Bilaga 4. Remissvar från drift- och trafikenheten

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Reyes Pena, Anneli

Från: Dahlén, Rikard

Skickat: den 11 maj 2020 15:46

Till: Reyes Pena, Anneli; Ponzio, Paola

Ämne: SV: Skyddsvärda arter i parken vid Silverbäckens skola

Uppföljningsflagga: Följ upp

Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Anneli, jag har tittat på underlagen med byggnaden. Min erfarenhet från platsen och det syns också på flygbilderna i GISO är att den gräsytan redan är hårts sliten av barnen från skolan. Dom använder ytan utanför skolgården på raster. Så det är inte värdefull miljö just där huset kommer att stå. Men det är inte bra om den användning av ytan som lekområde skjuts ännu närmare dammen och strandzonen. Dammen har dock ett stängsel runt vattnet men det går nära öppna vattnet. Jag tycker om det nu blir mer mark som tas i anspråk kring dammen så borde vi (kommunen) se till att lite mer av strandzonen blir inhägnad och skyddad från slitage. Jag kan titta på det på plats och föreslå en justering av befintligt stängsel. Kanske skulle det kunna vara en kompensationsåtgärd som sökande står för? Jag tycker också att vi ska ställa krav vid återställningen av yta.

Om du tycker det är en bra idé kan jag göra ett snabbt besök på platsen och bli lite mer konkret om hänsyn och återställning!

Hälsningar

Rikard Dahlén

Naturvårdschef

Samhällsbyggnadsavdelningen Kommunledningskontoret Sollentuna kommun

Tfn direkt: 08-579 215 02 Tfn vxl: 08-579 210 00

Post: Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna rikard.dahlen@sollentuna.se

www.sollentuna.se

www.facebook.com/sollentunakommun www.twitter.com/sollentunakom

Sollentuna – Sveriges Kvalitetskommun 2019

Från: Reyes Pena, Anneli <anneli.reyes@sollentuna.se>

Skickat: den 11 maj 2020 15:16

Till: Ponzio, Paola <paola.ponzio@sollentuna.se>; Dahlén, Rikard <rikard.dahlen@sollentuna.se>

Ämne: SV: Skyddsvärda arter i parken vid Silverbäckens skola Hej Paola,

Tack för ditt svar och den snabba återkopplingen! Jag har skickat på remiss till drift och trafik så jag hoppas att Rikard Dahlén har fått ärendet.

Är det möjligt att använda ditt svar i mitt tjänsteutlåtande? Jag kommer ta in alla synpunkter och ta dem i beaktande i mitt förslag till beslut till politiken. Det vi tittar på är om det finns några hinder att bevilja tidsbegränsat lov.

Med vänlig hälsning, Anneli Reyes Peña

Bygglovshandläggare Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsavdelningen Sollentuna kommun

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :