SKILLNADER I FIBERSAMMANSÄTTNING GÖR SORBENTER ÖVERLÄGSNA VID UPPSUGNING AV VÄTSKA

Full text

(1)

12 10 8 6 4 2 0

SORBENTER

ABSORPTION:

Gäller vid organiska material såsom bomull, sågspån, papper etc. Vätskedroppen tränger in i fibrerna.

ADSORPTION:

Gäller vid syntetiska material såsom polypropensorbenter etc. Vätskedroppen lägger sig på fibrerna.

VARFÖR ÄR DETTA VIKIGT?

Största andelen sorbenter som säljs i världen är mattor, ark etc. tillverkade av polypropen (PP).

Eftersom PP-Sorbenter adsorberar så blir fibersammansättningen väldigt viktig för produktens prestanda, styrka och livslängd!

SLITSTYRKA OCH ADSORPTIONSFÖRMÅGA

IKAROS SORBENTER KVALITETSSÄKRADE

Ikaros har låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testa draghållsfastheten samt rivhållfastheten på marknadens tre ledande sorbentmärken. Testerna är gjorda enligt standard ISO 1184 respektive DIN 53363.

Vidare har vi testat sorbenternas adsorptionsförmåga enligt metod ASTM F 726-99 (lab i USA), den enda erkända metoden i världen för sorbenter (adsorbents)

.

Draghållfasthet (N/mm)

Oexponerad

Ikaros sorbenter har visat sig bäst i alla tester ovan!

ABSORPTION - ADSORPTION

SKILLNADER I FIBERSAMMANSÄTTNING GÖR SORBENTER ÖVERLÄGSNA VID UPPSUGNING AV VÄTSKA

IKAROS KONKURRENT A KONKURRENT B

Efter oljebad

Sorbenter

(2)

För att vätska skall kunna förlytta sig, så be- hövs det transportvägar. Mikrofibrer i flera skikt innebär ett utbrett “vägnät”.

I en sorbent med vanliga fibrer försvåras väts- kans förflyttning p.g.a. för få transportvägar och mycket tomrum.

TESTRESULTAT, FLERSKIKTSFIBRER.

Bättre och större behållning av vätskan och över- lägsen spridningsförmåga.

Skillnad efter 30 timmar i vertikal spridning mellan Ikaros mikrofibrer och vanliga fibrer.

IKAROS MIKROFIBRER I FLERA SKIKT VANLIGA FIBRER I ETT SKIKT

TESTRESULTAT, VANLIGA FIBRER.

Vätskan har svårigheter att förflytta sig i sidled, och rinner istället rakt igenom.

(3)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

MELLAN

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 46 m 0,61 x 46 m 0,41 x 46 m

ANTAL 1 1 2

ADSORPTION (l/frp) 242 187 242

ARTIKELNUMMER G-90 G-92 G-91

UNIVERSAL

RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rullar är perforerade horisontellt och verikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre to- talekonomi. Tillverkade av 100% microfiber i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Sorbenter

(4)

Static Resistant

UNIVERSAL

RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rullar är perforerade horisontellt och verikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre to- talekonomi. Tillverkade av 100% microfiber i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 61 m 0,41 x 61 m 0,82 x 92 m 0,41 x 92 m

ANTAL 1 2 1 2

ADSORPTION (l/frp) 174 174 242 242

ARTIKELNUMMER G-97 G-98 G-95 G-96

(5)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

MELLAN

ARK

TJOCK

ARK

STOR

FATLOCKSSKYDD

MÅTT 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 81 x 91 cm ø 55.5 cm

ANTAL 200 100 100 50 25

ADSORPTION (l/frp) 144 98 136 236 53

ARTIKELNUMMER G-70 G-72 G-75 G-78 G-76

UNIVERSAL

ARK OCH FATLOCKSSKYDD FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut ark i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Arken/Dukarna är per- forerade, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre totalekonomi. Tillverkade av 100%

microfiber i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Sorbenter

(6)

Static Resistant

BENÄMNING ORM

KORT

ORM

LÅNG

KUDDE

LITEN

KUDDE

STOR

KUDDE

LITEN

MÅTT ø7,6 x 122 cm ø7,6 x 305 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm 21 x 43 x 5 cm

ANTAL 40 6 20 10 10

ADSORPTION (l/frp) 151 57 35 46 18

ARTIKELNUMMER G-34 G-37 G-61 G-62 G-66

UNIVERSAL

ORMAR OCH KUDDAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Universal kuddar och ormar består av polypropenfiber, omgärdat av ett “nonwoven” ytterhölje.

