696-05-03

Jöns Persson och Jöns Jönssons hustru Karin Tyresdotter faddrar till

Brita Johansdotter Äskebäcken Johan Arvidsson och Brita Simonsdotter

1696-06-07 Karin Jönsdotter döpt

Jöns Persson och Kerstin Persdotter

Faddrar: Per Mickelsson Stora Kampetorp, Per Larsson Lilla Björstorp, hustru Anna Nilsdotter Lilla Kampetorp, hustru Brita Simonsdotter Äskebäcken.

1697-07-18

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Kerstin Jonsdotter Äskebäcken Jon Jonsson och Gertrud Persdotter 1698-05-15

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Olof Persson Lilla Björstorp Per Larsson och Elin Persdotter 1699-03-05

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Gertrud Nilsdotter Skalltorp Nils Arvidsson och Brita Jönsdotter 1699-06-11

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Anna Larsdotter Skalltorp Lars Arvidsson och Kerstin Jönsdotter 1700-01-21

Jöns Persson fadder till Anna

Tyresdotter Äskebäcken Tyres Arvidsson och Karin Jönsdotter 1700-02-18

Jöns Persson begravd 44 år, född ca

1656

1700-05-13

Karin Tyresdotter begravd 60 år född

ca 1640

1700-06-10

Kerstin Jönsdotter Stora Kampetorp döpt

Jöns Persson och Kerstin Persdotter

Faddrar: Lars Arvidsson Skalltorp, Tyres Arvidsson Äskebäcken, hustru Elin Persdotter L Björstorp och pigan Marit Persdotter i St Kampetorp

1700-09-09

Hustru Kerstin Persdotter och Per Nilssons hustru faddrar till Kerstin

Jonsdotter Lövåsen Jon Nilsson

1702-03-23

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Nils Tyresson Äskebäcken Tyres Arvidsson och Karin Jönsdotter

1701-07-07

Hindrik Jönsson Stora Kampetorp och Kerstin Persdotter Stora

Kampetorp vigda

1702-08-24

Hindrik Jönsson fadder till Erik

Persson Lilla Björstorp Per Larsson och Elin Persdotter 1703-05-10

Hindrik Jönsson fadder till Lars

Tyresson Äskebäcken Tyres Arvidsson och Karin Jönsdotter

1703-09-20 Johan Hindriksson döpt

Hindrik Jönsson och Kerstin Persdotter

Faddrar: Per Larsson Lilla Björstorp, Erik Hindriksson Skyttatorp 2ndenäss n, drängen Johan Jönsson

Skyttatorp, hustru Elin …dotter Sörbytorp, hustru Kerstin Jönsdotter Skalltorp, pigan Brita Jönsdotter Kampetorp 1703-12-28

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Nils Jonsson Lövåsen Jon Nilsson och Anna Bertilsdotter

1704-01-10

Soldat Mickel Persson och hustru Kerstin Persdotter faddrar till Karin

Nilsdotter Skalltorp Nils Arvidsson och Brita Jönsdotter 1705-11-07 Hustru Kerstin Persdotter Fadder till Per Larsson och Elin Persdotter

(3)

Anna Persdotter Lilla Björstorp

1706-03-18

Hindrik Jönsson, drängen Olof Jönsson och pigan Brita Jönsdotter faddrar till Anders Tyresson

Äskebäcken Tyres Arvidsson och Karin Jönsdotter 1707-08-18

Lars Eriksson Mellåna och Marit Persdotter St Kampetorp vigda

1707-09-22

Olof Jönsson Stora Kampetorp och Anna Persdotter Stora Kampetorp

vigda

1707-12-26

Hustru Kerstin Persdotter fadder till

Gustaf Johansson Skirbråten Johan Eriksson och Karin Brynilsdotter 1708-06-24

Anders Jönsson Stora Kampetorp och Karin Brynilsdotter Nolhult vigda

1708-07-23 Kerstin Olofsdotter döpt

Olof Jönsson och Anna Persdotter

Faddrar: Lars Arvidsson Staden, Jacob Arvidsson Botten Undenäs sn, hustru Kerstin Eriksdotter Lilla Kampetorp, pigan Elin Persdotter Stora Kampetorp.

1708-09-13

Hindrik Jönsson fadder till Brita

Andersdotter Nolhult Anders Jönsson och Karin Brynilsdotter

1710-10-02

Anders Arvidsson Skalltorp och Anna Jönsdotter Stora Kampetorp

vigda

1711-05-25 Pehr Olofsson döpt

Olof Jönsson och Anna Persdotter

Faddrar: Soldaten Lars Eriksson, Tyres Arvidsson Äskebäcken, hustru Elin Persdotter Lilla Björstorp, hustru Anna Jönsdotter Hultatorp.

1712-06-12

Olof Jönsson fadder till Brita

Andersdotter Hultatorp Anders Arvidsson och Anna Jönsdotter

1713-05-25

Soldaten Pers Persson St

Kampetorp och Kerstin Andersdotter vigda

1714-01-22

Hindrik Jönsson fadder till Karin

Andersdotter Nolhult Anders Jönsson och Karin Brynilsdotter

1714-04-25 Anna Olofsdotter döpt

Olof Jönsson och Anna Persdotter

Faddrar: Anders Arvidsson Hultatorp, soldaten Per Björnberg, hustru Kerstin Eriksdotter Lilla Kampetorp, pigan Helena? Ericksdotter Lilla Kampetorp.

1716-02-05

Per Mickelsson begravd 87 år född ca

1629

1716-04-08 Jöns Olofsson döpt

Olof Jönsson och Anna Persdotter

Faddrar: Anders Arvidsson Lilla Kampetorp, Anders Arvidsson Hultatorp, hustru Karin Brynilsdotter Skirbråten, pigan Karin Jönsdotter Stora Kampetorp 1717-01-27

Hustru Margareta Andersdotter

begravd 68 år född ca 1649 1721-02-18

Drängen Johan Hindriksson fadder till

Johan Andersson Nolhult Anders Jönsson och Karin Brynilsdotter 1721-03-11

Hustru Anna Persdotter fadder till

Hindrik Persson Äskebäcken Per Nilsson och Ingeborg Hindriksdotter

1720-12-04 Anders Olofsson döpt

Olof Jönsson och Anna Persdotter

Faddrar: Anders Arvidsson Lilla Kampetorp, Anders Jönsson Nolhult, hustru Karin Brynilsdotter Skirbråten, Anna Nilsdotter Lövåsen.

1721-09-20

Hustru Anna Persdotter fadder till

Anders Andersson Hultatorp Anders Arvidsson och Anna Jönsdotter

1722-10-28

Johan Hindriksson Stora Kampetorp och Maria Johansdotter Skirbråten

vigda

(4)

1723-06-09

Anders Johansson Skirbråten och Kerstin Jönsdotter Stora Kampetorp

vigda

1723-07-30

Hindrik Jönsson och hustru Kerstin Jönsdotter faddrar till Gustaf Nilsson

Lomtärn Nils Johansson och Ing… Jonsdotter

1723-12-22

Olof Jönsson och Anders Johansson faddrar till Karin

Johansdotter Skirbråten Johan Hindriksson och Maria Johansdotter

1724-01-19 Maria Andersdotter döpt

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter

Faddrar: Anders Jönsson Nolhult, Mats Karlsson Nolhult, Anders Arvidsson Skalltorp, hustru Anna Persdotter Stora Kampetorp, hustru Maria Johansdotter Skirbråten, pigan Karin Jönsdotter Staden.

