• No results found

Devyser. Presentation Aktiespararna 14 mars 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Devyser. Presentation Aktiespararna 14 mars 2022"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Devyser

Presentation Aktiespararna 14 mars 2022

(2)

2

(3)

Dagens talare

Sabina Berlin

CFO Devyser

(4)

4

Detta är Devyser

Vem är vi?

Diagnostikbolag med egenutvecklade produkter för genetisk testning av ärftliga sjukdomar, onkologi och post-

transplantationsmonitorering.

Vad gör vi?

Utvecklar, tillverkar och säljer reagens och mjukvara för genetisk testning inom rutindiagnostik. Produkterna möjliggöra diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar, skräddarsydd

cancerbehandling samt uppföljning av transplanterade patienter.

Hur gör vi det?

Sätter patienten och kunden i centrum. Förenklar komplexa genetiska testprocesser, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat.

Onkologi

Posttransplantations- monitoring

4

Ärftliga sjukdomar

(5)

Stark utveckling

SEKm

2,5 miljoner

Sålda test

~ 77%

Bruttomarginal

+ 45

Antal länder med kunder

28

Egenutvecklade CE- godkända produkter 14,4

26,2

35,4

48,1

64,3 65,7

93,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COVID-19 påverkan

(6)

MIA ARNHULT

Ordförande

Ledamot sedan 2010 Examen i Företagsekonomi och Handelsrätt,

Erfarenhet (urval)

LARS HÖCKENSTRÖM

Ledamot

Ledamot sedan 2016 Civilekonom

Erfarenhet (urval)

FREDRIK DAHL

Ledamot

Ledamot sedan 2021 PhD Molekulär medicin,

Erfarenhet (urval)

PIA GIDEON

Ledamot

Ledamot sedan 2021 Civilekonom

Erfarenhet (urval)

FREDRIK ALPSTEN

VD

Började 2020 Civilekonom

Erfarenhet (urval)

SABINA BERLIN

CFO Började 2021 Civilekonom

Erfarenhet (urval)

TORBJÖRN ANDERSSON

CCO Började 2020

Fil.kand. Biokemi, MBA

Erfarenhet (urval)

GÖRAN RYDIN

COO Började 2021 Civilingenjör

Erfarenhet (urval)

Erfaren styrelse och ledning

ANDERS HEDRUM

CTO & grundare Började 2005

Fil.dr Molekulär biologi

Erfarenhet (urval) ULF KLANGBY

Ledamot, vVD & grundare Ledamot sedan 2004 Fil.lic., Karolinska Institutet

Erfarenhet (urval)

(7)

Större aktieägare

Aktieägare Antal aktier Ägarandel, %

Rutger Arnhult, via bolag 3 850 907 24,4

Swedbank Robur 1 378 200 8,7

Fjärde AP-fonden 1 361 300 8,6

Berenberg Asset Management acting on behalf of Univ. Inv. Fund 1 000 000 6,3

Ferd 1 000 000 6,3

Anders Hedrum (grundare och CTO), privat och via bolag 775 020 4,9

Ulf Klangby (grundare och VVD), privat och via bolag 706 200 4,5

Dan Heuzenberger (grundare och CMO), privat och via bolag 547 680 3,5

Deka 420 000 2,7

Alpcot AB 372 900 2,4

Åsa Risberg, via bolag 258 300 1,6

Lopus Alpha 215 000 1,4

Övriga (ca 600 aktieägare) 3 994 562 25,2

Totalt 15 880 069 100,0

(8)

8

Tre fokusområden

3 Posttransplantations- monitoring

Uppföljning efter transplantation

Exempel på test

Stamcells- transplantation

Transplantation av solida organ (organ)

UNDER UTVECKLING

2 Onkologi

Cancer

Exempel på tester

Ärftlig bröstcancer

Ärftlig

äggstockscancer 1 Ärftliga sjukdomar ~23%

Fortplantnings-

hälsa Mendelska

sjukdomar

Exempel på tester

RHD-status

Kromosom- avvikelser

Exempel på tester

Thalassemi

Cystisk fibros

~70% ~4%

% % av omsättningen

Ärftlig tarmcancer

Onko produkt 1

Onko produkt 2

Onko produkt 3

UNDER/PLANERAD UTVECKLING

(9)

Välpositionerad i värdekedjan

TREDJE PART

Potential för återkommande intäkter Kapitalutrustning

Engångsförsäljning SaaS model

“Rakbladsmodell”