Kuddarna används med fördel vid stora maskinläckage som medför konstantdropp. Ormarna är flexibla sorbenter, och kan med ypperligt resultat användas vid avgränsning av spill eller läggas tätt runt maskinfundament.

(7)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

DUK

STOR

DUK

LITEN

KUDDE

STOR PB

MÅTT 0,76 x 46 m 0,38 x 46 m 76 x 182 cm 76 x 101 cm 45 x 45 x 5 cm

ANTAL 1 2 20 20 10

ADSORPTION (l/frp) 220 220 121 70 46

ARTIKELNUMMER G-90PB G-91PB G-72PB G-79PB G-62PB

UNIVERSAL FUKTSPÄRR

RULLAR OCH DUKAR FÖR UNIVERSAL ARBSORPTION MED PLASTSKIKT PÅ UNDERSIDAN

En helt ny serie sorbenter med en fuktspärr på baksidan. Denna fuktspärr fungerar även som en antiglidspärr som får mattan att ligga “fast” mot underlaget. Finns både som ark, duk och matta på rulle. G-62PB är en ny produkt som tagits fram i samråd med våra kunder. Denna kudde har en fuktspärr som förhindrar att vätskan når golvet. Allt för en torr och säker arbetsplats.

Sorbenter

(8)

SPILLREDSKAP SE SID 277

Handbok och videoutbildning i hur ni organiserar ett fullgott spillskydd!

Ring oss för mer information: 020–34 36 38

SSA - SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE

(9)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

MULTI-MATTA

MÅTT 0,82 x 46 m 0,41 x 46 m 0,41 x 46 m

ANTAL 1 2 1

ADSORPTION (l/frp) 242 242 106

ARTIKELNUMMER DB-90 DB-91 DB-914

UNIVERSAL EKONOMI SMS

FÖRSTÄRKTA RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rul- lar är perforerade horisontellt och verikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre totalekonomi. Tillverkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling. Multi-Mattan kan användas på olika sätt. Den erbjuder flera tillämpningar i en box: 1) Duk/Ark 2) Orm/Kudde 3) Matta/Rulle 4) Torkduk

Sorbenter

(10)

Static Resistant

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 61 m 0,41 x 61 m 0,82 x 92 m 0,41 x 92 m

ANTAL 1 2 1 2

ADSORPTION (l/frp) 167 167 242 242

ARTIKELNUMMER DB-97 DB-98 DB-95* DB-96*

UNIVERSAL EKONOMI SMS

FÖRSTÄRKTA RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rul- lar är perforerade horisontellt och verikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre totalekonomi. Tillverkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling. Perforerad.

* Endast SM

(11)

3 4

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

MELLAN

ARK

TJOCK

MÅTT 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ANTAL 200 100 100

ADSORPTION (l/frp) 121 91 121

ARTIKELNUMMER DB-70* DB-72 DB-75

UNIVERSAL EKONOMI SMS

FÖRSTÄRKTA SORBENTER FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Lägg ut ark i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Sorbenten har ett förstärkt ytskikt på ena sidan för ökad styrka och livslängd. Den är perforerad horisontellt var 30:e cm och vertikalt perforerad i mitten för flexibel användning.

Sorbenter

* Endast SM

(12)

4

BENÄMNING RULLE

TJOCK

RULLE

TUNN

RULLE

TJOCK

RULLE

TUNN

MÅTT 0,8 x 50 m 0,8 x 50 m 0,4 x 50 m 0,4 x 50 m

ANTAL 1 1 2 2

ADSORPTION (l/frp) 248 173 248 173

ARTIKELNUMMER 622 622-EV 623 623-EV

UNIVERSAL SMS

RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Universal SMS sorbenter är förstärkta på ovan- och undersidan med ett starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på den. Rullarna fungerar utmärkt som gångmattor med fullgod adsorptionsförmåga, upp till 20 ggr sin egen vikt.

(13)

SORBENTER

Sorbenter

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 1 x 50 m 0,5 x 50 m

ANTAL 1 2

ADSORPTION (l/frp) 248 248

ARTIKELNUMMER 624 625

UNIVERSAL SMS

RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Universal SMS sorbenter är förstärkta på ovan- och undersidan med ett starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på den. Rullarna fungerar utmärkt som gångmattor med fullgod adsorptionsför- måga, upp till 20 ggr sin egen vikt.

Perforerad.

(14)

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

TJOCK

PALLMATTA

HALV

PALLMATTA

HEL

MÅTT 40 x 50 cm 40 x 50 cm 60 x 80 cm 80 x 120 cm

ANTAL 200 100 50 25

ADSORPTION (l/frp) 125 110 140 140

ARTIKELNUMMER 620-EV 621 693-PM 696-PM

UNIVERSAL SMS

ARK OCH MATTOR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Universal SMS sorbenter är förstärkta på ovan- och undersidan med ett starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på den. Arken fungerar utmärkt som gångmattor med fullgod adsorptionsför- måga, upp till 20 ggr sin egen vikt.

(15)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

ARK

MÅTT 0,82 x 46 m 0,41 x 46 m 41 x 46 cm

ANTAL 1 2 100

ADSORPTION (l/frp) 242 242 121

ARTIKELNUMMER UGG-90 UGG-91 UGG-75

UNIVERSAL SM PREMIUM

För adsorption av vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor samt petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel m.m. Dessa SM produkter har ett förstärkt ytskikt vilket ger enorm styrka, men bibehåller den överlägsna kvarhållningen av adsorberande vätskor.

Perforerade.

Sorbenter

(16)

Static Resistant

Static Resistant

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

MELLAN

ARK

TJOCK

MÅTT 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ANTAL 200 100 100

ADSORPTION (l/frp) 121 91 121

ARTIKELNUMMER UBG-70 UBG-72 UBG-75

UNIVERSAL ECONOMY PM (PURE MELTBLOWN)

För adsorption av vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor samt petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel m.m. Dessa sorbenter är speciellt lämpade när behovet av snabb adsorption är avgörande!

Perforerade.

UNIVERSAL ECONOMY PM (PURE MELTBLOWN)

För adsorption av vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor samt petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin, diesel m.m. Dessa sorbenter är speciellt lämpade när behovet av snabb adsorption är avgörande!

Perforerade.

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 46 m 0,41 x 46 m 0,82 X 92 m 0,41 x 92 m

ANTAL 1 2 1 2

ADSORPTION (l/frp) 242 242 242 242

ARTIKELNUMMER UBG-90 UBG-91 UBG-95 UBG-96

(17)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

ARK

MÅTT 0.76 x 46 m 0.38 x 46 m 41 x 46 cm

ANTAL 1 2 50

ADSORPTION (l/frp) 242 242 68

ARTIKELNUMMER DS-93 DS-94 DS-75

UNIVERSAL CAMO (SM)

RULLAR FÖR ADSORPTION AV BL.A. OLJA, VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER OCH SKÄRVÄTSKOR.

Camo Universal har på ovansidan ett extremt starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på

Sorbenter

(18)

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Static Resistant

ART.NR BENÄMNING MÅTT (CM) FÄRG ANTAL/FRP ADSORPTION (L)

USR-70 Universal Ark perforerad 100% Återvunnet Fiber 41 X 46 Svart 200/frp 108 USR-75 Universal Ark perforerad 100% Återvunnet Fiber 41 X 46 Svart 100/frp 101 USR-90 Universal Rulle perforerad 100% Återvunnet Fiber 81 X 45 m Svart 1/frp 201 USR-91 Universal Rulle perforerad 100% Återvunnet Fiber 41 X 45 m Svart 2/frp 201

USG-30 Universal Orm 100% Återvunnet Fiber ø 7.6 X 120 Grå 15/frp 62

USG-37 Universal Orm 100% Återvunnet Fiber ø 7.6 X 250 Grå 6/frp 62

USG-76 Universal Fatlocksskydd 100% Återvunnet Fiber ø 56 Svart 25/frp 42

OSR-70 Oil-Only Ark 100% Återvunnet Fiber 41 X 46 Beige 200/frp 108

OSR-75 Oil-Only Ark perforerad 100% Återvunnet Fiber 41 X 46 Beige 100/frp 101 OSR-90 Oil-Only Rulle perforerad 100% Återvunnet Fiber 81 X 45 m Beige 1/frp 201 OSR-91 Oil-Only Rulle perforerad 100% Återvunnet Fiber 41 X 45 m Beige 2/frp 201

OSW-30 Oil-Only Orm 100% Återvunnet Fiber ø 7.6 X 120 Vit 15/frp 62

OSW-37 Oil-Only Orm 100% Återvunnet Fiber ø 7.6 X 250 Vit 6/frp 62

OSW-76 Oil-Only Fatlocksskydd 100% Återvunnet Fiber ø 56 Beige 25/frp 42

DENNA NYA ABSORBENT SERIE FRÅN IKAROS CLEANTECH ÄR TILLVERKAD AV 100% ÅTERVUNNET MATERIAL - MÅNGA MILJÖFÖRDELAR!