1724-09-06

Hustru Kerstin Jönsdotter fadder till

Karin Andersdotter Hultatorp Anders Arvidsson och Anna Jönsdotter

1726-05-22 Annika Andersdotter född, döpt 29/5

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter Faddrar: Oluf Jönsson ibd, Petter Pettersson

Håkantorpsskogen, hustru Anna Johansdotter Skirbråten och hustru Anna Jönsdotter Hultatorp

dotter Hultatorp Anders Arvidsson och Anna Jönsdotter

1726-12-26

Hustru Anna Persdotter och hustru Kerstin Jönsdotter faddrar till Maria

Johansdotter Skirbråten Johan Hindriksson och Maria Johansdotter

1727-04-16

Olof Jönsson och Anders Johansson faddrar till Johan

Andersson Hultatorp (född 10/4) Anders Arvidsson och Anna Jönsdotter

1728-12-08 Kerstin Andersdotter född, döpt 15/12

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter

Faddrar: Johan Hindriksson Skirbråten, drängen Gustaf Johansson Skirbråten, hustru Anna Persdotter Stora Kampetorp, hustru Anna Jönsdotter Hultatorp.

1729-01-24

Kerstin Persdotter död, begravd 9/2

68 år född ca 1661

1730-06-28

Hindrik Jönsson Stora Kampetorp och Karin Persdotter vigda

1731-02-05 Karin Hindriksdotter född, döpt 14/2

Hindrik Jönsson och Kerstin Persdotter Faddrar: Anders Jönsson Nolhult, drängen Gustaf Johansson Skirbråten, hustru Kerstin Andersdotter Håkantorpsskogen, pigan Margareta Andersdotter Lilla Kampetorp.

1731-05-13 Gustaf Andersson född, döpt 16/5

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter

Faddrar: Johan Hindriksson Skirbråten, drängen Gustaf Johansson Skirbråten, hustru Anna Persdotter Stora Kampetorp, hustru Maria Johansdotter Skirbråten.

1732-11-05

Olof Jönsson och hustru Kerstin Jönsdotter faddrar till Anders

Johansson Skirbråten (född 25/10) Johan Hindriksson och Maria Johansdotter

1734-02-03 Anders Andersson född, döpt 10/2

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter (felskrivet i födelseboken, Andersdotter)

Faddrar: Olof Jönsson Stora Kampetorp, drängen Carl Johansson Skirbråten, hustru Kerstin Andersdotter Hultatorp, pigan Kerstin Olofsdotter Stora Kampetorp 1736-03-16

Per Olofsson Stora Kampetorp och änkan Karin Olofsdotter Axelby vigda

1737-01-09

Hustru Kerstin Jönsdotter, pigan Anna Olofsdotter faddrar till Johan

Johansson Skirbråten (född 2/1) Johan Hindriksson och Maria Johansdotter 1737-07-31

Anders Johansson fadder till Kerstin

Jönsdotter Grytkärret Jöns Persson och Kerstin Persdotter

(5)

1737-08-16

Hindrik Jönssons hustru död,

begravd 24/8, 60 år född ca 1677

1738-03-12

Änklingen Lars Jönsson Torstorp och Anna Olofsdotter Stora

Kampetorp vigda

1739-05-23

Änklingen Hindrik Jönsson Stora Kampetorp och Maria Eriksdotter

Lövåsen vigda

1739-12-26

Anders Johansson fadder till Kerstin

Johansdotter Skirbråten Johan Hindriksson och Maria Johansdotter

1742-12-05

Anders Johansson, dräng Jöns Olofsson faddrar till Anna Nilsdotter

Hultatorp Nils Persson och Kerstin Andersdotter

1743-04-31 Carl Andersson född, döpt 1/5

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter

Faddrar: Nils Persson Hultatorp, dräng Johan Johansson Skirbråten, hustru Kerstin … Hultatorp, pigan Karin Larsdotter Askersund

1744-06-03

Anders Johansson, Jöns Olofsson, hustru Kerstin Jönsdotter, pigan Maria Andersdotter faddrar till Fredrik

Andersson Lilla Kampetorp Anders Bengtsson och Greta Andersdotter 1744-06-24

Anders Johansson fadder till Karin

Carlsdotter Skirbråten (född 19/6) Carl Johansson och Karin Larsdotter

1744-11-30 Anders Jönsson född, döpt 2/12

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Anders Johansson Stora Kampetorp, Anders Andersson Axelby, hustru Kerstin Jönsdotter, pigan Kerstin Olsdotter Stora Kampetorp.