Potential för återkommande intäkter

DNA-testpaket Sekvenseringsinstrument Dataanalys

(10)

10

Enkel trestegsprocess med ett rör

Devyser löser problemen

Devyser – lättanvänd enrörslösning Traditionellt förfarande – många steg

Komplex flerstegs- och multirörprocess

STEG 1 STEG 2 Rening

Kräver stor mängd DNA

1-2 dagars manuell hanteringstid

Total tid 4-14 dagar, inklusive sekvensiering och dataanalys Lång upplärning av labbpersonal

Kräver ingen förbehandling och endast liten mängd DNA 45 minuters manuell hanteringstid

1-2 dagar, inklusive sekvensiering och dataanalys Snabb upplärning av labbpersonal

(11)

Förenklar arbetsströmmarna

Devysers metod Traditionell metod

Thalassemi exampel Thalassemi exampel

Determination of possible thalassemia

Devyser Thalassemia NGS

Testing complete

Determination of possible thalassemia

Suspected α

thalassemia Suspected β

thalassemia

Primary test

process Primary test

process

Sequence variant detected

Sequence variant not detected

Sequence variant detected Sequence

variant not detected TESTING

COMPLETE

Subsequent test process

Sequence variant detected

Sequence variant not detected

TESTING

COMPLETE Subsequent test process

Sequence variant detected

Sequence variant not detected

TESTING COMPLETE

TESTING COMPLETE Subsequent

test process

Sequence variant detected Sequence

variant not detected

TESTING COMPLETE Consider α thalassemia

Consider β thalassemia

2-13 dagars process

1 dags process

(12)

13

Addresserar stor och växande marknad

Antal test

baserat på antal patienter som tar testen

SAM (“Serviceable available market”) bedöms öka med ~2,3x primärt på grund av NGS

Total addresserbar marknad

TAM 2026E

~5,8 EURbn

SAM 2026E

~2,6 EURbn

SAM 2019

~1,1 EURbn

~13%

CAGR

Högre tillväxttal förväntas på vissa indikationer, primärt driven av NGS

(13)

Tillväxtstrategi

2021 93,5 SEKm

Förstärkning av säljorganisationen på nyckelmarknaderna

Geografisk expansion (USA & Asien)

Fokus på

nyckelprodukter och framtagande av nya produkter

Långsiktigt

Ytterligare uppsida

Upprepa framgången i Italien

Starta direktförsäljning på utvalda marknader

Förstärka på befintliga marknader

Säljorganisation i USA

Stärkt närvara i Asien

Fler länder/

distributörer i Asien

Utöka

användningsområden för befintliga

produkter

Lansera nya produkter

Underhålla, utveckla och expandera registrerings- godkännanden

Nationella upphandlingar

Förvärv av kompletterande produkter/

teknologier/företag

(14)

15

Direktförsäljning och distributionsnätverk

1%

Nord- och Sydamerika

93%

EMEA

6%

APAC

Direktmarknader

Österike Danmark Tyskland Italien Norge Sverige Schweiz

Uppstartade direktmarknader

Nordamerika Storbritanien Benelux Spanien Frankrike

Direktförsäljning Distributörsförsäljning Uppstart direktförsäljning

Andel direkt- försäljning

2021

29

%

71

%

(15)

Kv 4 2021 återigen rekordförsäljning

SEKm

Rörelseresultat

SEKm

Bruttoresultat och bruttomarginal

SEKm

Omsättning och tillväxt

Tillväxt driven av direktförsäljning i Italien, Ökade volymer gav förbättrade Ökade investeringar i marknadsföring och 17,7

24,5

65,7

93,5

Okt-Dec

2020 Okt-Dec

2021 2020 2021

13,2

18,5

47,0

71,9

Okt-Dec

2020 Okt-Dec

2021 2020 2021

74,3% 75,3% 71,6% 76,9%

+1,0%-enheter +5,3%-enheter

10,1

13,9

10,9

21,2

Okt-Dec

2020 Okt-Dec

2021 2020 2021

-

-

-

-

(16)

17

Finansiella mål

Uppnå en årlig organisk tillväxt som överstiger 30 procent.

På medellång sikt (tre till fem år) uppnå en bruttomarginal som överstiger 80 procent.