- Tillverkad av 100% återvunnet material - sparar på miljöns resurser

- Alla förpackningar av 100% återvunnet material samt vattenbaserade färger

- Rullar och Ark är perforerade - ger Er möjlighet att använda det ni behöver, vilket ytterligare minskar användning och avfall

- Sorbenterna har minst samma prestanda som sorbenter av nytt material

ÅTERVUNNET 100%

PRODUKT

FÖRPACKNING

100% Återvunnet Material

NYHET!

(19)

SORBENTER

BENÄMNING TIDYMAT 360

UNIVERSAL

TIDYMAT 180

UNIVERSAL

ARBETSMATTA ARBETSMATTA ANTI-SLIP

HALKSKYDD

MÅTT 0.91 x 45 m 0.45 x 45 m 100 x 150 cm 100 x 150 cm

ANTAL 1 2 1 1

ADSORPTION (l/frp) 134 107 10,5 10,5

ARTIKELNUMMER 521040 521048 NB100150 NB100150AS

INDUSTRIMATTOR

SLITSTARKA MATTOR MED GOD ADSORPTIONSFÖRMÅGA FÖR VATTEN, OLJA OCH KYLVÄTSKOR.

Mattorna är ergonomiska, oljebeständiga, resistenta mot de flesta kemikalier. Mattorna är slitstarka och håller underlaget torrt. Arbetsplatsmatta NB100150 är en ergonomisk arbetsplatsmatta för alla typer av vätskor, passar lika bra för industrin som för mindre verkstäder. Ej känslig för varma spån som lätt uppstår vid metallbearbetning. Mattan rengörs lätt genom borstning. Adsorberar 7 liter/m2.

NB100150AS har en plastfilm på undersidan med 2 funktioner. Dels att förhindra att utspilld vätska når arbetsgolvet, samt med en ANTI-SLIP funktion som håller mattan på plats.

Sorbenter

(20)

BENÄMNING MATTA

KORT

MATTA

LÅNG

MATTA

FUKTSPÄRR

MATTA

FUKTSPÄRR

MÅTT 0,91 x 30 m 0,91 x 91 m 1 x 10 m 0,91 x 30 m

ANTAL 1 1 1 1

ADSORPTION (l/frp) 25 40 25 25

ARTIKELNUMMER TR-90 TR-95 521010 TR-91

ALLROUNDMATTOR

SLITSTARKA MATTOR MED GOD ADSORPTIONSFÖRMÅGA FÖR VATTEN, OLJA OCH KYLVÄTSKOR.

Tidymat-mattorna är ergonomiska, oljebeständiga, resistenta mot de flesta kemikalier. Mattorna är slitstarka. TR-91 har en plastfilm på undersidan som gör att vätskan ej når golvet och håller underlaget torrt. 521010 är en täckfilt, ett bra och ekonomiskt nytt sätt att skydda ditt golv från skadliga vätskor – som färg, fett och olja. PolyRoll är gjort av unika bomullsfibrer med en hög adsorptionsnivå samt en glidsäker plastfilm på undersidan som även förhindrar vätska från att rinna igenom och skada golvet. Täckfilten kan användas flera gånger om, när arbetet är utfört så rullar du ihop täckfilten och sparar den till nästa jobb.

(21)

Static Resistant

SORBENTER

BENÄMNING ORM

KORT

ORM

LÅNG

KUDDE

LITEN

KUDDE

STOR

MÅTT ø7,6 x 122 cm ø7,6 x 305 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm

ANTAL 15 6 20 10

ADSORPTION (l/frp) 57 57 35 92

ARTIKELNUMMER S2-30 S2-37 S2-61 S2-62

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

ARK

TUNN

ARK

TJOCK

MÅTT 0,82 x 46 m 0,41 x 46 m 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ANTAL 1 2 200 100

ADSORPTION (l/frp) 251 251 163 114

ARTIKELNUMMER S2-90 S2-91 S2-70 S2-75

UNIVERSAL KEM

RULLAR, ARK. ORMAR & KUDDAR FÖR ADSORPTION AV AGGRESSIVA VÄTSKOR, SYROR OCH BASER MED ANTINGEN HÖGT ELLER LÅGT PH-VÄRDE.

Universal Kem består av polypropenfiber som är omgärdat av ett “non-woven” ytter- hölje (gäller enbart kudde och ormar). Kuddarna används med fördel vid maskinläck- age som medför konstant dropp. Ormarna är flexibla sorbenter, och kan med ypperligt resultat användas vid avgränsning av spill eller läggas tätt runt maskinfundament. Till- verkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Perforerade

Sorbenter

(22)

BENÄMNING ORM

KORT

ORM

KORT

ORM

LÅNG

KUDDE

LITEN

KUDDE

STOR

MÅTT ø7 x 120 cm ø7 x 120 cm ø7 x 300 cm 25 x 25 cm 45 x 45 cm

ANTAL 15 40 6 12 12

ADSORPTION (l/frp) 136 366 160 55 147

ARTIKELNUMMER 150301 150304 150310 150032 150120

BENÄMNING RULLE

SMAL

RULLE

BRED

ARK

LITEN

ARK

STOR

MÅTT 0,45 x 45 m 0,91 x 45 m 30 x 30 cm 45 x 45 cm

ANTAL 1 1 100 100

ADSORPTION (l/frp) 210 421 95 191

ARTIKELNUMMER 151048 151040 151012 151050

CELLULOSASORBENTER

NY MILJÖVÄNLIG ADSORBENT BASERAD PÅ FÖRNYELSEBAR RÅVARA.

Passar till de flesta vätskor, dock ej aggressiva kemikalier.

Förstärkt ytskikt ger produkterna styrka och lång livslängd = bättre totalekonomi!

(23)

SORBENTER

(24)

Sorbentställ Golv Modell G 55/105 cm, förr sorbentrullar upp till 105 cm bred.

Golvställ för Sorbenter/Papper, för rullar upp till 44 cm bred.

Golvställ för Sorbenter, för rullar upp till 53 cm bred.

Väggställ för Sorbenter/Papper, för rullar upp till 44 cm bred.

Praktiska hållare för Sorbenter & pappersrullar

Plant Nappy

1149:- 340:-

490:- 1260:-

265:-

PN500 11947

11949 A02002

11948

Absorberar olja - Filtrerar vatten!

Sid 280

(25)

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

MELLAN

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 61 m 0,61 x 46 m 0,41 x 46 m

ANTAL 1 1 2

ADSORPTION (l/frp) 250 189 250

ARTIKELNUMMER M-90 M-92 M-91

OIL ONLY

RULLAR FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rullar är perforerade horisontellt och vertikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre to- talekonomi. Tillverkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Perforerad

Sorbenter

(26)

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 61 m 0,41 x 61 m 0,82 x 92 m 0,41 x 92 m

ANTAL 1 2 1 2

ADSORPTION (l/frp) 174 174 250 250

ARTIKELNUMMER M-97 M-98 M-95 M-96

OIL ONLY

RULLAR FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Lägg ut sorbenten i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Våra rullar är perforerade horisontellt och vertikalt, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre to- talekonomi. Tillverkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Perforerad

(27)

SORBENTER

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

MELLAN

ARK

TJOCK

ARK

STOR

FATLOCKSSKYDD

MÅTT 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm 81 x 91 cm ø 55,5 cm

ANTAL 200 100 100 50 25

ADSORPTION (l/frp) 136 114 129 242 53

ARTIKELNUMMER M-70 M-72 M-75 M-78 M-76

OIL ONLY

ARK OCH FATLOCKSSKYDD FÖR ADSORPTION AV PETROLUEMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Lägg ut ark i förebyggande syfte under maskiner eller dylikt som läcker vätska. Arken/Dukarna är perforerade, vilket ger produkten en längre livslängd och därav bättre totalekonomi. Tillverkade av 100% mikrofibrer i sju lager som är sammansatta genom värmeprägling.

Testad av SP –Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Perforerad

Sorbenter

(28)

BENÄMNING ORM

KORT

ORM

LÅNG

KUDDE

LITEN

KUDDE

STOR

KUDDE

LITEN

MÅTT ø7,6 x 122 cm ø7,6 x 305 cm 25 x 25 x 5 cm 43 x 43 x 5 cm 21 x 43 x 5 cm

ANTAL 15 6 20 10 10

ADSORPTION (l/frp) 57 57 35 46 18

ARTIKELNUMMER M-30 M-37 M-61 M-62 M-66

OIL ONLY

ARK OCH FATLOCKSSKYDD FÖR ADSORPTION AV PETROLUEMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Oil Only kuddar och ormar består av polypropenfiber, omgärdat av ett “non-woven”

ytterhölje. Kuddarna används med fördel vid stora maskinläckage som medför konstant dropp.