1745-11-11

Christina Andersdotter född, döpt 24/11

Anders Johansson och Kerstin Jönsdotter

Faddrar: Jon Olsson och dess hustru Stora Kampetorp Johan Henrichsson Skirbråten, pigan Kerstin Olsdotter Stora Kampetorp.

1746-01-01

Hustru Kerstin Jönsdotter, pigan Maria Andersdotter faddrar till Johan

Carlsson Skirbråten Carl Johansson och Karin Larsdotter 1746-04-06

Pigan Anna Andersdotter fadder till

Karin Månsdotter Lövåsen Måns Eriksson och Karin Matsdotter 1746-10-26

Pigan Brita Jönsdotter begravd, 74 år

född ca 1672

1746-12-12 Karin Jönsdotter född, döpt 14/12

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Lars Jönsson och dess hustru Torstorp, dräng Anders Olsson Stora Kampetorp, pigan Britta Persdotter Axelby.

1748-09-11

Anders Jönsson, pigan Maria Andersdotter faddrar till Jöns

Johansson Skirbråten Johan Hindriksson och Maria Johansdotter

1748-10-01

Anders Johansson, Jöns Olofsson, pigan Maria Johansdotter faddrar till

Carl Månsson Lövåsen Måns Eriksson och Karin Matsdotter

1749-02-06 Annika Jönsdotter döpt

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Carl Benjaminsson Axelby och dess hustru Brita Persdotter, dräng Anders Olsson Stora Kampetorp, hustru Anna Olsdotter Torstorp

1749-09-24

Arvid Larsson Sörängen och Maria Andersdotter St Kampetorp vigda 1750-04-01

Anders Johansson fadder till Karin

Carlsdotter Skirbråten Carl Johansson och Karin Larsdotter 1750-08-19

Dräng Gustaf Andersson fadder till

Petter Arvidsson Sörängen Arvid Larsson och Maria Andersdotter 1751-04-21 Dräng Gustaf Andersson fadder till Erik Ersson och Karin Andersdotter

(6)

Margareta Eriksdotter Hultatorp

1751-04-29 +Kerstin Jönsdotter född, döpt 5/5

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Anders Johansson Stora Kampetorp och dess hustru, Erik Ersson Hultatorp, pigan Kerstin Olofsdotter Stora Kampetorp

1751-06-01

Kerstin Jönsdotter begravd, 1 mån,

förkvävd av modern Jöns Olofsson och Karin Persdotter

1752-12-27

Anders Olsson Stora Kampetorp och Ingrid Andersdotter Äskebäcken

vigda

1752-11-15

Jöns Olofsson fadder till Lisken

Månsdotter Lövåsen Måns Östensson och Karin Matsdotter

1753-02-08 Jöns Jönsson född, döpt 14/2

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Carl Benjaminsson Axelby och dess hustru, Anders Olsson Äskebäcken, pigan Annika Andersdotter Stora Kampetorp

1753-07-01

Hindrik Jönsson begravd, 83 år född

ca 1670

1754-10-26

Anders Johansson, pigan Anna Andersdotter faddrar till Anna

Andersdotter Lövåsen Anders Olsson och Catharina Månsdotter 1755-01-26

Hustru Karin Persdotter fadder till Anders Andersson Äskebäcken

1756-02-22

Dräng Anders Andersson, piga Kerstin Andersdotter faddrar till

Anders Månsson Lövåsen Måns Eriksson och Karin Matsdotter

1755-06-27

Änkl Jonas Nilsson Lilla Bergshult och Anna Andersdotter Stora

Kampetorp vigda

1755-09-08 Kerstin Jönsdotter född, döpt 12/9

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Anders Olsson och dess hustru Äskebäcken, Anders Andersson Stora Kampetorp, pigan Kerstin Olofsdotter Stora Kampetorp.

1756-12-22

Lars Olsson ? och Kerstin

Andersdotter Stora Kampetorp vigda

1757-01-21

Jöns Olofsson och dess hustru faddrar till Britta Andersdotter

Äskebäcken Anders Olsson och Ingrid Andersdotter

1758-05-26 +Britta Jönsdotter döpt

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Carl Benjaminsson Axelby, dräng Zackris Johansson Skirbråten, hustru Anna Olsdotter Torstorp piga Britta Andersdotter Axelby

1758-06-11 Britta Jönsdotter begravd, 16 dag Jöns Olofsson och Karin Persdotter 1759-04-12

Jöns Olofsson och dess hustru

faddrar till Jöns Andersson Äskebäcken Anders Olsson och Ingrid Andersdotter 1759-04-23

Bonden Olof Jönsson begravd, 86 år

född ca 1673

1760-11-24 Johan Svensson döpt

Jöns Olofsson och Karin Persdotter

Faddrar: Anders Johansson och dess hustru, dräng Anders Andersson, piga Kajsa Andersdotter

1761-10-16

Änkl Per Persson Skalltorp och Kerstin Olofsdotter Stora Kampetorp

vigda

1763-10-26

Anders Johansson Skalltorp och Kajsa Andersdotter Stora Kampetorp

vigda

1764-03-18

Jöns Olofsson och dess hustru

faddrar till Per Andersson Äskebäcken Anders Olsson och Ingrid Andersdotter 1764-04-17 Johan Andersson född, döpt 20/4 Anders Johansson och Kajsa Andersdotter

(7)

Faddrar: Anders Andersson och dess hustru Skalltorp, dräng Carl Andersson Stora Kampetorp, piga Stina Andersdotter Stora Kampetorp

1764-09-24 Olof Persson född, döpt 29/9

Per Olsson och Karin Persdotter

Faddrar: Anders Andersson Äskebäcken, dräng Carl Andersson Stora Kampetorp, hustru Kajsa Andersdotter Stora Kampetorp, piga Stina Andersdotter Stora

Kampetorp

1764-10-25

Anders Johansson, Stina Andersdotter faddrar till Kajsa

Andersdotter Lövåsen Anders Olofsson och Catharina Månsdotter 1766-03-18

Änka Karin Jönsdotter död, begravd 23/3, 87 år född ca 1679 1771-12-07

Anders Jönsson Stora Kampetorp och Britta Larsdotter Hultatorp vigda 1775-12-17

Johan Andersson Stora Kampetorp och Kajsa Andersdotter Skirängen

vigda

1778-12-08

Maja Lisa Ingemarsdotter född, döpt 13/12

Ingemar Nilsson och Britta Svensdotter (25) Faddrar: Anders Jansson L Kampetorp, drängen Lars Nilsson Askersundsby, hustru Cajsa Andersdotter i Äskebäcken och pigan Cajsa Jönsdotter St Kampetorp 1780-05-13

Hustru Karin Persdotter död, 57 år

(slag) född ca 1723

1780-09-05 Dödfödd dotter oä 1782-03-07

Anders Jansson dör, 85 år, ålderdomsbräcklig, född ca 1697

1783-05-11 Adam Eriksson född, döpt 13/5

Erik Eriksson och Maria Carlsdotter

Faddrar: Pastor Lars Samzelius. Anders Jansson och hustru Karin Andersdotter St Kampetorp, pigan Lisa Nilsdotter i Lind

1784-03-03

Socken mannen Jöns Olsson död, 68 år, slag, född ca 1716

1784-09-25 Dödfödd son Erik Eriksson och Maria Carlsdotter 1785-04-09

Erik Eriksson död, 41 år, slag, född ca 1744

1785-07-03

Änkl Anders Ersson Stora

Kampetorp och Katarina Carlsdotter vigda

1785-11-24 Dödfödd son Änkan Maria Carlsdotter

1786-05-13 +Lisa Andersdotter född, döpt 17/5

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter

Faddrar: Pastor Lars Samzelius, Jon Larsson och dess hustru Lisa Ersdotter St Gryten och pigan Anna

Andersdotter Prästgården Lind 1787-02-15

Anders Larsson död, 63 år, magplåga, född ca 1724

1788-04-01 +Carl Andersson född, döpt 6/4

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter

Faddrar: Nils Andersson och hustru Brita Andersdotter L Kampetorp, drängen Jonas Persson och pigan Greta Persdotter St Kampetorp

1789-09-27

Greta Persdotter död, begravd 4/10, 23 år 9 mån, vattusot, född ca 1766

1790-04-27 Peter Andersson född, döpt 28/4

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter Faddrar: Jonas Ersson och dess hustru Kerstin Gustafsdotter Nybacken, drängen Anders Jönsson St Kampetorp och pigan Maria Ersdotter Lind

1790-09-21 Anders Carlsson född, döpt 26/9

Carl Andersson och Kerstin Svensdotter Faddrar: Anders Ersson och dess hustru Katarina Carlsdotter St Kampetorp, drängen Anders Andersson

(8)

Skalltorp och pigan Kerstin Andersdotter Mellanled 1791-11-17

Jonas Persson St Kampetorp och Maria Andersdotter Sagersta vigda

1792-07-27

Anna Kajsa Andersdotter född, döpt 29/7

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter Faddrar: Jan Jönsson och dess hustru Anna

Andersdotter, Anders Jönsson St Kampetorp och pigan Lisa Jonsdotter Dammen.

1792-12-01

Lisa Andersdotter död, begr 9/12, 6 år 5 mån, mässling

1792-12-02

Katarina Jansdotter död, begr 9/12, 1 år 9 mån, mässling

1792-12-06

Carl Andersson död, begr 9/12, 4 år 6 mån, mässling

1793-06-17

+Johan Gustaf Jansson född, döpt 23/6

Jan Jönsson och Anna Andersdotter

Faddrar: Per Andersson och dess hustru Lisa Jönsdotter Lövåsen, drängen Olof Andersson L Kampetorp och pigan Maria Jönsdotter Askersunds stad

1793-09-22

Anders Ersson och dess hustru Katarina Carlsdotter faddrar till

Anders Olofsson Äskebäcken Olof Andersson och Kerstin Andersdotter

1794-05-08 Maria Andersdotter född, döpt 11/5

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter

Faddrar: Olof Andersson, hustru Brita Larsdotter, son Gustaf Andersson och dotter Kerstin Andersdotter Alla Äskebäcken

1794-05-27

Jan Gustaf Jansson död, begr 1/6, 11 mån, vattusot

1794-09-07

Jan Jönsson och dess hustru Anna Andersdotter faddrar till Brita

Carlsdotter Hultafallet Nybyggaren Carl Andersson och Kerstin Svensdotter

1794-11-06

Jan Jönsson och dess hustru Anna Andersdotter faddrar till Peter

Olofsson L Kampetorp Olof Andersson och Stina Jönsdotter

1794-11-09

Jan Jönson och dess hustru Anna Andersdotter faddrar till Anna Lisa

Petersdotter Lövåsen Peter Andersson och Lisa Jönsdotter

1795-03-24 Anders Jansson född, döpt 28/3

Jan Jönsson och Anna Andersdotter

Faddrar: Peter Andersson och dess hustru Lisa Jönsdotter Lövåsen, Olof Andersson L Kampetorp och pigan Anna Jönsdotter St Kampetorp

1796-01-15

Drängen Anders Jansson fadder till

Stina Persdotter Lövåsen Peter Andersson och Lisa Jönsdotter

1798-11-08 Carl Andersson född, döpt 11/11

Anders Ersson och Katarina Carlsdotter Faddrar: Anders Jansson och dess hustru Sara Jansdotter, drängen Johan Matsson och dotter Stina Andersdotter Alla St Kampetorp

Figure

Updating...

References

Related subjects :