2021 Utfall

42,3%

(46,9% val. just. )

76,9%

Tillväxt

Brutto- marginal

Historisk utveckling

37%

CAGR 2015 - 2021

73,9%

Snitt 2018 - 2021

Prioritera investeringar i organisationen för att stödja tillväxten och på medellång sikt (tre till fem år) uppnå en rörelsemarginal

som överstiger 20 procent. Neg

Rörelse-

marginal Neg

Snitt 2018 - 2021

(17)

Sammanfattning

Diagnostikbolag med egenutvecklade produkter för genetisk testning

Bevisad affärsmodell som historiskt givit hög tillväxt och god lönsamhet

Validerad produktportfölj med klar kundnytta

Adresserar stora och växande marknader

Strategi med låg risk

Kortnamn (ticker): DVYSR

References

Related documents

Ämnet diskuteras nedan utifrån studiens frågeställning, till en början diskuteras hur kommunerna bör arbeta för att göra deras webbplats tillgänglig för personer

Årskurs 8 •Ungdomsprofil (Gripen, chins, dips, brutalbänk, hopp, snabbhet, uthållighet) Åk 7, 8, 9 Rosenholmsskolan, Piggelinen, Svettpärlan • Samarbete med

Aktiespararna är representant för små enskilda aktieägare som ensamma inte får någon stor roll på årsstämman och inte heller någon makt i företaget.. För att en

I de amerikanska riktlinjerna från American College of Cardiology Foundation/American Heart Association [41] ges stöd för behandling med intern defibrillator vid uttalad

Ryssarna har emellertid, en- ligt amerikanska källor, lovat president Carter att inte gå över gränsen till Somalia.. Vad de lovat, kommer de säkerligen att

-Fråga ställdes till Srinivas från gruppen när årsrapporten ska vara klar. Srinivas meddelade att årsrapporten ska vara klar till 26 mars då den ska sammanställas och skickas in

 Produktionsstart är planerad till första delen av 2016 och fabriken kommer fullt utnyttjad att öka AAK:s totala kapacitet med cirka 100.000 ton.  Anläggningen kommer att

08,00-08,45 Respiratorisk problematik vid cerebral skada o neuromuskulära lungsjukdomar Bl a: Specifika respiratoriska problem för denna patientgrupp samt

Just på grund av att det finns en så stark genetisk komponent vid autism kan man med hjälp av ett genetiskt test hitta den eller de genetiska varianter som

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns

In the end-product based approach, large investments were made to procure and implement specific welfare technologies in order to digitize certain services offered by the

omsättningstillväxten 16 procent i konstant valuta och justerad EBITA ökade med 30 procent. • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om -7 procent i konstant

Fondens utveckling under första halv- året 2001 beror till största delen på den negativa utvecklingen för några av de aktier som har stor vikt i OMX.. Två av dessa är Ericsson

TEAMETS MÅL, VISIONER OCH IDEOLOGI (’MISSION, VISION AND VALUES’) Vi arbetar för att personen och dennes anhöriga ska få kunskap och insikt om sin post-polio eller

Familjen är en central del i processen att genomgå en genetisk testning (Bruwer et al., 2013; Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Hamilton et al., 2009;

Fråga 2 Hur tror du att antalet medarbetare (personer anställda på hel- eller deltid, ej extrapersonal) i butiken du arbetar i kommer att förändras de närmaste 3 månaderna.

Stendörren bedriver ett proaktivt förvaltningsarbete och arbetar kontinuerligt med att omförhandla hyresavtalen i linje med rådande marknadshyror. Den ekonomiska uthyrningsgraden

Bruttoresultat för operatörsverksamheten exklusive avskrivningar, vände till positivt resultat under kvartal 1 2022, MSEK 1,5 (-6,5).. Finansiella intäkter

Klicka HÄR och ladda ner 3D katalogen eller scanna QR koden.. © Koninklijke

Vi känner inte att P/E-talet som vår riktkurs resulterar i är för högt för Consilium, särskilt när vi ser till den prognos- ticerade vinsten för år 2017.. Vår värdering

Patienter med fetma som enligt studien har en ökad trombin- generering, har högre risk för både förstagångstrombos och återfall.. Avhandlingen visar också att APC resistens i

Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt.. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för

Innehåller fett, kolhydrat, aminosyror, vitaminer mineraler och spår- ämnen samt Nutricias prebiotikablandning (GOS/FOS).. PKU Anamix Infant har supplementerats med LCP (de