Ormarna är flexibla sorbenter, och kan med ypperligt resultat användas vid avgränsning av spill eller läggas tätt runt maskinfundament.

(29)

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

TJOCK

RULLE

TUNN

RULLE

TJOCK

RULLE

TUNN

MÅTT 0,8 x 50 m 0,8 x 50 m 0,4 x 50 m 0,4 x 50 m

ANTAL 1 1 2 2

ADSORPTION (l/frp) 248 152 248 152

ARTIKELNUMMER 614 614-EV 615 615-EV

OIL ONLY SMS

RULLAR FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL ETC. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Oil Only SMS-sorbenter är förstärkta på ovan- och undersidan med ett starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på den. Rullarna fungerar utmärkt som gångmattor med fullgod adsorptions- förmåga, upp till 20 ggr sin egen vikt.

Sorbenter

(30)

BENÄMNING RULLE

TUNN

RULLE

TUNN

ARK

TUNN

ARK

TJOCK

MÅTT 1 x 50 m 0,50 x 50 m 40 x 50 cm 40 x 50 cm

ANTAL 1 2 200 100

ADSORPTION (l/frp) 248 248 125 110

ARTIKELNUMMER 616 617 610-EV 611

OIL ONLY SMS

ARK FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL ETC.

ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Universal SMS-sorbenter är förstärkta på ovan- och undersidan med ett starkt ytskikt vilket gör att du kan köra- gå- stå på den. Arken fungerar utmärkt som gångmattor med fullgod adsorptionsför- måga, upp till 20 ggr sin egen vikt.

(31)

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 0,82 x 46 m 0,41 x 46 m 0,82 x 92 m 0,41 x 92 m

ANTAL 1 2 1 2

ADSORPTION (l/frp) 242 242 242 242

ARTIKELNUMMER OBW-90 OBW-91 OBW-95 OBW-96

OIL ONLY EKONOMI

RULLAR FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Dessa sorbenter är speciellt lämpade när behovet av snabb adsorption är avgörande!

EJ Perforerade.

Sorbenter

(32)

BENÄMNING ARK

TUNN

ARK

MELLAN

ARK

TJOCK

MÅTT 41 x 46 cm 41 x 46 cm 41 x 46 cm

ANTAL 200 100 100

ADSORPTION (l/frp) 121 91 121

ARTIKELNUMMER OBW-70 OBW-72 OBW-75

OIL ONLY EKONOMI

ARK FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL M.M. ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Dessa sorbenter är speciellt lämpade när behovet av snabb adsorption är avgörande!

EJ Perforerade.

(33)

SORBENTER

BENÄMNING RULLE

HEL

RULLE

HALV

MÅTT 1.47 x 24.4 m 0.48 x 24.4 m

ANTAL 1 2

ADSORPTION (l/frp) 363 236

ARTIKELNUMMER M-151 M-152

OIL ONLY SPÅRMATTA

RULLAR FÖR ADSORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR SÅSOM OLJA, BENSIN OCH DIESEL ETC.

ADSORBERAR EJ VATTEN ELLER VATTENBASERADE VÄTSKOR.

Spårmattan är utmärkt för bangårdar, tankställen och för parkering av fordon. Mattan är slitstark samt har en plastfilm på undersidan, plastfilmen fungerar som en fuktspärr och håller därmed marken torr.

Sorbenter

(34)

BENÄMNING DUK

MÅTT 100 x 160 cm

ANTAL 20

ADSORPTION (l/frp) 250

ARTIKELNUMMER Z-160

DEPÅMATTA

OIL ONLY.

Framtagen för att uppfylla de internationella kraven inom bl.a. motorcykelsporten. Bibehåller alla petroleumbaserade vätskor på ett snabbt och effektivt sätt. Ytskiktet är förstärkt och plastfilm undertill hindrar vätskan att nå mark. Passar även i verkstäder, vid service av entreprenadmaski- ner utomhus, industrin och i princip där ett behov av skydd av underlag finns.

TANK DRYER

CIM-Tek absorbent för bränsletankar som effektivt absorber vatten från tankar som innehåller diesel, biodiesel, eldnings- olja, och bensin.

Se sid 237

189:-/st

CTS1901

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :