• No results found

Mechanical and thermal stability of hard nitride coatings

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mechanical and thermal stability of hard nitride coatings"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Mechanical and thermal

stability of hard nitride

coatings

Linköping Studies in Science and Technology

Dissertation No. 1930

Yu-Hsiang Chen

Mechanical and thermal st

ability o

f har

d nitride coatings

2018

(2)

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1930, 2018 Department of Physics, Chemistry and Biology

Linköping University SE-581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

Yu-Hsiang Chen

Mechanical and thermal st

ability o

f har

d nitride coatings

References

Related documents

utvidgningen och dynamiken i samarbetet som gör det än mer påtagligt att stå utanför EU, omvärldens syn på Norge påverkas negativt eftersom landet inte vill delta i ett

internationally by national policies and guidelines but implementation in routine primary health care has been slow. Referral to digital interventions could lead to a larger

Although we can easily claim that the disabled are human beings and as such are dignified, that they deserve to be made I and E-capable as well, that they

Hard coating’s thermal stability is essential due to the high temperature envi- ronment of high-speed cutting applications, while the phase and microstructure evolution induced

Det vore värdefullt för framtiden om Trafikverket systematiskt sparade information efter varje arbetsdag under kapacitetstilldelningen och framtagandet av förslaget till tågplan,

integrationsprocessen negativt. Vidare framkommer av studiens resultat vilka faktorer som är av störst betydelse i fråga om att integreras. Dessa slutsatser skapar en större

Detta gör sig synligt i hur Fredrik Skavlan (från och med nu IR) inleder, avslutar och till stor del styr interaktionen, medan Jimmie Åkesson (från och med nu IE) besvarar IRs

De olika typerna av yttre motivation hjälper även till att förstå syftet, vilka strategier lärare kan använda för att skapa yttre motivation i matematik samt idrott

Vidare ingick frågor om vilka olika typer av åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen som gjorts (ändrade arbetsuppgifter, ergonomiska förbättringar, ombyggnation, ändrad

The two groups with no long-term expectations of health-related ability to stay in the same profession differed in age, and with regard to work conditions, older age was

The mixing enthalpy and the driving force for spinodal decomposition in c-Ti-Cr-Al-N is calculated based on first principle calculations. The mixing enthalpy strongly depends on

Mechanical properties and thermal stability of reactive arc evaporated

Given the assumptions, available data and modelling in this study surveillance of carriers of pathogenic mutations in the TP53 gene using the current standard of care or the

språkinlärning och inslag av SO/NO. I vissa fall krävs dock förkunskaper i svenska och det gäller speciel l t moment som innehå ller information om samhälle och

SAA , intracheally injected with both 1) 4 million alveolar macrophages loaded with commercial BaSO4 contrast agent for CT or 2) 2 million alveolar macrophages loaded with GdNP as

Resultatet utformades till fyra kategorier med föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas palliativt: Den känslomässiga påverkan som belyser att föräldrarna

The current research work mainly focuses on some metallic coatings of (Ni,Co)-base, i.e. MCrAlX and diffusion coatings, aiming to: 1) predict the microstructural

LIU-TEK-LIC-2013:3 Division of Engineering Materials Department of Management and Engineering Linköping University, 581 83, Linköping, Sweden. Linköping,

Stöver, “Atmospheric plasma sprayed thermal barrier coatings with high segmentation crack densities: Spraying process, microstructure and thermal cycling behavior,”

The objectives of this investigation are twofold; (i) Deter - mination of the distribution function for the cumulative sums St when the output is dependent upon these

(2009) skriver att det finns nackdelar vid prov med öppna frågor som till exempel att det tar längre tid att rätta samt att alla svar är individuella vilket gör det svårare

Anledningen till att göra detta är många men de största anledningarna är för att minska risken för att program inte funkar och data blir förlorad men även få bort brister som

 Kärnan i kursen syftade till att förstelärarna skulle erbju- das teorier och metoder som stöd i förstelärarrollen för att de sedan också skulle kunna omsätta dessa kunskaper